Nusišypsokite - mus tyrinėja! Blogeriai laboratorinių žiurkių vaidmenyje

Beskaitinėdamas lietuviškojo mokslo naujienas netikėtai aptikau įdomaus projekto „Mokslo pieva“ tyrimų ataskaitą. Intriguojančiu pavadinimu: "Radikalia politinės valdžios kritika pasižyminčių tinklapių socialinis tinklas". Tačiau didžiausia staigmena buvo aptikti toje ataskaitoje ... kukliojo blogerio personažo paminėjimą. O būtent - mano LiveJournalo blogo zeppelinus.livejournal.com, kuris dėl pabėgimo į neįpareigojantį Facebookinį formatą nepildomas jau koks pusantrų metų. Skaitau, ką sudėtin

Šį savaitgalį Lietuvoje posėdžiaus M. Chodorkovskis bei kiti Vakarų imperializmo agentai

Šios savaitės gale Vilniuje bei Trakuose vyks vadinamasis „Sniego susitikimas“, kuriame dalyvaus tiek vietinės valdžios bei užsienio politikos atstovai, tiek ir Jungtinių Valstijų, Europos Sąjungos bei kiti NATO bloko atstovai; į šį renginį žada atvykti ir sisteminės Vakarų žiniasklaidos numylėtinis, garsusis Rusijos ekonominis nusikaltėlis Michailas Chodorkovskis, o taip pat ir kiti pro-amerikietiškos krypties Rusijos „opozicionieriai“.

Laikinai stabdomas programos „Ren TV Baltic" dalių retransliavimas

Vilniaus apygardos administracinis teismas ketvirtadienį sankcionavo Lietuvos radijo ir televizijos komisijos sprendimą laikinai sustabdyti televizijos programos „Ren TV Baltic" atskirų dalių retransliavimą. Pagal šį sprendimą visi Lietuvos Respublikoje televizijos programą „Ren TV Baltic" retransliuojantys retransliuotojai, laikinai - 3 mėn. negalės retransliuoti tų šios programos dalių, kurios yra pagamintos ne Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos ekonominės erdvės valstybėse ir kitose

Jeloustounas atsibus šia vasarą

Забытый герой прошлогодних новостных лент в этом году вновь напомнит о себе. Сначала обратимся к шараде, которую на обложке первого январского номера опубликовал журнал «The Economist». С передним планом пусть разбираются специалисты конспирологи. Обратим внимание на задний план. Здесь изображены глобальные события, будущий новостной фон 2015 года. Эти события отменить нельзя, они просто будут. Итак, слева направо. Полицейский в защитной марлевой повязке. Обычно такие кадры сопровождают вып

Lietuvoje veikia teroristų rėmykla - koordinatorius Jonas Omanas

J. Ohmann remia terorizmą užsienio šalyse. Tai pamatysime iš jo kalbos. Lietuvoje yra organziuojama karinės ekipuotės, pinigų rinkliava, užsienio teroristams remti. Ohmann pavyko dalį Lietuvos žmonių užzombuoti, ir šie taip pat ėmė remti terorizmą. Tai atsispindi iš suneštų daiktų kiekio.

ES pasisakė prieš dujų tranzito per Ukrainą atšaukimą

Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas energetikos reikalams Maroš Šefčovič pareiškė, jog ES nori ir toliau likti „sąžiningu tarpininku“ derybose dujų klausimu tarp Rusijos ir Ukrainos, praneša Reuters.

Maltos aukščiausio lygio susitikimas – tarytum pasaulio pabaiga

Prieš 25 metus, 1989 metų gruodžio 2-3 dienomis, Viduržemio jūroje, netoli Maltos, siautė audra. Bangavimas siekė neregėtas aukštumas. Milžiniškus raketinius TSRS ir JAV kreiserius, nuleidusius inkarus įlankoje, bangos nešiojo kaip skiedras. Vėliau amerikiečių kreiserio kapitonas prisipažino, kad su tokia audra jis buvo susidūręs pirmą kartą. Matyt, mistinėms gamtos jėgoms kažkuo neįtiko įvykis Maltos pakrantėje. Iš tikro, tame nebuvo nieko gero ir malonaus. Visiškai slaptai kai kas bandė nulem

Brolių teroristų likimas, kaip realybės ir teisinės erdvės sąveikos iliustracija

Stebėdamas visas tas kovos su terorizmu peripetijas Prancūzijoje, kažkaip prisiminiau tas vis atsinaujinančias diskusijas apie mirties bausmę bei nekaltumo prezumpciją. Kuriose miela mergina, besidarbuojanti vieno didmiesčio prokuratūroje, padedama gausaus teisininkų klano atstovų tunto mėgsta aiškinti mums apie visokių žulikų vadinimą tokiais nesant galutinio teismo sprendimo bei mirties bausmės neteisėtumą. Ir štai, pagaliau pasitaikė atvejis, neblogai iliustruojantis realybės, kurioje vyks

Sausio 13-oji: nekaltos mirtys ir nepriklausomybės iliuzija

Jau 24-eri metai praėję nuo 1991-ųjų sausio 13-osios įvykių. Kaip ir visada, visa Lietuva prisimena šią dieną ir nekaltas jos įvykių aukas, kaip ir visada, oficiozas trimituoja apie tai, kaip neva šiandien Lietuva yra „iškovojusi“ tą šviesesnį rytojų, kurio troško tądien žuvę mūsų tautiečiai.

Šeši klausimai susiję su ataka prieš Charlie Hebdo

Trys islamo ekstremistai vidury baltos dienos nužudė 12 prancūzų satyros žurnalo Charlie Hebdo redakcijos darbuotojų ir du policininkus. Šis įvykis sukrėtė visą Prancūziją. Panašu, kad ataka gali lemti pasikeitimus šalies vidaus politikoje. Mes griežtai smerkiame bet kokius žmonių užpuolimus. Nėra nieko, kas galėtų pateisinti teroristinius veiksmus. Užpuolikams atleidimo nebus.

Ukraina: didelė demokratijos kaina

Gruodžio devintąją Financial Times paskelbė straipsnį apie tai, jog Tarptautinis valiutos fondas įspėja Ukrainą apie defolto galimybę ir kviečia suteikti Kijevui papildomą pagalbą 15 mlrd dolerių sumai. Vėliau, gruodžio 17-ają šią informaciją patvirtino Europos komisijos prezidentas Žanas-Klodas Junkeris, savo pasisakymo Europarlamente metu. „Ukrainai prireiks papildomai dar 15 mlrd dolerių, neskaitant to, kas jau suplanuota“. Jei šalis radikaliai nesumažins biudžeto išlaidų ir nesupaprastins v

CŽV – KGB Rytų bloko ir Al Queda operacijos S-13 paminėjimo kalbose nė žodžio apie karo nusikaltimus, verbuojant vaikus

Nepernešu melo. Gali tai būti valstybinis, gali būti buitinis, pavyzdžiui, apsivogusio kaimiečio – bet Melas yra Melas. Ne atsitiktinai matyt žinodami slaptos kalbos formulę, teisėsaugininkai šioje garsioje amžiaus byloje suėmė tankistą Melą. S-13 operacija buvo Melas, vien dėl to, jog joje dalyvavo vaikai. Vaikų verbuoti negalima. Tačiau jie buvo užverbuoti. O toks Jevgenij Dykij iš Ukrainos apie tai išsigyrė dar užpernai. Jog jis būdamas nepilnamečiu, sėdėjo mūsų AT, mokėsi visko, o ko mok

Premjeros nuojauta

Po rugsėjo 11-osios sekė Irako okupacija. Kas turėtų sekti po sausio 7-osios? Tarp susprogdintų bokštų ir Irako jokio ryšio nebuvo. Ne būtinai bus ryšys tarp išžudytos redakcijos ir kokių naujų bombardavimų. Valdžios propagandistai pasinėrė į filosofinius svarstymus apie vertybes. Kokios vertybės svarbiau, ir už kokias vertybes Vakarų pasaulis turi kovoti? Ar gali gyvuoti viena vertybė, paminant kitą? Ir kaip išspręsti vertybių konfliktą, jeigu viena vertybė prieštarauja kitai dar vertingesnei

Kapitalizmas – katastrofiška sistema

Kapitalizmo ekonominė sistema vadovaujasi „sienų nebuvimo“ principu. Jis žmonių, gyvūnų ir tautų teises pajungia rinkai. Kapitalizmas žmones laiko niekuo kitu, kaip tik lokalizuota žmogiškųjų resursų krūva. Jei konkrečioje šalyje, regione ar žemyne būna darbo jėgos trūkumas, kapitalistinė sistema mėgina tai pataisyti atsiveždama darbo jėgos iš svetimų kraštų ir įmesdama ją kartu su vietiniais žmonėmis. Tai natūraliai veda prie protų nutekėjimo tame regione, iš kurio atvežami darbininkai. Tai tai

Sausio 13 – “SAVI ŠAUDĖ Į SAVUS” – arba Baranų mėsa labai reikalinga

1991 metų sausio 13 žmogžudystės buvo nuotabaus plano sudėtinė dalis, siekiant pralieti kraujo ir tokiu būdu radikalizuoti BARANUS (MĖSĄ), kuri nesugeba protauti, bet puikiai tinka emocionaliniam proveržiui. Kai BARANAI arba MĖSA pamato KRAUJĄ, ir šiuos baranus (runkelius) sąmoningai nukreipia link dirbtinės priežasties, jie reaguoja vienodai – juose atsiradęs chaosas galutinai pribaigia mąstymo mechanizmą ir MĖSA pasiruošusi toliau mirti, nes joje pradeda dominuoti gyvuliški instinktai.

Mister president susidvejinimai

Artėja liūdni minėjimai, verkime ir raudokime, giesmę giedokime. Štai nuo Naujųjų Metų mus buvo apgulę lavonų ir žmogžudysčių gerbėjai. O jau paieškų, ir „atsisveikinimas su Vilte virto košmaru“ buvo įdomiausias paieškos rezultatas. O paskui sekė „ką padarė Kalaušiui už Viltės nužudymą“. Bet kad žurnalistai buvo yra ir bus žudomi – tie lavonų mėgėjai nesusimąstė. Prašome: Paryžiuje nupilta net 12 vienetų – galima gūglintis, žygiuoti, žvakutes deginti, ir pamiršti apie visą aplink supantį pasaul

Neužmirštuolės akcijos priešistorė

Lietuvių Tauta turi daug nuostabių simbolių savo kritusiems Didvyriams pagerbti. Su tais simboliai krito Savanoriai ir Partizanai tai mūsų Trispalvė ir Vytis ir kiti Tautos simboliai. Ar mums dabar jau gėda juos naudoti?Vakar pamačiau mūsų Jos Ekselencijos Lietuvos Prezidentės D.Grybauskaitės nuotrauką ir apstulbau. Ji segėjo neužmirštuolės gėlę vaizduojanti ordiną. Ar jai kas pasakė kas tai yra per ženklas, ar jau visi protingi patarėjau svetur išvažiavo po Anglijas ir Ispanijas?

Išgalvotos ligos

Paradoksas: kuo labiau išsivysčiusi medicina, tuo ilgesnis darosi ligų sąrašas. Šiuolaikinių ligų skaičius jau seniai pasiekė 23 000 atžymą – tai reiškia, kad kiekvienas žmogus vidutiniškai turi pergyventi ne mažiau kaip 20 įvairiausių negalavimų. Tačiau vienas dalykas, kai gydytojai paprasčiausiai įspėja apie naujas infekcijas ir galimas epidemijas, o visai kas kita, kai skelbia neegzistuojančias diagnozes, o paskui gydo tas tariamas ligas brangiai kainuojančiais preparatais. Kodėl taip vyksta,

PROBLEMOS (3). Ar Lietuvos kultūrai reikalingi pinigai?

Kultūrai pinigai nereikalingi. Ji gimsta savaime. Tai gali pasakyti net pradedantis kultūros antropologas. Tad kodėl, pavyzdžiui, Lietuvos kultūrinė žiniasklaida pinigus iš įvairių fondų semia rieškučiomis? Tai užminė mįslę, į kurią galimas tik vienas iš dviejų atsakymų: 1) tai nėra kultūra, 2) kažkas čia ne taip.

Dalelytės „ne“ naudojimas

Kalbos dalelės “ne” vartojimas tokiose kalbos konstrukcijose kaip “nepamiršk”, “neprieštarauk”, “nerūkyk”, “nepavėluok” dažniausiai duoda atvirkštinį efektą. Iliustracijos dėlei paeksperimentuokime. Pamėginkite įsivaizduoti rožinį dramblį. Leiskite rožiniam drambliui visu vaiskumu sužadinti jūsų vaizduotę. Puiku. O dabar jums kita užduotis – negalvokite apie rožinį dramblį. Jaučiu, jog negalvoti apie rožinį dramblį praktiškai neįmanoma. Ir tai turi logišką paaiškinimą. Smegenys norėdamos dekoduo

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Naujausi

Skaitomiausi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: