Keturiems Komunarams atminti

1926 m. gruodžio 26-27 d. naktį nuo smetoninių budelių kulkų krito keturi Lietuvos liaudies sūnūs, keturi Lietuvos Komunistų partijos kovotojai, iki šios dienos prisimenami Keturių Komunarų vardu: Karolis Požela, Juozas Greigenbergeris, Kazys Giedrys ir Rapolas Čarnas.  Keturių komunistų sušaudymas buvo tiesioginis rezultatas naktį iš gruodžio 16 į 17 d. įvykusio fašistinių karininkų organizuoto perversmo, nuvertusio ligtolinę liaudininkų ir socialdemokratų vyriausybę bei prezidentą Kazį Grinių ir į valdžią atvedusio tautininkus ir krikdemus su Antanu Smetona priešakyje.

Seimo narė D. Mikutienė pasitelkė prokuratūrą siekdama užčiaupti visuomenininkus

Atsižvelgdami į informaciją, pasirodžiusią spaudoje apie neva Trakuose surengtą šmeižto išpuolį prieš Seimo narę, Sveikatos reikalų pirmininkę Dangutę Mikutienę, mes, akcijos organizatoriai, nesuprantame, kodėl Seimo narė įsižeidė. Akcija buvo skirta atkreipti į Trakuose išrinktos Seimo narės Dangutės Mikutienės veiklą Seime. Kaip žinoma, per šiuos metus dėl alkoholio vartojimo įvyko Kražių žudynės, nuolat daugėja kitų, su alkoholio vartojimu įvykusių nelaimių. Tačiau šiame kontekste, Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė susirūpino degalinių verslu.

Tūkstantis kauniečių Naujuosius sutiks blaiviai

Be promilių sutikti Naujuosius jau trečius metus Kaune siūloma vakarėlyje „Naujieji kiTaip“. Gruodžio 31-ąją kultūros centre „Tautos namai“ vyksiančiame susibūrime laukiama tūkstantinės minios, kaip ir pernai, kai renginys pritraukė daugiau kaip 1 000 lankytojų iš visos Lietuvos ir net kaimyninių šalių.Pasaulinė tendencijaVakarėlis be svaigalų? Skamba ne itin patraukliai? Pasaulis sako kitaip: didmiesčiuose pastaraisiais metais itin populiarėja ne tik privačių vakarėlių, bet ir viešų pasilinksminimų rengimas be lašo alkoholio ir kvaišalų.

Europos Parlamentas ir visa Europa – veidmainiai ir autokratai

Neseniai buvau komandiruotėje Kijeve. Vargšė ta Ukraina, tikinti, kad galės išmokti iš Europos Sąjungos tikros demokratijos ir žmogaus teisių. O šiandien grįžtu lėktuvu iš komandiruotės Tadžikistane ir ten to paties tikisi iš mūsų. Nes mes būtinai visur susitikinėjame su vargšais, ieškančiais pagalbos žmogaus teisės srityje, paliekame vilčių, o iš tikrųjų esame didieji veidmainiai.

Rasa Juknevičienė: TATA šunauja Tautos nevadino?

Seime – vėl mūšis. Ne dėl pensininkų vargano gyvenimo pagerinimo, ne dėl kvailo imigrantų įstatymo persvarstymo.  Rasa Juknevičienė  verčia socdemų rinkimų štabo vadovą Algirdą Sysą prisipažinti, jog jis viešai melavo  LRT laidoje „Panorama“ (2015 11 24), kai nenorėdamas skirti Laisvės premijos Vytautui Landsbergiui, sakė jog „Laisvės premija turėtų būti, na, toks jungiantis toks, tikrai, kad visa tauta palaikytų tą kandidatūrą, nes būtent keliami aukštesni reikalavimai, ir aš asmeniškai negalėčiau ir negaliu skirti premijos žmogui, kuris galėjo sau laisvai išvadinti trečdalį ar pusę Lietuvos raudonom utėlėm, arba šunauja, arba visokių kitoki

Tautinė kairė – perspektyvi alternatyva išsigimstančiai ES integracijai ir globalizacijai

Užvakar Facebook’e ir tinkle startavo asociacija „Nacionalinis interesas“, pretenduojanti užimti tautinės kairės poziciją Lietuvos politikoje. Pasak Asociacijos įkūrėjų, ši pozicija reiškia tautiškumo ir socialinio teisingumo sintezę, ko šiandienėje Lietuvoje labai trūksta. Kadangi visko čia neaprašysime, siūlome pasiskaityti „Nacionalinis Interesas“ asociacijos prisistatymą. Tuo pačiu, vieno iš asociacijos įkūrėjų straipsnis:Algis AvižienisSupervalstybių lemiama įtaka Europos tautoms.

Rusija galutinai atsisakys Pabaltijo uostų

Skelbdamas kreipimąsi Federaliniam Susirinkimui, Rusijos prezidentas Putinas paragino vystyti Baltijoje Rusijos uostus. Putino kreipimasis į Baltijos regioną reiškia, kad Kremliuje priimtas politinis sprendimas galutinai atsisakyti Pabaltijo jūrų uostų ir užbaigti Rusijos tranzito perorientavimą į Rusijos šiaurės vakarų uostus. Šis sprendimas jau nebus atšauktas: nei sankcijų panaikinimas, nei Lietuvos, Latvijos ir Estijos antirusiškos retorikos švelninimas šiuo klausimu nieko nepakeis.

Prieškalėdinis politinis narciziškumas

Lietuvoje advento laikotarpiu bendruomenės sukvietė savo narius ir svečius į prieškalėdinius vakarėlius. Vakarėlių metu šalia Senio Šalčio dovanų vaikams - saldainių ir žaislų, suaugusiems dalinamos kitokios dovanos, kalendoriai ir Kalėdiniai atvirukai su Seimo narių atvaizdais, pėsčiųjų atšvaitai su Seimo narių internetinėmis nuorodomis. Turtingesnės partijos finansuoja ir visas vakarėlio vaišes.

O koks bus paminklas Lito duobkasiui?

Koks paminklas pastatytas Lito tėvui Vladui Jurgučiui ir iš ko jis padarytas – žinome. O koks bus pastatytas paminklas Lito duobkasiui ir iš kokios medžiagos jis bus nulipdytas, galime tik spėti. Pafantazuokime, kaip turėtų atrodyti paminklas Lito duobkasiui.Gal toks? O gal toks?   O gal geriau toks?   Labiau gal tiktų toks?   O iš kokios medžiagos paminklą gaminsime? Žinau, kokią siūlote, bet ji labai neatspari, lengvai deformuojasi, galima apdirbti tiktai užšaldžius, o atšilusi skleidžia nemalonų kvapą. Nesiginčysiu, ši medžiaga Lito naikintojui – tinkamiausia.

Konstitucinis Teismas legalizavo skalūninių dujų išgavinėjimą

Gruodžio 16 d. Konstitucinis Teismas (KT) priėmė sprendimą, pagal kurį skalūninių dujų išgavinėjimas per hidraulinį uolienų ardymą laikomas neprieštaraujančiu Konstitucijai; tuo pačiu leidžiama ir dirbtinėse žemės gelmių ertmėse palikinėti toksiškas ir netgi radioaktyvias medžiagas. Sprendimas priimtas ryšium su 2013 m. lapkritį socialdemokrato Algimanto Salamakino vadovautos 34 parlamentarų grupės kreipimusi, kuriame nurodytos tikėtinos katastrofiškos skalūninių dujų išgavinėjimo pasekmės gamtinei aplinkai bei vietos gyventojų sveikatai.

Jaunosios kartos tolerantiškų liberoblių neįgalumas oponentų pozicijų argumentuotai kritikai varo mane į neviltį

Pastebėjau vieną įdomu ir krentantį į akis dalyką. Pastaruoju metu žiauri realybė daužo į šipulius tolerancijos ideologų skleidžiamas pasakas. Viešojoje erdvėje pagausėjo tekstų, kurių autoriai iš konservatyvių bei tradicionalistinių pozicijų taikliai ir pagrįstai kritikuoja patikrinimo gyvenimu neatlaikiusios ideologijų apraiškas. Kurių pasėkoje Europoje krizės kyla vieno po kitos.

Dar viena Lietuvos Nepriklausomybės diena

Vargu, ar šiuolaikiniam Lietuvos jaunimui žinoma, kas tai per diena buvo 1918 m. gruodžio 16 d., kokia šios istorinės datos reikšmė ir vieta lietuvių tautos, jos nacionalinio ir socialinio išsivadavimo kovos istorijoje. Nežinoma mūsų jaunimui ir tai, kas buvo ir ką veikė tokie žmonės, kaip Vincas Mickevičius-Kapsukas, Zigmas Aleksa-Angarietis, Pranas Eidukevičius ir daugelis kitų. Jis nežino, kad jų būta didžių kovotojų už mūsų brangiosios tėvynės laisvę ir nepriklausomybę. Juo labiau, šį jaunimą tikriausiai nustebintų esamos santvarkos šeimininkams nepatogi, bet visgi nepaneigiama tiesa, kad 1918 m. vasario 16 d. jokios nepriklausomybės Liet

Po hidraulinio ardymo susidariusių atliekų laidojimas žemės gelmėse neprieštarauja Konstitucijai

Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, kad Žemės gelmių įstatymo 11 straipsnio 2 ir 4 dalių nuostatos tiek, kiek jose nustatyta, kad hidraulinio ardymo būdu atliekant žemės gelmių tyrimus ir (arba) naudojant žemės gelmių išteklius susidariusios kasybos pramonės atliekos gali būti Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka paliekamos dirbtinėse žemės gelmių ertmėse, neprieštarauja Konstitucijos 53 straipsnio 3 daliai ir 54 straipsnio 2 daliai (jose įtvirtinta, kad valstybė ir kiekvienas asmuo privalo saugoti aplinką nuo kenksmingų poveikių; įstatymu draudžiama niokoti že

Lietuva – saugiausia pasaulyje šalis. #MAŽUČIAI jau čia!

Lietuva – saugiausia pasaulyje šalis. Tikriausiai taip reikėtų vertinti pirmos pabėgėlių iš Sirijos šeimos atvykimą. Sutikti jie buvo kaip žvaigždės: keturių televizijų operatoriai dvi valandas kantriai laukė atsiveriančių durų, pro kurias įžengė madingai apsirengusių svetimšalių šeima. Jų laukė ne tik žurnalistai, bet ir specialiai tam tikslui atsiųstas autobusas tamsintais stiklais. Trūko tik palydinčių automobilių su švyturėliais – gal pavyktų daugiau prisikalbinti atvykti į Lietuvą?

Už pederastams nepalankią dainą – žiniasklaidos puolimas

Dainininkas Aleksandras Makejevas pasidalino savo 2006 m. daina „Žydri berniukai“. Nekalbame apie tai, gera ji ar bloga, bet joje pašiepiama viena pagrindinių dabartinio „elito“ ideologijos skelbiamų „šventų karvių“ – pederastai.

Kodėl 0 promilių vairuotojams nebūtų daugumos interesų pažeidimas?

Tai turiu kiek nuliūdinti savo kolegą. JAV atliktas tyrimas, kuriame išanalizuota beveik 600 tūkst. 1994-2011 m. mirčių registro duomenų, parodė, kad net ir oficialiai leistina JAV 0,8 promilės alkoholio koncentracija vairuotojo kraujyje nėra saugi vairuojant. Rezultatai parodė, kad net ir minimaliai apsvaigę vairuotojai vidutiniškai 46 proc. dažniau pripažįstami vieninteliais avarijos kaltininkais, lyginant su visiškai blaiviais vairuotojais.

Endlösung’o nebuvo, Hitleris ir vokiečiai nekalti dėl Holokausto Lietuvoje? Revizionistinė versija iš D.Katz’o bendražygės

Žydų Kalėdomis vadinamos Chanukos šventės proga antilietuviška veikla liūdnai pagarsėjęs tinklalapio “Defending History” savininkas Dovid’as Katz’as surengė linksmą vakarėlį savo tautiečiams ir bendražygiams. Vos vakar “Defending History’ pasirodė K.Apanavičiūtės-Sulikienės straipsnis, žeminantis Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centrą bei atvirai niekinantis Lietuvos pokario rezistencijos dalyvių atminimą.

Nusimato Lenkijos ir Lietuvos santykių atšalimas

Po spalio Seimo rinkimų Lenkijoje prisiekė nauja šalies vyriausybė. Lietuvos premjeras Algirdas Butkevičiusšia proga pareiškė, jog tikisi „draugiško ir intensyvaus dialogo“ su nauja Lenkijos vadovybe, kuri yra „artima Lietuvos draugė ir strateginė partnerė“. Pastarieji žodžiai perdėti: paskutiniaisiais metais Lietuvos-Lenkijos santykiai buvo ne draugiški, o priešingai — konfrontaciniai. Ir atėjusi valdžion Varšuvoje „Teisės ir teisingumo“ vyriausybė šią situaciją tik paaštrins.

„Visiems gali pasitaikyti“ - potencialaus žudiko argumentas

„Visiems gali pasitaikyti“, – kažkaip panašiai pasakė prie vairo neblaivus sulaikytas Lietuvos scenos žvaigždūnas. Tuo tarpu užvakar Jonavoje girtas 41 metų vyras sukėlė eismo įvykį, kurio metu sunkiai sužaloti du girtuoklio kelyje pasitaikę niekuo dėti žmonės – kito automobilio vairuotoja su sūnumi. Iš sumaitoto automobilio nukentėjusius žmones išvadavo ugniagesiai gelbėtojai.

Šokiruojantis nūdienos eksperimentas - sprendimas mėnesį negerti nė lašo alkoholio

Žinoma aš Kristoforą labai sveikinu su tokiu pasirinkimu, bet norėčiau paskatinti ties tuo nesustoti ir eksperimentą pratęsti bent jau iki vienerių metų laikotarpio. Citata iš delfio straipsnio: „Paklaustas, koks tikslas buvo mėnesį atsisakyti bet kokio alkoholio, vilnietis sakė, kad to ėmėsi peržvelgęs savo socialinį gyvenimą ir supratęs, kad visi susitikimai su draugais, savaitgaliai, netgi kasdienės vakarienės namuose nepraeina be alkoholio“. Taip teisingai Kristofai tai tikrai nėra taip jau nekalta, tai - alkoholizmas ir berods antros stadijos, taigi yra apie ką susimąstyti.

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Naujausi

Skaitomiausi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: