"UniZino" autorių viešas atsakymas delfi.lt: ar vis dar žaidžiame demokratiją?

Anonimusas

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

Delfi straipsnį galite paskaityti čia

Atsisiųsti Unizino leidinį, dėl kurio taip susijaudino delfiai, galite čia

Pirmiausia esame sužavėti, kaip greitai studentų iniciatyvai, kilusiai iš apačios, niekam neliepiant ir nefinansuojant, buvo suteikta tiek viešumo lyderiaujančioje visuomenės informavimo priemonėje. Taip pat esame pasibaisėję, kaip tendencingai mūsų mintys ir intencijos joje yra nušviečiamos. Jei reikia, galime pateikti tendencingumo įrodymų – šiek tiek numanome, kaip save norėtų įsivaizduoti “etiška” žurnalistika. Šiuo laišku norime atsakyti į žiniasklaidos skleidžiamą šmeižtą taip, kad toji žiniasklaida negautų dar vienos progos išversti mūsų žodžių taip, kad sutrauktų kuo daugiau "clickų". Norime suteikti skaidrų kontekstą savo, t.y. UniZino, pozicijai, kuri, esame tikri, yra ne vien mūsų.

Jei ši valstybė vis dar žaidžia demokratiją, tuomet ji turėtų reikštis tik vienu būdu: kritišką nuomonę dominuojančios politikos atžvilgiu turintys žmonės gali drąsiai kalbėti apie alternatyvas ir siekti jų įgyvendinimo. Turėti teisę pritarti valdžios politikai anaiptol nėra tai, kaip mes įsivaizduojame “laisvę”.

Įspūdinga ir reakcija į UniZine spausdintame interviu pasitaikiusį juokelį apie “kriaušes”. UniZinas tvirtai tiki, kad problemų sprendimas nesmurtinėmis priemonėmis visuomet turėtų būti prioritetas. Kita vertus, UniZinas taip pat tiki teise ginti savo laisves visomis priemonėmis, kokių gali pareikalauti situacija. Pirmiausia pritariame “Food Not Bombs” nuomonei, jog labai svarbu, kad žmonės, pasisakantys prieš karą ir baimės politiką, imtų kalbėti(s), rastų vieni kitus ir patys spręstų, kaip kovoti už solidarumą ir (nesukarintą) saugumą. To ir siekiame.

Susirūpinimas tautos saugumu virsta raganų medžiokle ir pastanga palikti tik vieną legalų ir “teisingą” diskursą. Mirtis už tėvynę arba nieko, karinė galia – vienintelė tikra galia, aklas patriotizmas geriau už sąmoningą sudėtingos situacijos vertinimą, grėsmės kontekste ne vieta nepatogiems klausimams, bet kokia abejonė vykdoma politika yra “vatnikų” ir “kremlinų” darbas, “tautos” vienmintiškumui paskatinti ir išlaikyti tinka bet kokios priemonės (šmeižtas, cenzūra, dezinformacija, grasinimai). Esame įsitikinę, kad tokią kraštutinę nuomonę palaiko tik gyventojų mažuma – esame įsitikinę, kad Lietuvos gyventojai nėra kvaili. Kasdienėje žiniasklaidoje girdima labai mažai alternatyvių ar nuosaikesnių pozicijų, dar mažiau – tiesiogiai kritiškų. Jaučiame, kad tokiomis sąlygomis kritika tampa pareiga. Būtina išlikti sąmoningiems ir išvengti jau ne kartą istorijoje matytų kraupių nukrypimų į radikalų nacionalizmą, “vienos tiesos” vienvaldystę ir jėga grįstus režimus.

Kur politiniame spektre stovime patys? Tie, kurie bent kiek atidžiau skaitė ziną, jau pastebėjo, kad mums artima anarchistinė mintis. Dažnai anarchizmas suprantamas kaip tiesiog “valdžios nebuvimas” ar “antivalstybiškumas”. Šie apibrėžimai yra tokie vulgarūs, kad geriau būtų išvis jų atsisakyti. Anarchizmo esama paties įvairiausio, paskutinis dalykas, kurio norėtų anarchzimas – tai dogma, nusakanti patį anarchzimą. Taip, kai kurie anarchistai tiki tik fizine kova prieš valstybę, tačiau taip pat radikalus konservatizmas gali tikėti tautų ir rasių naikinimu “bendrojo gėrio labui”. UniZinu norėjome pabrėžti ne kieno nors naikinimą, o konstruktyvias taktikas, prieinamas ne tik “tikriems anarchistams”. Tai – stipri ir plati savivalda, pagarba individo laisvei, ginamai ir puoselėjamai bendruomenės, saugumo kūrimas stiprinant atvirus ryšius tarp žmonių, kova su diskriminacija, galios pozicijų išlyginimas, pasitikėjimu ir draugyste grįstas visuomeninis gyvenimas.

Norime, kad garsų militarizacijos skatinimą atsvertų svarstymai, kaip siekti taikos. Norime, kad priverstiniai šaukimai į kariuomenę būtų mažų mažiausiai pakeisti savanorystės skatinimu ir galimybe rinktis socialinę, o ne karinę tarnybą. Bet dar labiau norime, kad neliktų jokios privalomos tarnystės apskritai. Manome, kad absurdiška karo problemą spręsti propaguojant karą. Jau dabar regime, kaip nuteikinėjimai smurtui prieš “ne tokius, kaip mes” įrodo Lietuvoje taikomos “demokratijos” veidmainystę.

Dėl vykstančios raganų medžioklės nepasirašėme UniZino straipsnių. Kuo daugiau tendencingų straipsnių ir “ekspertų” gąsdinimų, tuo labiau ne tik mes, bet ir visi kiti, dar drįstantys turėti reikšmingą nuomonę, bijos ją viešai reikšti. O reikšti būtina, jei norime išlaikyti blaivumą, paklusti ne tik garsiausiai šaukiantiems, bet ir kritikuoti bei siūlyti alternatyvas. Sunku patikėti raginimais kovoti su “svetimais”, kai pirmiausiai gąsdina “savi”.

Tokiame klimate pagrindinis klausimas turėtų būti ne “kas mes tokie?”, o “kaip sukurti aplinką, kurioje argumentuotą kritišką nuomonę turintys žmonės nebijotų su ja viešai tapatintis?”. Mes sutinkame, kad Rusijoje situacija išties kraupi, bet jei dabartinės dominuojančios tendencijos Lietuvoje tęsis, Lietuva gali tapti miniatiūrine Rusija be tiesioginio karinės jėgos įsikišimo. Atsisakome įrodinėti, kad nesame kupranugariai. Darome, ką galime, kad išlaikytume sveiką protą aplink save. Jei gyventume demokratijos nežaidžiančioje valstybėje, tikriausiai jau būtume suimti "visuomenei naudingiems darbams". Lietuvoje kol kas vaikštome kur norime, bet kad taip būtų ir toliau – reikia blaivaus ir sąmoningo užnugario, už kurį atsakinga būtų ne “geroji valdžia”, o kiekviena ir kiekvienas, kuriems brangi laisvė ir lygybė.

Prašome dalintis šiuo tekstu visu ir nepakeistu arba išvis nesidalinti

Netarnaukite tiems, kurie netarnauja jums!

Solidariai ir su taika,
UniZino kolektyvas
unizinas@riseup.net

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu socialiniuose tinkluose!

VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Paprasti komentarai

Feisbukiniai komentarai


Paveiksliukai

Skaitomiausi straipsniai

Prieš 77-erius metus liepos 21-ąją Kaune Valstybės teatre pradėjo savo darbą pirmasis Lietuvos Liaudies Seimas.
1035 | 2017-07-21 | Lietuva
Laurynas Ragelskis

Prie Valstybės teatro susirinkusi milžiniška žmonių minia mitingavo tris dienas - reikalaudama, kad Liaudies Seimas kuo greičiau patvirtintų ir įteisintų Lietuvos žmonių troškimą visam laikui atsikratyti ponų ir jų pimpačkiukų jungo. Ir Lietuvos Respublikos Seimas, vykdydamas Lietuvos žmonių valią priėmė tikrąją laisvę žmonėms garantuojančius sprendimus. Skaityti toliau...

Globalizmo naikinamos buvusios TSRS respublikos: Lietuvos ir Rusijos paralelės
766 | 2017-07-21 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Ar sveiko proto ir pasaulio politika besidomintis žmogus gali patikėti buka propaganda, kad JAV kolonijai Lietuvai „keltų grėsmę“ kita JAV kolonija Rusija? Aš manau, kad Lietuvoje sukelta karo isterija, mūsų tautų kiršinimas ir durninimas reikalingas tam, kad užsienio bankininkams būtų lengviau mūsų tautas plėšti ir išlaikyti savo vergijoje. Skaityti toliau...

Netanyahu: Europa turi pasirinkti klestėjimą ar žlugimą
359 | 2017-07-21 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Netanyahu žodžiais, Višegrado grupė turi palaikyti Izraelį ir įtikinti ES keisti savo poziciją Izraelio atžvilgiu. Europos pusė dažnai kelia išankstinius reikalavimus, bet tai absurdas, nes Izraelis yra daugelyje sričių pasaulio lyderis. Netanyshu paklausė: „Aš manau, kad Europa turi nuspręsti, ar ji nori gyventi ir klestėti, ar ji nori susitraukti ir išnykti“. ES politikus jis pavadino „bepročiais“. Skaityti toliau...

Reklama

Justo Paleckio kalba pirmajame Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje
285 | 2017-07-21 | Lietuva
Kibirkštis

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidarom Skaityti toliau...

Unikali Lietuvos pažanga
244 | 2017-07-21 | Lietuva
Ekspertai.eu

Valstybinis transliuotojas LRT pranešė, kad stulbinamai išaugo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos populiarumas ir drąstiškai krito norinčių studijuoti Edukologijos universitete skaičius. „Būsimieji Lietuvos studentai vis labiau nori būti kariūnais ir vis mažiau mokytojais“, - sakoma reportaže. Be komentarų. Skaityti toliau...

Dėl Baltarusijos kaltės Lietuvoje klesti kontrabandinių cigarečių rinka
191 | 2017-07-21 | Kaimynai
Ekspertai.eu

Nors Lietuva pagal daugelį parametrų yra pavyzdys Europos Sąjungai ir pasauliui (vienas geriausių BVP, veiksmingas Rusijos karinės agresijos atgrasymas, kylantys darbo užmokesčiai ir t.t.), tačiau mūsų šalies kontrabandinių cigarečių rinka – viena didžiausių Europoje. Pagrindine nelegalių tabako gaminių tiekėja į Lietuvą dar vis įvardijama diktatoriaus Aleksandro Lukašenkos valdoma Baltarusija. Skaityti toliau...

Kaip Ikea ir Harvardas vogė Rumunijos miškus. Koks lietuviškas scenarijus?
112 | 2017-07-24 | Lietuva
Gyvas miškas

Nuo 2004 m. Harvardo universitetas, veikdamas per savo investicinį padalinį, tapo vienu pagrindiniu Rumunijos miškų pirkėju - jis nusipirko apie 33,600 hektarus (83,000 akrų) miško. Tada, 2015 m. birželio mėnesio pabaigoje Harvardo universitetas netikėtai pardavė beveik visą žemę IKEAI. Sandoris sudarytas daugeliu etapų, prasidėjusių 2014 m., kai Harvardas pirmą kartą pardavė žemė Rumunijos įmonei, priklausančiai ofšorinėms įmonėms, kurias valdo Harvardas, o tada IKEA perėmė Rumunijos įmonę. Skaityti toliau...

Kodėl vokiečiai nepašalino Hitlerio, kodėl jie nepašalina Merkel? O mes?
109 | 2017-07-24 | Kaimynai
Algimantas Lebionka

Pasikėsinimo į Hitlerį minėjimas liepos 20 dieną vokiečiams sukėlė mintis apie Merkel ir Hitlerio politikos panašumą, mintis apie jų slogią praeitį ir tokią pačią slogią nūdieną. Kodėl Vokietija tada ir dabar naikinama, o vokiečiai tyli ir nesipriešiną valstybės naikinimui? Kodėl vokiečių pasipriešinimas nepašalino Hitlerio, kodėl jis nepašalina Merkel? Kodėl „niekas iš artimiausios Hitlerio aplinkos nenuspaudė pistoleto gaiduko“ ir neapsaugojo savo Tėvynės nuo pražūties anksčiau negu įvyko katastrofa? Skaityti toliau...

Globalistų mitologija: Išsisklaidęs globalistų mitas apie imigrantų iš atsilikusių Afrikos ir Azijos šalių naudą Europos ekonomikai
85 | 2017-07-24 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

„Europa išmiršta, reikia gyventojų Europos ekonomikai“ - skelbia globalistai. Jeigu globalistams Europoje būtų reikalingi gyventojai, jeigu jie rūpintųsi tautų gerove, tai jie neužsiimtų sodomijos ir kitų lytinių iškrypimų propagavimu, kurie kaip tik ir yra skirti gyventojų skaičiaus mažinimui, jie neardytų normalios šeimos juvenalinės justicijos pagalba, nedarytų iš moters vergo ir darbinio gyvulio. Skaityti toliau...

Lenkijos radijas: Viktoras Orbanas pareiškė apie solidarumą su Lenkija jos ginče su EK
80 | 2017-07-24 | Pasaulis
Algimantas Lebionka

Vizito į Rumuniją metu Viktoras Orbanas pasakė, kad ataka prieš Lenkiją niekada nepavyks. Europos Sąjungos veiksmus Orbanas pavadino „inkvizicine kompanija“. Vengrijos premjeras pažymėjo, kad Budapeštas panaudos visas juridines galimybes ginti Varšuvą. Vengrijos vyriausybės įsitikinimu, „Briuselyje sukurta biurokratų ir elitų sąjunga, kurie veikia prieš europiečių valią“. Skaityti toliau...

Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851