Maltos aukščiausio lygio susitikimas – tarytum pasaulio pabaiga

Prieš 25 metus, 1989 metų gruodžio 2-3 dienomis, Viduržemio jūroje, netoli Maltos, siautė audra. Bangavimas siekė neregėtas aukštumas. Milžiniškus raketinius TSRS ir JAV kreiserius, nuleidusius inkarus įlankoje, bangos nešiojo kaip skiedras. Vėliau amerikiečių kreiserio kapitonas prisipažino, kad su tokia audra jis buvo susidūręs pirmą kartą. Matyt, mistinėms gamtos jėgoms kažkuo neįtiko įvykis Maltos pakrantėje. Iš tikro, tame nebuvo nieko gero ir malonaus. Visiškai slaptai kai kas bandė nulem

Šeši klausimai susiję su ataka prieš Charlie Hebdo

Trys islamo ekstremistai vidury baltos dienos nužudė 12 prancūzų satyros žurnalo Charlie Hebdo redakcijos darbuotojų ir du policininkus. Šis įvykis sukrėtė visą Prancūziją. Panašu, kad ataka gali lemti pasikeitimus šalies vidaus politikoje. Mes griežtai smerkiame bet kokius žmonių užpuolimus. Nėra nieko, kas galėtų pateisinti teroristinius veiksmus. Užpuolikams atleidimo nebus.

Premjeros nuojauta

Po rugsėjo 11-osios sekė Irako okupacija. Kas turėtų sekti po sausio 7-osios? Tarp susprogdintų bokštų ir Irako jokio ryšio nebuvo. Ne būtinai bus ryšys tarp išžudytos redakcijos ir kokių naujų bombardavimų. Valdžios propagandistai pasinėrė į filosofinius svarstymus apie vertybes. Kokios vertybės svarbiau, ir už kokias vertybes Vakarų pasaulis turi kovoti? Ar gali gyvuoti viena vertybė, paminant kitą? Ir kaip išspręsti vertybių konfliktą, jeigu viena vertybė prieštarauja kitai dar vertingesnei

Kapitalizmas – katastrofiška sistema

Kapitalizmo ekonominė sistema vadovaujasi „sienų nebuvimo“ principu. Jis žmonių, gyvūnų ir tautų teises pajungia rinkai. Kapitalizmas žmones laiko niekuo kitu, kaip tik lokalizuota žmogiškųjų resursų krūva. Jei konkrečioje šalyje, regione ar žemyne būna darbo jėgos trūkumas, kapitalistinė sistema mėgina tai pataisyti atsiveždama darbo jėgos iš svetimų kraštų ir įmesdama ją kartu su vietiniais žmonėmis. Tai natūraliai veda prie protų nutekėjimo tame regione, iš kurio atvežami darbininkai. Tai tai

Iranas ir Sirija stiprina bendradarbiavimą

Šią savaitę, kaip praneša pasaulinė Irano žinių tarnyba „PRESS TV“, vyko susitikimas tarp Irano-Sirijos Ekonominių santykių vystymo komiteto pirmininko Rostam Qasemi ir Sirijos premjero Wael al-Halqi, kurio metu jie aptarė Sirijos ir Irano bendradarbiavimą ekonominėse bei komercinėse srityse.

Joaquin Flores: Kubos revoliucija įkvėpė Lotynų Ameriką atmesti JAV neokolonializmą

1959-aisiais laimėjusi Kubos revoliucija tapo įkvėpimo šaltiniu ir sektinu pavyzdžiu Lotynų Amerikos šalims, siekiančioms atmesti JAV neokolonializmą ir neoliberalizmą, teigia geopolitikos analitikas Joaquin Flores, teigia Irano pasaulinė žinių tarnyba „PRESS TV“.

Trijų didžių valstybių dvi su puse krizės

Pasaulį valdo didžios valstybės (supervalstybės). Nuo amžių amžinųjų jos žaidžia tarpusavio žaidimus, todėl pasaulio istorija turtinga įvairiausiais įvykiais. Praėjusieji metai nebuvo išimtis: pasaulyje įvyko „trijų didžių valstybių dvi su puse krizės“: Rusijos ekonominė krizė, karinė JAV krizė ir politinė Kinijos krizė, kurią mes laikome daline.

Teroristinė ataka prieš „Charlie Hebdo“, tai JAV noras įtvirtinti Paryžiaus kaip Vašingtono vasalo statusą

Polas Kreigas Robertsas, buvęs Reigano administracijos finansų ministro patarėjas teigia, kad Paryžiaus teroristinė ataka prieš satyrinį „Charlie Hebdo“ žurnalą yra ne kas kita, kaip priedangos operacija (False flag), „kurią siekiama įtvirtinti Paryžiaus kaip Vašingtono vasalo statusą“.

Apie terorą ir žudikus

Bukapročiai pasidalijo į dvi stovyklas. Vieni sako: ir gerai, kad iššaudė. Šaudyti reikia, fanatizmas gerai, o žodžio laisvė šlykšti, tai išsigimimas. Tiesa, kai Lietuvoje aukštosios partinės docentė stumia pro Seimą burnų užčiaupimo įstatymus, tie patys naciai pasipiktinę rėkia, kad laisvės visai nebėra. Laisvė būtų gerai, bet tiktai jiems.

Vokiečiai: Vašingtono suartėjimo su Kuba pretekstas – Rusija

Noriu jums atskleist tikrą netikėto Vašingtono suartėjimo su Havana priežastį. Prezidentas Putinas 2014 metų liepą lankydamasis Lotynų Amerikoje, buvo užsukęs ir į Kubą. Su Kubos vyriausybe buvo sutarta atnaujinti buvusią Rusijos karinę bazę, esančią Lourdes – Havanos pietvakariuose. Be to, Rusija dovanojo Kubai 90 procentų skolos. Tiek bazė, tiek negrąžintos skolos datuojamos dar nuo sovietmečio laikų. Lourdes šnipinėjimo stotis buvo atidaryta 1967 metais, didžiausia Tarybų Sąjungos karinė baz

Teroristai nukauti. Apie Prancūzijos teroristus JAV ir JK žinojo

Kadangi atsakomybės už teroro aktą „Charlie Hebdo“, kuris neseniai baigėsi ir prikaustė viso pasaulio dėmesį (įdomu, nuo kokio įvykio dėmesį jis atitraukė?) aiškiai niekas neprisiėmė (viename tinklalapių minima, neva vienas policininkas prasitaręs, kad kalti jemeniečiai), o tai yra labai keista (teroristai visada prisiima atsakomybę už savo juodus darbus), kyla klausimas: kas nutiko Paryžiuje 2015 m. sausio 7 d., 11-ajame rajone, kuriame nuo 1970 m. įsikūręs nedidelį tiražą turintis kairiosios p

Teroro aktas Paryžiuje – imperialistinės Vakarų politikos pasekmė

Sausio 7 d. Paryžiuje įvykus teroro aktui prieš itin vulgarias pranašo Mahometo karikatūras publikavusio leidinio redakciją neišvengiamai kyla diskusijos tiek dėl pačio įvykio, tiek ir dėl jo reikšmės. Kol liberalai kaip ponas Remigijus Šimašius reiškia pasipiktinimą šiuo išpuoliu prieš „laisvę“ (o tuo pačiu skatina jiems neįtinkančių idėjų reiškėjų persekiojimą, tuo būdu parodydami dvigubus standartus) ir kone pornografinių karikatūrų autorius įvardija kaip didvyrius, jaudindamiesi dėl islamo

Už ką sušaudė redakciją?

Ką tik Paryžiuje įvyko ginkluotas antpuolis prieš laikraščio Charlie Hebdo redakciją. Pirminiais duomenimis, žuvo 12 žmonių. Prancūzijos prezidentas Olandas vyriausybės posėdyje pavadino įvykį teroro aktu ir „barbarišku aktu prieš žurnalistus ir žodžio laisvę“. Nusikaltimas nežmoniškas, jam negali būti ir niekas neieško pateisinimo. Tačiau realiai kalba čionai eina nei apie žurnalistiką, nei apie žodžio laisvę. Kalba šiuo konkrečiu atveju eina apie tai, kad jei visuomenei kovojant su „kreatyvia

Penktosios recesijos išvakarėse prisiminkime patarlę: Vienas kenkia, dešimt kenčia

Vienas aktualiausių dalykų civilizacijai – naftos kaina. Pastaruoju metu pateikiama informacija apie pasaulyje sumažėjusią naftos kainą, o šiomis dienomis išgirstame, kad naftos kaina nukrito dar žemiau. Ar tokia ji liks visada? Būtų neįtikėtina. Iki JAV konflikto su Rusijos Federacija (RF) dėl Ukrainos kaina buvo pakankamai aukšta ir šokdavo į didesnes aukštumas. Kas nutiko?

Dirbtinės tautos

Dirbtinai suformuotų nacijų/tautų tema mūsų dienomis tapo pakankamai aktuali. Trumpai apžvelkime šią temą, pradėję nuo Europos. BELGAI – Belgija 1830 metais buvo sukurta tam, kad būtų susilpninta Olandija ir atplėštas gabalėlis Prancūzijos po Napoleono karų. Rezultatas – valonai išnaudoja flamandus, tačiau ištaisyti padėties niekas neleis, juk Briuselis yra ES ir NATO sostinė. JUGOSLAVAI – projektas nepavyko. Kol buvo stabili situacija, tautos ten dar pakentė viena kitą, bet vos tik prasidėdav

Pasaulio armijų palyginimas pagal formalius kriterijus

Žurnalo Busines Insider specialistai sudarė tikslų 35 galingiausių pasaulio šalių armijų reitingą. Pirmoje vietoje atsidūrė JAV. Rusija – antroje vietoje, ji lyderiauja pagal tankų ir branduolinių galvučių skaičių. Reitingo pabaigoje – Šiaurės Korėja. Kariniai ir ekonomikos ekspertai reguliariai nustato karinės galios indeksą (Global Firepower Index), kuris laikomas vienu iš objektyviausių ir atsižvelgia į daugiau kaip 50 įvairių rodiklių. Sudarant Global Firepower Index ne tik skrupulingai sus

Federalinės Rezervų Sistemos (FRS) savininkai

Kam priklauso privati Ferderalinė Rezervų Sistema? Privatiems savininkams priklausanti FRS nėra valstybinė įstaiga. FRS priklauso grupei bankininkų. Daugiausia užsieniečiams. 1913 metais JAV Kongresas Ameriką atidavė į vergiją privačiai Federalinių Rezervų Sistemai suteikdamas jai teisę spausdinti pinigus ir valdyti Amerikos ekonomiką. Kas tokie jie yra, kas yra privačios FRS savininkai ir akcininkai? Iš pradžių skelbta apie 203053 FRS akcijas, kurių 65% priklausė užsieniečiams, o likusius 35%

Izraelio sionistai rengė pasikesinimą prieš Irano mokslininką

Irano pasaulinė žinių tarnyba „PRESS TV“ praneša, kad Irano Islamo Revoliucijos Gvardijos karininkui, Yaqoub Baqeri, pavyko sužlugdyti Izraelio spec. pajėgų pasikėsinimą į vieno žymiausių Irano mokslininkų, dirbusių su šalies branduoline programa, gyvybe. „Sionistinis priešas (Izraelis) pastaruosius dvejus metus mėgino nužudyti branduolinį mokslininką, bet savalaikis Islamo Revoliucijos Gvardijos apsauginių įsikišimas šią operaciją sustabdė.“ – teigė Baqeri.

Pažaboti Putino nepavyko

Po Rusijos įvykdytos praėjusią vasarą Krymo aneksijos Vakarai savo santykiuose su Rusija remiasi ekonominių sankcijų ir tarptautinės izoliacijos strategija, siekdami priversti Kremlių nutraukti paramos tiekimą sukilėliams Rytų Ukrainoje. Tačiau visa eilė Putino diplomatinių pasiekimų, iš dalies santykiuose su Iranu, Šiaurės Korėja ir Pakistanu labai sumenkino šios strategijos efektyvumą.

XX amžius baigėsi rugsėjo 11-ąją

Viena galia negali valdyti planetos. Ilgą laiką Vakarai nebuvo civilizacijos samprata, o greičiau grynai ekonominis rodiklis. Dabar atėjo laikas europiečiams, kurie po rugsėjo 11-osios įvykių dar kartą parodė visišką politinės valios nebuvimą, ne tik vengti įsitraukti į karus, kurių jie nekontroliuoja, bet ir parodyti, kad „vakarietiškas“ civilizacijos modelis yra nebūtinai jų ir, bet kuriuo atveju, neišstumia kitų modelių. Jų tikslas turėtų būti naujų daugiapolių tarptautinių santykių plėtotė,

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Naujausi

Skaitomiausi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: