Ingrida Šimonytė į rinkimus atsitempė atimtą mergaitę? (9)

Anonimusas
+ 111 - 14
Autorius: Aurimas Drižius
Šaltinis: https://m.facebook.com/story.p...
7536-11-04 (2018 m.), skaitė 3337
9

Gal čia psichikos sutrikimas - Ingrida Šimonytė į rinkimus atsitempė svetimą mergaitę.Niekaip nesuprantu tų belyčių būtybių, tokių kaip šimonytės ar grybauskaitės įpročių fotografuotis ar tampyti už žandų svetimus vaikus. Todėl labai nustebau, kai net konservatorių kandidatė į prezidentus Ingrida Šimonytė šiandien per rinkimus atėjo besivesdama už parankės svetimą mergaitę.

Ar tai norai įtikti tai moteriškai rinkėjų pusei, kad kandidatė taip pat yra motiniška ir moteriška, nors visą gyvenimą Šimonytė atrodo kaip kažkokia trečios lyties būtybė, gal dabar Amerikoje madinga translytė būtybė - neaišku, ar ji moteris ar vyras.

Taip pat visiškai kvailai man pasirodė, kad kandidatė atsitempė su savimi kažkieno mažą mergaitę - savo vaikų tokios būtybėms aš tikrai nepatikėčiau. Savo vaikų nei šeimos niekada netyrėjusi Grybauskaitė taip pat visada fotografuojasi su vaikais - ilgai galvojau, kad tai tiesiog nelaimingos moters sielos šauksmas ir apgailestavimas dėl nelaimingo gyvenimo - taip ir nesulaukus savo vaikų, gasdinti visus savo ministrus - apie tai pasakojo dar Valinskas - kad prezidentė jam pasakojo, kaip ministrai jos bijo ir kaip jai patinka juos gasdinti.

Bet kurio atveju viešas demonstravimas su svetimas vaikais yra kažkoks psichikos sutrikimas - man niekada nekyltų noras išeiti į viešumą už parankės su kažkieno sūnumi ar dukra. Todėl ir sakau - tokios detalės, kad net iškalbingoji Šimonytė daro tokias klaidas, besistengdama visiems įtikti - man atrodo kaip visiška desperacija ir iškrypimas.

Jeigu likimas taves neapdovanojo motinyste - tai ir eik į rinkimus išdidžiai viena, kaip ir įpratusi partijos gyvenime. Iki šiol Šimonytė savo deklaravo kaip "partijos kareivį". Tai yra ji save identifikavo su kubiliaus lansdbergio gauja, atsakinga už daugelio žmonių nužudymą ir itin sunkiu kriminaliniu nusikaltimu padarymą. Todėl už banditų gaujos "eilinį kareivį" Šimonytę tikrai niekada negalėsiu balsuoti.

88% Plius 88% Plus
12% Minus 12% Minus
111   14
Komentarai: 9
9. o 2018-11-09 07:58:18

bent elementarias klaidas išsitaisykite

0 0
8. Tačiau dideliam įvaikinimo paslaugų tiekėjų skaičiui veikiant skirtingose šalyse 2018-11-05 22:41:16

Iki 1989 metų egzistavo tik regioniniai susitarimai, liečiantys tarptautinį įvaikinimą, kuriuos buvo priėmusios Jungtinės Amerikos valstijos bei šiaurės ir vakarų Europa. Tačiau dideliam įvaikinimo paslaugų tiekėjų skaičiui veikiant skirtingose šalyse tuo pačiu metu, tarpregioninių susitarimų ėmė nebepakakti. 1980-1990 metų laikotarpiu buvo ypač plačiai paplitę vaikų pardavinėjimo atvejai, prisidengiant tarptautiniu įvaikinimu. Taigi Jungtinės Tautos (toliau JT) ėmėsi kurti bendrą tarptautinio įvaikinimo reguliavimo sistemą.[1]Nors pasak G. Sagačio, įvaikinimo santykių reguliavimo užuomazgas galima įžvelgti ir Europos

[1] United Nations. Child adoption: Trends and Policies. Economic and Social Affairs. New York, 2009. Psl. 52-63. Internetinė prieiga: <http://www.un.org/esa/population/publications/adoption2010/child_adoption.pdf> Žiūrėta: 2013 04 01.

0 0
7. 1.1. Tarptautinis įvaikinimas kaip viešosios politikos dalis 2018-11-05 22:35:53

Terminas viešoji politika buvo pradėtas naudoti dar XX a. 7 dešimtmetyje, kuomet buvo institucionalizuota viešosios politikos veikla. Šis terminas ypač paplito po to, kai didžioji dalis valstybių pripažino viešosios politikos funkcijas ir metodus. Senųjų laikų filosofai akcentuodavo valdžios vykdomą politiką, formuojamą specifinių jėgų. Buvo analizuojama kaip šios jėgos veikia visuomenę, kokią įtaką turi jos raidai. Šiais laikais analizuojant viešosios politikos turinį paprastai susikoncentruojama ties morale, gebėjimais, motyvacija, resursais ir pan.[1]

 Skirtingi autoriai savaip įprasmina viešosios politikos reikšmę. Pavyzdžiui A. Raipa tai apibrėžia kaip valdžios veiklą, išreiškiančią valstybės valią. Viešąją politiką autorius supranta kaip tam tikrus oficialių asmenų ar institucijų veiksmus, nukreiptus į problemų eliminavimą ar politinę pertvarką. Anot jo, svarbu akcentuoti šiuos viešosios politikos elementus: veiklos pasirinkimą, jos įgyvendinimą bei politinių problemų sprendimą. [2] Pasak W. Parsons, viešoji politika savaime yra priešprieša privačiai. Tai galima pavadinti bendrų interesų lauku. Tam, kad  šie interesai būtų patenkinti, reikalingas valstybės įsikišimas ir reguliavimas. [3] D. Stone teigia, jog kiekvieną asmenį, turintį tam tikrų interesų, galima laikyti „politine būtybe“.[4] W. Parsons papildo, kad viešosios politikos ašis yra visuomenė ir problemos, kurių priežasčių aiškinimasis ir domėjimasis kaip jos patenka į politikos darbotvarkę nulėmė viešosios politikos analizės atsiradimą.[5]

[1] Raipa, A. Viešoji politika ir viešasis administravimas: raida, struktūra ir sąvaika. Viešoji politika ir administravimas. Kaunas, 2002, Nr.1. Psl.11.

[2] Raipa, A. Viešasis administravimas. Kaunas: Technologija, 2001. Psl. 19.

[3] Parsons, W. Viešoji politika: politikos analizės teorijos ir praktikos įvadas. Vilnius: Eugrimas, 2001. Psl. 18-21.

[4] Stone, D. Viešosios politikos paradoksai:sprendimų priėmimo menas politikoje. Vilnius:Eugrimas, 2004.

Psl. 8.

[5] Parsons, W. Op.cit. Psl. 14.

0 0
6. VAIKŲ PARDAVINĖJIMAS TURI SENAS GERAS TRADICIJAS 2018-11-05 22:23:54

Vaiko teisių be paaiškinamos priežasties teisme neatstovavo viena Šiaulių Vaiko teisų apsaugos skyriaus specialistė. Tai sukėlė viso Šiaulių miesto Vaiko teisių apsaugos skyriaus darbuotojų pasipiktinimą. Tačiau po tarnybinio patikrinimo, pareigos neatlikusi specialistė Vida Kazlauskienė palikta darbo vietoje. Taip nusprendė savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas ir komisija. Komisijai, atlikusiai tarnybinį patikrinimą vaikų teisių specialistė Vida Kazlauskienė nenurodė priežasties, kodėl vieną dieną darbe ji iš viso nepasirodė, bei apie tai ne tik nepranešė, bet ir neatsiliepė telefonu. V. Kazlauskienė dingo tą dieną, kai turėjo dalyvauti iš JAV parvežtų, per 10 metų taip ir neįvaikintų mergaičių byloje, kur jos už patirtą skriaudą reikalauja milžiniškos pinigų sumos. Nei Vaiko teisių skyriaus vadovybė, nei savivaldybės tarnautojai V. Kazlauskienės negalėjo rasti ir išsiųsti į teismą. Kur ir kodėl buvo dingusi, specialistė nepasakė iki šiol. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Justinas Sartauskas sako, kad pravaikštai pateisinti specialistė nepateikė ne tik raštiškų įrodymų, jog negalėjo būti darbe. Žodžiu ji irgi nieko nepaaiškino - tik pasakė, kad pravaikštos priežastys jai yra svarbios. Administracijos direktoriaus pavaduotojas pasirašė įsakymą dėl griežto papeikimo Vidai Kazlauskienei. Griežtas papeikimas, anot savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Justino Sartausko, yra rimtas pagąsdinimas, kad Kazlauskienė darbą gali prarasti. Man antras papeikimas per metus prilygtų atleidimo lapeliui. V. Kazlauskienė metus negali būti ir premijuojama. Pasak Justino Sartausko, nusižengusi specialistė negaus maždaug 70 litų premijos, kuri gali būti numatyta skyriaus darbuotojams. J. Sartausko teigimu, Šiaulių miesto savivaldybei nėra žinoma, kad V. Kazlauskienė būtų padariusi dar kokių nors nusižengimų. Tokio įvykio, kad visas skyrius būtų pasirašęs raštą, jog kolega neatlieka savo pareigų, nėra buvę, ko gero, per visą Šiaulių savivaldybės gyvavimo istoriją. Tokį pavyzdžio neturintį raštą V. Kazlauskienės pravaikšta pasipiktinę prieš keliolika dienų pasirašė visi Šiaulių miesto vaikų teisių sergėtojai, kai kilo sumaištis, kas dalyvaus teisme, kur nagrinėjama paini dviejų mergaičių įvaikinimo Amerikoje byla. Į teismą tą kartą turėjo eiti Vida Kazlauskienė.


 

0 0
5. Tai kas ta ????? 2018-11-05 14:59:34

Daiva ulbinaitė kuri labai panaši i Prezidentę??????????????????????? Sesuo , teta , giminaitė o gal ???????????

2 0
4. inf 2018-11-05 09:42:59

ka jus cia purvais drabstotes? 

5 23
3. Vilmantas Povilaitis 2018-11-05 08:20:15

Neaiškios psichikos, 2009-2010 metų, viena iš  finansų krizės sukelėjų, ruošiasi tapti prezidentu? Esu giliai įsitikinęs, kad tokius reikėtų teisti, už mano giliu įsitikinimu, padarytus nusikaltimus prieš Lietuvą, siekiant finansinės naudos sau, sunaikinant verslus ir paverčiant gyvenimą pragaru, daugeliui Lietuvos Žmonių. Taip pat manau, kad Prezidentu turėtų būti renkamas Rokandas Paksas. Ne Seimas, ne nuo realybės ir teisingumo suvokimo, atplyšę teisėjai, su visa grybolandsberginė gauja, turėtų reguliuoti, kam galima būti Prezidentu, o kam ne, bet Tauta. Gauja, kuri mano giliu įsitikinimu, yra gerai organizuotas, nusikalstamas susivienyjimas, kuris į Lietuvą įvedė diktatūrinę santvarką ir daro pačius įžūliausius nusikaltimus, prieš žmones. Tai puikiai patvirtina, Europos Žmogaus Teisių, bei Jungtinių Tautų Organizacijos Žmogaus Teisų komiteto sprendimų nevykdimas. Lietuvių Tauta privalo išsivaduoti, iš šios, mano giliu įsitikinimu, gerai arganizuotos, nusikalstamos organizacijos, kuri Lietuvą pavertė beteisę, nusikalstama valstybe, kurioje pavojinga gyventi. Valstybės tarnautojai, privalėtų tarnauti Valstybei ir Joje gyvenantiems Žmonėms, o ne vykdyti nusikaltimus prieš Žmoniją ir tiesti kelią į "naujają pasaulio tvarką" , kuri yra ne kas kitą, kaip totali Žmonijos vergija. Šalin diktatorius, šalin, grybolandsberginę gaują. Visu tuo esu giliai įsitikinęs, savo gyvenimo praktika. 

Vilmantas Povilaitis

Laisva ir nepriklausoma žiniasklaida.

www.vilmantinas.eu

36 5
2. Zero 2018-11-04 18:02:49

Čia kas, latentinė pedofilija? Protu nesuvokiama, - vaikai atiminėjami tam, kad "pateptieji" jais galėtų naudotis kaip daiktais...  kas bl darosi šitoje teritorijoje pavadintoje Lietuva... ???

56 3
1. Ona 2018-11-04 13:40:40

Galimai  runkelius  reklama   su vaikais   ir  seneliais,  dar  nuotraukos su  dvasininkais  veikia.  Zemo  lygio marazmas.

65 5

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
Po R.Pakso susitikimo su V.Putinu “pratrydo“ J.Razma (2)
Mokytojų masiniame proteste visas politinis šiukšlynas ir idiotiški reikalavimai (3)
Mokytojų mitingas „Paskutinis skambutis“ – įspūdingiausia mitingo kalba
Iškilo jau antra grėsmė Skvernelio ministrų kabinetui (1)
Dainius Paukštė: „Migracijos paktas atitinka ne žmonių, o tarptautinių korporacijų interesus“
LR Seimas ragins pasaulio bendruomenę iš esmės keisti Vakarų strategiją Rusijos agresijos sulaikymo atžvilgiu
Vaikų grobikų išsaugojimo kaina – 3 ministrai ir suklaidinti mokytojai
Akimirkos iš Laisvosios Rusijos forumo, vykusio Vilniuje, prieigų (1)
Guldydama vaiką šalia savęs mama kelia jam grėsmę, – tvirtina VTAT (5)
Algimantas Rusteika: Prieitas liepto galas (1)
Profsąjungų organizuojamas mokytojų mitingas Vilniuje „Paskutinis skambutis“
Europos Taryba ragina Lietuvą atkurti Pakso teisę dalyvauti rinkimuose (1)
Lietuvai atėjo metas slėptis — nuo šalčių ir Rusijos dujų
Skambinimas varpeliais
Pilietinės organizacijos reikalauja panaikinti vaikų atiminėjimo įstatymą (1)
Mindaugas Puidokas: ,,Kodėl Šakalienės rėmėjai taip prieštarauja esminėms pataisoms vaiko teisių apsaugos srityje?"
Kreipimasis: 10 klausimų L. Kukuraičiui ir A. Jakavonienei (1)
Kęstutis. K.Urba: Svarbiausia gyvenimo pamoka
Alvydas Butkus. Tarptautinė migracija ir Seimo rezoliucija
Kas stumia lietuvius po guminėmis policijos kulkomis?
Vytautas Rubavičius. Kas ta „Kremliaus ranka“ ir kodėl ji „verčia“ Vyriausybę? (2)
Paremsime mokytojus, paremsime save! (1)
“Žaliųjų“ laidotuvės, arba kaip rusofobai valdžia dalinasi (4)
A. Daunys. Opozicija dabar ploja iš džiaugsmo, matydama, kaip Tapinas sėkmingai, žingsnis po žingsnio, perima vadovavimo pedagogų protestui vadeles (2)

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI