Pensijų reforma – rusofobų veidmainystės pavyzdys

Autorius: Kibirkštis Šaltinis: http://kibirkstis.blogspot.com... 2018-09-07 07:44:41, skaitė 393, komentavo 2

Pensijų reforma – rusofobų veidmainystės pavyzdys

Kas tik nežino apie Rusijoje keliamą pensinį amžių? „Sovietine atgyvena“ laikoma sistema keičiama, keliant kartelę vyrams nuo 60-ies iki 65-erių, o moterims – nuo 55-erių iki 63-ų metų amžiaus. Nenuostabu, kad didžiojoje kaimynėje jau kelis mėnesius tęsiasi daugiatūkstantiniai protesto mitingai. Tiek didžiuosiuose miestuose (Maskvoje, Peterburge), tiek provinciniuose centruose. Beje, ne be žymaus komunistų, socialistų bei kitų kairiųjų indėlio.

Liaudies pasipriešinimas, aišku, pagirtinas. Jaučiami net rezultatai – rugpjūčio gale Putinas, nors teisindamas minėtąjį sprendimą, pažadėjo kai kurių nuolaidų (pvz.: moterų pensinį amžių kelti ne iki 63-ų, bet 60-ies, išleisti įstatymą, pagal kurį darbdaviai būtų baudžiami už darbuotojų atleidimą prieš pat išėjimą pensijon ir kt.). Kiek tame tiesos, o kiek demagogijos – lieka atviru klausimu. Tačiau nepaneigiamas faktas, kad Rusijoje kilęs judėjimas prieš pensinę reformą 2018-aisiais tapęs magnetu nepatenkintiesiems krašte klestinčia socialine neteisybe.

Kaip nekeista, šia tema netruko pasirodyti straipsnių Vakarų žiniasklaidoje. Žinoma, ir pagal mantrą „rusai puola“ veikiančiuose Lietuvos masinės (dez) informacijos organuose (Delfi, 15min, Lrytas ir t. t.) Juose rašoma, kaip pensijų reforma ne vien išprovokavusi protestus, bet, girdi, numušusi Putino reitingus (anot oficialios statistikos – nuo anksčiau buvusių 80% iki 64%). Tarp eilučių leidžiama suprasti, kad „baisioji Putino diktatūra“ pamažu silpsta, masėms vis labiau nusiviliant jos antiliaudine politika.

 

Lygtais nieko ypatingo. Juolab, kai Rusijoje viešpatauja saujelė 1990-ais liaudies turtus nusavinusių buržujų oligarchų. Tiktai, kaip įprasta su „laisvąja“ Vakarų ir ypač Lietuvos žiniasklaida – juokiasi puodas, kad katilas juodas... Kaipgi? Labai paprastai – absoliučiai tokia pat reforma vykdoma Lietuvoje. Iki 2026-ųjų pensinis amžius ir vyrams, ir moterims sieks 65-ius metus.

 

Dar daugiau, minimu klausimu „15min“ galima pasiskaityti vieno buržuazinio „eksperto“, taip vadinamo „Darbo rinkos instituto“ vadovo B. Gruževskio pamąstymus, kuriuose aiškiai kaip diena atsiskleidžia velniška kapitalizmo sistemos apologetų logika. 
Štai, sako Gruževskis, pirmąsyk socialinio draudimo sistema įvesta Bismarko laikų (XIX a. pab.) Vokietijoje, kur pensinis amžius buvęs 60 metų – iki tokio amžiaus vidutinis vokietis net neišgyvendavęs. Tame ir esmė – pripažįsta Gruževskis. Pensija turėtų tekti tik visiškai nebepajėgiems savęs išlaikyti, t. y. luošiams ir invalidams. Apie materialiai aprūpintą senatvę, kurią žmogus galėtų skirti poilsiui ir apmąstymams – net nesvajok. Galop, to net nereikia. Nebent parazitiniam buržujų elitui ir uoliems jo satrapams. Eilinis „runkelis“, tuo tarpu – nei daugiau, nei mažiau, kaip darbinis gyvulys, iš kurio pageidautina išspausti maksimalų kiekį pridedamosios vertės.
 
Tokia logika, puikiai suprantama ir daugmaž veiksmingai taikoma Putino. O kartu – ir nuostabiųjų, „demokratiškųjų“ Vakarų, kurių atstove taip nori save laikyti „nepriklausomoji“ Lietuva.
 
Tik bado akis nenuoseklumas: kodėl kai pensinį amžių kelia mūsiškė valdžia, tai viskas gerai, o kai tas daroma putininėje Rusijoje – tada jau blogai?
 
Atsakymas paprastas. Šiuolaikinis pasaulis valdomas kapitalizmo pagrindais. Jį įtakos zonomis dalijasi buržuazinių valstybių ir jų „teisėtų“ vyriausybių bei transnacionalinių korporacijų pavidalų veikiančios kapitalistinių banditų gaujos. Putino atstovaujami stambieji Rusijos kapitalistai jau kuris laikas, kaip atsisako šokti pagal JAV kapitalo dūdelę. Todėl tapo „blogi“. 
Mūsų lietuviškieji išnaudotojai, tuo tarpu, trokšte trokšta įsiteigti savo amerikoniškiesiems šeimininkams. Užtat ir klykia apie „puolantįjį rusą“, kartais nurodydami visiškai realias Rusijos problemas, bet kartu nutylėdami, kad Lietuvoje, o ir apskritai ES periferijoje (pvz. – Rumunijoje, Bulgarijoje, Vengrijoje ir kt.) reikalai mažai kuo geresni.
 
Kad pensijų reforma Rusijoje bloga, o mūsuose – norma – tai puikus etatinių Lietuvos rusofobų veidmainystės pavyzdys.
 
Reiktų klausti landsbergistų ir kitų „patriotų“ – kodėl, jei Putino pensijų reforma tokia bloga, jie neprotestuoja prieš tokią pat (ir gal net blogesnę) reformą Lietuvoje? O juk reikėtų! Aišku, klausimas retorinis. Bet su juo ir palikime skaitytoją. Gal jis susimąstys.