Diagnozė: amerikiečių kareivis

Versijos.lt
| +2 -0 Autorius: Versijos.lt
Šaltinis: http://versijos.lt/diagnoze-amerikieciu-kareivis/
2015-05-26, skaitė 1207
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!

Apie bet kurios šalies sveikatą labai lengvai galima spręsti pagal jos armijos būseną. Jeigu ginkluotosios pajėgos kovingos, techniškai aprūpintos, o pats kareivis kaip gynybos pagrindas yra emociškai atsparus ir psichologiškai sveikas, vadinasi ir su valstybe viskas gerai. Tačiau netgi paviršutiniškas žvilgsnis į JAV armiją verčia suabejoti ne tik kariuomenės, Pentagono ir Baltųjų rūmų, bet ir pačios valstybės adekvatumu.

Vakaruose priimta manyti, kad pati sveikiausia kovinė dvasia ir tvirčiausia psichika – pas amerikiečių kariškius. Tokia išvada pagrįsta amerikiečių kariškių dalyvavimu lokaliniuose konfliktuose ir taikdariškose operacijose per pastaruosius dešimtmečius. Tiksliau tuo, kaip šios operacijos veikia veteranų, pabuvojusių tuose karštuose taškuose, psichiką.

Pentagono pareigūnų nuomone, uniformuoto amerikiečio puiki moralinė būsena tai – disciplina, kovinė dvasia, valia nugalėti, savitvarda, savo orumo jausmas, sąžiningumas, atsidavimas pareigai ir karinei tarnybai, karininko ir kareivio garbės jausmas ir t.t. Realiai gi, nepriklausomų ekspertų vertinimais, tos savybės tai viso labo darbas už pinigus, panieka priešui, savo jėgų pervertinimas, priklausomybė nu komforto, iniciatyvos praradimas kautynių metu, rasiniai prietarai, kraštutinio individualizmo pasireiškimai, karjerizmas, įtampa tarpusavio santykiuose, piktnaudžiavimas alkoholiu ir narkotikais.

Panagrinėkime bešališku žvilgsniu pastarųjų metų konkretiką.

Visų pirma būtent materialusis stimulas stovi pirmuoju punktu amerikiečių kareivių prioritetų sąraše. Amerikiečių kariškių atlyginimai nepateisinamai didesnis nei kitose NATO šalyse. Pradinė, tarkime, kapralo alga siekia apie 4000 dolerių per mėnesį. Plius „karštieji taškai“, kur dėl kovinių priedų alga išauga kelis kartus drauge su kitomis lengvatomis ir priedais. Pavyzdžiui už buvimą priešakinėse pozicijose ir už „išsiskyrimą su šeima“, plius kompensacija už „sunkumus, patiriamus fronte“ bei papildomas išlaidas asmeniniams reikalams.

Atlyginimai kariškiams pervedami į ypatingas bankų sąskaitas, kur kovinių veiksmų metu esamai sumai priskaičiuojama dar 10% metinių palūkanų, o tai 5 kartus daugiau nei įprastuose indėliuose. Be to, kareiviai ir seržantai visiškai atleidžiami nuo visų mokesčių.

Nieko nuostabaus, kad tokio pinigų lietaus fone, kaip rodo tyrimai, amerikiečių kariškiams didžiausią stresą sukelia ne karinės operacijos, o algos ar lengvatų apkarpymas. Apie kokią kovinę dvasią gali eiti kalba tokioje situacijoje – lieka neaišku.

Kaip pasekmė – katastrofiškas savižudybių, narkotikų, ištvirkimo išplitimas, vis labiau plintantis homoseksualizmas, dezertyravimas.

Psichiatrai ir psichologai, kurie privalomi visuose JAV armijos daliniuose, yra šokiruoti: JAV armijos kariškiai sparčiai degraduoja.

Oficialūs duomenys byloja, kad pirmieji „psichologinio nuovargio“ simptomai pasireiškia jau penktą (!!!) dieną po bet kokios karinės operacijos pradžios. Įvykių, į kuriuos įsipainioja kariškiai, apogėjus pasiekiamas po savaitės. Pentagonas keičia demoralizuotus kareivius ištisais daliniais, net jeigu tam būtina sustabdyti, tarkime, pradėtą puolimą. Ir tai pati kovingiausia, Vakarų nuomone, pasaulio armija?

Psichinis persitempimas tapo pagrindine dezertyravimo, savižudybių ir nemotyvuotos agresijos priežastimi. „Uniformuotų savižudybių“ skaičius auga kiekvienais metais. 2013 metais nusižudė daugiau kaip 350 JAV kariškių, o 2011 metais būta 278 tokių įvykių. Staigus šuolis 2010 metais, kai nusižudė 468 kariškiai – tai daugiau nei žuvo per analogišką laikotarpį per karą Irake ir Afganistane (462 žmonės). Palyginimui: 2008 metais nuostoliai dėl savižudybių siekė 128 žmones, 207 metais – 115, o 2004 metais – viso labo 67. maždaug 20% amerikiečių kariškių, sugrįžtančių iš karo veiksmų zonų, patiria įvairaus pobūdžio psichinius sutrikimus ir potrauminius sindromus. Tų, kurie nusižudo jau civiliame gyvenime, yra nepalyginamai daugiau.

Kita JAV gynybos ministerijos problema – dezertyrai. Nuo karo Irake pradžios, kaip liudija Pentagono duomenys, iš amerikiečių armijos dezertyravo ne mažiau kaip 8000 kariškių, tame tarpe 4387 iš sausumos armijos, 3454 jūsų pareigų atstovų, šimtinė lakūnų ir pusantro tūkstančio jūsų pėstininkų. Advokatai, ginantys karinius nusikaltėlius, teikia, kad karas Irake verčia kareivius abejoti savo tarnybos pagrįstumu.

Visų šitų bėdų šaltinis yra vienas – JAV armijos komplektavimas kariškiais. Amerikiečių karininkų korpuse yra 75% rezervistų, pasirinkusių karinę tarnybą ne iš pašaukimo, o iš merkantiliškų paskatų. Į tarnybą pagal kontraktą eina žmonės, nesugebėję realizuotis civiliame gyvenime, menkai išsilavinę, turintys problemų su teisėtvarka. Paprasčiau kalbant – įvairūs sąvalkos.

Daugiau kaip trečdalis naujokų yra juodaodžiai, lotynai ir azijiečiai. O išsilavinimo lygis Amerikoje yra žemiausias būtent tarp juodaodžių ir lotynų. Beveik 2% amerikiečių kareivių – užsieniečiai, kitaip sakant tie, kurie turi teisę pastoviai gyventi (žaliąją kortą), nebūdami piliečiais. Be to, amerikiečių kariškių gretose tarnauja daugiau kaip 16 000 kariškių, apie kurių pilietybę neturima konkrečių duomenų. Kad ir kaip puikiai veiktų kompiuterinė apskaita, iki šiol neaišku, kokia jų tautybė ir religinė priklausomybė. Dėl to netgi keista, kad tapusi teroristinio ir diversinio karo virtuoze, al Kaida dar nesuformavo iš savo gerbėjų ištisų dalinių Amerikos armijoje.

Išvada viena: amerikiečių armija – tai tas pats pagarsėjęs „kolosas ant molio kojų“, kuris bet kuriuo momentu gali subyrėti, palaidodamas po savo nuolaužomis visą Ameriką.

www

Įvertink straipsnį: +2 -0
Pridėti naują straipsnį >

Nori prisidėti? Dalinkis straipsniu arba rašyk savo!


VISI STRAIPSNIAI LIETUVA PASAULIS KAIMYNAI SMAGUMAI


Komentarai


Naujausi 15 straipsnių

90 | 2017-08-23 | Pasaulis | +7 -0
Algimantas Lebionka
Serebrenikovo teatras, „neliečiamųjų“ reikalas. Esmė ne koks jis režisierius, o jo sukurta valdiškų pinigų vogimo schema. Romos popiežius ir tolerancijos triumfas. Galima būtų patikėti popiežiaus Pranciškaus nuoširdumu, jeigu Donecko morge jis nuplautų kūnus žmonių, kuriuos užmušė katalikai-unitai. Trampas plečia karinį kontingentą Afganistane. Po Talibano neįmanoma buvo gyvenimo Afganistane padaryti blogesniu, bet amerikiečiams tai pavyko. Trampui vertėtų atstatyti ten monarchiją. Skaityti toliau...
86 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Teroro aktai Europoje įtikino Varšuvą, kad atsisakydama priimti imigrantus ji elgiasi teisingai, pasakė Lenkijos Nacionalinio saugumo biuro šefas Pavel Soloch, rašo austrų Krone. Lenkijos televizijos eteryje jis pasakė (Krone cituoja RIA novosti): „Iš paskutinių teroro aktų mes įsitikiname, kad ten, kur yra didelis musulmonų susitelkimas, kurie labai silpnai integruojasi – o Katalonijoje apie milijoną musulmonų – tai yra natūrali bazė teroristams“. Vien tik Cambrilse, kur sprogo sprogmenis gaminusi laboratorija ir buvo sušaudyti teroristai po teroro akto, gyvena beveik pusė milijono musulmonų. Skaityti toliau...
119 | 2017-08-23 | Lietuva | +19 -0
Algimantas Lebionka
Pamenu, pirmame kurse versdavo mokytis marksizmo-leninizmo, per prievartą. Ką per prievartą išmoksi, ne daug ką ir išmokau, bet prisimenu, kad V.Leninas kažką kalbėjo apie „kaimo idiotizmą“. Kai į valdžią Lietuvoje atėjo valstiečiai, aš supratau, kas tas „kaimo idiotizmas“. „Kaimo idiotizmas“ - tai valstiečių ir žaliųjų partija valdžioje. Ir nieko baisesnio už tą kaimo idiotizmą, o tiksliau kaimo buožių idiotizmą, būti negali. Visas kaimo idiotizmas prasidėjo nuo neištesėto vyriausio jų buožės-Karbauskio pažado visus Lietuvos vaikelius aprengti tautinėmis sermėgomis. Skaityti toliau...
110 | 2017-08-23 | Kaimynai | +14 -0
Algimantas Lebionka
Merkel tęsia rinkiminį vojažą po Vokietiją, ir pasirodo, kad ji neturi tokio žmonių palaikymo, kokį vaizduoja media-baronams priklausanti MIP. Net labiausiai liberastų nuzombintuose Vokietijos vakaruose, kur vakar lankėsi Vokietijos kanclerė Angela Merkel, ji sulaukia gyventojų pykčio dėl besitęsiančio pabėgėlių chaoso ir buvo jų nušvilpta. „Vakar vakare būnant ramioje Vakarų Vokietijos Bergisch-Gladbach miesto Konrad-Adenauer-aikštėje galėjai pagalvoti, kad patekai į Saksonijos Šveicariją“, - rašoma Pi-news. Skaityti toliau...
57 | 2017-08-23 | Kaimynai | +4 -0
Algimantas Lebionka
Šimtai tūkstančių į Vokietiją atvykusių pabėgėlių ir migrantų neturi mokyklinio išsilavinimo. Jie turi tik nežymius šansus dalyvauti darbo rinkoje, apie tai rugpjūčio 21 dieną informavo didžiausias Vokietijos dienraštis Bild. Priklausomai nuo kilmės šalies, iki 2/3 jų neturi išsilavinimo arba turi menką išsilavinimą. Tokie Federalinio profesinio švietimo instituto (BIBB) duomenys. BIBB duomenimis, 69 procentai pabėgėlių tėvynėje neturėjo profesinio išsilavinimo. Tik 13 procentų iš 2015 ir 2016 metais atvykusių pabėgėlių užsiima darbine veikla. Skaityti toliau...
313 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -3
Blogeris Zeppelinusas
Yra dalykų, kuriuos šiais laikais verta žinoti. Ir geriau ne iš atpasakojimų, bet iš šaltinių lūpų. Pavyzdžiui, mūsų spauda labai jautriai ir užjaučiamai rašo apie ekstremistinės JAV negrų organizacijos Black Lives Matter veiksmus. Mat pastarieji, anot, mūsų žurnaliūgėlių bei tolerantiškų organizacijų atstovų, yra kovotojai su rasizmu bei baltųjų viršenybe aka suprematizmu. Skaityti toliau...
363 | 2017-08-22 | Pasaulis | +11 -0
Algimantas Lebionka
Sekančią dieną po po Barselonos teroro akto, per kurį žuvo 14 žmonių, virš 100 buvo sužeista, JAV portale Gatestoneinstitute.org buvo paskelbtas Giulio Meotti straipsnis „Musulmonai sako Europai: vieną dieną visa tai bus mūsų.“ Žemiau pateikiu jo referatą. https://www.gatestoneinstitute.org/10748/europe-muslims-demography Strasbūro archivyskuo žodžiais, musulmonai labai gerai žino, kad šiandien jų vislumas toks, kad vieną dieną visa Europa bus jų. Skaityti toliau...
106 | 2017-08-22 | Pasaulis | +6 -0
Algimantas Lebionka
NATO kariuomenės vadas generolas Philip Breedlove, yra įsitikinęs: pabėgėliai iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos yra „užmaskuotas teroristų ir nusikaltėlių judėjimas“. Tai jis pasakė Amerikos senato gynybos komitete. Jo žodžiais, Islamo valstybės (IV) teritorinė milicija maskuojasi pabėgėliais ir „plinta kaip vėžys“. Jų nariai rinksis mažiausią pasipriešinimą ir prasiskverbimo į Europą ir JAV kelią. Generolas nurodė, kad pastaruoju metu Rusija prieš IV naudoja sunkiuosius bombonešius ir „problema žymiai paaštrėjo. Skaityti toliau...
116 | 2017-08-22 | Lietuva | +7 -0
Algimantas Lebionka
Sako, Lietuvos kariuomenė dabar užsiims kova su terorizmu. Teisingai, jei yra teroristai, kur nevėkšlos pabėgėliais vadina, o Grybauskaitė ir Skvernelis čion veža, vardijas reikia gi išmokti su jais ir kautis, gana su tai burliokais-maskoliais vajavoti. Be to, viskas labai logiška: išvyko milijonas gyventojų iš Lietuvėlės, išnešė kuo greičiau ir toliau „muilą“, tai ką čia ginti, nejau pensininkus-ubagus, kurių subinės nuogos? Pensininkus gi čia atvežti amerikonai pajėgs apginti. Skaityti toliau...
93 | 2017-08-22 | Pasaulis | +3 -0
Algimantas Lebionka
Nėra dienos, kad Šengeno zonoje nebūtų teroro atakos prieš jos gyventojus. Ši diena ne išimtis: teroro aktas Marselyje, kur vienas žmogus žuvo, po to, kai valandos bėgyje sunkvežimis užvažiavo ant dviejų autobusų stotelių. Tai įvyko šiandien, tarp 8.30 ir 9.30, 13-oje Marselio prefektūroje. Viso per šiuos metus jau įvyko 32 islamo teroristų išpuoliai prieš europiečius Šengeno zonoje. Barselonos teroristas, vairavęs furgoną, kurio užmušė 13 žmonių ir virš 100 sužeidė, ir kaip spėja Ispanijos policija, pabėgo per atviras Šengeno zonos sienas. Skaityti toliau...
67 | 2017-08-22 | Lietuva | +5 -0
Ekspertai.eu
Seimo pirmininkas V. Pranckietis (kairėje). Už violetinio stulpo dešinėje – dažnai su Rusija siejami konservatoriai. Konservatoriams suabejojus Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininko lojalumu Lietuvai, Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis pranešė, kad abejoti žaliojo valstiečio lojalumu nereikėtų. „Nėra pagrindo abejoti Vytauto Bako lojalumu Lietuvai“, - informavo V. Pranckietis. Pasak Seimo pirmininko, „susipažinęs su Seimo narių Žygimanto Pavilionio ir Arvydo Anušausko kreipimusi dėl NSGK pirmininko V. Skaityti toliau...
98 | 2017-08-22 | Lietuva | +12 -0
Kibirkštis
Pirmadienį, rugpjūčio 21 d. Vilniuje, S. Daukanto aikštėje, prie Prezidentūros startavo neterminuota bado akcija, nukreipta prieš šalyje nusistovėjusį faktinį paprastų piliečių beteisiškumą, korumpuotos valdininkijos, oligarchų ir jiems tarnaujančios teisėsaugos struktūrų savivalę. Skaityti toliau...
219 | 2017-08-21 | Lietuva | +12 -0
Šturmuotojas
"Kai aš galvoju apie demografinius pokyčius, kurie šiuo metu vyksta Jungtinėse Valstijose, aš priminiau, kas nutiko Haityje šiek tiek daugiau nei prieš du šimtus metų Haitčio gyventojų istorija parodo kas gali atsititikti su Europą ir JAV. Hitleris buvo teisus sakydamas "Visos didžiosios senovės kultūros mirė tik dėl to, kad originaliai kurybingoji rasė išmirė nuo kraujo užnuodijimo. Skaityti toliau...
463 | 2017-08-21 | Lietuva | +4 -0
Vakarų ekspresas
„Pagal žalą alkoholis nė vienam narkotikui nenusileidžia. Gal negeneruoja tokios greitos priklausomybės, kaip, pavyzdžiui, uostomi narkotikai, bet pagal žalą organizmui niekam nenusileidžia. Dalis žmonių yra priklausomi nuo alkoholio, daliai tai yra tiesiog įprotis, kuris nėra tapęs žalingu. Bet faktas yra tas, kad įprotis niekam naudos neduoda, nėra jokio alkoholio kiekio, kurį būtų galima vartoti saugiai. Kad ir kiek mes jo vartotume, jis vis tiek daro žalą - daug vartojant daro didelę žalą ir labai greitai, mažiau vartojant daro mažesnę žalą ir ne taip greitai, bet saugaus kiekio nėra“, - kalbėjo V. Legkauskas. Skaityti toliau...
223 | 2017-08-21 | Lietuva | +8 -0
Blogeris Zeppelinusas
Skaitau po interneto platybes sklindančias dejones bei aimanas. Mūsų polonofilai raunasi plaukus ir cypiančiais balsais virkauja dėl nežinia kieno sudaužytos nelegalios lentelės lenku kalba, kurioje visiems pravažiuojantiems buvo išdidžiai pranešama, kad lenkų okupacijos metais Lietuvos miestelis Didžioji Riešė vadinosi Wielka Rzieszka ar kažkaip panašiai. Skaityti toliau...

Parodyti dar įrašų

Reklama

Paveiksliukai


Rėmėjas

Puslapis feisbuke

Dar komentarų

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Kiekvienas žmogus su čia pateikta informacija elgiasi savo nuožiūra.
Pradžia: 2014 rugpjūčio 18 | 1.367 | 441.851