Sveikinimai Mokytojų dienos proga!

Autorius: Ramunė Murauskienė Šaltinis: https://minfo.lt/svietimas/str... 2018-10-05 08:57:27, skaitė 155, komentavo 0

Sveikinimai Mokytojų dienos proga!

Visiems pasaulio mokytojams mes linkime pagarbos!

Tik atmink: pagarba gali būti laikina, kai ji priklauso nuo statuso, turtų ar reputacijos. Mes Tau linkime ilgalaikės pagarbos, kuri priklauso nuo Tavo šypsenos, sąžiningumo, geranoriškumo, atsidavimo ir kantrybės. Šios pagarbos niekas niekada iš Tavęs neatims. Ši pagarba yra susijusi ir su savigarba. Todėl nesipuikuos savo gerumu, neprisirišk prie savo gerumo ir nežemink kitų.

Visiems pasaulio mokytojams mes linkime humoro!

Būtent humoras gali apsaugoti Tave nuo pažeminimo. Šri Šri Ravi Šankaras moko: jei turėsi gerą humoro jausmą, niekada nebūsi pažemintas; o jei atsisakai būti pažemintas, būsi neįveikiamas. Kiekvieną mokyklos bendruomenę skaldo pažeminimas ir įžeidimai. Humoras tuomet yra lyg šviežias oras. Jis gelbsti nuo baimės ir nerimo. Tik nepersistenk juokaudamas, nes žmonių širdyse gali likti nuosėdų. Juokauk išmintingai.

Visiems pasaulio mokytojams mes linkime entuziazmo!

Būk laimingas ir trykštantis entuziazmu. Nebūk nuobodus, surūgęs ir sunkiai sukalbamas. Nenorėk, kad kažkas tave vis guostų, ramintų ar gailėtų. Liksi vienas. Pats ieškok įkvėpimo ir įkvėpk kitus. Kai jautiesi prislėgtas, išmok nuraminti save pats, nelauk, kol kiti tai padarys. Išminčiai moko: jei tau vėl ir vėl reikia, kad kas tave nuramintų, esi storžievis. Tai yra neišmanymas. Būk švelnus sau. Ramink save, kai reikia. Mokėsi raminti kitą, kai reikės. Ypač mažesnį už save. Atmink: nepasieksi nieko gero, jei priprasi prie iškreipto savo veido. Visgi, jei nori skųsti - skųskis Dievui.

Visiems pasaulio mokytojams mes linkime atsisakyti tobulumo!

Tik neišmanėlis nori būti tobulas ir to reikalauja iš kitų. Išmintingas leidžia sau būti savimi ir kitus skatina būti savimi. Būkim geriausiais savimi. Visi darome klaidų ir visi turime galimybę iš jų mokytis. Nesmerk savęs, nesmerk kitų. Nebijok kritikos - panaudok ją tapti geresniu. Ir atmink: klausykis tik tų žmonių kritikos, kurie tave myli. Kritika be meilės gali nužudyti. Tu esi vertas gyvenimo.

Visiems pasaulio mokytojams mes linkime tiesos!

Visada lik tiesoje. Jei melo pagalba nori saugoti savo statusą ar santykius, vadinasi, nei statusas, nei santykiai neturi prasmės. Jei manai, kad verta meluoti iš meilės kitam, vadinasi, meilė neturi prasmės. Meilė padeda priimti tiesą. Tikroji meilė. Tikroji draugystė padeda tiesai egzistuoti. Meilė neteisia. Tik su meile įsiviešpatauja tiesa ir šviesa.