Dėl bandymų panaudoti mokytojų streiką ir kitas pilietines iniciatyvas politiniams interesams

Autorius: Kauno forumas Šaltinis: https://kaunoforumas.wordpress... 2018-12-05 16:47:48, skaitė 105, komentavo 2

Dėl bandymų panaudoti mokytojų streiką ir kitas pilietines iniciatyvas politiniams interesams

Pareiškimas

Dėl bandymų panaudoti mokytojų streiką ir kitas pilietines iniciatyvas politiniams interesams

2018 m. gruodžio 5 d.
Kaunas

Kauno forumas sveikina prasidėjusį pilietinės visuomenės telkimąsi ir protestus dėl savo teisių ir viešojo intereso gynimo ir aktyviai dalyvauja šiame procese.Ypatingą svarbą šiomis dienomis įgauna mokytojų streike keliami reikalavimai, kurie susilaukia vis didesnio visuomenės palaikymo.

Tuo pat metu pastebimi aiškūs požymiai, kad parlamentinių partijų atstovai bando visuomenės atsinaujinimo procesą panaudoti siauriems partiniams tikslams ir kovai dėl valdžios.

Kauno Forumas:

1. Pritaria teisėtiems streikuojančių mokytojų reikalavimams ir juos remia.

2.Atkreipia dėmesį, kad opozicinės parlamentinės partijos, demonstruojančios pritarimą mokytojų streikui, pačios yra didele dalimi atsakingos už padėtį švietimo sistemoje. Tik aiškiais politiniais įsipareigojimais šios politinės jėgos gali prisidėti prie mokytojų siekių įgyvendinimo.

3. Ragina visuomenę ir mokytojus kritiškai vertinti politinio elito statytinių bandymus „tarpininkauti“ dialogui su valdžia, kuriuo akivaizdžiai siekiama pasinaudoti kylančiu visuomenės nepasitenkinimu politinių grupuočių ir partijų interesams realizuoti bei tarpusavio rietenoms. Tokių „visuomenės lyderių“ kaip A.Tapinas dalyvavimas protesto akcijų organizavime ne tik niekaip neprisidėtų prie mokytojų keliamų reikalavimų įgyvendinimo, bet ir diskredituotų patį pilietinį judėjimą bei destabilizuotų situaciją valstybėje.