Ką pirmiausia užpuls Rusija - Estiją, Latviją ar Lietuvą? Tiesa, šiek tiek keista, kodėl taip lėtai puola...

Autorius: Bronislovas Burgis Šaltinis: https://www.facebook.com/broni... 2018-10-08 08:46:10, skaitė 343, komentavo 0

Ką pirmiausia užpuls Rusija - Estiją, Latviją ar Lietuvą? Tiesa, šiek tiek keista, kodėl taip lėtai puola...

– Rusai puola, rusai puola!

Girdim girdim, skaitom skaitom, tikim tikim.

Kaip netikėsi, jei beveik trisdešimt metų aukšti valdžios žmonės įtikinėja?

Tiesa, šiek tiek keista, kodėl taip lėtai puola... Nuo 1918-ųjų iki 1940-ųjų tik 22-eji metai prabėgo – ir okupavo, o dabar jau 28-eri prabėgo – ir neokupuoja. Kita vertus, suprantama, Rusija dabar silpna...

Vis tiek okupuos! Pažiūrėkite, daugybė Lietuvos rusų nesimoko lietuvių kalbos, savo vaikus moko rusiškai ir neišvažiuoja į Rusiją. Kam važiuoti, jei netrukus – gal ryt, gal poryt – čia vėl bus severo-zapadnyj kraj.

Tik va, man smalsu, ką pirmiausia puls, kai jau iš esmės puls? Gal, sakau, Estiją, nes ji ne tik rusus, bet ir mus erzina savo sutelktumu, nacionalizmu, pažanga...

O gal Latviją, nes jos valdžioje rusai arti daugumos?

Vis tik bijau, kad pirmiausia puls Lietuvą, nes reikia gi Karaliaučiaus „Rusiją“ sujungti su didžiąja žeme...

Dar man smalsu, kaip atrodys tas esminis puolimas. Numes porą atominių bombų (ant Kauno ir Panevėžio, pavyzdžiui; nes ten tokie nacionalistai, tokie nacionalistai!)? Ar vis tik lėktuvais paprastai bombarduos? Ar vis tik tankais užims paštą, telegrafą, televiziją?

O, kaip man sunku pakeisti savo tikėjimus! Kaip norėčiau žinoti, kiek iš tų, kurie štai taip rašė, buvo niekšai, melagiai arba žiopliai:

Спросите вы у тех солдат, 
что под березами лежат, 
и пусть вам скажут их сыны, 
хотят ли русские войны.

(Евгений Евтушенко)

Paklauskite antai karių,
sugulusių po beržynu,
jų sūnūs jums tegu atsako,
ar nori rusai karo.

(Eugenijus Jevtušenko)