Skelbiamas bendras VSD ir AOTD grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas ir VSD 2015 metų veiklos ataskaita

Valstybės saugumo departamentas kartu su Antruoju operatyvinių tarnybų departamentu prie Krašto apsaugos ministerijos visuomenės dėmesiui šiandien pateikia dvi ataskaitas. Pirmoji kalba apie žvalgybos institucijų matomas grėsmes nacionaliniam saugumui, o antroji yra skirta 2015 metų veiklos apžvalgai. Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymas nustato, kad tokie dokumentai kasmet teikiami visuomenei. Šiemet nauja yra tai, kad Lietuvos žvalgybos institucijos vieną dokumentą – 2015 metų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimą – yra parengusios bendrai.

Du keliai Lietuvai: susinaikinimas arba nepriklausomybės atkūrimas, tertium non datur

Artėja Seimo rinkimai, laikas apsispręsti: ar toliau žengti susinaikinimo keliu drauge su Lietuvą 26 metus naikinusiomis partijomis, ar pasirinkti naują kelią – Alternatyvą Lietuvai, kaip tai padarė vokiečiai, tarptautinei žydijai tarnaujančios A.Merkel atvesti prie bedugnės krašto.

Mūsų kaltė tik ta, kad esame

„Argi mes patys priimame sprendimus?“, – paklaustas apie Lietuvos būklę, liūdnai šypteli vienas garsiausių teatro režisierių nūdienos Europoje – Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas, ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Didžiojo kryžiaus kavalierius Eimuntas Nekrošius, – „Tedarome tai, ką mums padiktuoja Europa. Juk nuolat esame gąsdinami: „Jeigu jūs nebūsite su mumis – pražūsit“. Beje, mums ir sovietai tą patį sakydavo“…

Ir žydai šaudė žydus

Rodos tiek daug prirašyta apie Antrąjį pasaulinį, tiek daug rodyta ir pasakota, o vis dar kai ką sužinome tik dabar. Net tie, kurie tą karą matėme, nors ir vaiko akimis. Tad ką jau kalbėti apie XX amžiaus antrosios pusės kartas. Daug meluota, slėpta, nutylėta. Daug meluojama, slepiama, nutylima ir dabar. P. Stankeras nemeluoja, todėl, man regis, jo knygą verta perskaityti atidžiai, pasibraukant, kai ką nusirašant. Verta apie ją papasakoti ir kitiems, juo labiau, kad jaunoji karta rusiškai beveik neskaito.

Kas ir kodėl ant Borkos bačką stumia?

Kas galėtų ant Borkos stumti bačką abejonių nekyla, tai - DELFIS. Nes jis visada ir ant visų stumia bačką. Bet kodėl būtent dabar ir kodėl būtent ant J. Borisovo, dar žinomo kaip R. Pakso finansuotojo. Taigi artėja rinkimai ir šį rudenį bus perskirstytos pinigingos darbo vietos, o kad jų negautų tas kam nepriklauso, reikia imtis prevencinių informacinio susidorojimo priemonių.

Gana vieniems lobti, o kitiems skursti

Dažnai tenka girdėti raginimus: „Užtenka verkšlenti, kad mes gyvename blogai, užtenka rietis tarpusavyje, žvelkime pirmyn į šviesų mūsų rytojų…“ Žodžiai labai teisingi ir gražūs, tačiau realybė ta, kad vis labiau akivaizdu, jog mes einame tautos susinaikinimo keliu.

Paksistai + tautininkai = politinis daltonizmas

Dažniausiai aš nekomentuoju įvairių rinkiminių deklaracijų, jungimųsi ir strategavimų, nes nėra tam jokio tikslo. Už to dažniausiai nieko nėra, tik kalbančios burnos skleidžiamas vėjo dvelksmas, sugadintas popierius ir sugaištos minutės, skaitant elektroninį variantą. Niekas negali keistis, jeigu nėra aiškaus pasaulio matymo bei deklaraciją sekančio veiksmo. Tikro ir realaus darbo, o ne tik „Palaikau!“. Tautininkai pyksta, kai juos paerzinu dėl pastarųjų jų deklaracijų su Tvarkos ir Teisingumo partija. O be reikalo.

Nekenčiu „delfių“ ir skatinu neapykantą jumyse

Nekenčiu delfio, lryto, 15min ir visų kitų šūdinų žiniasklaidos portralų. Tiksliau, purvasklaidos ir bailių. Mižnių, privariusių į batą, bet išpylusių ant kito. Jie elgiasi, kaip gydytojai, kurie be kyšio žmogui pakenkti stengiasi. Luditai prakeiktieji, užsėdę savo šikna patogiai ir bijantys ja truputį pamojuoti, dusinantys kitus.

Vagie, kepurė dega... Alkomafija metė į priešakines gynybos linijas savo apmokamus "ekspertus" ir propagandistus

Ne kartą savo straipsniuose esu minėjęs tabakokontrolėje labai gerai žinomą „scream test“. Jei labai paprastai paaiškinti taijei siūlomos kontrolės priemonės negali turėti realios įtakos tabako gaminių vartojimui, pramonė išlieka tyli ar santykinai tyli. Tačiau jei pasiūlomos priemonės realiai paveiktų pardavimus ir vartojimą, pasipila gerai organizuota dezinformacija ir klaidinimas, kuris taip vaizdingai ir vadinamas „pramonės rėkimu“.

Liberastų planas Lietuvai

Lietuvoje esantys liberalai labai mėgsta kalbėti apie laisves. Tuo jie susuka smegenis daugumai žmonių, ypač jaunimui. Tačiau tereikia tik labiau įsigilinti į liberalizmo esmę ir yla išlenda iš maišo. Tikroji liberalizmo esmė: pelną -privatizuoti, nuostolius - suvisuomeninti!

Naujienų portalų savininkai grasinimais nusmaugė inovatyvią pilietinę iniciatyvą internete!

Kovos su clickbaitų medžiotojais programėlė „Siūlyk antraštę“ uždrausta!Naujienų portalų savininkai grasinimais nusmaugė inovatyvią pilietinę iniciatyvą internete – ir spaudoje apie tai jokio atgarsio?Mūsuose mėgstama padejuoti, kad mažoka Lietuvoje pilietinės iniciatyvos, kad nesame inovacijų lyderiai toje srityje. Tačiau keisčiausia, jog kuomet tokie inovatoriai ir pilietinės iniciatyvos lyderiai atsiranda – juos nedelsiant bandoma sunaikinti.Aš, kaip ir daugelis, jau spėjau pamėgti 2015 m.

Karas neišvengiamas. Amerikos strategų ir jų klapčiukų Lietuvoje planuose

"CORDON SANITAIRE" (Buferinė zona) arba viskas rodo, kad NATO planuoja suduoti globalų smūgį prieš Rusijos Federaciją. 1. „cordon sanitaire“ (buferinės zonos) Rytų Europoje sukūrimas. 2. Šauktiniams savanoriams didinamos išmokos ( ir paskutiniam dundukui aišku kodėl. Kas norės mirti už ačiū. ) 3. Ruošiama infrastuktūra NATO sunkiąjai ginkluotei. Iškertamas 500 hektarų miškas. Poligonas padvigubėja ir jo plotas tampa didesnis nei Kauno miestas.

JAV generolas grąsina Rusijai karu Pabaltijyje

JAV karinių pajėgų Europoje vadas Filipas Bridlavas pareiškė, jog JAV pasirengusi kovoti ir nugalėti Rusiją Europoje. Kalbėdamas JAV Kongrese, Bridlavas atkreipė dėmesį į Rusijos Kaliningrado sritį — pirmojo NATO smūgio objektą kilus karui. Tkiu būdu, amerikiečių generolas patvirtino, kad hipotetinis NATO ir Rusijos karinis susidūrimas prasidės nuo Pabaltijo, ir jeigu pirmojo NATO karinio smūgio ibjektu taps Kaliningrado sritis, tai pirmojo Rusijos karinio smūgio objektu taps Lietuva, Latvija ir Estija.

Jei yra klausimai – turi būti ir atsakymai. "Patriotei" Irenai Degutienei nuo "nepatriotų" lietuvių

"Patriotė" Irena Degutienė išsakė kritiką apie nepatriotiškai nusiteikusius lietuvius. "Ar jie nemyli Lietuvos? Ar jie nenori švęsti? Ar jiems tiesiog sunkus gyvenimas laisvoje Lietuvoje? Ar nėra kalta šiandieninė Vyriausybė, kad tokie dalykai vyksta?“ – aštrius klausimus kėlė politikė. Jei yra klausimai – turi būti ir atsakymai.

Tobulas Rusijos planas, kaip sunaikinti Lietuvą (kvietimas sudaryti Rusijos nusikalstamos veiklos Lietuvoje sąrašą)

Iš valstybinės žiniasklaidos gerai žinome, kad dėl pasaulyje vykstančių karų ir ir suiručių didžiąja dalimi kalta Rusija. Tačiau tarptautinės problemos ir karštieji taškai šiuo metu akylai stebimi Lietuvos ir pasaulio vadovų bei įvairių karinių organizacijų, nuolat vyksta pasitarimai, konferencijos, debatai bei kitokios problemų sprendimo formos. Bet pabandykime pasiaiškinti, dėl kokių konkrečiai Lietuvos vidaus negerovių ir nelaimių kalta Rusija.

Raudonosios dinastijos: Užkalnių atvejis

Dinastijų tęstinumas, komunistinė aristokratija ir jos transformacijos – savaime įdomus reiškinys. Laikai keičiasi, bet kai kurie archetipai išlieka ir, pakeitę spalvas bei geopolitines orientacijas, sėkmingai gyvuoja iki šiol beigi suskamba kaip šis tas naujo, nes juk nauja – tai užmiršta sena…

Rusijos provokacija prie kuklaus “Kempinsky” viešbučio

Lietuvoje pastarosiomis dienomis buvo kilusi didžiulė grėsmė demokratijai bei valstybingumui, ir, kaip jau įprasta, ta grėsmė buvo atslinkusi iš debesuotų Rytų. Mes jau esame įpratę kad grėsmės Letuvoje pasirodo skirtingais pavidalais – kartais tai būna mokytojų profsąjungos, kartais – dainininkai, kartais net iš Lietuvos kilę teatro režisieriai. Šį kartą grėsmę sukėlė žurnalistai, kurie, kaip pranešė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius, antradienio vakarą “apgaulės būdu” pabandė patekti į Trakuose vykusį kasmetinį Vilniaus Rusijos forumą. Laimei, jie laiku buvo pastebėti ir, padedant policijai, visos grėsmės buvo neutralizuotos.

Ko verti pramonininkų užsakyti alkoholio vartojimo tyrimai

Lietuvos pramonininkų konfederacija taip pat nesėdi rankų sudėjusi. Sakote, Lietuva prasigėrusi? Netiesa – skaičius iškraipo plačiagerkliai turistai ir emigrantai. Būtent tai skelbia žiniasklaidai išplatintas Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacijos bei Lietuvos pramonininkų konfederacijos užsakytas tyrimas.

Vietoje to, kad spręstumėm problemas, sugalvosim, kaip pagražinti statistiką

Na ką mielieji verslininkai, atvažiavom, ar ne? Jūsų "draugelių" aludarių ir mg baltikų su stumbrais ir mineraliniais vandenimis vykdyta verslo plėtra, kai nebuvo svarbu niekas, išskyrus pinigus, pagaliau duoda rezultatų. Į šalį, kuri garsėja girtavimu, nebenori važiuoti turistai.

Ką jie ten rūko, toje litvakų bendruomenėje? Smalsu, ar eitynių organizatoriai paduos adv.F.Kukliansky į teismą?

Panašu, kad Lietuvos žydų bendruomenės vadovybėje įsitvirtino kažkokie magai-kabalistai, kuriems kaktose atsivėrė nematoma Akis, suteikusi galią regėti tai, ko nemato niekas kitas. Nūnai jie gali matyti slėpiningus vaizdus infraraudonajame spektre, girdėti ultragarsus ir skaityti neišsakytas mintis svetimose galvose.

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Daugiau:

Testas: esate ufonautas ar valstybės priešas?
1674
Iš Archyvo: Kaip Lietuvos Blogeriai Kryžiaus Karus Kariavo
1386
Darbo Kodeksas vs Švietimo įstatymas
158

Naujausi

Skaitomiausi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: