Nusikalstamumas Vokietijoje sparčiai auga

Vokietijos dienraštis die Welt paskelbė šalyje įvykdytų nusikaltimų statistinius duomenis ir padarė išvadą: „Kova su plėšikų gaujomis – nesėkminga: apiplėšimų 2015 metais padaugėjo ženkliai – daugiau negu 167 000. Taip pat gana ženkliai padaugėjo užsieniečių padarytų nusižengimų skaičius“. Reikia neužmiršti, kad į statistiką nepateko absoliuti dauguma nusikaltimų, kuriuos padarė taip vadinami „pabėgėliai“, nes Vokietijos valdžia buvo uždraudusi fiksuoti jų daromus nusikaltimus.

Kuo sirų nuosaikioji opozicija skiriasi nuo lietuviškosios?

Įdomiai čia pas mus Lietuvėlėj: dar neseniai krūva patriotų garsiai piktinosi (kalbu apie viešąją elektroninę erdvę ir spaudą), kad Putinas Sirijoje bombardavo ne teroristus, o „nuosaikiąją opoziciją“. Dabar skaitau, kad VSD išleido sąrašėlį, kur surašyti kitaip, nei oficialiai priimta, pasisakantys portalai, organizacijos ir pavieniai asmenys. Logiškai mąstant – tai ir yra opozicija. Ir – be galo nuosaiki, nes net ginklų nenaudoja (ko nepasakytum apie sirų opoziciją).

Marketologų manipuliacijos

„Ir kam aš visa tai pirkau?“ – krapštotės pakaušį, apžiūrinėdamas jau trečią šampūno buteliuką, parsineštą iš parduotuvės. Neskubėkite kaltinti savęs išlaidumu. Jūs paprasčiausiai tapote sumanių marketologų auka. Jie jau seniai sugalvojo, kaip priversti žmogų nusipirkti visiškai nereikalingą jam daiktą.

Kažkam Trūko Kantrybė? VSD Ataskaita Ir Keistos Insinuacijos

Sveiki, tautiečiai ir piliečiai. Šį pavasarį prabudo ne tik gamta, bet ir naujas politinis sezonas. Įsibėgėja rinkiminis vajus, o tam, jog jis būtų labiau pikantiškesnis, būtina surasti valstybės priešų. Be abejo, interesų tokiai paieškai yra ir daugiau. Na, reikia VSD parodyti, jog pluša iš peties, reikia parodyti naujas grėsmes, tikrą apokaliptinį vaizdą, kurio suvaldymui būtina įsisavinti daugiau lėšų. Visur priešai arba jiems prijaučiantys!

Skelbiamas bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas ir VSD 2015 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamentas kartu su Antruoju operatyvinių tarnybų departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos visuomenės dėmesiui šiandien pateikia dvi ataskaitas. Pirmoji kalba apie žvalgybos institucijų matomas grėsmes nacionaliniam saugumui, o antroji yra skirta 2015 metų veiklos apžvalgai. Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas nustato, kad tokie dokumentai kasmet teikiami visuomenei. Šiemet nauja yra tai, kad Lietuvos žvalgybos institucijos vieną dokumentą – 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą – yra parengusios bendrai.

Erdogano įtūžį sukėlusi vokiečių dainelė (video, subtitrai anglų kalba)

Turkų sultonas nepakenčia kritikos. Turkijoje 1800 žmonių yra persekiojami už jo įžeidimą. Erdoganas nutarė sudrausminti ir Vokietiją, todėl šios valstybės pasiuntinys buvo iškviestas į Turkijos URM pasiaiškinti. Ar po to dar kyla abejonių, kad Turikiją reikia priimti į ES? Kad ji tam pilnai pasiruošusi?

Du keliai Lietuvai: susinaikinimas arba nepriklausomybės atkūrimas, tertium non datur

Artėja Seimo rinkimai, laikas apsispręsti: ar toliau žengti susinaikinimo keliu drauge su Lietuvą 26 metus naikinusiomis partijomis, ar pasirinkti naują kelią – Alternatyvą Lietuvai, kaip tai padarė vokiečiai, tarptautinei žydijai tarnaujančios A.Merkel atvesti prie bedugnės krašto.

Visuomenės elitas. Kas jie?

Bet kurioje visuomenėje yra savas elitas, kuris nustato vystymosi vektorių. Kas gi tie elito nariai, į kuriuos lygiuojasi visi kiti? Pats paprasčiausias ir akivaizdžiausias atsakymas būtų – žmonės, kurie turi valdžią, didžiulius pinigus (ne šiaip sąskaitą banke, bet įspūdingus aktyvus ir kapitalus), populiarumą, o dažnai ir visas šias tris savybes drauge. Tačiau šiame atsakyme slypi visa eilė povandeninių akmenų, apie kuriuos pakalbėsime truputį vėliau.

Mūsų kaltė tik ta, kad esame

„Argi mes patys priimame sprendimus?“, – paklaustas apie Lietuvos būklę, liūdnai šypteli vienas garsiausių teatro režisierių nūdienos Europoje – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiojo kryžiaus kavalierius Eimuntas Nekrošius, – „Tedarome tai, ką mums padiktuoja Europa. Juk nuolat esame gąsdinami: „Jeigu jūs nebūsite su mumis – pražūsit“. Beje, mums ir sovietai tą patį sakydavo“…

Ar popiežius Pranciškus nuplaus kojas musulmonų nužudytiems katalikams? (video)

Popiežius Pranciškus Velykų proga nuplovė kojas „pabėgėliams“, o  sekmadienį sakydamas savo Velykų sveikinimą, kritikavo migrantų ir pabėgėlių „atmetimą“. O kam juos atmesti? Kristus taip nesielgdavo, jis pats maitindavo ir pagirdydavo, ir rūmuose negyveno. Kas trukdo Požiežiui Pranciškui elgtis taip, kaip mokė Kristus? Vatikane tiek daug vietos, drąsiai galima kelis šimtus tūkstančių „pabėgėlių“ čia apgyvendinti, o jeigu šv.Petro aikštėję pastatyti konteinerinius namelius, palapines – koks milijonas pabėgėlių ten tilptų.

Eksperto nuomonė: Politinio prieglobsčio ES pasiprašys iki 500000 Turkijos kurdų, o Šengeno zona subyrės.

Pabėgėlių paktas su Turkija žada turkams bevizį režimą į ES iki birželio pabaigos, kuomet Ankara įvykdys 72 sąlygas. Daugiau negu pusė punktų jau įvykdyta, likusieji turi būti įvykdyti iki gegužės mėnesio. Šio pakto paradoksas tame, rašoma Austrų dienraštyje Krone, kad uždarydama duris sirams ir sfganams, ES leis masiškai atvykti kurdams, kurie dabar galės laisvai čia atskristi lėktuvais ir be vizų.

Feminizmas ar feminofašizmas?

Egzistuoja nuomonė, kad, atseit, šiuolaikinės emancipuotos moterys, feminizmo aktyvistės, kovoja už lygias moterų ir vyrų teises. Neretai tenka girdėti, kad moterys iki šiol engiamos ir diskriminuojamos. Šiame nedideliame rašinyje norėčiau nušviesti ryškius skirtumus tarp pirminės feminizmo idėjos ir to, kuo jis pavirti šiandien. Ir kadangi mes žmonės išsilavinę, apsišvietę, tai reikia pagaliau įvesti tvarką terminuose.

TAPYBIŠKAS VAIZDELIS 38. Savaitės apžvalga

Здравствуйте. Продолжаю публиковать обзор веселых и познавательных картинок, вышедших за последнюю неделю. По традиции, есть как и новые изображения (на злобу дня), так и те, что появились несколько раньше, но попались моему взору только сейчас. И да, как обычно, у некоторых картинок 18+. Кроме того, в каждом материале теперь есть ссылки на все предыдущие...

Ir žydai šaudė žydus

Rodos tiek daug prirašyta apie Antrąjį pasaulinį, tiek daug rodyta ir pasakota, o vis dar kai ką sužinome tik dabar. Net tie, kurie tą karą matėme, nors ir vaiko akimis. Tad ką jau kalbėti apie XX amžiaus antrosios pusės kartas. Daug meluota, slėpta, nutylėta. Daug meluojama, slepiama, nutylima ir dabar. P. Stankeras nemeluoja, todėl, man regis, jo knygą verta perskaityti atidžiai, pasibraukant, kai ką nusirašant. Verta apie ją papasakoti ir kitiems, juo labiau, kad jaunoji karta rusiškai beveik neskaito.

KIPŠAS JUOKIASI

Ar kada nors susimąstėte, iš kur kilo absurdiška idėja apie Velykinį triušį dedantį margus kiaušinius? Nustebsite sužinoję, kad Velykų papročiai neturi nieko bendro su Jėzaus Kristaus prisikėlimu, o Velykinis triušis yra vaisingumo simbolis, kilęs iš šlykščių senovės PAGONIŲ švenčių ritualų, kurių Viešpats Dievas mums griežtai įsakė neperimti.

27 švyturiai, atlaikę laiko išbandymą

"Kai pasensiu, išvažiuosiu prie jūros ir tapsiu švyturio sargu" Nuo senų laikų švyturiai jūrininkams, išsiruošusiems į tolimą kelią buvo geras ženklas. Ir nors šiandien jais mažai kas besinaudoja, švyturiai iki šiol išlieka stulbinančiais žmogaus išradingumo ir architektūros meno pavyzdžiais. Šiuose kadruose surinkti patys atspariausi jūros sargai, atlaikę ne vieną audrą ir išgelbėję ne vieną šimtą gyvybių.

Prieš 17-ą metų NATO "gynybinio" aljanso smogikai pradėjo Jugoslavijos bombardavimą

Prieš 17 metų 1999 kovo 24-ą dieną JAV vadovaujamos Šiaurės Atlanto Gynybinio(?!) Aljanso pajėgos užpuolė Jugoslaviją (Serbiją ir Juodkalniją) ir 78 dienas bombardavo šalį. Prieš tai, kaip ir Libijoje, virš šalies uždarė oro erdvę tam, kad serbų aviacija negalėtų pasipriešinti ir NATO galėtų nebaudžiama mėtyti bombas. Visi NATO veiksmai buvo vykdomi BE JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS LEIDIMO, kuris yra privalomas JTO šalims-narėms, teigiančioms, kad jų karinė intervenciją į užsienio valstybę "užtikrins taiką" ir "išgelbės civilius gyventojus".

Latvija Evrosojūze: pasimetimo ir nusivylimo kelias / Латвия в Евросоюзе: путь к растерянности и разочарованию

Родители будут спасать своих девочек / Русские по-прежнему идут / Гость программы: писатель, сценарист, лауреат многих литературных премий Далия Мееровна Трускиновская

Kaip žmonės pradėjo praustis, paskui nustojo ir vėl pradėjo

Niekas tiksliai nežino, kuriuo momentu senovės žmonėms šovė į galvą geniali idėja – pūkštelėti į vandenį, kad panaikintų plėšrūnus priviliojančius kvapus. Netgi nežinoma, ar būtent dėl to jie įbrido į vandenį, ar tiesiog kažkurį protėvį nukamavo priešistorinė kaitra. Eksperimento rezultatas, kaip ten bebūtų, labai patiko: pirmuosius liudijimus apie pirties procedūras archeologai aptoko kasinėdami III tūkstantmečio prieš mūsų erą objektus.

Ginklas, prieš kurį bejėgis bet kuris teroristas

Kaip nugalėti terorizmą? Paskutinių dienų įvykiai davė labai aišku atsakymą: terorizmas atsitrauks tik prieš žmonių solidarumą ir dvasinę tvirtybę. Tankai, šautuvai ir raketos bejėgės  –  tai parodė ir Rusijos bandymai su isistais susidoroti Sirijoje.

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Naujausi

Skaitomiausi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: