Puikus naujas pasaulis, kuris vis eina ir eina, ir niekad neateina

Prieš kelias diena lankiausi pas draugą, kuris buvo dar ir peršalęs. Jis pasiguodė, kad kai taip nutiko, nusipirko tokių pat vaistų, kaip kad anksčiau, kai gyveno su tėvais, jam duodavo mama. Bet tik užaugęs suprato, kad ten buvo homeopatija. Nusivylimas kaip reikiant. Suprantama. (juos po to kartu suvalgėm kaip saldainius)

Generolas Krūmas atsako į „Šauksmo“ skaitytojų klausimus

Skaitytojas iš Balbieriškio Rapolas klausia: „Kodėl Lietuvos kariuomenė naudoja Dovydo žvaigždės simboliką?“ Generolas Krūmas atsakė: „O kas jums sakė, kad ji Lietuvos?“ „Ar geros kokybės nupirktosios vokiškos haubicos?“,- klausia visa eilė skaitytojų iš visos Lietuvos. Generolas Krūmas atsakė: „Haubicų pirkimą reikėjo patikėti Broniui Bradauskui – nupirktų dvivamzdes“.

Šešios grandiozinės iliuzijos, kurios paverčia jus vergais

Jeigu fokusininkas nori jus apgauti, tai pradžiai jis sukuria iliuziją, kad nukreiptų jūsų dėmesį nuo realybės. Kol auditorija su susižavėjimu stebi nieko nereiškiančius triukus, fokusininkas gauna progą jus apkvailinti. Tačiau kartais kvailiui taip sunku pripažinti faktą, kad jį apgavo, jog jis gali metų metus ir toliau tikėti tuo, kas neegzistuoja.

Kaip apsiginti nuo prievartos

 - Dėde, pirk laikraštį! - pristoja gatvėje dar visai vaikas.- Dėde, pirkite žibučių! - stoja skersai kelio maža elgetautoja ir kiša kelis pavytusius žiedelius.Darbe į kabinetą įsiveržia draudimo agentas.- Mes jums turime gerą pasiūlymą, - pareiškia jis ir nedelsdamas traukia iš portfelio savo popiergalius.Prieš rinkimus nebūna ramybės ir namuose - į duris beldžia gatvės politikai.- Norėtume su jumis pakalbėti apie Lietuvos ateitį, - sako kažkurios partijos agitatorius ir jau norėtų žengti per slenkstį.Užtrenkiate duris, nueinate prie kompiuterio, įsijungiate internetą.- Išplatinkite šį laišką ben...

Sistema

Iš pradžių buvo žmonės. Jie gyveno savo gyvenimą. Nors ir nelabai pasiturintį, bet gana turiningą ir prasmingą. Dirbo, mokėsi, gydėsi, augino vaikus, svečiavosi vienas pas kitą, apkalbinėdavo įvairius įvykius ir kaimynus, dažnai pakeikdavo valdžią, bet prispyrus rūpesčiams kreipdavosi į pastarąją pagalbos ir sulaukdavo jos. Buvo įvairūs visuomeninio gyvenimo etapai: ir sunkesni, ir lengvesni,  dramatiški arba stabilūs ir ramūs. Bet iš esmės žmonės nepatirdavo nei didesnių socialinių bėdų, nei egzistencinio noro staigiai praturtėti ir, svarbiausia, buvo užtikrinti dėl savo rytdienos.

Pirmadienio anekdotai. Čia atžygiavo generolas Krūmas ir raportavo…

Šnekučiuojasi du vilniečiai: „TSRS laikais buvo komisarai, tarybos; Europos Sąjungoje – lygiai tas pats! Kur skirtumas?“Čia atžygiavo generolas Krūmas ir raportavo: „TSRS laikais komisarus vadindavo pederastais, o ES laikais juos vadina gėjais.“Prie Karo muziejaus šnekučiuojasi du kauniečiai: „Kam jie ir vėl senas haubicas perka, muziejus toks mažas, joms vietos nebus?“Čia atžygiavo generolas Krūmas ir raportavo: „ Kad rusams nieko gero neliktų, kai valdžia per upelį evakuosis!“Šnekučiuojasi du vilniečiai: „Kam tiek daug arabų ir negrų į Lietuvą sugalvojo valdžia privežti?Čia atžygiavo ge

Temos apie sveikatą lietuviškuose portaluose ir glumina ir linksmina

...dar labiau stebina beveik visų portalų, rašančių sveikatos temomis, žiaurus nenuoseklumas. Aš jau nekalbu, kad kokiame nors delfyje vieną dieną paskelbiamos „tiesos“ tiesiog akivaizdžiai prieštarauja „tiesoms“, skelbtoms vakar. Tai nelabai ir svarbu, juk žmonėms, kurie skaito panašius nusipezėjimus, „leidžiama pasirinkti, suteikiama teisė „spręsti patiems“. Oi, kokia demokratija.

Draugas!

Tame mieste viskas buvo keista, viskas nesuprantama. Daugybė bažnyčių kėlė į dangų margus, ryškius savo bokštus, bet fabrikų sienos ir kaminai buvo aukštesni už varpines, ir šventovės, kurias slopino sunkūs prekybinių pastatų fasadai, darėsi nepastebimos negyvuose mūrinių sienų tinkluose kaip įmantrios gėlės griuvėsių dulkėse ir šiukšlėse. Ir kai bažnyčių varpai šaukdavo melstis, – variniai jų šauksmai, šliauždami stogų skarda, nusilpę dingdavo ankštuose plyšiuose tarp namų.

Dž. Orvelas. 1984 (23)

„Kaštonas“ buvo beveik tuščias. Pro langą įspindęs įstrižas saulės spindulys slinko dulkėtais stalais. Buvo penkiolikta valanda. Iš teleekranų sklido negarsi muzika. Vinstonas sėdėjo savo įprastame kampe, spoksodamas į tuščią stiklinę. Retkarčiais pakeldavo žvilgsnį į platų veidą, kuris žiūrėjo į jį nuo kitos sienos. DIDYSIS BROLIS STEBI TAVE, sakė parašas. Padavėjas nekviestas priėjo ir pripylė jo stiklinę Pergalės džino, paskui iš kito butelio su specialiu kamščiu įvarvino dar kelis lašus. Tai buvo gvazdikais kvepiantis sacharinas, šios kavinės ypatingas priedas.

TAPYBIŠKAS VAIZDELIS 16. Savaitės apžvalga

Здравствуйте. Продолжаю публиковать обзор веселых и познавательных картинок, вышедших за последнюю неделю. По традиции, есть как и новые изображения (на злобу дня), так и те, что появились несколько раньше, но попались моему взору только сейчас. И да, как обычно, у некоторых картинок 18+.

Guel-er-Rišatas Sacharoje – Atlantidos liekanos?

Guel-er-Rišatas – tai milžiniška žiedinė struktūra Sacharoje, kurią visu gražumu galima pamatyti netgi iš kosmoso. Kai kurie mokslininkai mano, kad būtent ji yra senovinio Atlantidos miesto liekana. Savo forma ši struktūra yra pakankamai taisyklinga. Toks įdomus reiškinys iškart krinta į akis, patraukdamas dėmesį ne tik savo išvaizda, bet ir paslaptingumu. Sunku patikėti, kad ji gali būti natūralios prigimties. Būtent dėl to kai kurie specialistai mano, kad tai Atlantidos paveldas.

Atsisakymas nuo televizoriaus – proto požymis

Visi girdėjo apie hipnotinę įtaigą. Iš pradžių žmogus įvedamas į transą ar tiesiog atsijungia. Paskui jam sakomos konkrečios formulės, kurios skatina jį ką nors daryti ar nedaryti – tai programavimas. Būtent šis efektas gali užmigdyti garsiai griaudint televizoriui ar radijui.

TSRS - СССР

Люди, с которыми довелось общаться, делятся на две категории: те, кто застал СССР и те кто не застал. Очень часто они не могут понять друг друга, отличия в мировосприятии бывают колоссальные. Итак, я родился в СССР в разгар застоя, в семье простого московского токаря и простой лаборантки. Первое своё сознательное устремление я помню так: сидит мой дед, читает газету.

Ekonominiai socializmo dėsniai pagal J. Staliną

Ryšium su pastaruoju metu vykstančia polemika ir iškylančiomis temomis, vertėtų pakalbėti apie tai, kaip Stalinas formulavo socializmo ekonominius dėsnius „Ekonominėse socializmo problemose TSRS“ ir kt. darbuose.

Būtų gerai bent vienas

Mūsų kaimynė seniai bijojo vorų, pelių ir gėjų. Dabar pradėjo bijoti pabėgėlių. Tie gi užplūs visą kraštą, nutautins, nurasins ir numusulmonins dorą krikščionišką tautą. Pristatys mečečių, vogs, plėšikaus, užsiims terorizmu ir, žinoma, puldinės moteris. Iš siaubo naktimis ji nebegali užmigti. Pašoka iš baimės, skambina mūsų bičiuliui Aliui.

Dar dėl VSK: falsifikacija apie Staliną ir marksizmą

Tik „Marksisto“ vardu pasirašiusio mūsų draugo straipsniu pradėjus kiek griežtesnę polemiką su tariamų visų pasaulio blogybių panacėjos – „Visuomenės saugumo koncepcijos“ (VSK) – šalininkais, teko sulaukti itin absurdiškų kaltinimų iš vieno pagrindinių Lietuvos „kobistų“ organo, „Ldienos“: esą marksistai, atmesdami VSK, „susivienija su liberalburžujais ir pedoliberastais“.

Dž. Orvelas. 1984 (22)

Visą savo kalėjimo laiką jis žinojo ar bent manė žinąs, kuriame belangio pastato aukšte yra kamera. Gal nežymiai skirdavosi oro slėgis. Kameros, kur sargai jį mušė, buvo po žeme. Kambarys, kuriame jį tardė O’Brajenas, buvo aukštai, netoli stogo. Ši patalpa buvo daug metrų po žeme, pačiame dugne. Kur kas didesnė už daugumą kitų kamerų. Bet jis beveik nematė aplinkos.

10 sveikatingumo esmės aksiomų - ką ir kaip valgyti

Nardydamas po interneto erdves, skaitydamas spaudą ar žiūrėdamas TV dažnai susiduriu su žmogaus fiziologijos ir jo organizme vykstančių procesų nežinojimu, o kai kurie „sveikuolių“ skleidžiami teiginiai neteisingi iš esmės. Dažnai viskas pateikiama netgi priešingai, nei tai yra iš tikrųjų.

Visuomenės saugumo koncepcija ir marksizmas

Senai brandinau mintį parašyti apie marksizmą ir Visuomenės saugumo koncepciją, tiksliau, sukritikuoti šį judėjimą, kaip pačių kapitalistų sugalvotą triuką, siekiantį mases nukreipti jiems naudinga kryptimi. Taigi, pradėsiu. Yra toks buržuazinis pseudomokslas, tokia idealogija, kurios pavadinimas Visuomenės saugumo koncepcija, sutrumpintai VSK, kurios esmė – užliūliavimas pseudomoksliniais terminais ir skirtumų tarp išnaudotojų klasės ir išnaudojamosios klasės užtušavimu.

Atostogų gurmanams – 10 didžiausių Balio blogybių

Praėjo šiek tiek laiko, kol susigulėjo įspūdžiai iš Balio. Prieš vykdami girdėjome labai daug pagyrų. Dažnam filmuke pasakoja, kokia saloje graži gamta, draugiški žmonės, mažos kainos ir kūrybinga aplinka. Tikrovėj lietuvį ir balietį skiria kultūrinė praraja. Jautiesi tarsi į Mėnulį atskridęs. Taigi, Balyje matytų grožybių aprašymus pasiliekam ateičiai ir čiumpam neskanesnius dalykus. Atostogų gurmanams – 10 didžiausių Balio blogybių BlogamOre akimis.

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Daugiau:

„Genderinė revoliucija“ kaip Vakarų totalitarinė ideologija
206
Demokratijos ir nuomonių įvairovės esmė
1991
Laida apie giminės sodybų bendruomenę
517

Naujausi

Skaitomiausi

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: