Kaimynų kerštas Lietuvai: Lietuva vėl išsidūrė su SGD terminalu

Autorius: Anno Šaltinis: https://www.rubaltic.ru/articl... 2018-10-16 20:14:44, skaitė 2765, komentavo 0

Kaimynų kerštas Lietuvai: Lietuva vėl išsidūrė su SGD terminalu

Latvija, Estija ir Suomija susitarė sukurti bendrą dujų rinką be Lietuvos. Šios šalys planuoja statyti "Balticconnector" dujotiekį iš Suomijos į Estiją ir gauti skandinaviškas dujas kaip priedą prie rusiškų dujų. Latvijos ir Estijos susitarimas galutinai sugriauna Lietuvos viltis, kad kaimynai pirks jos SGD terminalo produkciją, dėka ko jis gaus regioninį statusą ir Europinį finansavimą iš Briuselio. Pribaltikos "seserys" subtiliai atkeršijo lietuviams už apgavystę su SGD terminalu, kuris buvo numatomas kaip bendras Pribaltikos projektas, o ne vien tik Lietuvos iniciatyva.

Latvijos, Estijos ir Suomijos dujų tinklų operatoriai "Baltic Grid", "Elering" ir "Gasum" pasirašė sutartį su ketinimais iki 2020 m. sukurti bendrą dujų rinką. Latvija, Estija ir Suomija ketina įvesti bendrąsias importo, tranzito ir dujų tarifų taisykles ir iki 2022 m. sukurti vieningą dujų zoną.

Pagrindinis šių trijų šalių projektas , kuriuo remiantis ir kuriama bendra dujų rinka, yra "Balticconnector" dujotiekis iš Suomijos į Estiją, kurį planuojama užbaigti tiesti iki 2020 m. Projektas kainuos 287 mln. €, iš kurių 206 mln. planuojama gauti iš ES fondų.

Dujotiekio ilgis yra 150 kilometrų, iš kurių 80 bus nutiesta Suomijos įlankos dugnu. "Balticconnector" našumas - 7,2 mln. kubinių metrų dujų per parą. Pradėjus eksploatuoti dujotiekį, Latvijos ir Estijos valdžia galės atsiskaityti rinkėjams ir Briuseliui, kad dabar jie turi garantiją nuo "Gazprom" monopolio energetinėje rinkoje ir kad Baltijos šalių energetiniai poreikiai su skandinaviškų dujų atsiradimu kaipo priedas prie rusiškų, yra visiškai patenkinti.

Ši perspektyva žlugdo paskutines Lietuvos viltis parduoti savo SGD terminalo Klaipėdoje produkciją kaimynams ir nepalieka šiam terminalui galimybės gauti regioninio statusą ir finansavimą iš ES.

Regioniniu Pribaltikos energetiniu projektu tampa dujotiekis "Balticconnector" , o ne Lietuvos suskystintų gamtinių dujų terminalas. Projekte dalyvauja Latvija ir Estija, jos kuria bendrą dujų rinką tarpusavyje ir su Suomija, su dujotiekiu iš Suomijos, vadinasi joms ir gauti pinigus iš Europos fondų. Lietuva, su savo plūduriuojančiu bambaliu "Independence" negaus nieko.

Lietuvos nedalyvavimas - pagrindinis dalykas, kuris krenta į akis deklaravus pareiškimą dėl bendros dujų rinkos sukūrimo Pribaltikoje. Formuojant vieningą dujų zoną su Suomija, paremtą dujotiekiu iš Skandinavijos, Latvija su Estija tarsi pabrėžia, kad tik jos iš trijų Baltijos šalių turi kažkokį istorinį pagrindą tapatinti save su Šiaurės Europa. Lietuva gi visada priklausė Rytų Europai: istoriškai ji priklauso tai pačiai šalių grupei kaip Lenkija ir Baltarusija, ir sieti save su Skandinavija lietuviai neturi jokio pagrindo.

Tačiau šis simbolizmas yra tik malonus papildymas pagrindiniam dalykui.

Kaimynai atkeršijo Lietuvai kada ji išdūrė juos su savo SGD terminalu, kurį Lietuvos valdžia pažeisdama visus susitarimus, pasistatė savarankiškai, tikėdamasi, kad ji viena gaus visus Jevrosojūzo pinigus, o Latvijai ir Estija liksi tik pirkti terminalo produkciją iš Lietuvos.

Apie tikrus aferos su "Independence" motyvus papasakojo savo memuaruose Lietuvos URM eks-vadovas Antanas Valionis, buvęs aferos metais pasiuntiniu Latvijoje. Vilnius ir Ryga turėjo neformalų susitarimą: mes kartu išmušame iš Briuselio pinigus regioniniam SGD terminalui Baltijos šalims ir elektros jungtį su Švedija. Elektros jungtis eis iš Klaipėdos, o SGD terminalas bus netoli Rygos. Tiek Lietuva, tiek Latvija gaus dalį savo finansavimo iš Europos.

Bet po to Vilniuje buvo nuspręsta vienu šūviu nušauti du zuikius ir "pribaltišką seserį". Dėka Latvijos pagalbos iš Švedijos į Lietuvą buvo nutiestas "Nord Balt" elektros kabelis, ir Lietuva gavo pinigus šiam projektui iš Eurokomisijos.Tačiau lobizuoti Briuselyje dėl SGD terminalo Latvijai - Lietuva to nedarė.

Vietoj to Lietuva už savo pinigus ėmė ir pasistatė savo SGD terminalą. Išskaičiavimas buvo tame, kad Lietuvos terminalas bus toks didelis ir galingas, kad latviškas jau bus nereikalingas.

Lygiai taip pat kaip ir estiškas - juk Estija vienu metu norėjo statyti bendrą su Suomija suskystintų gamtinių dujų terminalą.

Jevrosojūzas pripažįsta Klaipėdos SGD terminalą kaip regioninį Pribaltikos energetikos projektą, o pinigai, skirti bendram pribaltiškam "energetinės nepriklausomybės" projekto palaikymui, tekės ne į Latvija ir ne į Estija, o į Lietuvą.

Tačiau kur ten. Jevrosojūzas pareiškė, kad norint, kad "Independence" būtų pripažintas ne grynai kaip lietuviškas, bet kaip regioninis projektas ir galėtų tikėtis ES biudžeto paramos, ir Latvija, ir Estija turėtų pirkti jo produkciją, o ne vien tik Lietuva.

Lietuvos vadovai metėsi pas savo kaimynus su pasakojimais apie "baltijos vienybę", apie tai, kaip mums visiems reikalinga "energetinė nepriklausomybė" nuo Rusijos, kaip mes kovojome kartu su "sovietine okupacija" ir stovėjome "Baltijos lenciūgėlyje" ... ir kaip atsakymą gavo charakteringą gestą - su nukreiptu į priekį viduriniuoju pirštu. Nei Latvija, nei Estija lietuviškų suskystintų dujų pirkti nepanoro.

Pasirodo, tai buvo tik baisi keršto dėl apgaulės su SGD terminalu pradžia.

Sprendimu susijungti į bendrą dujų rinką be Lietuvos, Latvija, Estija ir Suomija pasmerkia Lietuvą tam, kad ji niekada negaus regioninio statuso SGD terminalui ir todėl niekada negaus pinigų iš Jevrosojūzo už savo tris kart prakeiktą Independence.

Juokingas dalykas visoje šioje istorijoje - kontrastas tarp realių priežasčių ir ideologinio pagrįstumo statyti Lietuvos Respublikai SGD terminalą. Kokias garsias ir pompastiškas kalbas rėžė Lietuvos politikai 2014 m., kada į Klaipėdą įplaukė "Independence" bambalys ! Energetinė nepriklausomybė nuo Rusijos ! Lietuva nusimetė Kremliaus dujų kilpą nuo kaklo! Lietuvos patirtis bus švyturys kitoms šalims, kenčiančioms nuo "Gazprom" energetinio šantažo!

Ir dėl ko iš tiesų visa tai buvo pradėta ?

"Išdurti" kaimynus ir perimti Briuselio finansavimą stambiems energetiniams projektams Pribaltikoje, užgrobti pinigų srautus iš Jevrosojūzo, dar priversti Latviją ir Estiją "atšokti" nuo lovio ir tik pirkti lietuviškas suskystintas dujas.

Suprantama, kodėl šiuo atveju nesuveikė jokie skambūs šūkiai apie "baltijos vienybę" ir "solidarumą" kovoje su "okupaciniu palikimu" rusiškų dujų forma. Latvija ir Estija aiškiai parodė "baltijos seseriai", kad jos nėra "lochai" kuriuos galima "išdūrinėti". Jos atsisakė pirkti "Independence" produkciją ir atsitvėrė nuo Lietuvos sava bendra dujų rinka.

Lietuva išdidžiai ir vieniša turės ir toliau tempti savo "čemodaną be rankenėlės"nesitikint kokios nors materialinės pagalbos.

Herojiškas epas apie pergalę prieš Tamsą iš Rytų pasirodė esanti tik paprasta pasaka apie kvailą kaimo bobą, kuri nusprendė apgauti kaimo kaimynus, o kaimynai ėmė ir apgavo ją. Baltijos folklore mirga tokių panašių siužetų - nagla boba visada pasirodo esanti visiška “dūra” ir finale lieka sėdėti prie suskilusios geldos.

Dabar lietuviškų pasakų rinkinyje šia tema atsirado dar viena.