Alvydas Veberis. Žalioji valdžios ir teisingumo mafija (1)

Anonimusas
+ 15 - 0
Autorius: Alvydas VEBERIS
Šaltinis: http://www.tiesoskariai.lt/str...
7536-10-19 (2018 m.), skaitė 188
1

Galiu atversti dešimtis ar net  šimtus bylų, kur teismų nutartys sveiku protu nesuvokiamos. Beveik visos sukurptos  pagal vieną ir tą patį kurpalį. Teisieji neranda TIESOS, o nusikaltėliai bujoja.

Žiūriu paskutines teismo nutartis ir skundus gautus iš Panevėžio r. ūkininko Vlado Deksnio. Šį valstietį, atvažiavęs į jo kaimynystėje esančią valdą, sulaužė šonkaulius, suspardė ir paliko  be sąmonės gulėti jo valdoje,  šiandieninis Seimo narys Petras Nevulis. Tuo metu jis irgi buvo didelis "ponas". Atstovavo Panevėžio raj. Tarybai, buvo jos narys ir kandidatas į Seimo narius su Lietuvos  valstiečių ir žaliųjų sąjungos politine partija.


Seimo narys Petras Nevulis (pats "kudžiausias" – pirmas iš  kairės)

Kas įdomiausia, pajutęs kraujo kvapą ir tolimesnes pasekmes, apsukrusis "ponas" P.Nevulis aplenkė į ligoninę su greitąja nuvežtą V.Deksnį ir pirmas melagingai suskubo parašyti pareiškimą, kad jį "nuskriaudė" kaimynas. "Ponui" į pagalbą suskubo policija, medikai, prokuratūra, teismai. Per daugiau kaip dviejų metų laikotarpį visgi Panevėžio apylinkės teismo sovietinis teisėjas K.Venckus (atleistas), talkinant prokurorei Sigitai Bieliauskaitei  nuteisė ne šio įvykio kaltininką P.Nevulį, bet nuskriaustąjį V.Deksnį.


Panevėžio apygardos teismo salėje (valstietis V.Deksnys ir "ponas" P.Nevulis)


Ar bekasdamas  duobes kitiems  Seimo narys P.Nevulis, pats į ją neįkrito? Privatus seklys Z.Laureckas užfiksavo jo atsilankymą Fondo patalpose, kad nebūtų paviešinti jo nusikalstami veiksmai, sulaužant šonkaulius kaimynui V.Deksniui ir bandant straipsnio autorių papirkti.

Matydamas neteisybę V.Deksnys tuoj pat kreipėsi į Panevėžio apygardos prokuratūrą, kad būtų panaikintas ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu ir pradėtas įvykio kaltininkui  P.Nevuliui. Tačiau nuosekliai skundus rašant visoms teisinėms institucijoms, V.Deksnio skundai buvo ignoruojami. Juos ignoravo ir atmetė  Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorė Sigita Bieliauskaitė, vyr. prokuroro pavaduotoja Regina Tamelienė, Panevėžio m. apylinkės teismo teisėja Odeta Gruodienė, Panevėžio apygardos teismo teisėjas Pranas Šimkus (atleistas). Mafinė sistema dengė vieni kitus. Atrodytų padėtis be išeities. 

Tačiau nėra nieko uždengta, kas nebūtų atidengta. Nagrinėjant nekaltai nuteisto V.Deksnio bylą, Panevėžio apygardos teismo kolegija, prieštaraujant Panevėžio apygardos prokurorei Gailutei Vilkienei, Sigitai Bieliauskaitei, Pauliui Jasiukaičiui, (primigtinai pareikalavus nuteistajam V.Deksniui ir jo gynėjui Dariui Staškevičiui) priėmė nutartį, paskirti teismo medicinos ekspertizę, pavedant ją atlikti Valstybinio teismo medicinos tarnybos Vilniaus skyriaus teismo medicinos ekspertui gydytojui radiologui.

Po šios ekspertų kolegijos išvadų, kurią pasirašė VTM tarnybos Vilniaus skyriaus teismo medicinos ekspertė Jolanta Majauskaitė – Čobot, gydytojas ortopedas traumatologas Vytautas Rimkus, teismo medicinos ekspertas Mindaugas Paliulis,  Panevėžio "teisingumo" vykdytojų grandinė subliuško. Išvadoje pažymėta, kad patikrinus "Panevėžio BMR diagnostika"  2015-06-03 medicinos dokumentų išrašą/siuntimą ir aprašymą, padarytą Panevėžio teismo medicinos specialisto G.Serbentos, bei P.Nevulio VŠĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos P.Nevulio sveikatos istoriją,  buvo neginčijamai nustatyta ir surašyta išvada, kad P.Nevuliui jokių traumavimo požymių nenustatyta, kuriais jis kaltino V.Deksnį.  Seimo narys P.Nevulis,   nuo pat melagingo pareiškimo surašymo pradžios t.y. 2015 m. gegužės mėn., Panevėžio AVPK Panevėžio policijos komisariatui iki teismo nutarčių priėmimo pabaigos  2018-04-16,   nuteisiant V.Deksnį įkalino bausme, davė melagingus parodymus, klaidino tyrėjus, prokurorus, teisėjus, tam pasitelkęs net Panevėžio medicinos specialistą G.Serbentą.

Po medicinos specialistų išvadų, Panevėžio apygardos teismo kolegijai, susidedančiai iš teisėjų Danutės Švitinienės, Valdo Meidaus, Algirdo Gaspučio, nebeliko nieko kito, kaip V.Deksnį išteisinti, panaikinant jam teistumą ir P.Nevulio užsiprašytas sumas atlyginti  jo "moralinei" ir "materialinei" žalai. P.Nevulis liko parklupdytas. Skųsti šio teismo nuosprendžio  nebedrįso. Sužinojęs, kad visa ši istorija bus paviešinta, bandė analogišku būdu apkaltinti šio straipsnio autorių.  Šiuo metu vyksta ikiteisminis tyrimas. Esu pasirašęs, kad neturiu teisės apie tai kalbėti, todėl kol kas susilaikysiu.

Aš P.Nevulio ir V.Deksnio bylos nagrinėjime dalyvavau visuose teismo posėdžiuose. Nuo pat pirmo teismo posėdžio aiškiai matėsi šališkas bylos nagrinėjimas ir mafinės karusėlės dengimas vieniems kitus. Ne veltui savo laiku Aukščiausiojo teismo pirmininkas G. Kryževičius iš televizijos ekranų, išvadinęs vieną doriausią LR parlamentarę, Kauno apygardos teisėją N.Venckienę teisinės ir politinės valdžios "pūliniu" pridūrė, kad teisingumo vykdytojų stuburas ant tiek tvirtas, kad niekas jo nepajėgus perlaužti. Ar tikrai?

Ar ne per daug sau leidžia tokie "teisėjai" paminę teisingumą ir "demokratinės ir teisinės" Valstybės pamatus? Kaip matome iš šios bylos, net ir labai stengiantis dengti vieniems kitus, TIESA anksčiau ar vėliau išlenda į paviršių. Stuburas perlaužtas. Teisinio nihilizmo išdavoje, nuskriaustiesiems tenka įdėti daug pastangų ir lėšų,  kad įveikti "teisingumo" vykdytojų rezgamas pinkles.

Tik melo dėka, apkaltinus nekaltą V.Deksnį,  P.Nevulis pateko į LR Seimą, pagal Lietuvos  valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės partijos sąrašą.

Šis procesas nesibaigė.  Panevėžio apygardos teismas išteisinęs V.Deksnį, visiškai nepasisakė P.Nevulio atžvilgiu. Kodėl? Juk jis ne tik melo dėka pateko į Seimą, bet sugriovė V.Deksnio verslą, sugadino jo sveikatą, apgaudinėjo visą teisinę sistemą, padarytos didžiulės valstybei išlaidos.

Šiuo metu V.Deksnys dėl tokių teismų "darbo" yra padavęs  skundą Panevėžio apygardos prokuratūrai, kad visgi būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas P.Nevulio atžvilgiu. Skaitytojus supažinsime, kaip bus atliekamas tyrimas. Ar vėl mafija dengs Seimo narį, o ne paprastą Lietuvos pilietį? Kokia bausmė bus paskirta šiam aferistui? Juk valstybės tarnautojui privalo būti griežtesnė ir didesnė. O gal, kaip įprasta teismų praktikoje,  "poną" išsuks nuo atsakomybės?


Net reklaminiame plakate melas: "Pažįstu Petrą, kaip darbštų, dorą...," reiktų pratęsti "...mokantį meluoti, apgaudinėti ir kaimynams laužyti kaulus". Gal tokiems Seime ir vieta? Juk daugelis jų, įsistatę kiaulės akis, meluoja ir neraudonuoja. Ausys taip pat nekruta.

Aš informavau apie suktus P.Nevulio poelgius, valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinės partijos frakcijos seniūną seimo narį R.Karbauskį, teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkę seimo narę A.Širinskienę bei  kitus Seimo narius.  Kol kas tyla, tarsi visi būtų vandens į burną prisisėmę.   Apie P.Nevulio ir teismų vingrybes esu parašęs daugelį straipsnių, supažindinęs skaitytojus, Seimo narius. Turint tokią informaciją apie Seimo narį, kuri patvirtinta įsigaliojusia  Panevėžio apygardos teismo nutartimi 2018 m. balandžio 16 d. B.b. Nr. 1 A-1-350/2018, tokius nusikaltėlius, kaip P.Nevulis  turėtų tą pačią dieną, be jokių procedūrų vyti lauk iš Seimo. Jie ne tik nepadeda ir nesprendžia piliečių  problemų, bet atvirai tyčiojasi iš jų, laužydami jiems kaulus, o kaip atsakingas asmuo už gamtos apsaugą nuodija ją.


Cheminėmis medžiagomis nupurkštos P. Nevulio valdos, naikinant piktžoles. Nuodai patenka į čia pat esančius atvirus vandenis. Taip atsakingas už gamtos apsaugą, jis "myli" gamtą.

Tokie, kaip P.Nevulis   daro gėdą ne tik sau, valstiečių ir žaliųjų sąjungos politinei partijai, bet visai Valstybei. Tokių bylų ir patyčių iš piliečių "teisinėje" Lietuvos Respublikoje  nors vežimu vežk.

100% Plius 100% Plus
0% Minus 0% Minus
15   0
Komentarai: 1
1. PasibaisėjusiAnonimas 2018-10-25 10:37:17

Šlykščiau ir būti negali. Na, niekam Lietuvoje ne naujiena, kad turime korumpuotą teisinę sistemą ir tokie pavyzdžiai tik patvirtina ir taip akivaizdų faktą. Tokių pavyzdžių apstu ir tik belieka apgailestauti, kad prarandame Valstybę į kurią buvo sudėta tiek daug vilčių. Tad nesistebiu, kodėl žmonės bėga iš tokio durnanamio - Lietuvoje gyventi nesaugu ir net pavojinga.

0 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
Po R.Pakso susitikimo su V.Putinu “pratrydo“ J.Razma (2)
Mokytojų masiniame proteste visas politinis šiukšlynas ir idiotiški reikalavimai (3)
Mokytojų mitingas „Paskutinis skambutis“ – įspūdingiausia mitingo kalba
Iškilo jau antra grėsmė Skvernelio ministrų kabinetui (1)
Dainius Paukštė: „Migracijos paktas atitinka ne žmonių, o tarptautinių korporacijų interesus“
LR Seimas ragins pasaulio bendruomenę iš esmės keisti Vakarų strategiją Rusijos agresijos sulaikymo atžvilgiu
Vaikų grobikų išsaugojimo kaina – 3 ministrai ir suklaidinti mokytojai
Akimirkos iš Laisvosios Rusijos forumo, vykusio Vilniuje, prieigų (1)
Guldydama vaiką šalia savęs mama kelia jam grėsmę, – tvirtina VTAT (5)
Algimantas Rusteika: Prieitas liepto galas (1)
Profsąjungų organizuojamas mokytojų mitingas Vilniuje „Paskutinis skambutis“
Europos Taryba ragina Lietuvą atkurti Pakso teisę dalyvauti rinkimuose (1)
Lietuvai atėjo metas slėptis — nuo šalčių ir Rusijos dujų
Skambinimas varpeliais
Pilietinės organizacijos reikalauja panaikinti vaikų atiminėjimo įstatymą (1)
Mindaugas Puidokas: ,,Kodėl Šakalienės rėmėjai taip prieštarauja esminėms pataisoms vaiko teisių apsaugos srityje?"
Kreipimasis: 10 klausimų L. Kukuraičiui ir A. Jakavonienei (1)
Kęstutis. K.Urba: Svarbiausia gyvenimo pamoka
Alvydas Butkus. Tarptautinė migracija ir Seimo rezoliucija
Kas stumia lietuvius po guminėmis policijos kulkomis?
Vytautas Rubavičius. Kas ta „Kremliaus ranka“ ir kodėl ji „verčia“ Vyriausybę? (2)
Paremsime mokytojus, paremsime save! (1)
“Žaliųjų“ laidotuvės, arba kaip rusofobai valdžia dalinasi (4)
A. Daunys. Opozicija dabar ploja iš džiaugsmo, matydama, kaip Tapinas sėkmingai, žingsnis po žingsnio, perima vadovavimo pedagogų protestui vadeles (2)

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI