R.Valatkos "faktai" - tik vidaus vartojimui. Graudžios namudinės propagandos pavyzdys

Autorius: Blogeris Zeppelinusas Šaltinis: https://plus.google.com/u/0/11... 2015-05-11 14:50:09, skaitė 4615, komentavo 1

R.Valatkos


Delfio propagandistas Rimvydas Valatka. G+ nuotrauka

Seniai žinoma tiesa - be konkurencijos ir be kovos viskas gamtoje išsigimsta. Tas pats galioja ir ...propagandai. 

Žmonės, įpratę būti pačiais išmintingiausiais pagal užimamas pareigas ar viešąsias pozicijas ir bylojantys monologais iš teleekrano ar didžiojo portalo redaktoriaus skilties ištikimai klausytojų/žiūrovų audotorijai visiškai netinka veikti priešiškai nusiteikusių kitamanių atžvilgiu.

Geras šios tiesos pavyzdys yra žemiau pateiktas R.Valatkos tekstas:

R. Valatka. „Pergalės“ diena – 9 faktai, kodėl ne tik rusams nėra ko švęsti

Darantis įspūdį nebent  menkai pasikausčiusiai lietuviakalbei auditorijai, kuriai niekada nėra tekę susidurti su kitakalbių kitamanių reiškiamomis ir aktyviai  ginamomis   pozicijomis.

Prajuokino pasigirdę raginimai skubiai išversti šį tekstą į rusų, vokiečių ir anglų kalbas. Nedarykite to,  gerbiamieji, nes apsijuoksite ir tiek. 

Kas skirta vidaus vartojimui, to nereikia perdėm viešinti. Nes tokią ant kelėno sukaltą namudinę propagandą suvartys, kaip obuolį. Ir dar išsityčios su skaičiais, faktais ir citatomis rankose. 

Keisčiausia, kad šis R.Valatkos tekstas netinka net tokiai auditorijai, kaip jaunoji Lietuvos rusų karta. Nes absoliučiai neatsižvelgia į tas vertybines nuostatas, kurios yra jiems svarbios. 

O derėtų atsižvelgti, jeigu mes norime paveikti jų sąmonę taip, kad nukreipti juos link to, kad būtų lojalūs ir susipratę mūsų valstybės piliečiai.

Netinka šis tekstas ir anglakabei auditorijai. Nes jis paremtas tuo, kas vadinama II - PK rezultatų revizionizmu ir susiveda į bylojimą iš kažkokios milžiniškos Moralinės  Aukštumos. Kokios Žemės planetoje net nelabai rasi,  greičiau tektų pakilti kažkur netoli Marso orbitos.

Yra dalykų, susijusių su II PK,  dėl kurių egzistuoja nebylus susitarimas - NEKALBĖTI ir NEKELTI tų klausimų. 

Todėl, kad jeigu pradėsi juos kelti, gali griūti tvarka ir taika, kurios pamatas tie dalykai yra.

Tuo tarpu ponas Valatka pamanė, kad jis  gudresnis už kitus ir gali naudoti tuos faktus savo propagandoje. 

Išėjus į tarptautinį lygmenį jam greit būtų duota suprasti - ką galima, o ko neverta gvildenti, mobilizuojant mases karštais monologais.

Nes dabar vaizdelis maždaug toks: kažkur aukštai danguje plėvesuoja bylotojas R.Valatka baltais parėdais, rūsčiai smerkdamas ant Žemės besikuičiančius Didžiųjų Pasaulio Valstybių ir Vakarų Demokratijų vadovus už tai, kad jie, anot moralinėse dausose sklandančio pono, neteisingai kariavo ir negerai elgėsi karo ir pokario metais. 

Jau jis tai būtų viską padaręs kitaip - žymiais geriau. Jei tik būtų anksčiau gimęs.

Neturiu laiko dabar išsamiai nagrinėti tą pono Valatkos teksto, o ir nemanau, kad turėčiau tuo užsiimti. Bijau, kad tai ir be mano pagalbos atliks  nedraugiškos Agitpropo pajėgos.  

Tik nusistebėsiu - tai ant kiek gi reikia nesuprasti rusų - tame tarpe Lietuvos - mentaliteto, kad taip akivaizdžiai nesuvokti, ką ir kodėl jiems reiškia šis karas ir pergalė jame. 

Tam derėtų paminėti bent dar porą faktų: pirmas, kad praktiškai nėra rusų šeimos, kurios bent vienas vyresniosios kartos narys nebūtų žuvęs tame kare. 

O po to pasižiūrėti žemėlapyje - iki kurios Rusijos vietos buvo pasistūmėję vokiečiai savo karinės sėkmės apogėjuje bei pasidomėti, kokio tipo karą jie ten kariavo.

Ir tik suvokus tai verta rašinėti propagandinius rašinėlius, skirtus platesnei, nei lietuviškų portalų suformuota pusmokslio jaunimėlio  auditorija.