JT „žmogaus teisių“ ekspertai reikalauja daugiau teisėtų abortų

Autorius: LVI Šaltinis: https://laisvavisuomene.lt/jt-... 2018-10-06 18:29:44, skaitė 111, komentavo 0

JT „žmogaus teisių“ ekspertai reikalauja daugiau teisėtų abortų

Vadinamųjų žmogaus teisių ekspertų iš Jungtinių Tautų (toliau – JT) teigimu, viso pasaulio žmogaus gyvybę saugančios (angl. pro-life) vyriausybės dėl „pagrindinių teisių“, „lyčių lygybės“ ir netgi gyvybių saugojimo turėtų nutraukti negimusių kūdikių apsaugą.

Rugsėjo 28 d. JT Žmogaus teisių komisija paviešino ekspertų Ivanos Radačić, Dainiaus Pūro, Dubravkos Simonovic ir Agnes Callamard parengtą pareiškimą, pažymintį Tarptautinę saugaus aborto dieną. Jame pasaulio vyriausybės raginamos „dekriminalizuoti abortą […], kuris yra pačioje pagrindinių teisių į lygybę, privatumą ir fizinį bei psichinį integralumą šerdyje“ ir yra „būtina prielaida naudotis kitomis teisėmis ir laisvėmis“.

Pareiškime tvirtinama, kad draudimas žudyti negimusius kūdikius ar menkesni abortų ribojimai „silpnina moterų gebėjimą siekti lygybės visuose gyvenimo aspektuose“ ir verčia moteris rinktis neteisėtą abortą. Pastarasis tariamai yra 47 tūkst. mirčių ir 5 mln. laikinos ar nuolatinės negalios priežastis kasmet. Pareiškime nepripažįstama, kad kiekvienas sėkmingas abortas – teisėtas ar neteisėtas – baigiasi atskiro gyvo žmogaus mirtimi.

Teiginys, kad žmogaus gyvybę saugantys įstatymai reikšmingai nesumažina abortų skaičiaus, bet tik daro juos „pavojingesnius“ yra populiarus tarp abortų šalininkų, tačiau jis nėra pagrįstas įrodymais. Su Planuotos tėvystės organizacija susiję asmenys yra prisipažinę, kad dramatiškai didindavo iki abortų įteisinimo nuo jų mirusių mamų skaičius tam, kad pasiektų politinės naudos. Tuo tarpu nešališki faktų tikrintojai patvirtino, kad iš tikrųjų už abortų metu mirštančių mamų skaičiaus sumažėjimą reikia dėkoti tokiems medicinos pasiekimams kaip nauji vaistai.

Pareiškime užsimenama apie priversti abortų dotavimą pabrėžiant „neįperkamumo“ kliūtį, pareiškiama, kad „sąžinės prieštaravimai […] negali tapti pagrindu neleisti moterims pasidaryti abortų“,  skatinamas „abortų atlikimas privatesnėje aplinkoje“ ir teigiama, kad vyriausybės privalo imtis veiksmų, kurie „užtikrintų“, jog abortus pasidariusios moterys būtų traktuojamos „be priešiško nusistatymo“.

Pareiškime taip pat minimos dažnos abortų šalininkų tezės prieš aktyvistų už žmogaus gyvybę motyvus ir argumentus. Teigiama, kad „paprastai teisinės sistemos abortų klausimu sukurtos kontroliuoti moterų sprendimų priėmimą“, „idėja, kad abortas yra smerktinas“ yra ne daugiau nei „kultūrinis konstruktas“, o „nesaugių“ neteisėtų abortų spektras įrodo, kad pati etiketė „už gyvybę“ yra klaidinanti.

„1948 m. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje nustatyta ir Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte patvirtinta, kad tarptautinės žmogaus teisės yra suteikiamos tiems, kurie yra gimę“, – tvirtina ekspertai. „Tačiau kai kurie renkasi pavojingą retoriką, kad nėščios moters ir vaisiaus interesai turi būti ginami vienodai. Vis dėlto tokio teiginio tarptautiniuose žmogaus teisės įstatymuose nėra.“

1947 m. Visuotinės žmogaus teisių deklaracijos autoriai diskutavo apie tokį tekstą: „Nuo apvaisinimo momento visi, nepaisant jų fizinės ar psichinės būklės, turi teisę į gyvybę ir fizinį integralumą“. Tačiau Kinija ir Sovietų Sąjunga, kartu su Anglija, tokį tekstą užblokavo. Nepaisant to, ilgą laiką nustatinėti biologiniai kriterijai, aptarti daugelyje populiarių mokslo ir medicinos vadovėlių, nustato, kad negimę vaikai yra gyvi žmonės.

versta pagal UN ‘human rights’ experts demand more legal abortion worldwide