Rotšildų klano istorija. Raudonasis stogas (2 dalis)

1773 metais Frankfurte prie Maino, Majerio Amšelio Rotšildo namuose įvyko slaptas susitikimas, kuriame dalyvavo 13 turtingiausių ir įtakingiausių bankininkų. Susitikime buvo svarstomas klausimas: kaip užtikrinti finansinę kontrolę visos Europos ir viso pasaulio atžvilgiu. Kitaip sakant, kalba ėjo apie bankininkų pasaulinės vyriausybės formavimą.

Rotšildų klano istorija. Raudonasis stogas (1 dalis)

„Nejaugi kas nors rimtai mano, kad kokia nors Europos valstybė gali pradėti didelį karą ar išleisti didelę valstybinę paskolą, jei Rotšildai ir su jais susiję žmonės tam prieštaraus?“ – rašė 1905 metais istorikas Hobsonas. „Karas? Nesąmonė. Mano berniukai jiems neleis“ – antrino jam frau Rotšild, penkių klano įkūrėjų Majerio Amšelio Rotšildo sūnų mama. O karai vis nesibaigė ir nesibaigė.

Dž. Orvelas. 1984 (1)

Buvo šviesi ir šalta balandžio diena, laikrodžiai mušė tryliktą valandą, Vinstonas Smitas, įtraukęs smakrą užantin ir gindamasis nuo smarkaus vėjo, greitai šmurkštelėjo pro stiklines Pergalės rūmų duris, bet drauge su juo vidun vis dėlto spėjo plūstelėti verpetas aštrių dulkių. Koridoriuje kvepėjo virtais kopūstais ir senais kilimais. Gale ant sienos kabėjo spalvotas, patalpoms pernelyg didelis plakatas. Jame buvo didžiulis daugiau kaip metro pločio veidas: apie keturiasdešimt penkerių metų vyr

„Šrekas“ – tolerastiška antipasaka

Ar žinote, kas per personažas yra Šrekas? Tai ogras, kuriais kitados gąsdino vaikus Europoje. Šitą pabaisą visada piešdavo su vaiku nasruose, kadangi ograi rijo vaikus. Suaugusių jie neėdė, nes suaugusieji gali duoti grąžos. Kaip byloja folkloras, ograi ateidavo naktį, perrėždavo vaikams gerkles ir gėrė jų kraują. Štai tokį personažą šiandien mums perša kaip pagrindinį vaikiškos pasakos herojų. „Šrekas“ – tai atvirkštinės pasakos reklama.

Trumpas Europos Parlamento žodynėlis skaitmeninio amžiaus gyventojams

Europos Parlamentas (EP) paskelbė trumpą žodynėlį skaitmeninio amžiaus gyventojams. Gegužės 6-ąją Europos Komisija (EK) siūlo vieningos skaitmeninės rinkos strategiją, kurią siūloma taikyti visiems europiečiams. Europoje internetu kasdien naudojasi 315 mln. europiečių, tačiau iki šiol kai kurie terminai, pasak EP, interneto vartotojus dar vis glumina.

NATO pulkininkas Guzas prašo Lietuvos visuomenę pagalbos

Negalėdamas susidoroti su laikmečio atgyvena – Lietuvos patriotais, NATO strateginio pliurpimo valdybos viršininkas Guzas kreipiasi į Lietuvos visuomenę, prašydamas pagalbos.Aš, šlovingųjų NATO pajėgų kontržvalgybos pulkininkas Guzas, kreipiuosi į visuomenę, prašydamas teisinės, istorinės ir moralinės pagalbos, kovojant prieš saujelę marginalų, kuriems vadovauja generolas Krūmas. Jie trukdo mums kariauti už Ukrainą, sako kad tai ukrainiečiai turi kariauti už Lietuvą ir Ruskiją. meluoja, kad ukra

Demokratiškas gėrybių paskirstymas

Tikroji laisvos rinkos demokratijos esmė yra ta, kad „išrinktas“ kandidatas atsiskaito jį finansavusiam elitui, o ne eiliniams rinkėjams. Valdžia pati savaime yra ne kas kita, kaip kontrolės sukoncentravimas nedidelės žmonių grupės rankose. Visi turėti valdžios negali. Jeigu visi turi valdžią, tada jos neturi niekas. „Visa valdžia priklauso liaudžiai“ – tai viso labo lozungas, o lozungai formuluojami taip, kad niekam nekiltų prieštaravimų.

Ar tikrai delfio orakulas prisideda prie TSRS nr2 sukūrimo?

Kaip teigia didžiausias Lietuvos propagandintojas delfi.lt: "Išrinkta grožio konkurso „Mis SSRS“ nugalėtoja". Renginys įvyko ne bet kur, o Londongrade - globalaus prediktoriaus irštvoje. Tai turėtų reikšti, kad dienotvarkėje aktualus projektas TSRS-2. Greičiausiai, globalščikai deda viltis į tai kad galės perimti atsigavusios Rusijos valdymą, kuri žada atsistoti Euruazijos sąjungos priešakyje. Bet tuo tenka abejoti, mat Rusija saviidentifikavosi kaip valstybė-civilizacija...

Blaivybės pamoka arba kaip apvogti žmogų su jo paties sutikimu (video)

Trumpas pažintinis filmas apie svaigalus, jų poveikį organizmui ir pasekmes mūsų gyvenimui.Video rusų kalba: Kodėl žmonės žiemą nevaikšto su sandalais, nevalgo stiklo vatos ir negeria naudotos mašininės alyvos? Kiekvienas žmogus turi galimybę daryti tai, kas tik jam šauna į galvą. Be galo daug galimybių.Bet mums užtenka proto susilaikyti nuo kvailysčių. Kodėl? Nes kitaip gali įvykti nepataisomų dalykų.Mokykla – tai paskutinė vieta, kur blogą pažymį galima ištaisyti. Aukštojoje mokykloje ir visam

Feminizmas kaip genocido elementas

Turbūt nėra žmogaus, negirdėjusio apie feminizmą. Jeigu specialiai šiuo reiškiniu nesidomėjote, tai jūsų galvoje greičiausiai susiklostė įsitikinimas, kad feminizmas – tai kova dėl lygių vyrų ir moterų teisių. Papildomai pasirausus atmintyje, galima prisiminti, kad feminizmas smarkiai išplitęs Vakaruose, iš atminties gali išplaukti viena kita žinutė, šmėstelėjusi spaudoje apie tai, kad feministės tesimuose naudojasi didesniu teisėjų palankumu, dažniau laimi bylas prieš vyrus. Arba kaip prisidirb

Demokratija – tai oligarchijos kaukė

„Oranžinių revoliucijų“ banga, Maidanas, „arabiškas pavasaris“, vyko taikant demokratizacijos lozungo priedangoje. Visi gatvių lyderiai patys suteikė sau teisę kalbėti liaudies vardu ir tvirtinti, kad vykdo jos valią. Šios demagogijos kaina neverta nė skatiko; suprantama, kad jų tikrasis tikslas, siekiant nuversti teisėtą valdžią, neturi nieko bendro su liaudies valdžia.Bet kyla klausimas: ar galima demokratija iš principo? Aš kalbu apie demokratiją jos tiesiogine prasme, t. y. apie liaudies val

Atsargiai! Europos šedevrai

Ne mums, atsilikusiems barbarams jį suprasti. Štai, tarkime naujas šedevras – spektaklis, kurio pavadinimas „Apie Dievo Sūnaus atvaizdo koncepciją“. Spektaklį pastatė italų režisierius Romeo Kastelučis. Siužetas labai negudrus: neįgalus tėvas pastoviai krauna sau į sauskelnes.

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (2)

Apskritai minia yra bet kokių individų sambūris, nepri­klausomai nuo jų tautybės, profesijos ar lyties, taip pat nuo susirinkimo dingsties. Tačiau psichologiniu požiūriu žodis minia įgauna kitą reikšmę. Tam tikromis aplinkybėmis žmonių sambūris įgyja naujų bruožų, netgi nebūdingų susibūrusiems in­dividams. Tada sąmoningos asmenybės išnyksta, o visų jausmai ir idėjos nukreipiami viena kryptimi. Atsiranda bendra siela, be abejonės, laikina, tačiau turinti labai ryš­kių bruožų. Šiam dariniui pavad

Gustavas Lebonas. Minios psichologija (1)

Dabartinio amžiaus evoliucija. Didieji civilizacijos pokyčiai kaip tautų mąstymo padarinys. Šiuolaikinis tikėjimas minios galia. Minia keičia tradicinę valstybės politiką. Kaip liaudies klasės ateina į valdžią ir kaip pasireiškia jų galia. Neišvengiami minios valdžios padariniai. Minia ne tik griauna. Minia sugriauna nusenusias civilizacijas. Visuotinis minios psichologijos neišmanymas. Minios studijų svarba įstatymų leidėjams ir kitiems valstybės veikėjams. Iš pažiūros atrodo, kad didžiulius s

Lietuvos ateitis - konstitucinė monarchija

Šauksmas išreiškia lojalumą būsimam Lietuvos konservatorių karaliaus regentui- didžiajam konservatorių kunigaikščiui fon V.G.Landsberg. Nuolankiai prašo priimti Mūsų Gretas į konservatorių partiją. Nors truba-dūrais. Pritariame šlovingosios konservatorių partijos idėjai atgaivinti Lietuvoje monarchijos tradicijas. Būti Vokietijos kunigaikštyste - labiau apsimokanti idėja, negu tolimosios JAV indėnų kolonija.

Visuomenės saugumo koncepcija paprastais žodžiais (video)

Kaip visi žinome, kovo 19 dieną Lietuvoje nušniokštė neteisėtų kratų banga. Vienas ieškomiausių dalykų buvo Visuomenės saugumo koncepcija. Kadangi niekas taip ir nepaaiškino, kas čia per daiktas, nuvykome pas didžiausią visų laikų Lietuvos teroristą Olegą Titorenko ir paprašėme jo papasakoti, kas čia per daiktas -Visuomenės saugumo koncepcija, ir kodėl jos taip ieško Lietuvos teisėsauga?...

Kaip iš žmogaus padaroma marionetė

Egzistuoja reikšmingi žmonių masių valdymo būdai, nenaudojant prieš juos tiesioginės prievartos. Žmogus įsitikinęs, kad elgiasi sava valia, tačiau elgesį lemia svetima valia. Paprastas pavyzdys. Viename mieste, vietinėmis MIP buvo paskelbtas pranešimas, kad greitu laiku laukiamas didelis cukraus pabrangimas (skaitytojams tai nieko neprimena? – vert. pastaba), nes valdžia rengiasi cukraus gamintojus apkrauti papildomais mokesčiais.

Mūsų kelias, marksizmas ir nacionalizmas - I dalis

Mūsų raštus neabejotinai skaito įvairaus „plauko“ žmonės: nuo nacionalistų ir radikalais save laikančių „nacionalsocializmo“ simpatikų iki kraštutiniausių socialistų ir komunistų, o taip pat ir dar didesnis skaičius politiškai ir idėjiškai neapsisprendusių žmonių, kurie vis dėlto mato, kad šiandieninėje mūsų visuomenėje „kažkas ne taip“. Trumpai tariant, mūsų raštus skaito ir su mumis vienaip ar kitaip bendrauja ganėtinai platus spektras esama šalies ir pasaulio padėtimi nepatenkintų, geranorišk

Visuomenės infantilizavimo tikslai ir priemonės

Gali iškilti klausimas: kuriems galams prireikė negyvybingų piliečių? Kokiu tikslu skatinamas atsakomybės neturėjimas, infantilizmas? Nes tik labai nedėmesingi arba nelabai sąžiningi žmonės mano, kad infantilizmas plinta visuomenėje stichiškai, pats savaime, be menkiausių pastangų iš kieno nors pusės. Jeigu tai vystytųsi stichiškai, mūsų miestai nebūtų užtvindyti idiotiškais jaunimui ir paaugliams skirtais žurnalais, knygomis, neplušėtų, bukindami jaunimą, TV kanalai. Mokyklose nemažintų valand

Tikėti evoliucija – kvaila

Įvairiuose TV šou, politikų debatuose neretai galima išgirsti klausimą „ar tikite evoliucija?“ ir negaliu nuspręsti, kas labiau stebina: pats klausimas, ar rimtumas, su kuriuo į jį atsakoma. Abu pasakymai – „tikiu evoliucija“ ir „netikiu evoliucija“ – vienodai beprasmiški. „Tikėti“ – reiškia priimti, sutikti su kažkokiu principu, idėja, asmeniškai jos netikrinant. Dėl to galima tikėti ar netikėti Dievu: jo egzistavimo negalima nei paneigti, nei patvirtinti. Galima tikėti ateiviais iš kosmoso. T

Padėk skleisti INFORMACIJĄ!
Paremk LDieną.lt

Daugiau:

TOKIA ŠVENČIŲ REALYBĖ: vietoje Kristaus šis veikėjas švenčių proga lenda net per kaminą
1190
Patrioto darbas - bijoti
665
Bohemijos giraitė. Pasaulio galingųjų laisvalaikis
282

Naujausi

Skaitomiausi


1
2
3
4
5
6
7
8
Visi videoklipai


Rimtos istorijos:

Populiariausi per 7 dienas


Populiariausi per 30 dienų


Populiariausi per visą laikąHey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851
Susisiekti: