Klausimas prokurorui Simonui Geniui dėl genocido.

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2018-12-22 12:34:24, skaitė 171, komentavo 1

Klausimas prokurorui Simonui Geniui dėl genocido.

  Klausimas prokurorui Simonui Geniui.

  Kas čia pripažino partizaninio judėjimo aukas
kaip genocido aukas? Gali patikslinti?
  Man yra žinoma, kad yra atvirkščiai. Lietuvoje nuteistas
Vasiliauskas Strasbūre EEŽTT buvo išteisintas dėl
genocido.
  Teisės aktai? Tai kodėl Strasbūro teismui nebuvo
pateikti Seimo teisės aktai? Matyt, kad jie netinka
teismuose. Ten reikalingas teismo nuospręndis.
  Tai reiškia, kad ,,istoriko,, Anušausko parašyti
veikalai apie lietuvių genocidą yra niekiniai. Iš
Anušausko turėtų būti atimtas istoriko pažymėjimas
ir visi kiti istoriko kridencialai.
  Va dėl žydų genocido kurį vykdė lietuviai tai čia
viskas aišku. To nenuneigsi labai norėdamas.
  Tai prokurore, koks teismas įsiteisėjiusia teismo
nutartimi yra pripažines Vanagus genocido aukomis
ir kokią teismo nutartį neigė Titov dėl genocido?
 Prokurore skaitei 170 BK straipsnį? Aš tau pacituosiu
vieną vietelę:
-,,Tas, kas viešai pritarė Lietuvos Respublikos ar
Europos Sąjungos (...)įsiteisėjusiais (...) teismų sprendimais
pripažintiems genocido ar kitiems nusikaltimams žmoniškumui
arba karo nusikaltimams, juos neigė ar šiurkščiai menkino,,
 Prokurore- ĮSITEISĖJIUSIAIS...
Kokį įsiteisėjiusį teismo nuosprendį neigė Titov dėl genocido?
Gal aš ką raleidau? Gal yra įsiteisėjes teismo nuospręndis
dėl partizanų genocido?
  Jei Lietuvos teisės aktai netinka Strasbūre EEŽTT, tai
neįdomus jie ir man... Visiškai.
 Noriu priminti Vitarui, kad nacizmas ir gestapai yra nuteisti
tarptautiniame Niurnbergo tribunole. O va komunizmas ne.
Komunizmas nenuteistas. Nėra jokio teismo nuospręndžio
dėl komunizmo nusikaltimų.Tai reiškia, jog sulyginti
nacių ir komuniagų nusiklatimus negalima. Juk nedraudžiate
sakykim Britanijos komunistų partijos ir jų simbolių?
Turėkit galvoje, kad Lietuvoje rinkimuose į Europarlamentą
gali dalyvauti bele koks ES pilietis komunistas pav iš
Graikijos komunistų partijos pastoviai gyvenantis Lietuvoje.
Suprantat koks konfūzas būtų. Ot rėktu patriotai ir aktyvistai...
 


https://i.postimg.cc/sx8D4yRy/Screenshot-2018-12-20-21-49-03.png
https://i.postimg.cc/GpHBYMDk/Screenshot-2018-04-02-16-37-17.png
https://i.postimg.cc/qvf0QjWs/Screenshot-2018-11-16-22-13-03.png