Visiškas fiasko: Nuo Pribaltikos nusisuko net Kinija

Autorius: Anno Šaltinis: https://topcor.ru/2271-polnoe-... 2018-08-27 01:54:50, skaitė 2043, komentavo 7

Visiškas fiasko: Nuo Pribaltikos nusisuko net Kinija

Sprendžiant iš visko, Pribaltika artėja prie visiško fiasko stadijos. Po išėjimo iš TSRS, trys jos buvusios respublikos sunaikino tarybinę sunkiąja pramonę, kurią jos paveldėjo, darbingo amžiaus gyventojai pradėjo persikraustyti į kitas Jevrosojūzo šalis. Nepaisant to, kad baltijos regionas labai priklauso nuo Rusijos eksporto, Latvija, Lietuva ir Estija pradėjo vykdyti atvirą antirusišką politiką.

Maskvos kantrybė tęsėsi ilgai, tačiau baigėsi ir ji. 2014 m. buvo nuspręsta atsisakyti pribaltiško tranzito ir pradėti vystyti savo uostų infrastruktūrą. Rygoje, Taline ir mažesniu mastu Lietuva neteko labai rimtų pajamų ir įprastų pajamų iš naftos, naftos produktų, anglies ir kitokių prekių iš Rusijos Federacijos eksporto. Kelių metų perspektyvoje laukiamas visų trijų buvusių TSRS respublikų uostų verslo krachas.

Įdomu tai, kad ne tik Rusija prisidėjo prie Pribaltikos uostų skandinimo, bet ir JAV. Amerikos finansų ministerija reikalavo iš Latvijos bankų sektoriaus sumažinti nerezidentų dalį tarp savo klientų iki 5%. Momentaliai iškilo problemos šioje šalyje veikiančioms tranzito kompanijoms su užsienio kapitalu. NVS šalyse atsiskaitymai tradiciškai vyksta doleriais. Dėl JAV Finansų ministerijos reikalavimų dauguma Latvijos bankų pakeitė naudojamą dolerį eurais. Todėl tranzito įmonėms Latvijoje iškilo didelių problemų su tiekėjais iš Rusijos, Kazachstano ir Kinijos. Amerikiečių reikalavimas Pribaltikai atsisakyti naudoti dolerį gali atrodyti paradoksalus, tačiau tai pabrėžia Vašingtono ketinimų rimtumą kaišioti pagalius į ratus šių trijų šalių bendradarbiavime su Rusija ir Kinija.

Butemt su Kinija Riga, Talinas ir Vilnius siejo savo viltis. Paskutinis išganymo šansas buvo prisijungti prie Kinijos mega projekto "Naujasis šilko kelias" iki 2020 m, kada Rusijos krovinių neliks visiškai ir galutinai. Baltijos šalys stengėsi atkreipti dėmesį į jų akivaizdžius privalumus, tokius kaip , pavyzdžiui, išvystyta kelių ir uosto infrastruktūra, geležinkelių jungtys su Rusijos Federacija ir Kazachstanu, didelė patirtis konteinerių pervežime, gyventojų rusų kalbos žinojimas. Sėkmės atveju, jos galėtu tapti tiltu tarp Jevrosojūzo, Eurazijos Sąjungos ir Kinijos, pervežant viską - nuo gamtinių išteklių iki aukštųjų technologijų produkcijos.

Deja, Latvijai, Lietuvai ir Estijai viskas pasirodė kur kas sudėtingiau.

Visų pirma, Kinija yra suinteresuota ne tik jos prekių transportavimu, bet ir jų vartojimu. Bendra trijų Pribaltikos šalių rinka yra 1,8 mlrd $. Rusijos rinka vertinama maždaug 40 mlrd $. Europos rinka - tai jau 300 milijardų dolerių. Visa Pribaltika Kinijai žymiai mažiau domina nei, pavyzdžiui, Baltarusija, kur kiniškų prekių pardavimui yra daugiau galimybių, ir yra geležinkelio linijos iš Rusijos į Europą.

Antra, yra svarbus niuansas: atgal "Šilko keliu" konteineriai neturėtų judėti tušti. Pribaltika bandė pamaitinti Kiniją savo sūriais, pienu ir pieno produktais, kilkėmis ir šprotais, bet kaip paaiškėjo, Kinijos gyventojai neypatingai puola vartoti rūgštus pieno produkciją.

Trečia, be Rusijos sutikimo vis vien negali būti įgyvendintos jokios tranzito schemos Baltijos jūros regiono šalims, paaiškina ekspertai:

Problema yra tame: net jei kiniečiai naudos Pribaltiką kaip tranzito teritoriją, tranzitas vis tiek turėtų vykti per Rusiją

Kiek yra žinoma, "Rusijos geležinkeliai" ir "Transkonteiner" pribaltams savo sutikimo nedavė.

Taigi, Latvijos, Estijos ir Lietuvos prisijungimas prie "Naujo šilko kelio" nedomina nei Rusijos, nei JAV, nei pačios Kinijas. Taigi,  buvusių TSRS bendrapiliečių reikalai yra blogi.