Blogeris Zeppelinusas. Ir šitie žmonės mus moko kovoti su Kremliaus propaganda?

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://www.facebook.com/perma... 2019-01-15 20:21:25, skaitė 188, komentavo 2

Blogeris Zeppelinusas. Ir šitie žmonės mus moko kovoti su Kremliaus propaganda?

Paskutinį diskursą baigia prašikti - taikių bendrapiliečių žmogžudys ir komunistinis teroristas mūsų žiniasklaidoje pavirto ... italų kovotoju! Ir šitie žmonės mus moko kovoti su Kremliaus propaganda? 

Vos spėjo praeiti Sausio 13 d., kurios metu kai kurie iškilūs žiniasklaidininkai išdidžiai pūtė žandus, padabintus žydromis gėlytėmis ir niekino visus, labiau mėgstančius tradicinius Sąjūdžio ir Lietuvos valstybės simbolius, kaip eterį nutvieskė skambios, akis plėšančios antraštės! 

Negalėjau neatkreipti dėmesio. Taigi kompiuterio ir telefono ekranas rėkte rėkė, jog Bolivija išduos Europai kažkokį nusenusį, bet praeityje pasižymėjusį "italų kovotoją". 

Nustebau, nes pradžioje nelabai supratau - su kuo ir už ką kovojo tas italų kovotojas? Gal su nacių okupantais II pasaulinio karo metais? Bet tokius paprastai vadindavo partizanais ar partidžano? 

O gal dar su kokiais Italijos priešais - nes kažkurioje antraštėje šmėstelėjo ir iškilmingas "Italijos kovotojo" vardas? Bet tai kad per pastaruosius septyniasdešimt kelis metus Italija lyg ir su niekuo nekariavo? Tai kas ten per italų kovotojas toks?

Ir tik įsiskaitęs į naujienos turinį supratau, kad mūsų žiniasklaidininkai italų kovotoju pavadino elementarų prokomunistinių ultrakairiųjų radikalų TERORISTĄ, kuris NE kovojo su jokiais ginkluotais priešais, bet XX a. paskutiniuose dešimtmečiuose iš pasalų žudė - ar organizavo tokius žudymus - savo taikius bendratautiečius, įskaitant vaikus! 

O paskui - nuteistas už nusikaltimus pabėgo, slapstėsi, gyveno tai Meksikoje, tai Prancūzijoje, tai Brazilijoje, kol galų gale naujai išrinktas Pietų Amerikos Trampu pravardžiuojamas dešinysis tos šalies Prezidentas ėmė ir išpirdolino prokomunistinį žmogžudį - teroristą atgal į jo tėvynę, į plačiai išskleistą Italijos teisėsaugos glėbį. Sėdėti iki gyvos galvos už terorizmą ir taikių bendrapiliečių žudymą. 

Atrodytų, viskas gerai - laiminga pabaiga, galvažudys priėjo liepto galą ir teisingumas triumfuoja. 

Bet pasaulyje jau kilo leftistinės užuojautos banga. Mat pabėgęs žmogžudys surimtėjo, pradėjo rašyti knygas, pavirto žymiu kairiuoju intelektualu ir pažangios publikos numylėtiniu. 

Būtent to galvos smegenų leftizmo ir jo sukeltos simpatijos žmogžudžiui simptomas ir yra komunistinio teroristo ir demokratinės šalies taikių bendrapiliečių galvažudžio titulavimas viešojoje erdvėje "italų kovotoju" bei "Italijos kovotoju". Kad tuo serga leftistinė ir sorosinė žiniasklaida Vakaruose - ne dyvas. Ten jis švelniai vadinamas "militantu" ir "radikalu", gink Die nepaminint terorizmo. 

O štai kad mūsų mėgėjai kaitalioti diskursą ir kurpti naujus terminus bei simbolius vietoje jau nusistovėjusių - CŽA vietoje CŽV, ar mėlyną gėlelę vietoje Sąjūdžio ar valstybės simbolių stilizacijos - pasigavo šį trendą, jau keistoka. Taigi tokie uolūs kovotojai su sovietine praeitimi, tokie rimti ir brangiai apmokami kovų su Kremliaus propaganda instruktoriai - ir še tau! 

Atviras prokomunistinis teroristas ir galvažudys jų šviesiose galvose ir pagal jų išskyras sukurptose antraštėse kažkodėl pavirto "italų kovotoju"? 

Leiskite paklausti - o tai kodėl tokios metamorfozės? 

Paprastai tokie terminijos švelninimai reiškia tik vieną - nevykusiai bandomą užslėpti simpatiją objekto, jo veiksmų ar pozicijos atžvilgiu. Kitokių priežasčių nebent su Freudo pagalba tektu ieškoti. 

Puikiai matėme tai sovietmečiu, kuomet spauda V.Europos ultradešiniuosius ekstremistus piktai vadino teroristais, o jų ultrakairuolius analogus - kovotojais ir pan. Nenuostabu, nes kaip vėliau paaiškėjo, pastaruosius rėmė KGB ir pan. spectarnybos. 

Ar derėtu suprasti, kad ir mūsų spaudos diskursas tiesiog atspindi jos šeimininkų poziciją? Anot kurios, pažangios organizacijos Armed Proletarians for Communism smogiko ir kilerio nederėtų viešai vadinti "teroristu", parenkant kaip įmanoma švelnesnį ir kuo labiau klaidinantį terminą. Pvz. italų kovotojas. Arba Italijos kovotojas. 

Nors turintys galvą ant pečių supras, kad tai tėra bjaurus komunistinis teroristas, bet juk yra ir tokių NPS'ų, kuriems kiti dėdės kasdien košės porciją į galvą vietoje smegenų įkrečia. 

Tai jų košinėms smegenėlėms praplauti ir skirta ta "Jis ne teroristas, jis kovotojas. Kovotojas už laisvę ir vargšų gerovę, prieš kapitalizmą ir eksploataciją" mantra. 

Gi mums irgi pravartu žinoti - kas yra kas mūsų žiniasklaidoje. Ir maniera galvažudį teroristą-komunistą švelniai vadinti "italų kovotoju" yra tam puikus markeris. Tiesiog pasižymėkite jį naudojančius. 

Nuorodos ir šaltiniai:
https://en.wikipedia.org/wiki/Cesare_Battisti_(born_1954)
https://en.wikipedia.org/wiki/Armed_Proletarians_for_Communism