Graikija: SYRIZA bučiuoja sionistų padus

Nors mums nuo pat pradžių buvo aišku, kad iš „Syrizos“ ir Aleksio Tsipro vyriausybės Graikijoje jokių radikalių pokyčių neverta tikėtis, daugelis pažangiai nusiteikusių mūsų tautiečių dar visai neseniai puoselėjo viltis, esą štai čia bus jėga, kuri pasipriešins globalistų, JAV ir ES diktatui. Tačiau šiandien niekam nebe paslaptis, kad, pažadėjusi atmesti TVF, EB ir kt. transnacionalinio kapitalo struktūrų Graikijai primetamas taupymo sąlygas, SYRIZA tiesiogiai sulaužė savo rinkiminius pažadus, su A. Tsipru priešakyje imdama vykdyti užsienio kapitalistų valią.

Valentinas Katasonovas. Juanis ir kas stovi už TVF sprendimo

Kinijos piniginis vienetas juoanis pastaraisiais metais ėmė konkuruoti tarptautinėje arenoje su pagrindinėmis rezervinėmis valiutomis – JAV doleriu, euru, britų svaru ir japonų jena.Pagal vieną iš apibrėžimų, oficialios rezervinės valiutos statusą turi ta valiuta, kuri įeina į SDR krepšį (angliška abreviatūra reiškia specialias skolinimosi teises). Tai negryna viršnacionalinė valiuta, kurią emituoja Tarptautinis valiutų fondas (TVF). SDR atsirado tuo metu, kada Bretton-Voodso valiutinė-finansinė sistema išgyveno sunkumus ir ji buvo numatoma kaip priemonė įveikti tarptautinę likvidumo problemą.

ES bando išsigelbėti versdama eurus makulatūra ir naikindama nacionalinius gamintojus

Žlungančią ekonomiką ES bando užkamšyti JAV pavyzdžiu – spausdinant eurus. Kuo tas pasibaigė JAV jau žinome: milžiniškomis skolomis, kurių aptarnauti Valstijos jau nesugeba ir joms nelieka kito kelio, kaip tik bandyti sukelti Trečiąjį Pasaulinį karą. Matyt, tokio elgesio motyvacija tokia: “jei pagal tokį scenarijų  pasisekė du kartus praeitą šimtmetį, kodėl gi turėtų nepasisekti trečią kartą dabar”? Tikra nelaimė mums visiems, kad tokį scenarijų mėgdžioja ir Europos Sąjunga.

Suokalbis prieš Europą įgyvendinamas (2 dalis)

Kol Europa su nuostaba ir siaubu pergyvena teroristinio karo jos teritorijoje pradžią, Slovėnijos pasienio miestelyje Šentil vyko kasdieniai įvykiai, kuriuos gėdingai vadina „pabėgėlių krize“.Kiekvieną dieną 6-8 tūkstančiai pabėgėlių organizuotai pereina Austrijos sieną ir ištirpsta Europos platybėse. Europoje to jau niekas nerodo, apie tai tyli MIP, tiktai nelaimingi slovėnai, chorvatai, serbai, bet jų niekas negirdi. Bet procesas vyksta, ne mažiau svarbus, negu sprogimai ir šaudymai, apie šį procesą ir bus mano pasakojimas. Pradžia čia.

Kiek reikia turėti raketų, kad sunaikintum Ameriką?

Radau Amerikos bendrojo nacionalinio produkto žemėlapį, jame pavaizduota, kiek bendrojo produkto sukuria vieni ar kiti miestai. Galima drąsiai teigti, kad oranžine spalva nudažytose zonose sutelkta 75% Amerikos bendrojo nacionalinio produkto. Viso labo 22 taikiniai. Vienas vienintelis Rusijos povandeninis kreiseris, pavyzdžiui, koks nors „Jurijus Dolgorukis“ turi 16 raketų, kurių kiekviena turi po 6 kovines galvutes. Viena salvė ir 75%Amerikos nacionalinio produkto nebėra.

Ramūnas Alaunis. Malaizijos lėktuvo MH-17 tragedija Rytų Ukrainoje - atsitiktinumas, ar provokacija?

Vašingtonas niekada nepripažins Kijevo kaltės dėl Malaizijos MH-17 tragedijos. Net jei ir praneštų, tai tik po ilgo laiko ir nepastebimai. Bet prieš tai jau bus “nuteistas” Putinas. Juk šiuo atveju svarbiausia, ne kas numušė lėktuvą, o kas buvo pirmiau apkaltintas.Net ir praėjus daugiau, nei metams Olandijos vadovaujama tyrimo grupė nenustatė, kas kaltas dėl MH-17 tragedijos, nes tai nebuvo jų tikslas.Tačiau tyrėjai vieningai pripažino Kijevo kaltę, kad šis laiku nesiėmė priemonių draudžiančių keleiviniams lėktuvams skristi per pavojingą oro erdvę Rytų Ukrainoje.

Masinės žudynės Kalifornijoje per Sveikatos departamento kalėdinį vakarėlį. Atspėkite nukauto užpuoliko religinę priklausomybę

Ne, tai ne Romos katalikas. Ir ne liuteronas, stačiatikis ar dar koks baptistas. Ir net ne budistas. Spėkite dar. Tiems, kam niekaip nepavyko atspėti pranešiu, jog po persekiojimo nušauto užpuoliko Syed'o Farook'o tėvas apibūdino jį, kaip "labai, labai religingą musulmoną".

Evo Moralesas: Vakarai remia terorizmą, kad nuverstų anti-imperialistines vyriausybes

Viešėdamas Irano sostinėje, Teherane, ir duodamas interviu ispanų kalba transliuojamo iranietiško TV kanalo „Hispan TV“ laidai, Bolivijos vadovas Evo Morales pareiškė, kad Vakarų valstybės pačios imasi terorizmo ir jo rėmimo, mėgindamos nuversti imperializmui besipriešinančias vyriausybes; jis įsitikinęs, kad šitokia politika anksčiau ar vėliau atsisuks prieš pačius imperialistus.

Suokalbis prieš Europą įgyvendinamas

Kam į Europą tyliai, beveik slaptai, kiekvieną dieną įveža po 10 000 „pabėgėlių“ – tai 300 000 per mėnesį, tris milijonus per metus? Į kokią skerdyklą varo šita apgauta, iškvailintą, apkvaišintą žmonių kaimenę?Su kokiomis kitomis kaimenėmis ją supjudys ir kas galiausiai išeis iš to unikalaus žmonijos istorijoje eksperimento su žmonėmis? Milijonai „svetimų“ skubos tvarka įvairiausiais pretekstais transportuojami į Europą, garsiai šaukiant europinės politikos žvaigždėms Merkel ir Junkeriui apie tai, kad tai mega iššūkis, dėl kurio Europa privalo susitelkti, susivienyti ir būtinai integ

Terorizmas be pinigų – kaip žvėris be dantų

Naujausia informacija apie Erdogano šeimos biznį ir tarptautinio terorizmo finansavimo šaltinius iš Rusijos Gynybos Ministerijos spaudos konferencijos. Terorizmas be pinigų, kaip žvėris be dantų. Nafta – pagrindinis Sirijoje veikiančių teroristų šaltinis. Jų uždarbis – 2 milijardai dolerių per metus – jie leidžiami smogikų samdymui visame pasaulyje, aprūpinant juos ginklais ir technika – štai kodėl ISIS taip svarbu vogtos naftos infrastruktūra Sirijoje ir Irake.

Rusijos karinė intervencija Sirijoje prieš terorizmą. Kas prieš ką kariauja?

Rusija įsitraukė į karą prieš teroristus Sirijoje puikiai žinodama, kad bus didelis politinis spaudimas, kad neturės didelio geografinio ir karinio pranašumo, kad jų žingsnis bus labai rizikingas. Rusijos viešoji nuomonė nebuvo labai palanki Rusijos karinėms operacijoms Sirijoje. Todėl Rusijos karinė vadovybė turėjo pabrėžti, kad Rusijos karinė intervencija Sirijoje prieš teroristus yra grynai dėl Rusijos nacionalinių interesų. Tačiau Rusija nedislokavo didelės kariuomenės Sirijoje, kaip daugelis tikėjosi.

Jakovas Kedmi apie Turkiją: Vakaruose nesupranta, ką ima į sąjungininkus

Buvęs Izraelio žvalgybos „Nativ“ šefas Jakovas Kedmi „Iton-tv“ laidoje papasakojo numušto Rusijos lėktuvo istoriją ir apie Turkijos valdančiųjų ideologiją. „2001 metais Duvutoglu, kuris dabar yra Turkijos Premjeras, parašė knygutę „Strateginis gylis“, ten išdėstyta, kaip „Main Kampf“ (Adolfo Hitlerio programinė gnyga), visa ideologija. Kokia pagrindinė knygos mintis? Jis rašo, kad žmonijos ateitis turi būti civilizacija Islamo bazėje. Pasaulinė civilizacija islamo bazėje. Ne Turkijos, ne Artinųjų Rytų. Jis ten aprašo, ką reikia daryti.

Naftą iš teroristų perka Turkija ir Izraelis

Pranešama, kad „Islamo valstybės“ teroristai naftą iš Sirijos ir Irako parduoda Turkijai ir Izraeliui. Izraelio verslo portalo  The Globes duomenimis, kiekvieną dieną teroristinė „Islamo valstybė“ parduoda po 20-40 tūkstančių barelių naftos ir uždirba 1-1,5 milijonų dolerių. Nafta yra išgaunama A-Zur miesto regione Sirijos rytuose, o taip pat dviejose Irako verslovėse. Toliau nafta transportuojama į kurdų gyvenamas teritorijas, kurios yra greta Sirijos ir Turkijos sienos.

Amerikiečių versija: Kodėl Turkija numušė rusų lėktuvą

Buvęs JAV finansų ministro patarėjas Paulius Kraigas Robertsas savo internetiniame puslapyje parašė jo interviu su buvusiu JAV karinių oro pajėgų žvalgybos pareigūnu Džordžu Albertu. Albertas pasakė, kodėl Turkija numušė rusų karo lėktuvą. Turkija kariniu atžvilgiu yra taip stipriai atsilikusi nuo Rusijos, todėl mažai tikėtina, kad ji drįstu įvykdyti karinį aktą prieš Rusiją be paskatinimo iš Vašingtono. Galima būtų manyti, kad Turkija jaučiasi apsaugota NATO galios, tačiau labai abejotina, kad Europos šalys NATO narės yra pasiryžusios save statyti į branduolinio sunaikinimo pavojų vien tam, kad eitų į karą prieš Rusiją gelbėdamos turkus.

Apie ruošiamą Turkijos įsiveržimą į Siriją, Abraomą Šmulevičių ir vyriausiojo Briuselio rabino kvietimą vykti į Izraelį

Pastaruosius penkerius metus visos Darijos Aslamovos pranašystės Artimųjų Rytų tematika išsipildydavo. Pradėsiu nuo vakarykštės. KP korespondentė šį kartą rašo, kad artimi Turkijos vyriausybės struktūroms šaltiniai informuoja apie ruošiamą Turkijos įsiveržimą į Siriją. „Prieš mėnesį aš rašiau apie tai, kad Turkijoje prasideda pilietinis karas. Kad į kurdų miestus važiuoja tankai, paskelbia komendanto laiką, dingsta žmonės. Yra užmuštų vaikų ir moterų. Turkai bombarduoja ne tiktai partizanus kalnuose, bet ir kurdų miestus.“

Turkija turi atlikti hitlerinės Vokietijos rolę

2008 metų analitinių užrašų motyvais. 2008-ais metais buvo numatytas arabų pavasaris. 2008-ais, Karlai! Jos esmė trumpai - šiame paveikslėlyje:

Apie tuos, kurie artina pasaulio pabaigą

Iš pradžių viskas atrodė taip, tarytum dalyje Irako ir Sirijos teritorijų įsitvirtino dar viena džichadistų organizacija, tik žiauresnė, negu kitos. Pirmos abejonės, dėl mano suvokimo paprastumo, atsirado pas mane, kada aš atidžiai perskaičiau jų kovinius pseudonimus. Abu Bakr al-Bagdadi, Аbu Omar aš-Šišani, Аbu Ali-Anbari, Аbu Muchamedi… ir kiti. Аbu Omar ir Abu Bakr — tai vardai pranašo pasekėjų, pirmųjų Kalifų.

Islandija – ne Graikija

Šalies prezidentas Olafuras Ragnaras Grimsonas paaiškino kodėl.Reikjavikas — Islandijos prezidento Olafuro Ragnaro Grimsono namas stovi nuostabiame pusiasalyje maždaug už 20 minučių kelio automobiliu nuo miesto centro. Grimsonas prezidentas nuo 1996 metų.Valstybės vadovo sodyba gana kukli — tai panašių į Lego kaladėles pastatų kompleksas, į kurį įeina ūkiniai pastatai ir vidurinė mokykla. Net pilką, lietingą vakarą pakrantės kelias vedantis į sodybą atrodė labai vaizdingai. Sostinėje gyvena virš 200000 žmonių — tai du trečdaliai šalies gyventojų.

Sirijos kariuomenė palaikant Rusijai atsikovojo svarbius rajonus prie Latakijos

Po intensyvių apšaudymų iš oro ir raketomis į sukilėlių pozicijas, valstybinė Sirijos kariuomenė antradienį į savo kontrolę paėmė keletą miestų ir kaimų šiaurinėse Latakijos prieigose ir Jabal al-Turkman rajone, kas privertė opozicijos pajėgų smogikus palikti savo pozicijas, praneša kariniai šaltiniai. Pasak oficialaus opozicijos pajėgų atstovo Muhamedo al-Nasero, „sukilėliai buvo priversti atsitraukti link Jabal al-Turkman dėl intensyvaus rusų aviacijos bombardavimo“.

Nerodykite Bataklano žuvusiųjų – juk tai ne migrantai…

Kraujo pornografija visuomet iš esmės buvo susijusi su nepadorumu, bet tai kas į akį krenta, be jokios abejonės yra skirtingas požiūris į kitas makabriškas nuotraukas. Pavyzdžiui, manoma, kad platinti vaizdus susijusius su imigracijos tragedijomis, rodančius plūduriuojančius lavonus yra etiška ir pagirtina. Ir kas neatsimina tos nuotraukos, kurioje vargšas Aylanas guli negyvas Turkijos pakrantėje? Tai juk tapo tikrąja to žodžio prasme interneto memu, kuris davė peno daugybei politiškai korektiškų žurnalų ir laikraščių viršelių.

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Naujausi

Skaitomiausi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: