Kaip gandai kontroliuoja masinį protą

Masinio proto valdymo klausimas labai aštrus, ypač permanentinių informacinių karų situacijoje. Paveikti mases yra gerokai paprasčiau negu atskirą žmogų, kadangi masės linkusios mąstyti stereotipiškai. Jos vartoja informaciją tuo pavidalu, kuriuo ji jiems pateikiama ir nesivargina analizuoti duomenų, gretinti faktų, daryti išvadų. Dėl ko masinį protą valdo gandai.

Inception. Kaip implantuoti žmogui į galvą idėją

Kad žmogus padarytų kažką su malonumu, jis turi būti tikras, kad pats taip nusprendė ar sugalvojo. Yra žmonių, kurie puikiai tame susigaudo. Ir jų dėka mūsų namuose atsiranda visi tie keisti ir nereikalingi daiktai, o garderobe – daiktai, kurių niekada gyvenime neapsirengtum...

Apie prabangą

Mūsų materialiame pasaulyje ir elito-minios visuomenėje savo statusą ir priklausomybę konkrečiai klasei priimta akivaizdžiai demonstruoti. Elitinių bendrijų dėsniai yra tokie, kad žmogus, pasiekęs tam tikrą lygmenį finansinėje ar politinėje sferoje, tiesiog privalo sekti konkrečiais kriterijais.

Afrikiečius į ES vežančias mafijozio Sorošo NVO bando stabdyti Libijos pasieniečiai ir jaunimo judėjimas „Identitarian“

Libijos pakrantės tarnybos laivai birželio 10 dieną Viduržemio jūroje sutrukdė NVO priimti nelegalius migrantus, praneša Austrų Krone.Identitarian šalininkai surinko 65000 eurų, kad sekti NVO viduržemio jūroje. Jaunimo judėjimas „Identitarian“ pradėjo projektą „Apginsime Europą“. Šis judėjimas kilo Prancūzijoje ir paplito visoje Europoje, bet ir Austrijoje, Vokietijoje, Italijoje ir kitose valstybėse. Identitarian renka aukas Europoje, už jas ketina išsinuomuoti laivus ir kontroliuoti NVO vežančias į mūsų kontinentą nelegalius migrantus.

Informacinė Delfio skylė

-,,Apšaudymo pasekmes savo akimis išvydo ir Lietuvos diplomatijos vadovo delegacija, kuriai buvo parodytos sviedinių bei raketų padaryti sugriovimai – išmuštos duobės, apgriauti civilių gyvenamieji namai.,,

Gėjų parado išvakarėse: ar pakanka į pasturgalį įsikišti silkės uodegą, kad tapti undine?

„Pulkininkas sielvartingai palingavo galvą: - Nebėra tarp karininkų tos draugystės kaip mūsų laikais. Būdavo, kiekvienas iš mūsų, karininkų, stengiasi karininkų klube kuo nors prisidėti prie bendros linksmybės. Vyresnysis leitenantas Dankelis (tarnavo pas mus toksai), būdavo, išsirengs visai nuogas, atsiguls ant grindų, įsispraus sau į pasturgalį silkės uodegą ir vaidina undinę.“ Kas prieš šimtą metų buvo girtų pokštai, dabar tapo nuprotintos visuomenės kasdienybe.

Harvardo universiteto profesorius Anatolijus Kliosovas apie žmonijos kilmę: „įrodymų, kad anatomiškai šiuolaikinis žmogus kilo iš Afrikos nebuvo ir nėra.“

Globalistai, nesiskaitydami su moksliniais faktais, ir toliau bando meluoti pasaulio visuomenei, neva, visi žmonės, europiečiai irgi, yra kilę iš Afrikos. Todėl ir negrų vežimą iš Afrikos į Europą, kurį prieš europiečių valią vykdo globalistai, jie melagingai bando pavaizduoti, kaip kažkokį natūralų mūsų „giminių“ atsikraustymą į mūsų namus. „Jokių duomenų dėl „išėjimo iš Afrikos“ nėra, išskyrus fantaziją“, - teigia Anatolijus Kliosovas – chemijos mokslų daktaras, Harvardo (JAV) universiteto profesorius nuo 1989 metų.

Aleksandras Gudaitis-Guzevičius. Kūrybinės autobiografijos patirtis

1908 m. birželio 7 d. gimė lietuvių rašytojas, dramaturgas, kultūros bei politikos veikėjas, Aleksandras Gudaitis–Guzevičius (1908–1969), „Kalvio Ignoto“ teisybės bei kitų istorinių romanų autorius. Pats tarpukario metais buvęs komunistu–pogrindininku, rašytojas savo kūryboje nušvietė Lietuvos revoliucinio judėjimo istoriją giliu idėjiškumu, kovos aistra ir žmogiškosios laisvės teigimu pulsuojančiuose romanų bei apsakymų puslapiuose. Kaip ir daugelis kitų žymių mūsų nacionalinės kultūros šviesulių, Gudaitis–Guzevičius yra begėdiškai stumiamas istorinėn užmarštin.

„Jūs nepraeisit!“ – protestuojančių graikų atsakas NATO kariams

Toks šūkis skambėjo praeitą penktadienį (birželio 2 d.) iš Albanijos į šiaurės Graikiją įvažiavus NATO karinės technikos vilkstinei. Keli šimtai ryžtingai nusiteikusių protestuotojų, Graikijos Kompartijos (GKP) ir Komjaunimo (GKJ) vėliavomis nešini, gyva grandine užblokavo vakarietiškos „laisvės ir demokratijos“ nešėjams kelią į savo šalies gilumą (žr. video apačioje).

Planas OST 2 dalis

Po Vokietijos sutriuškinimo ideologinis karas anaiptol nesibaigė,o netgi atvirkščiai-įgavo naują pagreitį. Pradiniu šito karo atskaitos tašku reikėtų laikyti įžymujį Niurnbergo tribunolą, kuriame laimėtojai teisė pralaimėjusius.

Planas OST

Slaviškosios valstybės – Bulgarija, Chorvatija, Slovakija – buvo ištikimi ir tvirti Naujosios Europos sąjungininkai, dalyvavę Kryžiaus žygyje prieš bolševizmą. Beje Chorvatija ir Slovakija dėl savo nepriklausomybės atgavimo asmeniškai buvo įsipareigojusios Hitleriui. Vermachto ir Waffen SS gretose prieš komunizmą kovojo rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, bulgarai,lietuviai , čekai, lenkai.

Atsakas toliarastų ir komunistų melui apie Pirčiupių kaimo tragediją

Taip, naudodami vokiečius kaip savo įrankius, raudonieji partizanai pasiekė savo tikslą — susidorojo su Pirčiupių kaimu. Vokiečiai yra kalti už Pirčiupių kaimo žiaurų sunaikinimą. Bet Sniečkus ir jo tuometiniai pagalbininkai Lietuvoje Motiejus Šumauskas ir Genrikas Zimanas yra tų žudynių vykdymo pagrindiniai kaltininkai. Tos žudynės buvo jų sumanytos ir užsakytos.

Pagerbtos Pirčiupių aukos

1944 m. birželio 3 d. mūsų gimtąją žemę okupavę fašistiniai barbarai negailestingai susidorojo su Dzūkijoje esančio Pirčiupių kaimo gyventojais dėl jų ryšių su už laisvę kovojusiais tarybiniais Lietuvos partizanais, kurių netoliese, Rūdininkų girioje įsikūrusiam štabui, vadovavęs žymus LKP veikėjas, G. Zimanas: mat hitlerininkus papiktinęs aršus vietinių pasipriešinimas, daręs vokiečių kariuomenei tiek materialinius, tiek gyvybinius nuostolius.

Išsipildė Hitlerio svajonė, po 72 metų Vokietijos kanclerė, pagaliau, valdo pasaulį!

„Merkel pagaliau pasaulio lyderis! Vokietija valdo pasaulį!“ - rašoma vokiečių portale Pi-news. Portalo žodžiais, „faktai nemeluoja. Visų kontinentų lyderis jau visa savaitę neginčijamai yra Angela Merkel“. Pasitraukus Trampui jį savo triumfą pradėjo susitikimais G7, G199 ir NATO. Koks sutapimas, viena diena vėliau Miuncheno alinėje jai plojo koalicijos CSU partneriai!

KUO KVEPIA LIETUVIŠKAS KAPITALIZMAS?

Ar dar kas prisimena, nuo kuo prasidėjo kapitalizmas mūsų šalyje? Priminsiu, – nuo mokamų viešųjų tualetų! „Pinigai nekvepia“ – šis vieno Senovės Romos imperatoriaus pasakymas tapo lietuviškos rinkos ekonomikos pradinio kapitalo kaupimo metodologija ir technologija. Prieš keletą metų Kaune net buvo atsiradęs taip vadinamas „auksinis“ tualetas. Reaguodami į tokias tendencijas gyventojai miestų atokesnius kiemus bei aplinkinę gamtą pavertė išvietėmis. Šlapimu dvokia net pajūris ir valstybinių įstaigų prieigos.

V. Šustauskui iškelta byla dėl pasveikinimo Pergalės dienos proga

Lietuvos padangėje susikaupė politinių represijų debesys. Paskutinė naujiena-kauniečiui politikui Vytautui Šustauskui iškelta byla del jo pasveikinimo Pergalės dienos proga. Kovotojų už Lietuvą sąjungos lyderis tradiciškai kiekvienais metais ,,Facebook” socialiniame tinkle sveikina karo veteranus bei jų gimines Pergalės dienos proga. Tos tradicijos jis nepažeidė ir šimet, gegužės 6 d. išsiuntė pasveikinimą.

Julių Janonį atsimenant

Lygiai prieš šimtą metų iš gyvųjų tarpo pasitraukė didis lietuvių tautos sūnus, Rusijos Socialdemokratų Darbininkų Partijos (bolševikų) lietuvių sekcijos veikėjas, revoliucionierius, pirmasis proletarinis lietuvių poetas, JULIUS JANONIS (1896–1917). Tokia liūdna, bet visgi garbinga sukaktis skatina atsiminti, kas buvo Janonis ir kodėl jis lieka svarbus šiandien, ištisam amžiui praėjus nuo tragiškos jo mirties.

Fanatikų fiesta

Lietuvoje visuomeninis-politinis gyvenimas ir viešoji erdvė perpildyta iškreiptų ir prieštaringų reiškinių, tikra iškreiptų veidrodžių karalystė. Esminiai socialiniai-ekonominiai klausimai nėra sprendžiami, emigracija iš Lietuvos ne mažėja, o didėja, tačiau elito gretose dominuoja karinė isterija ir alkoholinė isterija.

Prastas paukštis, kuris šika į savo lizdą: Anelausko interviu rusų leidiniui Rubaltic.ru

Žinau, kad užsitrauksiu gerb. Valdo Anelausko nemalonę, bet, kaip sakė Aristotelis: „Platonas mano draugas, bet tiesa svarbiau“. Man šitas gerb. V.Anelausko interviu pasirodė, kaip savo lizdo apdergimas. Na, nepanoro ponas Anelauskas kurti Lietuvos, išmovė į JAV 1988 metais, kai mes čia po Lietuvą su trispalvėmis ir mitingais lakstėme, Sąjūdį kūrėme, jo reikalas. Taip jam buvo patogiau, gal ten būnant mažiau kinkos drebėjo? Bet kam šikti ant gimtinės, ant visų mūsų galvų rusų spaudoje?

Socialistinė revoliucija ir nacijų apsisprendimo teisė (tezės)

Imperializmas yra aukščiausioji kapitalizmo raidos stadija. Kapitalas išsivysčiusiose šalyse peraugo nacionalinių valstybių ribas, konkurenciją jis pakeitė monopolija ir sudarė visas objektyvias prielaidas socializmui įgyvendinti. Todėl Vakarų Europos ir Jungtinių Valstijų proletariatas turi kovoti revoliucinę kovą dėl kapitalistinių vyriausybių nuvertimo, dėl buržuazijos eksproprijavimo.

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Daugiau:

Žvelgiame į Vakarų pasaulio pabaigą
847
Madlenos Olbrait ir karo kapeliono Kaco pokštai
218
Sugriovę TSRS žmonės, paaiškino JAV kodėl jie tą padarė
233

Naujausi

Skaitomiausi


1
2
3
4
5
6
7
8
Visi videoklipai


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: