Susirėmimas tarp Kinijos ir JAV prasidėjo: apie pirmą Nikaragvos kanalo priešininkų susirėmimą su policija

Nikaragvoje, kur gruodžio 22-ają prasidėjo naujo laivininkystės kanalo, tarp Atlanto ir Ramiojo vandenynų statyba, vietinei policijai teko išvaikyti staiga atsiradusius vandens magistralės statybos priešininkus. Protestas apstatytas ir pateiktas pagal visas „piaro-karo“ taisykles. 1) keli šimtai protestuojančių vakarų agentūrų pristatyti kaip „kovojantys už savo galinčias nukentėti žemes, fermeriai“; 2) Po to, kai agresyvius piliečius išvaikė, padarius jiems kūno sužalojimų – agentūros pranešė

Putinas išdavė - 3 arba nafta po 250

С мест сообщают: На ближневосточных фронтах произошло пренеприятнейшее пренеприятнейшее для Пиндостана событие, которого мы так долго ждали и готовили - хули теперь уж скрывать, еп. Да и для Саудов тоже не благая весть. Событие, предопределяющие глобальные изменения, не меньше и повышение цены на нефть. Пиндосские СМИ намеренно игнорят и замалчивают информацию в детской надежде на то, что если закрыть глазки, то всё плохое исчезнет само по себе и всё как-то образуется. А хуй вам в вовузеллу, сл

Europos viltys į norvegišką naftą ir dujas

Šiais metais Europoje susiformavo tendencija. Aštrėjant politinei priešpriešai su Rusija europietiškos šalys netikėtai sau pačioms atrado nemalonų dalyką. Jų ekonomikos pasirodė smarkiai priklausomos nuo rusiško eksporto ir importo. Ir pirmoje eilėje naftos-dujų sektoriuje. Viso Europa naudoja apie 480 mlrd kubinių metrų dujų į metus. Iš jų trečdalį (apie 137 mlrd kub.m.) išgauna pati, dar trečdalį (150 mlrd kub.m.) perka pas Rusiją, kas liko surenka iš kitų regionų (Afrika, abi Amerikos ir Art

„Demokratinėje“ Pietų Korėjoje uždrausta prieš JAV hegemoniją pasisakiusi partija

Gruodžio 19-ą dieną žiniasklaidos šlovinamoje „demokratinėje“ Pietų Korėjoje Konstitucinio teismo sprendimu buvo uždrausta už šalies nepriklausomybę nuo JAV-NATO diktato pasisakiusi Vieningoji Pažangos Partija (VPP), apkaltinus kai kuriuos jos vadovus neva planavusius karo atveju rengti perversmą prieš esamą valdžią ir glaudžiai bendradarbiauti su Šiaurės Korėjos pajėgomis.

Kim Čen Irą prisimenant

Lygiai prieš tris metus, 2011 m. gruodžio 17 d. mirė Korėjos Liaudies Demokratinės Respublikos (KLDR) valstybės vadovas ir Korėjos Darbininkų Partijos (KDP) Generalinis Sekretorius, korėjiečių tautos vadas, Kim Čen Iras. Nepaisant viso globalistinės-imperialistinės žiniasklaidos skleidžiamo melo, mes žinome, jog šis žmogus buvo toli gražu ne „tironas“ ar „diktatorius“, kokį jį vaizduoja Vakarų propaganda, bet iš tiesų didis žmogus, visa savo esybe dirbęs ir kovojęs dėl savo tautos laisvės ir ne

Dėl rasių problemos Amerikoje: „multikultūralizmas“, rasinis šovinizmas ir rasinis separatizmas

Besitęsiant dar vasaros metu gaivališkai (?) prasidėjusiam Fergiusono protestiniam judėjimui ir šią savaitę įsiplieskusioms demonstracijoms dėl Jungtinių Valstijų policijos žiaurumo ir piktnaudžiavimo savo pareigomis, laikome reikalingu dalyku suprantamai išdėstyti savo pažiūras šiuo klausimu.

Nelygybė Vakaruose siekia 1820 metus

Nepriklausomas britų ekspertas Styvas MakMilanas savo naujame straipsnyje pasakoja apie tai, kad finansinės korporacijos visame pasaulyje vis labiau skverbiasi į valdžios struktūras ir tuo pačiu didina turtinę nelygybę. Oxfam susivienijimo tyrimas, kurį koordinuoja daugiau nei 17 kompanijų visame pasaulyje, kurios užsiima kova su skurdu, parodė, kad šiandien 7 iš 10 žmonių planetoje gyvena blogesnėmis sąlygomis nei prieš 30 metų, tuo pačiu milijonierių skaičius vien per pastaruosius ketverius m

Kaip Stalinas investavo į Kiniją ir kaip Staliną nuvertę išdavikai palaidojo pasaulinio išsivadavimo projektą

Все знают, что современный Китай является «фабрикой мира», крупнейшим промышленным производителем на планете. Но всего полвека назад Китай был сырьевым придатком СССР и главным потребителем товаров из нашей страны. Традиционно считается, что Советский Союз оказывал слишком много безвозмездной помощи различным коммунистическим движениям и социалистическим странам, зачастую в ущерб собственным интересам. В действительности это не вполне верно даже для времен товарища Брежнева и совсем не так для э

Yla lenda iš maišo: Amerika pripažįsta sadistiškus kankinimus CŽV kalėjimuose

Po taip vadinamo „tyrimo“, paties Vašingtono funkcionieriai jau oficialiai ir atvirai pripažino, kad Centrinė Žvalgybos Valdyba (CŽV) yra taikė sadistiškus kankinimus tardydama „terorizmu“ kaltinamus žmones; tiems, kurie nėra pernelyg naivūs ir atviromis akimis bei ausimis seka pasaulio įvykius, šitokia „išpažintis“, tiesą pasakius, tai tikrai jokia ne naujiena, bet tik gana banaliu jau virtusio fakto pripažinimas.

JAV siekiant pasaulinės hegemonijos, kažkas labai norėtų sunaikinti Rusiją, ryžtingai pasisakančią prieš Amerikos globalistų kėslus!..“

Kaip sakoma, Vakarų fronte nieko naujo. Sisteminėje Lietuvos žiniasklaidoje pastaruoju metu sklando itin populiarios „sąmokslo teorijos“ – neva V. Putino strategija neapsiribos vien tiktai Ukraina, esą todėl Kremlius brandina „suktą planą“ Šiaurės ir Baltijos šalims „pamokyti“ ar netgi okupuoti. Oficialų užsienio politikos kursą visuomenei pristatantys politologai-propagandistai nuolat postringauja apie „realias Rusijos grėsmes Baltijos šalims“ bei „fašistą“ Putiną, davusį komandą Rusijos karini

Atsisveikinimas su hitlerizmu

Galbūt turėtume skirti daugiau žodžių istoriniam nacionalsocializmui, kurio nelaikome tapačiu hitlerizmui. Istorinis nacionalsocializmas turėjo teisingų ir gerų minčių, ypač visuomenės, šeimos, jaunimo ir kultūros klausimais. Dėka puikių savo lyderio sugebėjimų, hitlerizmas pajėgė šią puikią politiką įgyvendinti; todėl entuziastingi žmonės ir nesipriešino Hitlerio išėjimui iš vėžių. Koks teisus buvo Ernst‘as Niekisch‘as, kai jis 1932-aisiais prognozavo, kad pačiame gale virš pokario jaunimo bus

Pamiršti genocidai. Apžvalga

Apie Antrojo pasaulinio karo baisumus ir jo metu, taip pat prieš jį ir po jo vykdytus genocidus žinome gana gerai. Kalbėti apie vienus genocidus yra politiškai korektiška, tuo tarpu kiti genocidai dėl tam tikrų politinių priežasčių nutylimi. Tarp jų – didžiausias istorijoje „indėnų“ (tikrųjų Amerikų gyventojų) genocidas, armėnų genocidas, kurio šimtmetį kitąmet minėsime, „tylieji“ genocidai „civilizuotos Europos“ valstybėse, „palestiniečių klausimas“, papuasų genocidas Indonezijoje, apie kurį be

Kapitalizmas kaip gyvenimo griūtis

Kultūros išsigimimo pagrindas glūdi josios suskaldyme. Kapitalizmas, išaugęs iš individualizmo, ir į kultūrą pažiūrėjo kaip į sumą atskirų sričių, kurių kiekviena turi savus dėsnius, kurių kiekviena yra nepriklausoma ir eina savais keliais. Bendruomeninis ir visuotinis kultūros pobūdis kapitalistiniame amžiuje yra nebesuprantamas. Iš kitos pusės, kapitalizmo palinkimas į pelną ir kultūrines žmonių pažiūras sutelkė pirmoje eilėje aplinkui materialines vertybes. Kapitalistinio amžiaus kultūra tapo

6 pasibjaurėtini eksperimentai su vaikais

Ką, jeigu vardan žmonijos išgelbėjimo, tarkime, nuo vėžio, prireiks palikti keletą persigandusių vaikų laukiniame miške? O jeigu tai daroma tiesiog norint patenkinti mokslininkų smalsumą? Manote, atsakymas akivaizdus? Kai kurie mokslininkai nemato nieko blogo tame, kad mokslo labui bei "vardan humanizmo" galima ir pakankinti "savo artimą".

Dienos citata: Josifas Stalinas apie kapitalizmą ir apie jo krizes

Jeigu kapitalizmas galėtų pritaikyti gamybą ne maksimalaus pelno gavimui, o sisteminiam liaudies masių materialinės padėties gerinimui, jeigu jis galėtų nukreipti pelną ne parazitinių klasių užgaidų tenkinimui, ne eksploatacijos metodų tobulinimui, ne į kapitalo išvežimą, o į sisteminį darbininkų ir valstiečių materialinės padėties kėlimą, tuomet nebūtų krizių. Bet tuomet ir kapitalizmas nebūtų kapitalizmu. Kad sunaikinti krizes, reikia sunaikinti KAPITALIZMĄ.

Į ką neatsižvelgia demografiniai modeliai?

Žmogaus naudojamų resursų apskaičiavimai atvedė ekologus į aklavietę. Gaunasi, kad kuo daugiau išmirs žmonių, tuo ilgiau be nepriteklių išgyvens švarioje planetoje saujelė išlikusių. O kai buvo pradėta realizuoti idėja sumažinti „nereikalingų burnų" skaičių vardan „stabilaus vystymosi", tai šalys, kurios laikosi šio kurso, susidūrė su atvirkštine problema: nepakanka žmonių ekonomikai vystyti. Problema čia ta, kad ankstesni demografiniai modeliai buvo ne tik amoralūs, bet ir primityvūs. Jų ydos

Maišto Fergiusone politekonomika ir BRIKS`o superaktualumas

Если дойти до политэкономического основания, то за бунтом латино-, афро- и примкнувших к ним wasp-пролетариев в Фергюсоне стоит старый добрый расизм. Инвесторы проекта ЗАО «США» сворачивают проекты «всеобщее потребление», «электоральная демократия» и «права человека». Электорат уже не нужен, поэтому его нужно загнать в стойло и сильно сократить уровень потребления. Работать должны за еду. Понятно, что первыми будут загонять самых бедных — так проще всего. Как показывает опыт оптимизации корпорац

Putinas palaiko Palestinos valstybingumą

Lapkričio 29-ą dieną Rusijos valstybės vadovas, Vladimiras Putinas, oficialiai pareiškė savo palaikymą Palestinos valstybingumui ir nepriklausomybei. „Rusija nuosekliai pasisakė už kuo greičiausią palestiniečių teisių įvykdymą, kad būtų įtvirtina nepriklausoma, artima ir veiksni valstybė“ – Putino laišką Palestinos prezidentui Mahmudui Abasui cituoja pasaulinė žinių tarnyba „PRESS TV“. Jis pridūrė, kad „Mes esame įsitikinę, jog Palestinos nacionalinio suverenumo įgijimo tarptautinės teisės pag

Amerikiečių plaukiojantys kalėjimai

Šiuo metu viename JAV karinio laivyno laive, kuris randasi kažkur tarp Viduržemio jūros ir Vašingtono, laikomas žmogus, įtariamas terorizmu. Ahmed Abu Khattala, įtariamas Amerikos ambasados Libijoje 2012 rugsėjį užpuolimo organizavimu, tapo laivo USS New York kaliniu ir greičiausiai laikomas tuščioje kameroje, į kurią paprastai uždaromi amerikiečių kariškiai, pažeidę discipliną. Pakeliui į Ameriką ištisą savaitę jį tardė kariškiai ir civiliai tardytojai, kuriems reikia išgauti svarbią informacij

Ukrainos likimas buvo nuspręstas Jaltoje 2013 metų rugsėjo mėnesį

Jungtinėms Valstijoms reikia Rusijos kaip priešo kad “išsaugotų Europą”, t.y. kad JAV toliau galėtų dominuoti Europoje. Atrodė, Vašingtono strategai buvo taip sujaudinti, kad Obamos siūbavimas Azijoje ir nesirūpinimas Europa galėtų susilpninti Jungtinių Valstijų NATO sąjungininkų kontrolę. [...] Ukraina nėra vienintelė valstybė, kuri yra Amerikos išnaudojama. Lenkija ir Baltijos valstybės mato Europos Sąjungos narystę kaip naudingą, bet jų širdys yra Amerikoje – kur daugelis jų įtakingiausių lyd

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Naujausi

Skaitomiausi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: