Nuo darbo nebūsi bagotas, tapsi kuprotas. (0)

Anonimusas
+ 7 - 0
Autorius: Vladimiras Troščenka
Šaltinis: https://geros-figos.blogspot.c...
7536-12-05 (2018 m.), skaitė 168
0

Ar kas pasikeitė?

Biblijos senasis testamentas moko:

Duok pašarą, lazdą ir naštas – asilui; duoną, drausmę ir darbą – vergui. 

Pristatyk savo vergą prie darbo, turėsi ramybę, duok jam laisvas rankas, ieškos laisvės. Jungas ir diržas palenkia sprandą, o blogam vergui yra trinka ir bausmės. Varyk jį dirbti, kad nebūtų be darbo, nes buvimas be darbo išmoko daug pikta. (Siracido knyga 33, 25-29)

Kadangi tikrieji Lietuvos sąvininkai vadovaujasi tik senuoju testamentu (Talmudas yra būtent senojo testamento komentaras, kaip jį vykdti), jų suvokimu yra tik ponai (gimimu, bent pagal motiną) ir vergai. Kitokių ne būna. Naujojo testamento mokymas jiems yra kvailystė ir papiktinimas. Todėl visa valstybinės organizacijos sistema Lietuvoje, yra pajungta vien tik vergų valdymui. Idealiausias variantas, kad vergai nesuvoktu, kad yra vergai. Tuomet jie kantriai ir daug dirbs, tikėdami, kad tai jų tokia laisva valia.

Būtent tam yra manipuliuojama sąvokomis -  TU NE VERGAS, BET TURI BESĄLYGIŠKAI PAKLUSTI JŲ DRAUSMEI, DAUG DIRBTI (beveik 80 proc tavo pajamų pasiima tikrieji šeimininkai per mokesčius, paberdami trupinius mokesčių surinkėjams), NETURĖTI SAVO NUOSAVYBĖS (Viskas priklauso bankams ir tavo nuosavybę "saugančioms" įvairioms kontoroms), O DABAR IR TAVO VAIKAI NE BE TAVO, O ŠEIMININKŲ, KURIE KADA TIK PANORĖJĘ JUOS GALI IŠ TAVĘS ATIMTI IR PERDUOTI KITIEMS, LOJALIEMS VERGAMS.

Vaikų grobimo sistemos (kuri galutinai paverčia visus Lietuvos žmones vergais atimant teisę net į vaikus) tikrieji įgyvendintojai yra socdemai ir konservatoriai. Tai, kaip jie pakišo praščiokus kaimiečius, šio reikalo atpirkimo ožiais, yra aukštasis politinio mokslo pilotažas ir tikrai jie ne savo infantiliomis smegenėlėmis tai sugalvojo. Viską reguliuoja patyrusi ranka, kuri juos maitina.

Gudrus praporščikas, jau įtempė savo vienintelę smegenų raukšlę ir suvokė, kad reikia keisti bendrininkus, nes greitai jį išvarys iš beveik išvogto sandelio, kuriame tokiems kaip jis yra leidžiama maitintis trupiniais nuo tikrų vagių stalo. Tada nebeliks nieko kito, tik imti lazdelę ir eiti į krūmus gaudyti pažeidėjus, tenkinantis puse sumos nuo galimos baudos už kelių eismo pažeidimus. Juk nepakeliamu darbu "vardan tos", iš varganos valstybinės algos užgyventą "bakužę samanotą" išlaikyti kažkaip reikia. Būtent todėl, jis dabar darys viską, kad pakištu Naisių kumečius "po politine velėna" ("klaidos" pilasi kaip iš gausybės rago), tokiu būdu įsiteikiant tiems, kas karštligiškai ieško kitų baudžiavos sistemos įgyvendintojų ir pavergtos teritorijos prižiūrėtojų.

Tai yra šios dienos Lietuvos realybė. Mūsų žemės ir kūnų tikrieji sąvininkai visą tai mato, todėl davė nurodymą ištikimiausiems tarnams - konservatoriams, prisišlieti prie kylančios nepasitenkinimo bangos. Senas vergų valdymo metodas "negali sustabdyti sukilimo, pradėk jam vadovauti". Iki smulkmenų atidirbta taktika. Prieš kelis metus matėme kaip senasis Landzbergis, su savo agentėliais, prisišliejo prie Garliavos sukilimo. Taip pat matėme, kaip jis tuoj pat išdavė Venskienę, kai tik pamatė jog kruopštus ardomasis darbas atliktas ir pagrindiniai lyderių postai šiame judėjime yra jų rankose.

Lyg ir nieko mes negalime padaryti, nes viskas kontroliuojama. Pradėsi ką nors organizuoti ar keisti, tuoj pat pulkas gerai išdresiruotu "nomenklaturščikų" (nomenklator sen. graikų kalboje reiškia priviligijuotas vergas) prisišlies, viską suvėlę deskridituos įdėją ir sunaikins iniciatyvą.  Bet ar tikrai mes nieko negalim?

Jėzus Kristus per apaštalą Paulių mus moko:

"Jei buvai pašauktas, būdamas vergas, nesisielok, bet jei ir gali tapti laisvas, verčiau pasinaudok." (pirmas laiškas korintiečiams 7,21)

Naujojo testamento mokymas yra nukreiptas ne į bandą, o į kiekvieną žmogų asmeniškai. Būtent dėl gero ir gražaus bandymo keisti visuomenės sanklodą, o ne asmeniškai save, visos iniciatyvos baigiasi kaip senoje pasakoje: "Darakonas mirė, tegyvuoja darakonas". Senovės Romos imperijoje vergystė ne buvo pakeista įstatymu, ji tiesiog išnyko, nes imperija po truputį pradėjo gyventi Kristaus mokymu. Privalome keisti kiekvienas asmeniškai save ir nustoti gyventi pagal VERGVALDŽIŲ taisykles. Kaip tai padaryti? Juk daugelis turi paskolas, privalo maitinti šeimas, mokėti mokesčius ir t.t.. Taip. Būtent apie tai aš ir norėčiau šiame tekste pakalbėti.

PRADŽIOJE nustokite save klaidinti, jog geru ir sunkiu darbu jūs ką nors uždirbsite. Dabartinėje neovergvadystės sistemoje būtent tie "gerai ir sunkiai dirbantys" yra besarmatiškai išnaudojami. Štai jums chrestomatinis pavyzdys iš mano ankstesnės profsąjunginės veiklos.

Po to kai įsteigiau "specializuotą darbo teisės tarnybą" ir jos veikla tapo matoma visuomenėje, į mus pradėjo kreiptis žmonės iš visos Lietuvos, prašydami padėti įsteigti profsąjungas. Vienas toks kreipimasis buvo iš gerai žinomos "VIČI" įmonės Plungėje.  Tik įsteigus ten įmonę, žmonėms buvo pasakyta: "Štai jums vakarų europos normos, nustatytos darbuotojams, padarę tas normas gausite minimalų atlyginimą. Jei padarysite daugiau, gausite daugiau."  Žemaičiai visada pasižymėjo sunkiu ir kokybišku darbu, todėl TROPNIAI ėmėsi ir pradėjo daryti DVIGUBĄ normą. Po kelių mėnesių normą pakėlė DVIGUBAI. Žemaičiai vėl susiėmė ir vėl pradėjo daryti DVIGUBĄ normą. Ir vėl išdirbio normą pakėlė dvigubai.

Tai yra už keturias normas, žmonės gavo tiek pat, kiek už vieną, pradžioje darbo.

Galu gale vergiškas ir sekinantis darbas pradėjo atsiliepti jų sveikatai. Prasidėjo masiški artritai (dėl darbo su šaltu vandeniu), žmonės kreipėsi į polikliniką, o poliklinikoje pasirodo buvo neoficialus prašymas iš VIČI vadovybės, ligonlapius duodavo ne daugiau nei trim dienom. Kada neišsenkanti žemaičių kantrybė baigėsi, jie kreipėsi į "Specializuotą darbo teisės tarnybą". Tuo metu buvau paskyręs jai vadovauti Valdą Vižinį. Abu buvome pakraupę, kai klausėmės pasakojimų apie tą begalinę vergystę, todėl įsteigėme ten profsąjungą. Valdas Vižinis buvo pirmasis VIČI gamyklos profsąjungos pirmininkas. Tik po NEPRIKLAUSOMOS profsąjungos įsteigimo, darbo politika pradėjo po truputį keistis darbuotojų labui.

ANTRA. Nustokite galvoti, kad vienas žmogus nieko negali. Dabar aš jums papasakosiu mano įstoriją, kuomet išvažiavau į Angliją, nes Lietuvoje valdanti vagių gauja per teismus "VSIO ZAKONNO" sunaikino viską ką kūriau ir atėmė viską ką turėjau.

Tam, kad išmaitinti savo šeimą, aš išmokau vairuoti sunkvežimius ir įsidarbinau vairuotoju. Anglijoje tapau HGV Class 1 driver (aukščiausios klasės vairuotojas). Pradžioje Londone, vėliau persikėliau į Vakarų Middland'ą. Londone alga buvo 14-16 svarų per valandą, o štai naujoje vietoje, niekas tokio atlyginimo mokėti nenorėjo. Tarifas buvo 10-12 svarų per valandą. Prašyti kelti atlyginimą man vienam buvo beveik beprasmiška, bet pasinaudojęs vairuotojų trūkumu ir būtent per patį darbų įkarštį pranešęs jog pereisiu į kitą įmonę, atlyginimą man pavyko pasikelti nuo 11,5 svaro iki 12 svarų už valandą. Na tai buvo neblogas rezultatas, bet puikiai mačiau, kad pakelti jie gali ir daugiau.

Ką daryti? Tiesiog ėmiausi paprastos taktikos.

Atsiverčiau darbo skelbimus ir pradėjau visiems darbdaviams skambinti iš eilės. Neprisistatydamas išdėstydavau, koks PUIKUS aš specialistas su ilga darbo patirtimi Britanijoje ir visais leidimais dirbti, paklausdavau, KOKIA ALGA? Jie visi kaip susitarę sakydavo 11,5 - 12,5 svaro per valandą. Nutaisydavau nustebusias gaidas balse ir klausiau ar jie ieško valytojo ar vairuotojo. Gaudavau standartinį atsakymą, tai normalus atlyginimas, visi taip moka (be abejo puikiai suvokiau, kad yra tarpusavio susitarimai dėl atlyginimų dydžių). O tada aš lyg tarp kitko sakydavau "aš jau dabar gaunu 15 svarų į valandą, todėl dėkui, skambinsiu kitiems". Jie dar bandydavo klausti kur čia taip gerai moka, bet aš dėdavau ragelį. Aš toliau dirbau savo darbą už myzerinius 12 svarų per valandą.

Mano darbo specifika buvo, paimi puspriekabę iš vieno depo ir veži į kitą, ten atkabini, eini į darbuotojų valgyklą, 45 minutes valgai geri kavą, bendrauji su kitais vairuotojais, prisikabini naują priekabą ir veži atgal į savo depą. Tai va, aš pastoviai būdavau skirtingose depuose ir pastoviai gerdavau kavą su skirtingais vairuotojais. Kas kartą aš pradėdavau kalbą apie atlyginimą. Tik su Anglais (emigrantus beprasmiška kalbinti jiems visada viskas gerai). Jie atsakydavo kas 10, kas 12 svarų, vienas senas vairuotojas nustebino pasakęs, kad dirba už 9 svarus per valandą. Na tada aš lyg baisiai nustebęs sakydavau. "Tikrai, o aš dirbu už 15 ir tai manau jog čia maža alga".

Puikiai supratau kas bus toliau. Anglai ne lietuviai, jie tuoj pat pradeda kelti klausimus, kodėl kažkokie emigrantai uždirba daugiau nei vietiniai. Be abejo ofise jiems sakydavo, kas per nesamonės, niekas tokių algų ne moka. Bet nepasitikėjimo virusas jau buvo paleistas. Lygiai po kelių menesių mano nuolatinių skambučių ir pokalbių su vairuotojais, algos pradėjo kilti kaip ant mielių. Kodėl? Labai paprasta. Vairuotojų visada yra trūkumas ir nors yra "džentelmeniškas" susitarimas tarp įmonių dėl algos dydžio, bet kiekvienas verslininkas pradeda įtarti kitą nesąžiningumu ir bandymu perimti kuo daugiau darbo jėgos į savo įmonę. Todėl pradėjus bruzdėti, prasidėjo lenktynės. Algos pakilo iki 15-17 svarų per valandą.

Šią savo mažos pergalės istoriją papasakojau per vieną šventę lietuvių tarpe. Vienas vyrukas, jau 10 metų dirbęs vairuotoju, pradėjo tyčiotis ir sakyti jog čia nesamonės nes jam alga ne pakilo. Paklausiau ar jis bent kartą prašė pakelti. Atsakė, kad aišku neprašė, jeigu kyla reiškia jam turėtu irgi automatiškai pakilti. Aš jam atsakiau, kad automatiškai nieko ir niekur ne būna. Eik ir paprašyk. Po savaitės mes vėl susitikome vakaronėje, vyrukas juokdamasis pradėjo viems pasakoti, kad atėjo į savo ofisą ir PAPASAKOJO MANO ĮSTORIJĄ kaip aš kėliau algas. Visi Anglai skaniai pasijuokė ir pasakė, kad algų pakilimas tikrai buvo, bet tik laikinai nes buvo didelis "BUSY" (angliškai reiškia laikotarpį kuomet trūksta darbo jėgos). Todėl niekas algos ne kels "pastoviai dirbantiems samdiniams".

Vargšas paprastutis kaimietukas. Žiūrėjau į jo plačiai besijuokiančią fizionomiją ir negalėjau suprasti, nejaugi jis tikrai toks kvailas ir nesuvokia ką padarė? Po to kai šita kaimo klumpė PAPASAKOJO mano mažą gudrybę, darbo valandos įkainis labai greitai pradėjo slinkti atgal ir jau daugiau nei tris metus ne kyla. Va tokios tokelės.

Na bet čia tik mažas nesusipratimas, tiesiog reikia žinoti, kad visokie paprastučiai kaimo bernai, dėl savo netolimo protelio gali pridaryti daug bėdų (panašiai kaip Naisių kaimo praščiokai, per "neapdairumą" padarė mūsų vaikus, tarptautinio nusikaltėlių tinklo nuosavybe), todėl jei ką nors darote, stenkitės, kad kiti kuo mažiau apie tai žinotų.

Džiaugiuosi dabar Lietuvoje girdėdamas jog žmonės masiškai pradėjo REIKALAUTI kelti algas netgi mažose įmonėlėse. Vienas mano pažystamas, ilgą laiką dirbęs staliumi, tiesiog sukvietė visus kitus stalius, jie kartu pasirašė oficialų kreipimąsi į savo vadovybę dėl dvigubo algos kėlimo. Kai ofiso planktonas pradėjo aiškinti jog tai neįmanoma, jie tiesiog paėmė savo įkainį už darbą ir įkainį kurį ima įmonė iš klientų. Parodė, jog darbuotojams yra mokama tik 5 procentai, o visa kita eina kur? Jei iki naujų metų nepakels, visi išeis iš darbo. Malonu girdėt.

p.s. Pirmyn, reikalaukit pradžioje algos pakėlimo, vėliau (kai išmoksime susitarti tarpusavyje dėl koordinuotos veiklos) galėsime reikalauti mokesčių darbo jėgai mažinimo ir galiausiai VERGIŠKŲ įstatymų ir struktūrų panaikinimo. Pradėkite nuo mažo, įsidrasinkite ir eikte reikalaudami pakelti algą bet dvigubai. Jie sumokės. O jei ne sumokės, tada kiekvienas įsijunkite smegenis ir pradėkite galvoti KAIP JUOS PRIVERSTI MOKĖTI.

Su meile ir rūpesčiu
Vladimiras Troščenka

100% Plius 100% Plus
0% Minus 0% Minus
7   0
Komentarai: 0

Nebūtinas. Įrašyk, jeigu nori gauti pranešimą apie naujus komentarus prie šio straipsnio. Adresas niekur nebus rodomas.

Siųsti komentarą
VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI
Ką slepia troškimas įvesti tvarką bute?
Po metų prilygsite savo artimiausiai aplinkai
Užmirštamas šimtmetis (Lietuvos Laikinajai Revoliucinei vyriausybei – 100) (1)
Kodėl knygą reikia perskaityti kelis kartus?
Gyvenimas, kurį verta gyventi
J. Vaiškūnas. „Tautosakos vartai“ kelias į dvasines protėvių lobių erdves
Mano vyras – mano nuosavybė
Nereikia šypsotis kai liūdna
Inga Stumbrienė „Miss Multiverse“ vadina įdomiu nuotykiu: tai buvo karinė stovykla rojaus kampelyje (1)
Laisvės premija už taikių gyventojų ir vaikų žudymą (1)
Keli faktai apie meilę
Ką slepia blogos mergaitės?
Nuo darbo nebūsi bagotas, tapsi kuprotas.
Įstrigti praeityje – nugyventi gyvenimą tamsoje
Ką ir kokiu tikslu pritraukiame į savo gyvenimą
“Teismo vikingas“ Apie LRT kuriamus propagandinius reportažus (Video) (1)
Inga Stumbrienė apie atostogas Graikijoje: „Viską suplanavo vyras“ (1)
Prognozės dėl liberalo P. Auštrevičiaus galimybių Prezidento rinkimuose: psichiatrinis gydymas čia bejėgis (2)
Baisi paslaptis apie tai, ką žmonės galvoja apie jus iš tikrųjų (1)
Laikykitės šių paprastų taisyklių ir vaikas jus būtinai išgirs
Australijoje, neapykantos ir pesekiojimo kampaniją surengę homoseksualistai privertė savininkus uždaryti vestuvėms skirtas žurnalą
Jau seniai vyrų demaskuotos moteriškos manipuliacijos
Vaidmenys šeimoje. Atpirkimo ožys ar numylėtinis?
Anthony J. Gregoras. Klaidinga nacionalizmo ir patriotiškumo priešprieša

Atsitiktiniai straipsniai


VISI STRAIPSNIAILIETUVAPASAULISKAIMYNAISMAGUMAI