„Kapitalizmas ir komunizmas – tai dvi tos pačios globalizmo monetos pusės.“TSRS Afganistano karo nusikaltimai .

Autorius: Šturmuotojas Šaltinis: ttps://lt.wikipedia.org/wiki/S... 2019-02-10 23:48:04, skaitė 195, komentavo 4

„Kapitalizmas ir komunizmas – tai dvi tos pačios globalizmo  monetos pusės.“TSRS Afganistano karo nusikaltimai .

Kariniai nusikaltimai

Tarybinei armijai vedant totalinį karą buvo vykdomi įvairūs nusikaltimai. 1982 m. rugpjūčio 13 d. tarybinės armijos kariai gyvus sudegino 105 kaimo Padkvab-e Šana gyventojus Logaro provincijoje, naudojant naftą, taip pat naudojo PETNą ir dinitrotolueną, kurio naudojimas buvo pasmerktas 1982 m. gruodžio 10 d. Liaudies Tribunolo sesijoje. Panašus nusikaltimas įvykdytas ir Kašam Kala kaime, taip pat Logaro provincijoje, kurioje gyvi sudeginti apie šimtas asmenų. Tarybiniai daliniai žudydavo moteris ir senelius, grobė kilimus ir radijo aparatūrą, iš moterų atiminėjo brangenybes. Išgaudavo prisipažinimus kankinimais. Pavyzdžiui, vaikams apipildavo rankas nafta ir padegdavo, arba kalinius laikydavo ant sniego keliasdešimt laipsnių šalčio temperatūroje. Dažnai vykdydavo egzekucijas, sukišdami žmones į mažas patalpas ir įmesdami granatą, arba nuogas moteris išmesdavo iš malūnsparnio. Buvo taikoma kolektyvinė atsakomybė, 1983 m. spalio 13 d., keršijant už kario žūtį, buvo nužudyti 126 žmonės, kaimų – Kolšabado, Muškizai ir Timur Kalaša gyventojai. Pėstininkų minų ir minų-žaisliukų mėtymas iš lėktuvų ir malūnsparnių sužalojo apie 700000 Afganistano gyventojų, o dėl ilgo konflikto pabėgėlių skaičius išaugo nuo 4 milijonų, konflikto pradžioje (1984 m.), iki 5 milijonų devyniasdešimtaisiais. Be to, afganistaniečių saugumas CHAD, (įkurtas 1980 m. kaip slaptosios policijos teisių perėmėjas) kuriam iki 1986 m. vadovaujamas Afganistano prezidento Mohamedo Nadžibulos, dirbo 1500 KGB agentų, vykdė masinį terorą ir kankinimus kalinių kompleksuose, pvz., komplekse Pol-e-Čarki, kuriame pasitraukus tarybinei armijai rasta 12000 žmonių kūnų ir išlaisvinta 52000 politinių kalinių.

Vakarai Tarybinę armiją apkaltino, kad jie naikina stovyklas ar vietas, kuriose laikomi jų pačių armijos paimti į nelaisvę kareiviai. Žinoma, kaip ir visus kitus kaltinimus oficialus TSRS organai neigė. Tai galėjo būti daroma keršijant, kad tarybiniai kariai pasidavė, ar net dezertyravo, ar juos gelbėjant, kad jie nebūtu smarkiai kankinami ir vis tiek nužudomi.

Iš kitos pusės mudžahedai, dažniausiai atstovaujantys fundamentalistinį judėjimą, žudė valstiečius, kurie perėmė laisvą po žemės reformos žemę, merginas einančias į mokyklą, mokytojus, kurie mokė merginas ir gydytojus, turėjusius kontaktą su moterimis, kurios nenešiojo burkų, taip pat moteris, kurios neįprastai rengėsi ir t. t. Taip pat kankino ir žudė Tarybinės ir Afganistano kariuomenės karius, dažniausiai už padarytus nusikaltimus ar progai pasitaikius. Kartais taikė tokį kankinimo būdą: žmogui duodavo narkotikų, paskui jį pakabindavo aukštyn kojom ir aplupdavo odą. Kai narkotikai baigdavo veikti žmogus arba išprotėdavo arba mirdavo nuo skausmų. Toks kankinimo būdas buvo vadinamas Raudonąja tulpe. Taip pat Tarybinius karius versdavo priimti musulmonų tikėjimą. Jau per tarybinės armijos intervenciją prasidėjo konfliktai tarp modžachedų ir skirtingų genčių dėl religinių ar politinių nesutarimų.