Nukentėjimo ideologija

Autorius: Kristina Sulikienė Šaltinis: https://visuomenedotcom.wordpr... 2018-08-28 13:34:51, skaitė 412, komentavo 0

Nukentėjimo ideologija

Svarbiausia sutelkti nukentėjusius. Paskirti tokių nukentėjusiųjų grupelių vadus. Kontroliuoti nukentėjusius.

Nukentėję nuo teisėjų dirbs tada, kai iškils pavojus kokiam teisėjui – tada jie atsiras, ir rėks, jog labai nukentėjo, sukels baisią sumaištį, ir niekas nebesupras, kas vyksta.

Nukentėję nuo žemės grobimo bus naudojami iki jie išprotės. Juos ypatingai reikia kontroliuoti, ir mesti visur ten, kur tik kažkas pozityvaus vyksta žemgrobystės bylose – tie nukentėję eis, stebės, ir pranešinės.

Nukentėję nuo ekspertizių toliau dirbs darbą, įsimaišydami į visus pilietinius judėjimus, piketus, tokiu būdu sukels sumaištį, ir abejonę dėl piketo – visi galės sakyti, jog ten piketuoja visi nenormalūs (nes bus vienas – du nukentėję Utenoje.)

Smulkūs nukentėję yra kaip smulkios šiukšlės. Mums reikalingos yra stambios šiukšlės.

Pagaminsime vieną stambų nukentėjusį. Jį nuolat nuteisinės teisėjai, tačiau niekada nesodins. Probacijos tarnyba niekada neseks, kur jis eina ir kur važiuoja. Nors nuosprendžiuose bus parašyta, jog jis be leidimo niekur negali važiuoti, mūsų stambus (“stambi šiukšlė”) nukentėjęs galės skraidyti net į Ameriką. Ten susitikinės su vietos bendruomenėm ir pasakos, kaip stambiai jis nukentėjo. Tuo pačiu metu užtikrinti rėmimą, ir kad jis vartytųti piniguose.

Kad visi kiti, kurie nesutiko dalyvauti mūsų remiamose nukentėjimo programose, gailėtųsi.

Kadangi vyksta vaikų prekyba, reikia su viena kita istorija dengti tą mastą. Sukursime nukentėjusiųjų ne tik judėjimą, bet ir visą partiją. Duosime jiems milijoną, kitą, nupirksime namą Kauno centre, ir namą Čikagoje. Duosime nieko neveikimo algas, benzino korteles.

Mainais į tai šitie nukentėję turės garantuoti, jog diedukai bus nuteisti – nes jiems reikalinga “vėliava”. Jie stebės namą, kas ateina, kas išeina, mainais už tas algas, kurias mes davėme, ir galimybę absoliučiai nieko neveikti – o diedukų gynėjos turės neginti, kad jie praloštų bylas. Paimsime jų namą, ir suskaldę sklypą, pastatysime ofisus. Nukentėję, kurie kontroliuojami, ar sniegas, ar kaitra, stovės su idiotiškais plakatais “o kurgi mergaitė”, ir perkreiptais veidais, ir tiek žmonėms atsibos vaikų dingimo atvejis, jog jie nebesidomės nei vienu kitu. Mes vėl laimim.

Politinės korupcijos bylose irgi sukursime nukentėjusius. Jie vaikščios į teismus, praėjus 10 metų įrodys, jog ten buvo dovana. Bus nukreiptos akys nuo prekiaujančių su Rusija (kaip Rasytės broliukas), bei turinčių fabrikus Kryme (Krabas). Apie Magnolijos namą ant jūros kranto Kryme niekas ir nesužinos. Ji beje ir pamiršo jį deklaruoti.

Nukentėję nuo mažų mokslininkų algų kartą į 5 metus rinksis į piketus. Garsiausiai rėks tie, kurie nedirba aukštosiose ir dirba firmoje, kuri turi butą Architektų gatvėje, ir registruoja naujas firmas, gali tai būti ir 400 firmų. Tai tokios priedanginės firmos atstovė rėks Kudirkois aikštėje, jog ji nukentėjusi (ji gauna po 100 eurų už kiekvieną fiktyvią firmos registraciją.)
Nukentėję kariuomenėje nepiketuos, nes su jais bus pakalbėta. Dar niekas nepiketavo iš kapo duobės.

TIKRASIS LIETUVOS SAUGOJIMO NUO RUSŲ, MARSIEČIŲ IR KITŲ OKUPANTŲ KOMITETAS
(redakcija rado šiukšlių dėžėje, ir paviešino. Nesutaupė dokumentų naikinimo aparatui pagrindinė šalies įstaiga.)