Trečiojo pasaulio šalių imigrantai pavertė Švediją pasauline prievartavimo sostine

Per pirmus septynerius 2013m. mėnesius, daugiau nei 1000 moterų buvo išprievartautos musulmonų imigrantų Švedijos sostinėje Stoholme. Daugiau nei 300 iš jų buvo jaunesnės nei 15 metų. Šias metais, išprievartavimų skaičius padidėjo dar 16%. Dauguma aukų itin jaunos moterys. Oficiali Švedijos žiniasklaida, kontroliuojama kairiųjų vyriausybės, stengiasi šių faktų neafišuoti ir nuslėpti prievartautojų išpažįstamą religiją.

Dėl spalio 17-osios mitingo „NATO – ne!“

Kaip dauguma šio mitingo organizatorių bei aktyvistų ir tikėjosi, spalio 17-oji Kaune nepraėjo be incidentų ir įdomių nutikimų. Skirtingai nei būtų buvę galima manyti, atsižvelgus į Juliaus Pankos atvirus raginimus rengti provokacijas mitingo prieš NATO metu, vadinamųjų „tautininkų“, „patriotų“ provokatoriai nepasirodė arba, mažų mažiausiai, aktyviai nepasireiškė, tačiau mėginimai sabotuoti Giedriaus Grabausko organizuotą protestinę akciją vis dėlto buvo itin ryškūs ir šį kartą, kaip ne keista,

Rusijos nafta palieka Latvijos uostus

Zirga galvas prisižvengė - Rusijos naftos kompanijos nukreipia savo naftos tranzitą iš Ventspilio ir Rygos į rusiškus uostus. Увеличить объемы перевалки нефтепродуктов в портах России за счет перенаправления объемов топлива из портов Латвии (Вентспилс, Рига) предложила «Транснефть», о чем сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на протокол совещания у директора департамента переработки нефти и газа Минэнерго Михаила Грязнова.

Dėl “Estonijos” kelto katastrofos kaltas… galimai karinės kontrabandos pėdsakus užmaskavęs laivo galimas sprogdinimas?

Lietuvos nepasiekia naujausi duomenys iš plataus pasaulio, net jeigu tas pasaulis – kitapus Baltijos jūros Švedija. Lietuvoje menininko vaidmenį vaidinantis Švedijos karinis rezidentas Jonas Oh. irgi niekada mums nieko nepapasakos apie Švedijos karines aferas. Nes Švedija kuria pono Neutraliteto įspūdį, ir yra tiesiog nekalta kaip pavasario sniegas. Kelto “Estonia”, kuris dramatiškai ir labai greitai nuskendo 1994 09 28 Baltijos jūroje, pakeliui į Švediją, šios valstybės ir jos kariuomenės kal

(Ne) įstojimo į NATO peripetijos

Kaune įvykęs mitingas “Už taiką prieš NATO” privertė susimąstyti – o kas, jeigu vėl skleidžiamos dūmų uždangos? Paklauskime savęs ir savo kaimynų: ar mes matėme tikrus dokumentus to jau „įstojimo į NATO“? Ne. Panaršius internete, informacija apie „NATO stojimo dokumentus“ labai prieštaringa. Visų pirma, net paprastam kaimiečiui „nuo žagrės“ aišku, jog tokiu svarbiu klausimu privalėjo vykti PRIVALOMASIS referendumas. Nevyko. Vadinasi, toks svarbus klausimas – įstojimas TIKRUOJU NARIU į NATO,

Amerika nagais ir dantimis kovos už tai, kad prekyba naftos ištekliais pasaulyje amžinai būtų vykdoma išimtinai JAV doleriais!..

Niekam ne paslaptis, kad JAV naudoja naftą, kaip naujo ginklo ekvivalentą. Apie tai rašoma ir Michael Klare straipsnyje, kurį neseniai paskelbė „The Nation“. Siekdamas pagrįsti savo nuomonę, apžvalgininkas Klare‘as naudoja tokius pavyzdžius, kaip Rusiją, Islamo Valstybę (IS) bei Iraną. „Tai buvo šlykštu. Tai buvo klastinga. Tai buvo padaryta nesilaikant tarptautinių normų ir moralės. Tai buvo smūgis amerikietiškam gyvenimo būdui. Ir to buvo galima laukti tik iš neturinčių principų arabų. Tai b

Kodėl mes neemigruojam į Rusiją arba konformistinio (ne)mąstymo grimasos

Ivairūs mūsų idėjų priešininkai ir šiaip visokie paprasti žmogeliai netikėtai užtikę mūsų puslapį ir susipažinę su mūsų radikalia retorika, paleidžia (kaip jiem atrodo) visiškai mus sužlugdyti ir įspausti į kampą turintį argumentą, kuris skamba maždaug taip: „Tai jei jum taip blogai dabartinėj Lietuvoj gyventi, tai kodėl nenusiperkat bilietų Vilnius-Maskva ir nečiuožiate pas Putlerį?“

Kodėl daugiau nebepirksiu žurnalo "Vogue"

Pasižiūrėkite į šias nuotraukas. Kokias emocijas jos jums sukelia? Iš kur, jūsų manymu, aš jas ištraukiau? Iš vaikų pornografijos tinklapio? Iš pedofilų bendrijos? Ne , tai dešimtmetės mergaitės nuotraukos, skirtos žurnalo "Vogue" prancūziškai laidai. Nustojau pirkti žurnalą "Vogue" tuo momentu, kai pamačiau šias nuotraukas. Pirkau ji kas mėnesį, pradedant nuo trečio kurso universitete. Man nerūpi, kad tai buvo prancūzų "Vogue", o ne mūsų. Man nerūpi, ir tai kad po Doletskajos (buvusi redaktorė

Asmeninė anarchija

Pasakyk žmonėms, kad esi anarchistas, ir greičiausiai sulauksi kokios nors reakcijos. Galbūt jie ims trauktis arba dės į kojas apimti siaubo (galų gale, juk tu gali turėti bombą ir žinai, kaip ją panaudoti!). O gal jie spjaus tau į akis arba bandys įkišti į cypę. Tačiau dažniausiai esu apipilamas klausimais. Populiariausių klausimų sąrašo viršūnėje yra šie: 1. Argi buvimas anarchistu vyriausybių kontroliuojamame valstybių pasaulyje nėra utopija ir net šarlatanizmas? 2. Ar anarchistai tikrai ti

Vakarai išsigando Orbano neliberalizmo

Либеральные лидеры сознательно неверно интерпретируют заявление венгерского премьер-министра, сделанное им в августе. По их словам, Венгрия теряет место в системе ценностей европейских демократий. Однако большая часть статей в рамках дискредитационной кампании, с помощью манипулирования, свела послание Виктора Обрана к тому, что Будапешт берет пример с Москвы.

Kodėl nesigirdi kvietimų kelti revoliuciją?

Žmonės nuolat klausinėja, kodėl pas mus, Amerikoje, neprasideda revoliucija ar bent jau didelio masto reformos, tokios kaip, pavyzdžiui, "progresyvioji era" ar "naujasis kursas"? Vidutinės pajamo smunka, vargingųjų gretos gausėja, beveik visi pelnai atitenka turtingiesiems, o milžiniški pinigai užkrečia korupcija mūsų demokratiją. Atsakyti į tai nelengva, tačiau galima išskirti tris pagrindines priežastis. Pirmas dalykas - dirbančiuosius paralyžavo baimė prarasti darbo vietas ir atlyginimus.

Dvigubi standartai: ES ir JAV pasmerkė protestus Kijeve prie Ukrainos parlamento

Europos sąjunga ir JAV taip nuoširdžiai palaikiusios betvarkę Kijeve valdant Janukovičiui, šiandien choru smerkia spalio 14 dienos įvykius prie ukrainiečių parlamento. Kaip tas priimta Vakaruose, apie demokratiją prisimenama, kai naudingoms marionetėms atsiranda grėsmė prarasti valdžią. “Demokratinėje valstybėje parlamentas turi turėti galimybę apsvarstyti teisėkūros iniciatyvas be prievartos ir gąsdinimų“ – pareiškė ES pasiuntinys Ukrainoje Yang Tombinski.

Beteisiai teisinėje Eldorado šalyje

Turiu keletą klausimų uoliems vaikų teisių sergėtojams, teisingiau, uolioms sergėtojoms, bandančioms įtikinti, kad Lietuvos ateitis - išganingoji skandinaviška patirtis. Esu iš kompanijos tų besišiaušiančių ir pasitaikius pirmai progai kalbinančių žmones atsimerkti, susimąstyti ir padaryti savo išvadas. Šįkart vėl minčių audrą sukėlė pats šviežiausias straipsnis Norvegijos vaiko teisių tema. Nors nenoriu propaguoti tam tikro dienraščio, nes nesu jo gerbėja, tačiau straipsnis tebūnie šio vakaro

Patikėkite, aš ne arklys!

Po to, kas atsitiko Anykščių rajone, pradėjau į viską žiūrėti rimčiau. Andrioniškio seniūnas miestelio parke įvykdė diversiją - ten pasodino du putinus. Tokios išdavystės nesitikėjo niekas, net liberalo draugai konservatoriai. O mano miške irgi auga keli putinai. Prisipažinsiu - man iki šiol patiko raudonos bolševikinės uogos. Dabar pradėjau suprasti pavojų. Didvyrių žemė - ne putinui! Lauk, okupantai! Gal juos iškirsti pačiam, kol neatvyko spec. paskirties dalinys?

Lėšų skyrimas alkoholio prevencijai yra ne netektis, o investicija

Pačią idėją skirti lėšų profesionaliai socialinei reklamai ir sveikos gyvensenos skatinimui vertinu teigiamai, bet reikia suprasti, kokiame kontekste yra pritarta siūlymams skirti 5 proc. alkoholio akcizų socialinei reklamai. Seime iki šiol svarstomas daug kompleksiškesnis siūlymas skirti 2 proc. nuo tabako, alkoholio ir azartinių lošimų mokesčių sveikos gyvensenos skatinimui ir kurti specialų fondą. Lėšos būtų skiriamos ne tik socialinei reklamai, bet ir kitoms sveikatinimo veikloms. Tačiau, pa

Geopolitikos logika

Geopolitika priverčia sau tarnauti bet kurį naują lyderį, kad ir kaip tasai neigtų ankstesnio lyderio patirtį, kad ir kokių pažiūrų jis laikytųsi. Geografija, kuri formuoja geopolitikos logiką, o toliau - visą valstybės politiką, kontroliuoja žmogų panašiai kaip dauginimosi instinktas. Šių dviejų dalykų neigimas tolygus neigiančiojo žūčiai. Puikiausias pavyzdys - dienoraščių rašinėtojas rusų imperatorius Nikolajus I ir menininkas Adolfas Hitleris. Geopolitika - žiauri ir negailestinga dama. Ji n

Kvietimas į mitingą už Lietuvą be NATO okupantų

Š.m. spalio 17 d. Kaune, Vienybės aikštėje prie karo muziejaus, 17 val. 30 min., planuojamas sankcionuotas protesto mitingas. Mitingas yra iš tų, kurių pastaruoju metu Lietuvoje reikėjo, bet nebuvo. Kurstoma karo isterija, rusofobija, o Lietuvos tikrosios problemos nustumiamos į trečią planą. Pagrindinės mitingo tezės: Lietuvoje kurstomi ekonominiai karai. Vyksta ginklų pirkimo vajus. Tuo tarpu darbo žmonių teisės nustumtos į antrą planą. Laikas nutraukti žmonių skurdinimą ir išvarymą į vakaru

Ką reiškia būti patriotu šiandieninėje Lietuvoje?

Niekada nesitikėjau, jog ateis laikas, kai mylėti Tėvynę bus uždrausta, ir bus liepiama mylėti Briuselį ir Vašingtoną. O bet kokia meilės Tėvynei apraiška bus vadinama “Putino” “Maskvos” ar “chuilo” meile. Tikras patriotas mylėti Putino negali vien dėl to, jog jis buvo KGB karininkas, ir meilė Tėvynei ir KGB niekaip nesiderina, todėl pasakų kurpėjai tegul išsiplauna galvas, jog štai save gerbiantis nacionalistas, ar koks ten žemės referendumo šalininkas labai myli Putiną – kuris buvo KGB karini

Trumpai - kam reikalinga Irako ir Levanto Islamo Valstybė

Irako ir Levanto Islamo Valstybė - specialus projektas skurtas nepavykus greituoju būdu, "arabų pavasario" metodu nuversti Sirijos Arabų Respublikos prezidento Bašaro al Asado. Rusija ir Kinija užblokavo NATO ir kitų demokratizatorių bandymą įvesti virš Sirijos taip vadinamą "neskraidymo zoną" - tai yra, kaip Libijoje, atimti iš nepriklausomos valstybės galimybę savo gynybai naudoti aviaciją, o patiems paleisti pilną banditų palaikymą iš oro "oro policijos misijos" pavidalu. Po dvejų metų demokr

Trys Olandijos baikeriai išvyko kovoti prieš islamistus

Jų devizas skamba kaip karo šūkis – „Nepasiduosime!“ Trys šio Olandijos baikerių klubo nariai prisijungė prie Irako kurdų kartu kovoti prieš vadinamosios Irako ir Levanto Islamo Valstybės (ILIV) grupuotę. Pasak šalies prokuratūros, baikeriai nepadarė jokio nusikaltimo. Kaip teigia prokuratūros atstovas spaudai, „Jei ankščiau buvo draudžiama prisijungti prie ginkluotų formuočių užsienyje, dabar šio draudimo jau nebėra.“ Tiesa, ji pabrėžė, kad draudžiama prisijungti prie kovos, nukreiptos prieš Ol

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Naujausi

Skaitomiausi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: