Talmudas: žydiškos "tolerancijos" pamokos

Algimantas Lebionka
+ 15 - 0
Autorius: Algimantas Lebionka
Šaltinis: http://lebionka.blogspot.com/2...
7536-11-06 (2018 m.), skaitė 211
14
Talmudas: žydiškos

https://4.bp.blogspot.com/-fzIyjrvPw5A/W8DCHfZB2GI/AAAAAAAAMVg/1KsJkEelsngRSMBffcVDQyzv55-rIbZogCPcBGAYYCw/s1600/P1010207.jpg

German Vuk, gana populiarus žydų rašytojas, taip iliustruoja Talmudo poveikį:

„Talmudas iki šių laikų yra per žydų religijos širdį cirkuliuojantis kraujas. Kokius įstatymus, papročius ar ceremonijas mes nestebėtume — nepriklausomai nuo to, ar mes esame šalininkai ortodoksiško, konservatyvaus, reformistinio judaizmo ar mes tiesiog — ekspresyvūs sentimentalūs žmonės — mes visi sekame Talmudo priesakais. Tai mūsų bendras įstatymas.“

– Pagonis (t. y. nežydas), kuris kiša nosį į Torą (ir kitus šventus žydų raštus) nuteisiamas mirti. Nes, kaip parašyta, tai mūsų paveldas, o ne jų. (Sanhedrin 59а)

– Valaam (Jėzus) prisikėlė iš mirusių ir baudžiamas verdančia karšta sėkla. Tie, kas išjuokia žydų išminčių žodį ir nusideda Izraeliui verda karštuose ekskrementuose. (57а Gittin)

– Tiktai žydai yra žmonės, nežydai — tai gyvuliai (Baba Necia 114а — 114c)

– Nepriklausomai nuo to, ar tai yra kjutino (nežydo) nužudymas, ar izraeliečio kjutinu, jie griežtai baudžiami, bet už nužudymą kjutino (nežydo), izraeliečiu, nenumatyta jokios bausmės. (Sanhedrin 57а)

– Net geriausi iš nežydų turi būti nužudyti.(Babilono Talmudas)

– Jeigu žydai patiria pagundą padaryti blogį, tai jis turi eiti į tą miestą, kur jo niekas nepažįsta, ir įvykdyti blogį ten. (Moed Kachtan 17а)

– Jeigu stabmeldys (nežydas) suduos žydui, tai nežydas turi būti nužudytas. Nužudyti žydą — tai suduoti dievui (Sanhedrin 58c)

– Jeigu izraeliečio jautis subadys kanaaniečio jautį, tai už tai jis neatsako; bet jei kanaaniečio (nežydo) jautis subadys izraeliečio jautį... bausmė turi būti pilna (Baba Kamma 37)

– Jeigu žydas suras daiktą, pamestą stabmeldžių (nežydu), jo nėra būtinybės grąžinti. (Baba Necia 24а; Tai patvirtina taip pat Baba Kamma 113)

– Dievas nepasigailės žydo, kuris „tekina savo dukterį už senio arba ima žmoną savo nepilnamečiui (mažamečiui) sūnui arba sugrąžina pamestą daiktą kjutinui (nežydui)...“ (Sanhedrin 76а)

– Tai, ką žydas įgyja vogdamas iš kjutino (nežydo), jis gali išsaugoti. (Sanhedrin 57а)

– Nežydų negina įstatymas, ir Dievas atiduoda jų pinigus Izraeliui. (Baba Kamma 37c)

– Žydai gali meluoti (išsisukinėjimus) tam, kad pergudrauti nežydą. (Baba Kamma 113а)

– Visi nežydų vaikai — gyvuliai. (Jevamot 98а)

– Nežydai linkę santykiauti su karvėmis. (Aboda Zara 22а-22c)

– Geriausias iš gojų nusipelno mirties. (Aboda Zara, 26, Tosafot)

– Ignoruojantis rabino žodį baudžiamas mirtimi. (traktatas Erubin, 21:2)

Citatos iš Talmudo apie „gojus“

„Jeigu žydai važinėjo visą savaitę, ir į dešinę, ir į kairę apgaudinėjo krikščionis, tai tegul susirenka kartu šeštadienį ir giria savo vikrumą, sakydami: „reikia išplėšti širdį pas gojus ir užmušti geriausią iš krikščionių“. (Judenbalg, 21)

„Jeigu žydas teisiasi su nežydu, tai jūs leisite laimėti bylą jūsų broliui ir pasakysite svetimšaliui: „to reikalauja mūsų įstatymas!“ Bet jeigu jokių prielaidų laimėti byla žydui nėra, tai reikia įkyrėti svetimšaliui įvairios rūšies intrigomis ir tuo pasiekti, kad žydas bylą laimėtų“. (Traite Baba Kamma, folio 113, a)

„Įsakymas „nežudyk“, reiškia, kad negalima žudyti Izraelio sūnų, o gojus ir eretikas ne Izraelio sūnus galima“. (Jad Chag., hilch Rozeach et hilch Melachim)

„Geriausią iš stabmeldžių užmušk“. (Aboda Zara, folio 26, b; Masech. Sopharim, Perek 15)

„Jeigu tu ištrauksi gojų iš duobės, į kurią jis įkrito, tai tuo tu palaikysi žmogų stabmeldystėje“. 

(Aboda Zara, folio 20, a)

„Draudžiama jausti užuojautą netikėliui, kada matai jį skęstant upėje ar žūstantį, Jei jis arti žūties, neturi jo gelbėti“. (Jad Chag., kilch Aboda Zara)

Talmudo knygininkas Abravanel pataria:

„Neapkęsti, niekinti ir naikinti kiekvieną, kas nepriklauso sinagogai ar nuo jos atskilo“. (Rosch Emmunna, folio 9, a)

„Jei eretikas įkrenta į griovį, – sakoma toliau, – jo nereikia iš ten išlaisvinti, ir jeigu griovyje yra kopėčios, jas reikia ištraukti“. (Aboda Zara, folio 26, b)

Bet štai, formulė, ko gero, pateisinanti visas ritualines žmogžudystes Izraelio istorijoje: „Praliejantis gojų kraują, aukoja auką Dievui“. (Jalkut Simeoni, ad Pentat., folio 245, col. 3)

„Nuopelnas norinčio užmušti gojų toks didelis, kad visiškai pateisina žydą, per klaidą užmušusį vietoj gojo kitą žydą. Iš tiesų: „kas nori užmušti gyvulį ir, neatsargiai, užmuš žmogų, arba kas nori užmušti gojų ir, per klaidą, užmuš žydą, tas nekaltas ir nenusipelno bausmės“. (Traite Sanhedrin, folio 78, b)

„Gojus gi, sąmoningai užmušęs žydą, kaltas, taip, kaip jei jis užmuštų visą pasaulį“. (Traite Sanhedrin, folio 38, а)

„Gojus, šventvagiaujantis, suvedžiojantis moterį ar užmušantis kitą gojų, privalo būti pripažintas nekaltu, jeigu jis pereis į žydų tikėjimą. Bet, jeigu jis užmuš žydą, tai nesvarbu, bus apipjaustytas ar ne, jis turi būti užmuštas“. (Traite Sanhedrin, folio 71, b)

1. Sanhedrin 59a: „Gojo nužudymas tolygus nužudymui laukinio žvėries“. 

2. Aboda Zara 26b: „Net geriausią iš gojų reikia užmušti“. 

3. Sanhedrin 59a: „Gojus įkišęs nosį į Įstatymą (Talmudą), kaltas ir baudžiamas mirtimi“. 

4. Libbre David 37: „Pranešimas gojams ko-nors apie mūsų religinius santykius tolygu nužudymui visų žydų, nes jei jie sužinotų, ką mes mokom apie juos, jie mus žudytų atvirai“. 

5. Libbre David 37: „Jeigu žydui suteiks žodį paaiškinimui kokios nors ravino knygos dalies, jis turi duoti tiktai melagingus paaiškinimus. Tas, kuris kada nors pažeis šitą įstatymą, bus numarintas“.

6. Yebhamoth 11b: „Seksualiniai santykiai su mergaite leidžiami, jei mergaitei yra 3 metai“. 

7. Schabouth Hag 6d: „Žydai gali duoti melagingus pažadus atsikalbėdami“. 

8. Hikkoth Akum X1: „Negelbėkite gojų pavojaus ar mirties atveju“. 

9. Hikkoth Akum X1: „Nereikškite gailestingumo gojams“.

10. Choschen Hamm 388,15: „Jeigu gali būti įrodyta, kad kažkas atidavė pinigus izraeliečių gojams, turi būti rastas būdas, po protingo nuostolių gražinimo, ištrinti jį nuo žemės paviršiaus“.

11. Choschen Hamm 266,1: „Žydas gali turėti viską, ką jis suras, jei tai priklauso Akumui (gojui). Tas, kas sugrąžina nuosavybę (gojams), nusideda įstatymui, didindamas teisės pažeidėjų galią. Tačiau nusipelno pagirimo, jeigu pamesta nuosavybė grąžinama Dievo vardo garbei, tai yra, kada krikščionys girs žydus ir žiūrėti į juos, kaip į sąžiningus žmones“. 

12. Szaaloth-Utszabot, The Book Of Jore Dia 17: „Žydas gali ir privalo meluoti prisiekdamas, kada gojai klausia jo apie tai, ar yra mūsų knygose kas nors prieš juos“. 

13. Baba Necia 114,6: „Žydai – žmogiškos būtybės, o kitos pasaulio nacijos – ne žmonės, bet žvėrys“. 

14. Simeon Haddarsen, fol. 56-D: „Kai ateis Mesija, kiekvienas žydas turės po 2800 vergų“. 

15. Nidrasch Talpioth, psl. 225-L: „Jahvė sukūrė nežydus žmogaus pavidalu, kad žydams nereikėtų naudotis gyvulių paslaugomis. Reiškia, nežydai – tai gyvuliai žmogaus pavidalu, kuriems lemta tarnauti žydams dieną ir naktį“. 

16. Aboda Sarah 37a: „Gojų mergaitė nuo 3-jų metų amžiaus gali būti prievartaujamos“. 

17. Gad. Shas. 22: „Žydas gali turėti nežydę mergaitę, bet negali jos vesti“. 

18. Tosefta Aboda Zara B5: „Jeigu gojus užmuš gojų arba žydą jis turi už tai atsakyti, jeigu žydas užmuš gojų, jis nekaltas“. 

19. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Žydus kaltinančius leidžiama žudyti visur. Leidžiama juos žudyti dar iki to, kai jie ims kaltinti“. 

20. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 388: „Visa nuosavybė kitų nacijų priklauso žydų nacijai, kuri tokiu būdu turi teisę naudotis viskuo be suvaržymo“. 

21. Tosefta Aboda Zara VIII, 5: „Kai nusakyti žodį plėšimas? Gojui draudžiama vogti, plėšti, imti moteris ir vergus pas gojų arba žydą. Bet žydui nedraudžiama daryti visa tai gojaus atžvilgiu“. 

22. Seph. Jp., 92, 1: „Dievas davė žydams valdžią turtui ir krauju visų nacijų“. 

23. Schulchan Aruch, Choszen Hamiszpat 156: „Jeigu žydui įsiskolino gojus, kitas žydas gali tapti jo dalininku ir, pažadėjęs jam pinigų, apgauti jį. Tokiu būdu, gojus bankrutuos ir pirmasis žydas užvaldys jo nuosavybę pagal įstatymą“. 

24. Schulchan Aruch, Johre Deah, 122: „Žydui draudžiama gerti vyną iš bokalo, prie kurio lietėsi gojus, nes jo prisilietimas galėjo padaryti vyną nešvariu“. 

25. Nedarim 23b: „Tas, kas nori, kad visi jo pažadai, duoti per metus, taptų negaliojančiais, tegu atsistoja metų pradžioje ir pasako: „Visi pažadai, kuriuos aš galiu duoti metų bėgyje, anuliuojami“. Dabar jo pažadai negalioja“.

http://communitarian.ru/news/politika/citaty-iz-talmuda_28102018


100% Plius 100% Plus
0% Minus 0% Minus
15   0
Komentarai: 14
14. Šturmuotojas anonimui 2018-11-08 05:53:36

Taip teigia, kad žydai nėra balti , talmudo prisiskaitę  religiniai fanatikai kurie apskritai žydus laiko atskira rase viršesne už visus .Tačiau klausimas būtų  ,ar nors vienas žydų mokslininkas , ar aplamai  bet kurios šalies mokslininkas  nusipelnęs gamtos mokslų srityje teigė ,kad žydai nebaltosios rasės atstovai biologinę prasme ? Žmonių kurie studijuoja kabala , talmudą , ir visas religines nesamonės , nuomonė neidomi jie gali save laikyti kuo tik nori ,kad ir pačiu Velniu  :)

0 0
13. Anonimas > Šturmuotojas -Laurynui 2018-11-07 20:57:20

Patys zydu leidniai tokie kaip Forward priesinasi idejai kad zydai yra balti:

 

https://www.facebook.com/jewishdailyforward/posts/the-idea-that-jews-are-white-and-anti-semitism-in-america-is-a-new-phenomenon-is/10153904626992447/

0 0
12. Anonimas > Šturmuotojas -Laurynui 2018-11-07 20:48:34

Zydai nera balti, tu matomai nesiklausai ju paciu dainu ir twitter uzrasu:

 

youtube.com/watch?v=tn8d2vEslCM

 

Semitai: arabai, asirai, zydai... europieciai,baltai  nera semitai

0 0
11. Šturmuotojas -Laurynui 2018-11-07 19:19:30

Galutinis verdiktas neapykta žydams yra tautinė , o ne rasinė ,nes žydai priklauso tai pačiai baltąjai rasei kaip ir europiečių tautos . Kalbant apie  rasizmą .Pati neapykanta kitoms rasėms ar metisams nėra konstruktyvi, bet rasės turi saugoti savo unikalumą ir būti ryškiai besiskiriančios. Kiekvienas ir kiekvienos rasės atstovas turi juoda neapykanta nekęsti tų, kurie daro nusikaltimą prieš savo kraują ir genotipą.Su žydais  yra  visai kitas reikalas, kadangi žydai priklauso baltajai rasei todėl  tauta yra rasės dalis. Ištikimybė savo rasei negali būti varžoma geografinėmis ir nacionalinėmis sienomis. Jeigu žmonės tai supras – nebebus daugiau brolžudiškų karų.

0 0
10. Šturmuotojas -Laurynui 2018-11-07 18:52:44

 Gerai atsakyk į klausimus, o paskiau galėsim vajavotis . Kaip atskirti žyde holivudo žvaigždę Gwyneth Paltrow blondinę mėlynakę nuo norvegės ,švedės arba nuo tos pačios lietuvės ? Atsakykit į klausimą ši aškenazių kilmės aktorė Gwyneth Paltrow kuo jinai skiriasi iš biologinės pusės nuo eilinės europietės ar jinai panaši į spalvotąja ? Galu gale pateikiu ši video su Izraelio moterimis.https://www.youtube.com/watch?v=pO5o454q7eY Kalbant apie genetiką
žmonės turintys negroidinių genų bet išoriškai nesiskiriantys nuo baltųjų be išimties serga genetine liga pjautuvine anemija (siklemija).Mano žiniomis žydai neserga šia liga .
.Jie neindoeuropiečiai ju kalba priklauso semitų kalbų grupei kaip ir arabų ir ne krikščionys , tai tiesa . Tačiau teikti kad žydai spalvotieji absurdišką.
Tai kas tuomet tie žydai , kokiai rasei biologiškai priklauso ? Kaip atskirti ariją nuo žydo ?Šioje nuotraukoje visi asmenys aprengti vermachto uniforma žydai , kuo jie skiresi nuo vokiečiu jei jie yra tavo manymu nebaltieji?
https://2.bp.blogspot.com/-KTgx-3fqH9k/Wm_ivRgNVFI/AAAAAAAAH5s/pSo8gKwHQLkm-jOeP6nv2wSIgMvBdBkLwCLcBGAs/s400/083_69.jpg

Arba kitas pavizdys žydų vyrai kaip juos atskirt nežinant jų kilmės nuo eilinio europiečio kuo jie fiziologiškai skiriasi ?
youtube.com - Top 30 Handsome Jewish Men - Beautiful Jewish Boys

0 0
9. Šturmuotojas -Laurynui 2018-11-07 18:25:30

Kaip atskirti 

0 0
8. Šturmuotojas 2018-11-07 18:25:28

Kaip atskirti 

0 0
7. Laurynas > Šturmuotojas 2018-11-07 09:54:47

Vėl demonstruoji savo bukumą. Žydai yra semitų veislė, tai yra - lygiai tokie patys kaip ir kiti arabai-semitai, kurių neapkenčia sionistai.

Jeigu tau semitai yra europiečiai - tai tu esi tikras batų aulas.

Antra, savo laiku arabai buvo pirmaujantys moksle - algebra, medicina, astronomija, chemija - tai sritys, luriose viduramžių Europą buvo toli toli atsilikusi.

0 0
6. Šturmuotojas 2018-11-07 05:46:11

Kiekviena tauta turi savų bepročių religinių fanatikų  sektantų ir panašiai.Tačiau dėl atskirų žmonių niekšybių negalima spręsti apie visą tautą .Žydai kaip ir europiečiai ,priklauso baltąjai rasei , tiesa jų kalba priklauso semitų kalbų grupei tačiau su arabais mažai ką turi bendro .Išoriškai žydo  jei jis apsirengęs kaip europietis neimanoma atskirt nuo eilinio lietuvio ,vokiečio ar ruso .Žydų tarpe skirtingai nei nuo arabų yra daugybę talentingu mokslininkų fizikų išradėjų kurie į mokslo pasaulį yra įnešę didžiulį indėli .

0 0
5. ŠITAI INTENSYVIAI VYKDOMA. 2018-11-06 20:28:45

6. Yebhamoth 11b: „Seksualiniai santykiai su mergaite leidžiami, jei mergaitei yra 3 metai“. 

16. Aboda Sarah 37a: „Gojų mergaitė nuo 3-jų metų amžiaus gali būti prievartaujamos“. 

 

0 0
4. Laurynas > Anonimas 2018-11-06 17:45:58

Kvailystę pasakei. Reikia skirti satanizmo platintojus - judėjus, nuo žydų.

Žydai - viena iš arabų-semitų tautelių, kurią satanistai naudoja kaip informacinį ginklą.

Todėl naikinti reikia satanizmą platinančią, rasistinę judaizmo ideologiją ir gelbėti žydus nuo juos engiančių KOENŲ ir LEVITŲ.

1 0
3. ui 2018-11-06 14:09:15

antisemitizmas, holokaustas,nesantaikos kurtymas .....

1 0
2. Rūta 2018-11-06 14:07:10

Nepažodžiui, nuogirdomis - iš lūpų į lūpas, bet žmonės žino izraelitų slaptų knygų skiepijamą neapykantą pasauliui, gojams, o iš čia ir kyla visų pasaulio tautų neapykanta jiems.

5 0
1. Anonimas 2018-11-06 13:00:23

Na kagi, to ka suzinojome pakanka kad zydus zudyti atvirai.

8 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAILDiena.lt grupė „Feisbuke“
Straipsnių TOP-as

Paveiksliukai


Video