Ar Telšių mieste klesti prostitucija, narkomanija, vaikų tvirkinimas? (0)

Anonimusas
+ 5 - 0
Autorius: Virginija Jurgilevičienė
Šaltinis: https://minfo.lt/lietuva/strai...
7536-08-11 (2018 m.), skaitė 494
0

Kodėl telšiškė Virginija Smilgytė tapo persona non grata? Kodėl jos  nepageidauja Telšių miesto valdžios atstovas Valentinas Bukauskas? Atseit, todėl, kad   apšmeižė Seimo narį V. Bukauską, jo sūnų Simą ir Telšių m. vyr. prokurorės sūnų Martyną Armalį. Kodėl atsisakė baudžiamosios bylos už šmeižtą ir perkvalifikavo į  nusikalbėjimą?  1-os kategorijos teismo psichiatrė ekspertė Nadežda Mačiūnienė Telšių apylinkės teisme nutarė antrinti tai, ko pageidavo įtakingi asmenys. Ar tikrai  V. Smilgytė nesupranta, ką kalba ir dėl to daro žalą visuomenei?

Virginija feisbuke rašė, kad  banditizmo laikotarpis, o Telšiuose jis prasidėjo 1990 metais ir tęsėsi visą dešimtmetį,  nesibaigė Šilio gaujos narių  suėmimais ir nuteisimais.  Ji mano, kad jų įvesta  tvarka neišnyko - ji  galioja, tik modifikavosi.

Susitikome su Arūnu (vardas pakeistas), kuris Telšiuose gimė, augo ir gyveno iki 2010 metų.

Pirmiausia, paklausėme, ką jis žino apie Telšių viešnamius. Vyras pasakė, jog jam teko bendrauti su Zoriu, kuris buvo viešnamio ar panašios įstaigos savininkas. Jis, gindamasis nuo reketavimo, nušovė telšiškį pravarde "Jobana Štanga". Apie tą patį įvykį mums papasakojo ir V. Smilgytė. Ji teigė, kad Vidmantas Novikas (Jobana Štanga) jos paprašytas nuvyko  į tą viešnamį išsiaiškinti, kodėl prievartaujamos merginos.  Abu pašnekovai vienodai prisiminė, kad Zorys nebuvo nubaustas, jį išteisino.

Pagal Telšių valdžią, Virginijos tariamai padaryta  žala tokia, jog ji  nesusigaudo įvykiuose.  Ji vis dar nori išsiaiškinti, kas yra   Vidmanto Noviko  tikrasis žudikas. V. Smilgytė  visur rašo, kad  yra tų laikų liudininkė.  V. Smilgytė teigė, kad žmogžudys turi būti nubaustas. Ji teigė, jog  Zorys tik  prisiėmė  padarytą žmogžudystę.  Ji  mano, kad jam buvo pažadėta, jei prisiims - liks laisvėje. 

Telšiškis Arūnas kalbėjo, kaip nusikaltėliai įsitrindavo į teisėtvarką.  Banditų vadas Vincas Šilys paėmė į žmonas Genovaitę Dičienę ( prokurorė ar advokatė). Jos dėdė, tėvo brolis esąs garsus  teisininkas. Banditams giminystės ryšiai  užtikrino saugumą.

O ką rašo apie viešnamius spauda? 2017-02-21 internetiniame laikraštyje Valstietis.lt autorius Žilvinas VIZGIRDA‚ straisnyje „Plėšikų biografijas papildė dar vienas teistumas“ rašoma: „Pareigūnai rado kalbą su 4-5 Šilinių gaujos banditais, o vertingiausiu liudytoju tapo Svajūnas L. Šis 6 kartus teistas vyrukas buvo V. Šilio gaujos „torpeda“ – duoklių išmušėjas. Svajūnas teisme paliudijo, jog V. Šilio gauja vogė automobilius, kontroliavo prostitucijos verslą, rinko duokles, mušė, sprogdino ir žudė nepaklusniuosius. Negana to, pogrindinėse laboratorijose buvo gaminami lengvieji narkotikai – amfetaminas bei netikri JAV doleriai.“

Ar gali V. Smilgytė tylėti, kai prostitucijos verslas perlipo per ją, t. y. iš jos išsityčiojo? Kaip ji turi jaustis, mačiusi mieste klestėjusį   prostitucijos verslą,  kai  šio verslo organizatoriai ir vykdytojai vaikšto laisvėje, o nubausti yra tik tą verslą reketavę banditai?  V. Smilgytė įsitikinusi, kad teisėtvarka neieško ir neranda tokio šlykštaus verslo vykdytojų ir organizatorių, nes jie tapo  garbingais žmonėmis ir teisėtvarkoje dirbančiųjų draugais. Ji nurodo vieną tokių - Valentiną Bukauską.

Kodėl 2013 m. iš Lietuvoje esamų 60 savivaldybių lenkai galimoms sekso orgijoms pasirinko Telšius?  Tikėtina todėl, kad pasidomėjo kaip dirba teisėtvarka, kaip valdžia toleruoja sekso orgijas. Telšiuose   valdžia priklauso Darbo partijai, kurios pagrindinis veidas yra V. Bukauskas.  Matyt lenkams pasirodė saugu ir todėl netoli Egirdžių esančioje Ubiškės girininkijoje įkurtame „Žvėrinčiuje“ įsirengė  sekso mokyklą. Stovyklavo, galimai sekso ištroškę, iki 2017 m., nes tais metais   Lenkijos prokuratūra ėmė tirti kaltinimus, "neva kursų lankytojai skatinami patirti lytinę sueitį, jie patiria psichologinę manipuliaciją bei fizinę prievartą, moralinį bei finansinį šantažą," - rašė Lietuvos rytas.

 V. Smilgytė mano, jog Telšiai  buvo pasirinkti iškrypėlių orgijoms , kadangi  praeityje garsėjo  organizuotu nusikalstamumu ir nėra "išsivalę",  todėl šiandien klesti prostitucija, narkobiznis, vaikų tvirkinimas ir t. t.  Virginija mano, kad  Telšiai yra įsirašę į tarptautinį viešnamių verslo tinklą, todėl   ir sulaukė tokių svečių iš Lenkijos.

Suprantame, kad Telšių Darbo partijos skyriui labai svarbu, jog V. Smilgytės teiginiai, reikalavimai būtų paskelbti  pavojingais visuomenei, bet  mums, visuomenininkams,  atrodo, kad visuomenei nėra pavojaus, jei  remiantis faktais yra daromos išvados apie Telšių valdžią.

Jei bandito Vinco Šilio gaujos nariai liudijo, jog reketavo prostitucijos verslą, tai telšiškiai privalo žinoti visus, kurie  krovė sau turtus iš to negarbingo verslo.   Senaties termino šiam verslui negali būti ir jie turi būti nubausti.  Teisėtvarkai užsimerkus, neužkardijus  organizuoto nusikalstamumo, šis verslas yra toliau vystomas. V. Smilgytė savo facebooke rašė, jog   šiuo metu galimai jį tęsia "....garsioji Šimkų ir Ivoškų šeimyna, priklausanti, kaip ir prokurorės sūnus Martynas Armalis, likusiai bandito Vinco Šiliaus grupuotei...“

Ar tai šmeižtas, ar tiesa? Pasirodo, teismas to nesiaiškino. Peržiūrėjome tris privataus kaltinimo nutartis, kuriose  didžiąją dalį sudaro išrašai iš V. Smilgytės feisbuko. Nukentėjusieji teikė parodymus ir prašymus, o V. Smilgytės parodymai surašomi į nutartį  iš taikomųjų teismo posėdžių, kuriuose telšiškė teigė, kad jaunystėje teko pabuvoti  viename iš viešnamių, kuriame buvo sumušta.

Didžiausias pavojus visuomenei, pagal ekspertę N. Mačiūnienę ir Darbo partijos Telšių skyrių, atsiranda tada, kai V. Smilgytė kaltinimų laviną išpila ant Seimo nario Valentino Bukausko, jo sūnaus bei ant prokurorės D. Armalienės sūnaus.  Prisimename ir mes šių  dienų faktą, o jis toks, kad V, Bukauskas  su savo visa svita dalyvavo neįgaliųjų ir pensininkų patalpų įkurtuvėse, kurias organizavo už mažamečių vaikų tvirkinimą nubaustas A. Grigalis. Jei  Telšių valdžia,  kurioje pirmuoju smuiku groja Darbo partija, nesuvokia kad negalima skatinti, palaikyti veiklą to, kuris yra nuteistas už mažamečių vaikų tvirkinimą, nes  tai   yra amoralu,  nepadoru, tai V. Smilgytė įgyja teisę teigti, kad vaikų tvirkinimas su Darbo partijos bei  Seimo nario V. Bukausko palaiminimu yra tęsiamas.  

Kur tvirkinami vaikai, ten ir narkotikai. V. Smilgytė  byloje su prokurorės sūnumi Martynu Armaliu teigė, kad Telšiuose klesti narkobiznis,  5-tos vidurinės mokyklos vaikams buvo siūlomi narkotikai bei  buvo  pratinami prie jų. Galimai narkobizniu užsiimama ir prisidengiant futbolo komanda.  Kadangi ji rašė apie M. Armalio kriminalinę veiklą, narkotikų platinimą, ją už tai gąsdino peiliu. Pasirodo, feisbuke savo pastebėjimų negalėjo rašyti, nes surašiusi tapo pavojinga visuomenei. Byloje jai neleido savęs atstovauti ir gintis, o vietoj jos paaiškinimus davė teismo ekspertė psichiatrė N. Mačiūnienė.  Utenos ekspertinio skyriaus specialistės nusprendė, kad V. Smilgytė nusišneka,  fantazuoja.

Ar teismo ekspertė, būdama Telšiuose, išėjo į gatvę, klausinėjo apie narkotikų biznį? Ar ji žino, kiek  išplitęs narkomanijos verslas šiame mieste?   Mes, piketuodami Telšiuose, klausinėjome žmonių ką žino apie tai.  Negalime sakyti, kad visi priėję teigdavo, jog Telšiuose klesti šis verslas, tačiau nemaža dalis telšiškių patvirtino, kad narkotikai lengvai įsigyjami, ypatingai kenčia pasiturinčios šeimos. Jų  vaikai gundomi įsitraukti į  narkotikų vartojimą, nemažai jaunų žmonių  dėl jų jau yra ir išmirę. 

Telšiuose daugelis  vienas kitą pažįsta. Nepažinti tų, kurie siūlo vaikams mirties produktus, neįmanoma. V. Smilgytė policijai yra pranešusi platintojų pavardes, tačiau tvarka, kuri klestėjo visą dešimtmetį., kai visi žinojo, kad siautėja Šilių gauja, bet policija vis nerasdavo įkalčių, liko. Manome,  kad šiandien mažai kas pasikeitė,  nes policija nenori  uždaryti narkobiznierių verslo. Telšiai apimti panikos, matydami narkobiznio pasekmes. Ką daryti? V. Smilgytė nusprendė, jog rašys į feisbuką ir lauks panašios iniciatyvos, kuri buvo parodyta, kai  Generalinė prokuratūra ir tuometinis Generalinis policijos komisaras Vytautas Grigaravičius perėmė bylas iš Telšių miesto  pareigūnų ir per kelerius metus atskleidė nusikaltimus, kuriuos vengė tirti vietos pareigūnai.

Kodėl ekspertė nutarė, kad tai kliedesiai?  Gal  todėl, kad  žodis  kliedesiai  padeda susidoroti su tais, kurie neįtinka valdžiai? 

Mūsų pašnekovas telšiškis  teigė, kad  buvę banditai, jų parankiniai įsiliejo į visas partijas.

Paprašėme papasakoti ką jis žino apie politiką Valentiną Bukauską. Telšiškis sakė, kad vaikis buvo geras, tylus, nekonfliktinis asmuo. Netikintis, kad buvo susijęs su prostitucijos verslu, su banditais, bet tiesa ta, jog V. Bukauskas vykdė verslą su  teisėtvarkai žinomu Vidmantu Urniku.

Pati V. Bukausko biografija mums, visuomenininkams, kelia įtarimą. Kodėl 1983–1989 m. dirbęs Klaipėdos elektros tinklų elektriku  nutaria  tapti  individualios įmonės „Telšių aeroklubas“ direktoriumi, vadovavusiu iki  1997 m.? Kas buvo tie patarėjai, kurie pasiūlė taip kardinaliai keisti darbovietę?

Skambinome žinomam telšiškiui lakūnui Rolandui Paksui ir paklausėme, ar pažįsta, ar teko aerouosto veikloje  susitikti su Valentinu Bukausku. Atsakymas buvo, kad ne. Klausėme  ir kitų telšiškių, kokia veikla užsiiminėjo „Telšių aeroklubas“. Išgirdome - lyg tai prekiavo degalais.  Kas galėjo V, Bukauskui nepriklausomybės priešaušryje pašnibždėti, pasiūlyti užsiimti tokiu verslu?  Ar ne  KGB darbuotojai?  Nori, nenori, tokie klausimai kyla, kai iš elektriko tampama direktoriumi. Tiesa, ir   V. Smilgytė savo feisbuke rašė apie V. Bukausko galimas sąsajas su KGB,  kurias įžvelgė per  Bukauskų giminės istoriją.  

Kas vertė V. Bukauską susieti  verslą su teisėtvarkai žinomu Vidmantu Urniku? Telšiškis Arūnas teigė, kad tai privertė padaryti pats V. Urnikas. Jis  pareikalavo, kad  V. Bukauskas  jam perleistų dalį akcijų.  Apie kriminalinę verslininko V. Urniko praeitį yra rašiusi žurnalistė Rūta Skatikaitė straipsnyje „Milijonierių skaistykla – teismai“, kuris buvo atspausdintas „Lietuvos žiniose“. Ji  rašė, kaip V. Urnikas atsiskyrė  nuo gaujos.

Mes, visuomenininkai, puikiai suprantame, kad Seimo narį V. Bukauską remia įvairios gyventojų grupės, o tai neįgalieji, pensininkai, kuriems vadovauja už mažamečių vaikų tvirkinimą teistas A. Grigalis. Seimo narys turi ir kitų rėmėjų, kurie vienu balsu šaukia, kad V. Smilgytė yra psichinis ligonis.

Kita dalis žmonių kalba, kad ji rašo ir sako tiesą.

Mes, visuomenininkai, priklausome tai gyventojų grupei, kuri teigia, kad V. Smilgyte nefantazuoja, Telšiuose iš tikro  klestėjo prostitucija, narkomanija, vaikų tvirkinimas. Tie nusikaltimai galimai klesti ir šiandien.  Tiek V. Smilgytė, tiek mes, visuomenininkai, manome, jog šie verslai gali klestėti, jei turi teisėtvarkoje ir valdžioje "stogus". Ar tuo verslu užsiiminėja tie, kurių pavardes nurodė V. Smilgytė? Vienas iš tų, kurį ypač dažnai mini yra prokurorės D. Armalienės sūnus M. Armalis. Jis teigia, kad tai šmeižtas. Policija privalo dirbti taip, kad jokie narkobiznieriai nevykdytų Telšiuose savo veiklos. Kol mieste narkobiznis klesti, tol V. Smilgytė gali reikalauti, jai tinkama forma (prašymai įvairioms teisėtvarkos struktūroms, rašymas feisbuke), kad dirbtų teisėtvarkos struktūros, t.y. užkardytų kelią organizuotiems nusikaltimams.

Virginija Jurgilevičienė

100% Plius 100% Plus
0% Minus 0% Minus
5   0
Komentarai: 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
Mirė Lietuvos režisierius Eimuntas Nekrošius
Agnė Matulaitė: Budeliai daug uždirbdavo, būdavo atleidžiami nuo atsakomybės galvoti ir… slepiami nuo visuomenės
Algimantas Rusteika: Ir kas dabar bus? (2)
"Miško brolių" vadas pripažintas Lietuvos valstybės vadovu (1)
Lietuvos išdavystė! Judai, buvę komunistai, ketina pasirašyti Lietuvai pražūtingą Globalų migracijos paktą! (2)
Seimo kadencijos pusiaukelė ― dveji metai politinių rietenų ir tuščių reformų?
Kova be taisyklių: konservatoriai ir "valstiečiai" destabilizuoja padėtį Lietuvoje (1)
Šakalienė: jaučiuosi kaip košmariškame sapne (3)
Itariama, kad policija ne tik neteisėtai sulaikė, bet ir kankino žmogų
Replika Prokurorui dėl Kručinskų šeimos terorizavimo (1)
Valstybės vardu iš šeimų atiminėjamų vaikų skandalas lyginamas su išgalvotos pedofilijos ir žudymų istorija (2)
Žvagulis neskaito Konstitucijos: Draudžiama versti duoti parodymus prieš save.
J. Subotinas papasakojo, kaip jo senelis papjovė savo brolio žudiką partizaną
Viešas Aušros Stančikienės laiškas Dovilei Šakalienei: ​Gerais norais pragaras grįstas (1)
Jurga Lago. „Vienintelė karta per Lietuvos istoriją, kuri nesugeba užauginti vaikų be Šakalienės?“ (2)
Ketinama pasirašyti skandalingą JT Globalios migracijos sutartį Lietuva vėl nori užlipti ant grėblio? O bus dar Stambulo ir kitokios konvencijos (1)
Lietuvoje diskredituojami potencialūs kandidatai į prezidentus, teigia ekspertas
Klaipėdoje įvyko mitingas „Už šeimą“ – dalyvavo apie 500 žmonių (2)
Kiek dar teisėjų paaukosi, Magnolija?
Kiek kartų reikia kartoti melą, kad šis taptų tiesa (1)
Kristina Sulikienė. Mirė iš Eugenijaus Pukėno 2 vaikus atėmusi teisėja Zoja Monid (3)
Socialdemokratė R. Šalaševičiūtė apie atiminėjamus iš šeimų vaikus: jų dar bus, čia nepabaiga tų pamokų (3)
Rūta Janutienė. Vaikų teisių apsauga buvo parduota savotiškame tarptautiniame aukcione, kurį laimėjo norvegų socialiniai inžinieriai. (1)
Tėvams atgauti vaikus padedanti advokatė R.Visočnik: Su mumis daromas gyvas eksperimentas (5)

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI