Laisvas Laikraštis – gimstančios politinės jėgos Lietuvoje tribūna

Autorius: Šauksmas.lt Šaltinis: http://sauksmas.lt/laisvas-lai... 2015-04-10 07:19:52, skaitė 6337, komentavo 0

Laisvas Laikraštis – gimstančios politinės jėgos Lietuvoje tribūna

Apie bendradarbiavimą kalbėjosi Laisvo Laikraščio redaktorius Aurimas Drižius ir neformalaus judėjimo „Mūsų Gretos“ koordinatorius Kazimieras Juraitis. Susitarta, kad be pavienių straipsnių ir informacijos sklaidos, bus plečiamas Laisvo Laikraščio ir „Mūsų Gretų“ bendradarbiavimas, verčiant straipsnius iš užsienio kalbų, tobulinant elektroninę laikraščio versiją ir panašiai. Apie konkretų bendradarbiavimo formatą bus tariamasi artimiausiu metu. Skaitytojams pateikiame sutrumpintą pokalbio stenogramą.

Aurimas Drižius: – Papasakokite tiems, kas dar nežino, kas yra tos “Mūsų Gretos”?

Kazimieras Juraitis: – Tai neformalus susibūrimas žmonių, kuriuos suvienijo signataro Rolando Paulausko suformuluota pažiūrų sistema, kaip jis pats poetiškai vadina – „Prasmių laukas“. Po rinkimų į Lietuvos prezidento postą daugelis žmonių, kurie rinko parašus už signatarą Rolandą Paulauską, nepanoro išsiskirstyti. Juos suvienijo bendras darbas ir noras keisti Lietuvos politinį klimatą. Taip, kaip mes Lietuvoje galvoja daugelis. Paprastiems žmonėms, ne politikams, įsipyko įvairiausios partijos su jų veidmainiška politika, todėl kol neradome aiškaus sprendimo, nusprendėme neformalizuoti mūsų susibūrimo.

A.D.: – Jūsų vizitas pas prezidentą Rolandą Paksą turėjo tikslą – rasti tą sprendimą?

K.J.: – Taip. Mes tariamės su visais asmenimis, visuomeniniais judėjimais ar partijomis, kurie laikosi Lietuvos suvereniteto, nepriklausomybės, tautinio identiteto išsaugojimo politikos. Ir mes su Prezidentu puikiai vienas kitus supratome. Bet iškart po mūsų vizito, tiek Tvarkos ir Teisingumo partijoje, tiek visoje Lietuvoje pas įvairius žmones prasidėjo kratos. Beje, į krūvą teisėsauga „suvertė“ labai skirtingus žmones, tarpusavy neturinčius jokių tiesioginių sąsajų. Todėl viena pagrindinių versijų, kodėl tos kratos įvyko – valdžia stengiasi neleisti susiformuoti naujai politinei jėgai, kuri keltų pavojų nusistovėjusiai politinei pusiausvyrai Lietuvoje.

A.D.: – Kokioje būklėje dabar bylos tyrimas po kratų?

K.J.: – Jokioje. Geriausiai tą bylą iliustruoja atsakymas į Mildos Bartašiūnaitės skundą dėl kratos. Atsakymo esmė trumpai: „Jūs, Milda, esate ne bylos dalyvis (nei įtariamoji, nei kaltinamoji), todėl skundą atmetame.“ Ar galite įsivaizduoti? Ateina pas žmogų pareigūnai, išneša daiktus, o skundo nepriima, nes oficialiai pasako, kad „byloje esi niekas“? Išnešti daiktai juk realūs!..

Mano kratos atveju išnešė keturių viename bute gyvenančių šeimų kompiuterius, telefonus. Šiandien skambinau bylos prokurorei Editai Mikalainienei. Sakau jai: „– suprantu keblią Jūsų padėtį. Už save nekalbu. Grąžinkite nors nieko bendra su politika neturinčios mano kaimynės S. J. (vardas ir pavardė redakcijai žinomi) kompiuteryje laikomą informaciją. Ten – Lietuvos valstybinėms įstaigoms priklausantys spaudai paruošti leidinių maketai. Vienas iš jų – Lietuvos istorijos X tomo antra dalis: Nepriklausomybė.“ Prokurorė atsakė, kad to padaryti negali, nes byla dar nepajudėjo iš mirties taško. Niekas niekur niekaip nieko dar net nežiūrėjo. Visi pakaušius krapšto, ką čia dabar „atpirkimo ožiu“ padaryti? O gal stebuklas įvyks ir galimus įtariamuosius pavyks į kokią provokaciją įvelti..?

Neveltui šiandien per LRT radiją „Aktualijų studija“ laidos dalyviai kalbėjo „neduok Dieve, tarnybos nieko neras… įsivaizduojat, kaip teisėsauga susikompromituos?“. O ką, pirmas kartas?

A.D.: – Kokios Jūsų bylos prognozės?

K.J.: – Tiesą sakant nesitikiu, kad gražumu kažką galima išspręsti. Nes tam reikia, kad kažkas turėtų ryžto, jėgų ir sugebėjimo nuspręsti, turėtų individualios atsakomybės jausmą. O iš kurgi Lietuvoj paimti tokią prabangą – pareigūnus su individualios atsakomybės jausmu? Teisėsauga juk tik vykdo politinius užsakymus. Mano galva, geriausiu atveju pusę metų byla vyks „niekaip“, nes neįmanoma rasti to, ko nėra. Nebent bandytų fabrikuoti įkalčius. Vėliau daiktus tyliai grąžins, ir visi bandys apsimesti, kad nieko neįvyko.

Blogiausiu atveju – suaktyvės karo veiksmai Ukrainoje, arba prasidės provokacijos Pabaltijy ir nelegalias kratas atbuline data pavers legaliomis. Kas nelegalu taikos sąlygomis, normalu – karinio stovio.

A.D.: – Kaip vertinate VSD vadovybės pasikeitimą?

K.J.: – Neigiamai. Nors tiesą sakant, Grybauskaitė, žiūrint iš jos pozicijų, elgiasi teisingai. Grina, būdamas inteligentiškas žmogus, gerbiantis įstatymus – netinkama figūra jėgos struktūrai, kuri potencialiai yra visagalė. Jos efektyvumui užtikrinti reikalingas žmogus, kuris reikalui esant į įstatymus turi tiesiog nekreipti dėmesio. Palyginus su Grina – Jauniškis yra idealus tai užduočiai atlikti. Štai vakar kalbėjau su mūsų emigrantais Amerikoje. Jie pasakoja, kaip panašiose bylose JAV, veikia FTB. Reikalui esant, jie be skrupulų sufabrikuoja įkalčius. Svarbiausia tinkamai atlikti politinį užsakymą, o visa kita – technikos reikalas. Naujasis VSD direktorius mokslus juk praėjo taip vadinamų „sąjungininkų“ irštvoje.

A.D.: – Kodėl savo veiklos viešinimui pasirinkote „Laisvą Laikraštį“, o ne, tarkim, „Respubliką“?

K.J.: – Visiškai nepriklausomų leidinių nebūna. Pagrindinė žiniasklaida savo turinį formuoja priklausomai nuo pinigų srautų tėkmės. Dabar gerai finansuojama tema – rusofobija. Prajuokino „Ūkininko patarėjas“, kuris viešai paprašė finansavimo už antirusiškos propagandos skleidimą. Na, ar ne kuriozas? „Aš taip pat noriu meluoti, tik duokite pyrago dalį“.

Per visą Mūsų Gretų egzistavimo laiką „Respublika“ nepaviešino nė vieno mūsų straipsnio, o nusiuntėme tikrai nemažai. Arba šis leidinys, kaip ir kiti, eidamas paskui pinigų srautus, tiesiog mus blokuoja, arba tą daro atskiri ten dirbantys žmonės, kurie nenori turėti politinių konkurentų. Abi galimos aplinkybės nieko gero apie dienraštį nesako…

Skaitant „Laisvą Laikraštį“ matyti, kad pagal savo turinį jis priklausomas ne nuo politinių užsakymų, o nuo pažiūrų, kurios nesikeičia jau ne vienerius metus. Čia savo nuomonę per straipsnius reiškia žmonės, kurių mintys atitinka „Mūsų Gretų“ pažiūras. Paprastai tariant, mums pakeliui, o į kur tas kelias nuves – laikas ir bendras darbas parodys.

A.D.: – Tai palinkėkime mums visiems sėkmės ir iki kito karto!

K.J.: – Dėkui ir Jums taip pat.

Aurimas Drižius
Kazimieras Juraitis

Šauksmas / Laisvas Laikraštis