Čikagoje iškilmingai atidengtas paminklas partizanų vadui – darbo klasės priešui Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Autorius: Ekspertai.eu Šaltinis: http://www.ekspertai.eu/cikago... 2019-05-05 09:24:32, skaitė 78, komentavo 0

Čikagoje iškilmingai atidengtas paminklas partizanų vadui – darbo klasės priešui Adolfui Ramanauskui-Vanagui

Paminklo atidengimo ceremonija. Violetiniuose stačiakampiuose viršuje Lietuvos diplomatijos vadovo Lino Linkevičiaus ir LR prezidentės Dalios Grybauskaitės galvutės.

Gegužės 4 dieną užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius dalyvavo paminklo Adolfui Ramanauskui-Vanagui, Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio ginkluotųjų pajėgų vadui ir su okupacija kovojusios Valstybės vadovui, atidengimo iškilmėse Čikagoje.

Apie tai skelbiama ministerijos pranešime visuomenei „Čikagoje atidengtas paminklas Lietuvos partizanų vadui Adolfui Ramanauskui-Vanagui“.

Ceremonijoje taip pat dalyvavo Žmonių partijos atstovė, A. Ramanausko-Vanago dukra Auksutė Ramanauskaitė-Skokauskienė ir jo anūkė Inga Jancevičienė.

„Šiandien ypatinga diena. Pačioje lietuvybės JAV širdyje - Lemonte, Pasaulio lietuvių centre, stovės paminklas mūsų tautos didvyriui Adolfui Ramanauskui-Vanagui. Ši vieta lietuviams išskirtinė ir čia deramai bus puoselėjamas A. Ramanausko-Vanago atminimas, didvyrio istorija bus perduodama iš kartos į kartą, liudydama heroizmą, meilę ir ištikimybę Tėvynei Lietuvai“, - pasakė ministras.

Paminklo idėja įgyvendinta Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Užsienio reikalų ministerijos ir JAV lietuvių bendruomenės bendromis pastangomis. Paminklo autorius – skulptorius Jonas Jagėla.

Kompoziciją sudaro kovotojų už Lietuvos laisvę ženklas: vertikali ir dvi horizontalios lygiagretės, transformuotos į šakoto ąžuolo įvaizdį. Taip siekiama pabrėžti, kad 10 metų miškas buvo Lietuvos partizanų namai, o ąžuolas yra lietuvių tautos stiprybės ir nenugalimumo simbolis, plačiai naudotas partizaninio karo metu. Apatinėje paminklo dalyje – tekstas lietuvių ir anglų kalbomis, virš teksto iškaltas Vytis – Lietuvos valstybės herbas.

Ekspertai.eu primena, kad savo moksliniame darbe Dalia Grybauskaitė, dabartinė Lietuvos prezidentė, yra kategoriškai konstatavus, kad darbo klasės priešai, t. y. į miškus įšėję partizanai – Laisvės kovotojai, „socialistinę reformą bandė sustabdyti žiauriais teroro aktais, gąsdinimais, šantažu, partinio ir tarybinio aktyvo, kolūkinio judėjimo organizatorių naikinimu“.

„Nuo klasės priešų rankos paskutiniais metais žuvo virš 13 tūkst. žmonių. Tokia ilga klasių kova buvo kurstoma, remiantis radiopropaganda, tiekiant maistą ir ginklus iš užsienio“, - rašoma D. Grybauskaitės apgintoje disertacijoje.

Šias D. Grybauskaitės konstatuotas šiurpias tiesas jau nepriklausomos Lietuvos laikais 1993 m. patvirtino Lietuvos mokslo taryba (LMT), suteikusi D. Grybauskaitei mokslininį laipsnį.

Keli susiję:

Kremliaus ir prezidentės D. Grybauskaitės nuomonių sutapimas dėl partizanų, labai supykdė Žmonių partijos atstovus

LMT prezidentas V. Razumas neišdavė septynių habilituotų daktarų, iš kurių dauguma buvo profesoriai