Rūta Gajauskaitė: Karas

Sarmatas.lt
| +36 -4 Autorius: Sarmatas.lt
Šaltinis: http://www.sarmatas.lt/04/ruta-gajauskaite-karas/
2015-04-08, skaitė 4398
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Tik pažvelki motinėle
Į galvelę vaiko,
Priešas kardą jau iškėlęs
Ties lovele laiko…

Ruta_Gajauskaite.jpg
Signatarė, dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Ir toks kardas kybo dar nuo karo laikų, kai Prūsija (Kaliningrado sritis)s dar nuo Potsdamo susitarimų atiduota “laikinam” SSSR valdymui, tapo Sąjungos karine baze Europos vidury. Ir, praėjus 50 metų, baltų teritorija liko Rusijos sudėtyje dabar jau pagal bendrą susitarimą, bet be Lietuvos pritarimo.

Tiesa pasakius, Potsdamu ar Niurnbergu tie karai taip ir nesibaigė iki šiolei. Tai Afganistane 3 valstybės pasikeisdamos “įrodinėja” savo “progresyvinę” tvarką, tai Mažojoje Azijoje nesibaigia oro antskrydžiai ir bombardavimai, tai Kaukaze – Čečėnijoje, Pietų Osetijoje, Abchazijoje…

Tai dabar Ukrainoje – žingsnis po žingsnio svetimos tautos atstovai (okupantai ir kolonistai) plėšo po gabalėlį valstybę ir įvedinėja savo tvarką!!!

Beje, būtina pažymėti, kad Rusijos Federacijoje nėra nė pėdos rusiškos žemės. Tai federatyvinių respublikų gyventojų daugumos Tėvynės. Pagal pagrindinės gyventojų tautybės vardą vadinama ir ta federacijos dalis, o rusai visose jose sudaro mažumą, tačiau naudojasi visokeriopomis privilegijomis, būdingoms tik okupantams.

Iš kitos pusės, Žemėje šiandien kariaujama prieš musulmonus kaip prieš Pasaulinę “blogio ašį”, šitaip pakrikštytą JAV prezidento… O “blogio ašis” musulmonai todėl, kad tvirtai laikosi savo Korane įrašytų moralės normų, tai yra neatsisako savo savimonės, saviraiškos ir savigarbos, bei nesižavi nei komunistine raudona, nei liberalų vaivorykštine vėliava, bet tvirtai laiko žalios vėliavos kotą. Negeria, nerūko, o už narkotikus net užsienio turistus baudžia mirtimi.
Tai ar ne “blogio ašis”?

Kaip nutautinsi, numankurtinsi ir turtus atimsi iš tautos, kuri negeria, nesisvaigina ir besąlygiškai savo Tėvynę gina?!
Ir visai kitas reikalas, kai ant kiekvieno kampo karčiama ir alkoholis liejasi laisvai. Kai nelegalios narkotikų laboratorijos gamina kvaišalus, o parlamentarai svarsto jų įteisinimo projektus, “pakaitinės terapijos” vardu. Kai per “mažuosius” ekranus šeimos “vaišinamos” vaivorykštinėmis spalvomis, gaidomis bei striptizais su stringais ir be jų?

Tokiose tautose reikalai pasistūmėję labiau palankia globalinio liberalizmo linkme, praskolinusiose jau ne tik savo, savo vaikų, bet ir vaikaičių gyvenimus, tai yra tapusiomis skolų vergijos beviltiškomis įkaitėmis.

Ir visa tai pavyksta ištrynus tautos savimonę, tradicijas ir įstatymus. Na kas iš lietuvių žino Lietuvos Didžiosios Kunigaikšystės (LDK) Statutuose įtvirtintą nuostatą, kad svetimtaučiai negali turėti Lietuvoje nekilnojamojo turto bei negali užimti jokių valstybinių pareigų?  (kai pas mus užsienietis net į Vilniaus savivaldybę pateko – red past)

Niekas nežino, nes per 50 sovietmečių LDK buvo ištrinta iš istorijos vadovėlių, per 24 nepriklausomybės metus Statutai nepaviešinti nei tautai nei Pasauliui.

Todėl į valdžią prasiveržė ir įsitvirtino “ne lietuviškos kilmės grafai”, tos pačios tautybės tarnai sukūrė svetimų tautų partijas ir koalicijas, todėl šiandien praskolinta Lietuva moka skolų palūkanas pensininkų skurdo sąskaita, o “tomaševskio sindromas” jau pasipuošė “georgijaus juostele” ir pasiūlė Lietuvai alternatyvą – Lietuvai integruotis į Lenkiją.

Kitaip Lenkija negins Lietuvos nuo Rusijos agresijos, nors ir NATO narės. Tai Rusija į tokį Lenkijos pasiūlymą Lietuvai pasiskubino aidu atsikartoti papildomu presingu – per infokaro kanalus paskelbti ne tik pretenzijas į Klaipėdos kraštą, bet ir pagrasinti nubausti dar Sąjūdžio laikų tarybinės armijos dezertyrus.

Šiaip toks pagrasinimas, tai tik juoką sukeltų, nes tie keli mūsų berniokėliai, atsisakę tarnauti okupantui, ginami tarptautinių įstatymų ir senai išsivaikščiojo po ES duoneliauti…

Rusijai daug didesnį rūpestį turėtų kelti 5 milijonai kareivių, II Pasaulinio karo metu pasidavusių į fašistų nelaisvę. Tai praktiškai taip pat atsisakymas tarnauti sovietinei armijai ir dar karo metu!!! Toks didžiulis (5 milijonai dezertyravusių) kareivių skaičius aiškiai rodė SSSR sudarymo prievartinę prigimtį. Tai yra ne sąjunga, o okupacija. Nereikėjo viešinti nei Ribentropo-Molotovo sutarties.

Prireikė dvigubo fronto – priešaky fašistų ir užnugary – enkavedistų, kad neturėdami kitos išeities, šauktiniai kareivėliai kariautų II Pasauliniame kare, vėliau garbingai įvardintu Didžiuoju Tėvynės karu!!!
Gryna istorijos mimikrija.

Ukrainoje, atvirkščiai – rusakalbiai veikia pagal Kremliaus 2 planus: arba grobia teritorijas (Krymą) arba reikalauja ypatingos padėties (privilegijų kaip pas mus lenkai) Ukrainos sudėty.

Ir Pasaulis negali atsistebėti, kodėl Kryme buvusi Ukrainos kariuomenė be jokio pasipriešinimo užleido teritoriją. Kodėl Prancūzija apginkluoja Rusiją, o ne Ukrainą superšiuolaikiniu ginklu – laivu “Mistral”? Nors Ukraina prašosi į ES, kad pabėgti nuo Rusijos agresijos! Kodėl Vokietijos vadovė Merkel taip švelniai ir minkštai kalba apie derybas su Rusija, lyg pratęsdama buvusio vadovo Kolio vamzdyno tiesimo į Vokietiją iš Rusijos sąlygas?!! Kodėl JAV taip drastiškai rengiasi įkurti priešraketinius objektus buvusiose sovietinių respublikų teritorijose, nors griaunant Berlyno sieną buvo sutarta kitaip?

Jei pažiūrėti į Planetos žemėlapį iš paukščio skrydžio aukščio, tai pamatysime Senąjį pasaulį – Europą ir Aziją, su per šimtmečius susiklosčiusiais geopolitiniais santykiais, bei Naująjį pasaulį – Amerikos žemynus, kur atkeliavę europiečiai, sunaikinę vietinius indėnus, įkūrę savo valstybes, pradėjo diktuoti Senajam pasauliui savo sąlygas.

Vien tik dolerio diktatas ką reiškia, kai galimos dirbtinės krizės ir jų reguliuojamos pasekmės? O kaip prasiplečia finansinės diktatūros galimybės, įvedus “virtualius” pinigus ir atsiskaitymą kompiuterinėmis sąskaitomis? Užtenka vieno mygtuko paspaudimo ir bankrotas garantuotas ne tik įmonės, koncerno, bet net ir mažos valstybės kaip Lietuva.

Už tokią “mygtukinę” galią pešasi du finansiniai bankų gigantai Europoje ir Amerikoje – tai Rotšildas ir Rokfeleris. Būtent šių mygtukų pagalba, tai yra finansinės prievartos priemonių pagalba šiuokart NATO narės (ES ir JAV) bando susidoroti su nepaklusniąja Rusija. O šioji – šmaukšt – ir susikūrė naują sąjungą visuose pasaulio žemynuose ir paliko išsižiojusius NATO vadovus su visomis finansinėmis sankcijomis be siekiamų pasekmių. Jau vien sąjunga su Kinija ką reiškia, kai tenlink pradėtas tiesti net “rusiškas vamzdis”….

Ir belieka karinė prievarta, kas ir kokio ne tik ginklo ir kareivių turi, kas daugiau ir greičiau gali, bet ir kiek rezervo manevrams teritorijų atžvilgiu bei gamtinių resursų ir gamybos srityje disponuoja? Štai šioms žvalgyboms ir pradėta kurti priešraketiniai punktai buvusiose sovietinėse respublikose, tuo pasmerkiant jas mirtinam pirmajam Rusijos smūgiui.
Visos “buvusios” sovietinės, automatiškai tampa “tankų mėsa”, tiek kaip revanšas už “išstojimą” iš SSSR, tiek kaip NATO priešakinių fronto linijų sunaikinimą. Kaip paprastai JAV mūšio lauką perkelia kitai valstybei su “geranoriškos” pagalbos priedanga.

Ir nebelieka Baltijos valstybių.

Kas “prakišo” mus į NATO? Ar tik “ne lietuviškos kilmės” Lietuvos vadovai? Kai neutralios valstybės gyvuoja ir nesibijo.
Kas ” lipdukų pagalba” įpiršo mus į ES? Ar tik “ne lietuviškos kilmės” Lietuvos vadovai? Kai net Anglija ruošia referendumą dėl išstojimo iš ES, o “Geležinė Ledi” dar prieš 15 metų teigė, jog ES kaip Europos košmarą reikia naikinti.
Kas suardė Lietuvos krašto apsaugos darną? Kas sumažino dotacijas, struktūrą ir apmokymą?

Tokių klausimų yra ir daugiau. Tačiau šiandien svarbiau – ką daryti III – jo Pasaulinio karo metu mums, pastatytiems į pirmąsias fronto linijas ir neturintiems šiuolaikinės ginkluotės, civilinės gynybos pagrindų ir ekstremalių situacijų gairių?!! O apie įrangą šiai veiklai nėra ir ką kalbėti. Visos dotacijos krašto gynybai išleidžiamos metalo laužo pirkimui, vaizduojant šiuolaikinės ginkluotės įsigijimą?

Iš klausimyno “ką daryti”, pirmaeiliu darbu turėtų būti Islandijos gerosios patirties pakartojimas Lietuvoje. O būtent – visų bankinių skolų anuliavimas ir praskolinusių valstybę valdžios pareigūnų patraukimas atsakomybėn.

Toks žingsnis iš karto sumažintų NATO norą mus “ginti” nuo Rusijos, o tuo pačiu pas mus statyti priešraketinius NATO objektus. Taip Lietuva galbūt iškristų iš pirmųjų fronto linijų?

O jeigu ne?

Tada reikėtų gana plataus diapazono civilinės gynybos ir ekstremalių situacijų žinių bagažo. Tokios instrukcijos turėtų būti kuo skubiausiai paviešintos per visas valstybines ir privačias svetaines, per spaudos leidinius ir TV kanalus. Tik pasiruošus galime tikėtis mažesnių ir ne tokių skaudžių pasekmių, kurias mums planuoja tiek Rytai, tiek Vakarai.

Argi ne keista, kad priešiškų viena kitai valstybių planai taip sutampa – paaukoti Baltijos šalis mūšio laukui Europos viduryje?

nuo Sarmatas.lt redakcijos:
Signatarės AtA Rūtos Gajauskaitės (1946.01.24 – 2015.01.30) straipsnį (keletą jų – 3) mums perdavė vienas jos draugas, tad palaipsniui paskelbsime juos visus. Nežinome ar jie slkelbti ar ne kažkur anksčiau, todėl kažkokios papildomos informacijos pasakyti negalime.

Sarmatai

Įvertink straipsnį: +36 -4
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

191 | 2017-08-18 | Lietuva | +14 -3
Kibirkštis
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateik Skaityti toliau...
64 | 2017-08-18 | Kaimynai | +1 -2
Kibirkštis
Rugpjūčio 10-13 dienomis Leningrade vyko Rusijos Komunistų Darbininkų Partijos (RKDP) organizuota tarptautinė teorinė komunistų konferencija, skirta Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos šimtmečiui – „Spaliui-100“. Konferencijoje dalyvavo dešimtys marksistinių-lenininių partijų atstovų iš viso pasaulio: nuo Ispanijos iki Kazachstano, nuo Norvegijos iki Šri Lankos. Skaityti toliau...
94 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -5
Kibirkštis
Visi žinome, kad Vokietijoje 1933-1945 m. siautėjo nuožmi, tūkstančius ir milijonus nekaltų aukų nusinešusi fašistų diktatūra, į valdžią atėjusi formaliai „teisėtu“, „demokratiniu“ rinkimų keliu. Tačiau retas kuris dabarties jaunuolis, ypač šalyje kaip Lietuva, bus girdėjęs apie Ernstą Telmaną (1886-1944) – bene žymiausią to meto vokiečių didvyrį ir patriotą, tapusį visos Europos antifašistinio pasipriešinimo veidu ir 1944 m. rugpjūčio 18 d. kritusį nuo nacistinių budelių kulkų. Kas jisai buvo? Skaityti toliau...
119 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -1
Tomas Dapkus
Pakomentavus ankstesniame post'e dabartinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko ir tuomečio teisėsaugos darbuotojų profesinių sąjungų lyderio Vytauto Bako laišką Rusijos režimui kviečiant bendradarbiauti kai kurie komentarai bei nauji įvykiai pasirodė tiek svarbūs, kad juos verta aptarti atskirai. Skaityti toliau...
77 | 2017-08-18 | Smagumai | +2 -2
Igoris Ašmanovas
Мы видим в СМИ и соцсетях чудовищный хайп вокруг новых технологий, «нового технологического уклада». Ему уже с полгода. Не заметить его нельзя. Ну если уже на совещаниях у Путина повторяют эти модные шумовые слова, значит, коробочка уже заполнилась доверху. Skaityti toliau...
97 | 2017-08-18 | Pasaulis | +5 -1
Algimantas Lebionka
Praėjusį pirmadienį JAV prezidentas Donaldas Trampas pasirašė memorandumą, kuris nurodo JAV prekybos atstovui atlikti tyrimą dėl galimų intelektualinės nuosavybės grobimo atvejų iš Kinijos pusės. Kinai, kaip mano Vašingtone, priverčia KLR dirbančias JAV kompanijas dalintis intelektualinės nuosavybės pobūdžio informacija, priešingu atveju kinai neleidžia joms čia užsiimti verslu. Kinijos valdžia pasirengusi ryžtingai atsakyti į JAV sankcijas. Apie tai kalbama Kinijos komercijos ministerijos pranešime. Skaityti toliau...
149 | 2017-08-18 | Lietuva | +7 -1
Lietuvių aktyvistų frontas
Atėjo lemiama galutinio su žydais atsiskaitymo valanda. Lietuva turi būti išvaduota ne tik nuo azijatų bolševikų vergijos, bet ir nuo ilgamečio žydijos jungo. Lietuvių aktyvistų frontas visos lietuvių tautos vardu kuo iškilmingiausiai pareiškia: 1. Senoji Vytauto didžiojo laikais suteikta Lietuvoje prieglaudos teisė žydams yra visiškai ir galutinai atšaukiama. 2. Kiekvienas be išimties Lietuvos žydas šiuo yra įsakmiai įspėjamas nieko nedelsiant apleisti Lietuvos žemę. 3. Visi tie žydai, kurie išskirtinai pasižymėjo Lietuvos valstybės išdavimo ir lietuvių tautiečių persekiojimo, kankinimo ar skriaudimo veiksmais, atskirai bus traukiami Skaityti toliau...
107 | 2017-08-18 | Smagumai | +1 -4
Julijus Štreicheris
"Roterdamo dažnasis", olandų žinių tarnyba, paskelbė šį įdomų dalyką pasaulio spaudai birželio 19 dieną 1933 metais. Taip vadinama pasaulio ekonomikos konferencija vis dar vyksta Londone. Tai yra konferencija su daug kalbų ir mažai darbų. Žydai nusprendė panaudoti konferenciją savo tikslams. Jie liepos 15 dieną paskelbė Pasaulinę žydų konferenciją. Šios konferencijos siekis yra diskutuoti ir sudaryti gaires nukreiptas prieš nacionalsocialistinę Vokietiją. Šie sprendimai ir gairės bus atneštos ir pasaulio ekonomikos konferencijon. Tuo pat metu, žydų konferencija susitars dė Skaityti toliau...
71 | 2017-08-18 | Lietuva | +4 -4
Paulius Nežinosi
Dr. Paulius Josefas Gėbelsas 10 Įsakymų nacionalsocialistams 1. Vokietija yra tavo tėvynė. Mylėk ją virš visko ir daugiau darbais, negu žodžiais. 2. Vokietijos priešai yra tavo priešai, nekęsk jų visa savo širdimi. 3. Kiekvienas tautietis, net žemiausias, yra Vokietijos dalis, mylėk jį kaip myli pats save. 4. Sau reikalauk tik pareigų, tada Vokietija irgi atgaus savo teises ir privilegijas. 5. Didžiuokis Vokietija. Tu turi teisę didžiuotis tėvyne, už kurią milijonai paaukojo savo gyvybes. 6. Tas, kas smurtauja prieš Vokietiją, smurtauja prieš tave, atsilygink jam savo kumščiais! 7. Atsilygink už tai, kas yra daroma. Jeigu t Skaityti toliau...
80 | 2017-08-18 | Lietuva | +6 -8
Paulius Nežinosi
Man atrodo keista, kad vyras, kuris, kaip kareivis, buvo šešis metus pripratęs prie aklo paklusnumo, turėtų staiga atsidurti konfilkte su vastybe ir jos konstitucija. Šito priežastys kyla iš mano jaunystės dienų. Kai man buvo septyniolika metų, aš atvykau į Vieną ir ten aš išmokau nagrinėti ir stebėti tris svarbius klausimus: socialinį klausimą, rasinę problemą ir, pagaliau, marksistų judėjimą. Aš palikau Vieną tvirtu antisemitu, mirtinu marksistinės pasaulėžiūros priešu ir vokiečių nacionalistu savo politinių principų atžvilgiu. Ir nuo tada aš žinojau, kad vokiškasis vokiškosios Austrijos likimas bus iškovotas ne tik Austrijos, bet ir Vokiet Skaityti toliau...
241 | 2017-08-18 | Smagumai | +14 -0
Blogeris Zeppelinusas
Visokių kvailysčių ir silpnaprotystės apraiškų per savo netrumpą gyvenimą regėjau. Ir net patyriau. Bet tai, ką matau savo akimis Lietuvos Žmogaus Teisių Centro FB puslapyje ant tiek kvaila ir idiotiška, kad net sunku tuo patikėti! Skaityti toliau...
262 | 2017-08-18 | Kaimynai | +8 -2
Symonas Kroydonas
Vos spėjau išnešti kudašių iš Kamenec Podolskij,kai į jį su savo mašina įvažiavo Asta Kuznecovaitė. Per savo gyvenimo draugą Mantą Jurevičių perdavė man žinutę,kad patykos manęs ir įdurs adatą į nugarą,ir tada aš būsiu užkrėstas jos nešiojamu ir platinamu ŽIV virusu,hepatitu ir visokiomis baisiomis ligomis,todėl ačiū vienam iš jūsų ,kad įspėjote,ir vos tik sužinojau ,kad Kuznecovaitė pasirodė Kamenec Podilski mieste,šokau į mašiną ir visu greičiu į šiaurę ,į Ivano Frankovską. Skaityti toliau...
126 | 2017-08-18 | Pasaulis | +8 -1
Algimantas Lebionka
Barselonos teroristų tikrieji vardai yra Merkel ir Sorošas, Junkeris ir Tuskas, Grybauskaitė ir Skvernelis, globalizmas ir liberalizmas. Tai jiems remiant vyksta Europos tautų genocidas, islamizacija ir negrizacija, tai jų dėka į Europą vežami teroristai iš Afrikos ir Artimųjų Rytų, melagingai vadinami „pabėgėliais“. Tai jų dėka iš mūsų vaikų, anūkų, iš visos mūsų tautos atimama ateitis. Skaityti toliau...
160 | 2017-08-18 | Pasaulis | +7 -1
Algimantas Lebionka
Piliečių susipriešinimas JAV plečiasi. Šiomis dienomis Vašingtone išniekino 16-jo JAV prezidento Abraomo Linkolno paminklą, o prieš tai nuo vandalų rankų nukentėjo keli Konfederatų šalininkų paminklai. Vienas jų lyderiui ir legendai – generolui Li Šarlotsvilio mieste. Čia susidūrimų metu žuvo trys žmonės. Kairieji sukėlė isteriją Niujorke prie Trampo dangoraižio su šūksniais „Gėda! Ne Ku-Kluks-Klanui, ne fašizmui JAV, ne Trampui!“. Protestai jau apėmė 50 JAV miestų. Feikinė spauda viskuo kaltina baltuosius nacionalistus, dešiniuosius, o spalvotuosius ir kairiuosius vaizduoja nuskriaustaisiais. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-18 | Lietuva | +9 -1
Dr. Jonas Ramanauskas | joramlt@yahoo.com
Filosofas V. Ražvilas. Kur tik pažvelgsi į kairę ir į dešinę, į viršų ir į apačią, visur tik skamba ir skamba iš visų pakampių karksėjimas „dviguba pilietybė“, „dviguba pilietybė“. Visiškai negalima suprasti, koks velnias tiems žmonėms užmynė ant smegenų, kad jie niekaip negali ištarti dviejų lietuviškų žodžių - dvi pilietybės. Ir trumpiau ir gražiai lietuviškai skamba, labai tiksliai yra atspindima klausimo esmė. Kaip protauja, taip ir kalba. Kas galvoje, tas ir ant liežuvio galo. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851