Juodas juodais užtamsintais langais "Vaikų (grobikų) teisių specialistų" automobilis REALUS, kaip ir ši istorija

Autorius: Jolanta Šaltenytė Vanagienė Šaltinis: https://www.facebook.com/jolan... 2019-02-02 17:51:58, skaitė 371, komentavo 3

Juodas juodais užtamsintais langais

Apie juodą juodais užtamsintais langais automobilį ir apie pareigūnų iškvietimą vaikų mama informavo Policijos Viršininką.

ATSARGIAI - GALIMI VAIKŲ GROBIKAI VILNIUJE: automobilio Valstybinis Nr. KBZ 650. Juoda TOYOTA, juodai užtamsintais langais

Ko motinos nepadaro, kad išgelbėti savo vaikus?

Moteris gyvendama su vaikų tėvu, kuris, buvo kelių įmonių direktorius, rado dokumentus, kuriuose nurodoma, kad vyras dar iki santuokos turėjo milžiniškas skolas, bei buvo brolio pusės milijono litų skolos laiduotojas, kad jam ir jo broliui priklausantis 4 kambarių butas yra išvaržytas antstolio. Negana to, atrado dokumentus, kurie buvo kuriami jos vardu, jai nežinant.

Pranešus apie tai vyrui, šis ėmė grąsinti, kad jei ši ims knaisiotis jo verslo reikaluose, jai bus perpjauta gerklė.

Vaikų tėvas ėmė naudoti prieš vaikų mamą fizinį ir psichologinį smurtą, grąsinti, kad šiai bus užkijuota psichinės ligonės etiketė, ji bus uždaryta, prišerta vaistais, iš jos bus atimti vaikai, jos vaikai kentės, juos augins svetimi žmonės, ji verks per visus vaikų gimtadienius ir motinos dienas, iš jos bus atimtas butas, medikės licenzija, žodžiu - bus pervažiuota tanku. Vaikus padės atimti vaikų teisės, mat jis daug metų draugauja su vaikų teisių kontolierės šeima.

Grąsinimas buvo realus, jauna moteris parašė testamentą. Vyras labai žiauriai elgėsi ir su vaikais, jų nemylėjo nesaugojo, leisdavo vaikui susižaloti, dėl ko nuolat kildavo kofliktai. 2016 balandį į duris pasibeldė FNTT. Krata. Vaikų tėvas sulaikomas. Paaiškėja, kad vaikų tėvas yra pagrįstai įtariamas klastojęs dokumentus, grobstęs PVM, pasisavinęs svetimą turtą su kitais asmenimis beveik už milijoną eurų.

Vaikų motinos kantrybė išseko, kai vaikų tėvas 2 metukų sūnų kelis kartus trenkė į sieną, nes šis nenorėjo sėdėti ant puoduko. Neužmušė. Stipriai nubrozdino sėdmenis. Mama pasičiupusi abu vaikus 2 metukų ir 2 mėnesių sūnus ir užsirakinusi kambaryje iškvietė policiją. Vaikų tėvą suėmė, paskyrė kardomąją priemonę nebendrauti nei su vaikais, nei su vaikų mama.

Vaikų teisės atėjo, bet jos atėjo ne dėl to, kad tėvas sužalojo mažiuką, o dėl to, kad vaikų tėvas paršė skundą vaikų teisėms , kad mama neva nevaldo emocinų, šaukia. Iškart po sūnaus sužlojimo vaikų tėvas susitiko su vaiko teisių kontroliere.

2016 06 02 Sudalyvavo našlaičiams organizuotame renginyje Vilniuje "Plytinės kartodrome" Bičkausko taurei laimėti. Renginį vedė vaikučių tėčio geriausias draugas, pas kurį ir apsigyvno, vaikų tėtis, kai jam buvo paskirta kardomoji priemonė. Buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, bet jis buvo nutrauktas, nes vaikų tėvas pasakė, kad vaiką sužalojo netyčia.

Ieškinį skyryboms vaikų mamai pavyko pateikti teismui tik 2017 01 31, dėl labai keistų apinkybių susijusių su advokatu. Ir papulk tu man taip, kad byla atiteko vienai garsei teisėjai Z.M., kuri pusė metų niekaip negalėjo įteikti atsakovui - vaikučių tėčiui procesinių teismo dokmentų, nors teisėjai buvo nurodyta, kad jis du karus permėnesį registruojasi FNTT. Vaikučių tėtis nei skambino, nei rodėsi, nei vaikams duonai duodavo. Tik mamai pareikalavus paskelbti atsakovo paiešką, vaikučių tėčiui buvo įteiktas ieškinys.

Pirmiausia ką vaikučių tėtis padarė, tai jis kreipėsi į teismą, kad būtų sumažintas laikinas išlaikymas vaikams nuo 150 eur. iki 100 eur. Ir tik praėjus metams laiko, kai vaikų tėvas nustojo rūpintis ir bendrauti su vaikais, kai vaikai jį visiškai pamiršo ir galutinai nutrūko ryšys, kurio ir taip nebuvo užmezgęs, jis kreipėsi į teismą dėl laikinojo bendravimo su mažamečiais vaikais tvarkos nustatymo. Vaikų tėvas teismo paprašė, kad jam būtų leista pasiimti vaikus šeštadieniais nuo 10.00 val iki 20. 00val. iš vaikų gyvenamosios vietos ir kad bendravime nedalyvautų vaikų mama!

Vaikai tėvo nematė metus laiko, nepažįsta, vienam vaikui 3 metai ir 7 mėnesiai, kitam 1 metai ir 8 mėn. Nors tuo metu, net ir vaikų teisės pateikė išvadą, kad vaikų tėvo prašymo tenkinimas galimai neatitiktų vaikų interesų - neužtikrintų teisės į saugią aplinką, teisėja Z. M. priėmė nutartį, kuria nustatė tokią tėvo bendravimo su vaikais tvarką: tėvas kiekvieną šeštadienį 10 val. pasiima vaikus iš jų gyvenamosios vietos ir 13.00 val. vaikus grąžina į jų gyvenamąją vietą. Tėvui draudžiama su vaikais bendrauti tėvo gyvenamojoje vietoje Širvintų rajone. Vaikų tėvui, nepateikus jokių įrodymų dėl jo gyvenamosios vietos Vilniuje, teisėja Z.M. siunčia vaikų teisių specialistus atlikti Buities tyrimo, neva tėvo gyvenamojoje vietoje.

2018 balandžio mėn. Vaiko teisės pateikia teismui neva vaikų tėvo gyvenamosios vietos Buities tyrimo aktą. Praėjus trims savaitėms vaikų tėvas pateikė teismui naujus įrodymus - sutartį su nauju darbdaviu, kurioje nurodo savo gvenamąją vietą Varėnos rajoną! Vaikų tėvas pateikė banko sąskaitos išrašus, kuriuose gyvenamosios vietos adresas ir vėl nurodytas Širvintų raj.

2018 metais skirtinguose dokumentuose vaikų tėvas nurodė net 5 skirtingus gyvenamosios vietos adresus.

Taip pat paaiškėja, kad į vaikų tėvo sąskaitas bankuose buvo pervedamos šimtatūkstantinės lėšos, kurias jis pervesdavo į kitas savo sąskaitas, o iš jų išsiimdavo grynaisiais. Taip pat paaiškėjo, kad vaikų tėvas gyvendamas su vaikų mama įvykdė visus savo finansinius įsipareigojimus, kuriuos buvo įgijęs gyvendamas santuokoje su buvusia antrąja žmona.

2018 08 23 vaikų mama gavo pranešimą iš policijos, kuriame nurodoma, kad ji yra pripažinta nukentėjusioji ir vaikų tėvui paskirta kardomoji priemonė nesilankyti vaikų mamos gyvenamoje vietoje ir nebendrauti su vaikų mama.

Mirus teisėjai Z.M., 2018 lapkritį paskiriama kita teisėja. Ir štai koks sutapimas:

Pasirodo, naujoji teisėja mokėsi universitete tais pačiais metais ir tame pačiame fakultete, kur dėstė vaikučių tėčio tėtis Profesorius.

Ji vaikučių mamai labai griežta ir negailestinga. Pirmiausia, ką ji padarė, tai tėvo valdžios apribojimo klausimą išskyrė į atskirą bylą, kurio per metus laiko ankstesnė teisėja taip ir neišnagrinėjo.

Per du metus byloje prisikaupė gausiai įrodymų. Mamai paprašius panaikinti nutartį dėl tėvo bendravimo su vaikais, nes ši nutartis neužtikrina vaikų teisių į saugią aplinką, ir padidinti išlaikymą iš vaikų tėvo, teisėja mamai paskyrė 300 eurų baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis. Neva mama pakartotinai prašo tų pačių dalykų, kurie jau buvo išnagrinėti ir yra nenuginčyjami!

Mama pateikė teismui pareiškimą ir įrodymus, dėl vaikų tėvo daugkartinio melavimo teismui ir paprašė skirti baudą už priesaikos sulaužymą. Teisėja priėmė neskundžiamą nutartį, kurioje nurodė, kad ieškovė teismui nepateikė įrodymų, kad atsakovas melagingai aiškindamas ieškovės nurodytas aplinkybes, tai darė sąmoningai norėdamas suklaidinti teismą!

2018 11 09 Vaikų tėvas parašė šmeižikišką pareiškimą apie vaikų mamą vaikų teisėms, nurodydamas, kad kaimynai blogai apie mamą atsiliepia. Prašo skirti ATVEJO VADYBININKĄ.

2019 01 06 Vaikų mamos kaimynai pasirašo pareiškimą, kuriame nurodo, kad nėra teikę jokios informacijos vaikų tėvui, apie kaimynę ir, kad nėra pastebėję kaimynės netinkamo elgesio su mažamečiais vaikais. Tiek 2017, tiek ir 2018 metais vaikų teisės nurodė, kad neturi duomenų, įrodymų, kad mama netinkamai atliktų pareigą vaikams. 

Nežiūrint to, kad vaikų mamos gyvenamojoje vietoje jau buvo atliktas Buities tyrimo aktas, teisėja, trūks plyš, pareikalavo vaikų teisių specelistų pakarotinai jį atlikti, susitarti iš anksto dėl atvykimo datos ir tai padaryti iki 2019 01 31. Vaikų mama Tarnybai išsiuntė raginimą, kuriame nurodė atvykti 2019 01 31 12:00 val.

2019 01 29 Į vaikų mamos buto duris intensyviai beldėsi trys asmenys - du augaloti vyrai ir viena moteris. Galimai vaikų tėvas tęsės savo pažadą atimti vaikus iš vaikų mamos, korumpuotų asmenų pagalba. Galimai vaikų tėvui šie vaikai yra tik verslo planas - prekė.

Ir dar - tie kurie grobsto svetimą turtą milijoninėmis sumomis, arba yra korumpuoti, dažniausiai rašo lietuvių kalba be gramatikos klaidų.

DOKUMENTAI:

Dokumentai

Dokumentai

dokumentai

Dokumentai

Dokumentai

dokumentai

Dokumentai

Dokumentai

dokumentai

dokumentai

Dokumentai

Dokumentai

dokumentai