Jus puola rusai? Prašom už tai susimokėti!

Autorius: Anno Šaltinis: https://www.rubaltic.ru/articl... 2019-05-16 09:05:00, skaitė 212, komentavo 1

Jus puola rusai? Prašom už tai susimokėti!

Ekspertų komisijoje vėl atgijo tendencija nurodinėti, jog Pribaltika prieš „rusų agresiją“ yra bejėgė. Pribaltikos valstybių vadovai skatina tokias kalbas, prisimindami, kaip prieš trejetą metų tokios kalbos padėjo atsirasti šiose šalyse NATO rotacijos batalionams. Dabartinė situacija skiriasi tuo, jog Lietuva, Latvija ir Estija privalės mokėti už savo karinės gynybos stiprinimą, ir Vakaruose tai pastoviai primenama.

Tarptautinis gynybinių tyrimų centras Taline paviešino pranešimą „Gynimas jūrose ir sulaikymas Pribaltikos regione“. Pranešimas skirtas mėgstamai Pribaltikos temai: mėgavimosi savo bejėgiškumu ir pažeidžiamumu „rusų grėsmės“ fone.

Pribaltikos kranto linija neapginta. Lietuvos, Latvijos ir Estijos karinės jūrų pajėgos nepajėgios apginti pakrantę. Minų tralai, sudarantys Pribaltikos šalių karinio jūrų laivyno pagrindą, po kokių dešimties metų bus susidėvėję, o pakeisti nėra kuo, nes visų trijų šalių laivynas pastoviai susiduria su finansavimo stoka.

Visos viltys, kaip visada, siejamos su NATO, tačiau čia Pribaltika pastoviai turi problemų. Pagrindinės aljanso karinės jūrų pajėgos užsiima Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos kranto linijos gynyba ir Rusijos karinės agresijos Baltijos jūroje atveju tiesiog nespės išgelbėti Lietuvos, Latvijos ir Estijos nuo naujos okupacijos.

Tai yra Pribaltikos šalių valdžios savo kišeninių ekspertinių centrų lūpomis eilinį kartą ragina NATO šalis daugiau dėmesio skirti joms, atitraukiant dėmesį ir resursus nuo savo saugumo Pribaltikos sąjungininkų gynybos naudai.

„Krizės metu NATO aktyviai užsiims transatlantinių jūros ryšių linijos gynyba ir neleis Rusijai prisiartinti prie Atlanto. Karinių laivų išdėstymą Pribaltikoje, visų pirma skirtų operacijoms atviroje jūroje, reikia suprasti kaip įrodymą įsitikinimo, jog jais galima pasitikėti“, — rašo pranešimo autoriai.

Tuo tarpu amerikiečių analitinė kompanija Rand Corporation tuo pat metu išspausdino savo pranešimą „Rusų agresijos sulaikymas Pribaltikos šalyse per stabilumą ir pasipriešinimą“. Šis pranešimas nuo ano skiriasi kruopščiu paskaičiavimu, kiek JAV doleriais kainuos Pribaltikos gynimas.

„Galinga technologinė iniciatyva aprūpinant visų trijų Pribaltikos valstybių pasipriešinimo taškus pareikalaus maždaug 125 milijonų JAV dolerių — pirmiausia aprūpinant įrenginiais, o taip pat finansuojant apmokymą, eksploatavimą ir techninį aptarnavimą“, — pabaltijiečiams praneša Rand Corporation karo analitikai.

Partizanus, kurie organizuos pasipriešinimą okupantui iki pagrindinių NATO šalių pajėgų pasirodymo, būtina aprūpinti prieštankiniais ir priešlėktuviniais ginklais. O dar jiems bus reikalingi prietaisai matymui naktį. Trims  Pribaltikos  šalims taip pat rekomenduojama pastatyti keletą sandėlių maisto ir amunicijos saugojimui būsimiems „miško broliams“.

Visas šias priemones partizaninio judėjimo organizavimui Pribaltikos  šalys finansuos pačios, o jų pinigai kris į amerikiečių karinių kompanijų kišenes.

Į karinę Rand Corporation politiką verta pažvelgti maksimaliai rimtai. Prieš trejus metus viena iš priežasčių, dislokuojant kiekvienoje Pribaltikos  šalyje po rotacinį NATO batalioną, tapo Rand Corporation žaidimas apie tai, per kiek valandų Putinas okupuos Pribaltiką. Kodėl Putinui reikia okupuoti Pabaltijį, nebuvo patikslinta: okupuos ir tiek!

Išvada apie tai, jog Rusijos kariuomenė per 72 valandas pasieks Pabaltijo sostines ir NATO nesuspės ateiti pagalbon, privertė aljansą permesti į Pribaltiką karinę infrastruktūrą.

Vilnius, Ryga ir Talinas laiko šį Varšuvoje vykusio NATO samito sprendimą rimtu savo pasiekimu užsienio politikoje ir tą pasiekimą norėtų pakartoti. Tačiau laikai pasikeitė. Varšuvos samitas vyko dar neatėjus Trampui, ir Pribaltika savo gynybos stiprinimą tada gavo “už gražias akis”.

Šiuo metu už rūpinimąsi apsaugojimu nuo išgalvotos “rusų agresijos” Lietuva, Latvija ir Estija privalės mokėti šio saugumo garantijos “donorams” realius pinigus.

Tuos pačius 125 milijonus dolerių, kurie, buhalterių kruopščiai paskaičiuoti, buvo paminėti Rand Corporation pranešime, Pribaltikos  šalys privalės sumokėti amerikiečiams. Prietaisai matymui naktį, prieštankiniai ir priešlėktuviniai ginklai, karinė amunicija — visa tai Pribaltikos  vyriausybės pirks iš amerikiečių karinių kompanijų jų nustatytomis kainomis.

Jei bandys pirkti iš kitų, pagrindiniai sąjungininkai nesupras. Jei išvis nenorės pirkti, o paprašys padovanoti kaip ištikimiems sąjungininkams, tuo labiau nesupras. Šiandien Vašingtone dominuoja neginčytina nuostata, jog sąjungininkai už paslaugas, užtikrinant jų saugumą, turi mokėti amerikiečiams. Suprantama: savo biudžeto sąskaita į aukštesnį lygį kelti JAV karinę pramonę.

Apie tai ir kalbama Rand Corporation pranešime: ką jums reikia nusipirkti ir už kokią sumą.

Naujos Pribaltikos  šalių “pergalės” militarizuojant savo kraštus nuims nuo savo piliečių pečių paskutinius marškinius, siekiant sumokėti amerikiečiams už saugumą.

Be to, Rand Corporation praeitais metais išspausdino pranešimą “Tarpvalstybinės agresijos efektyvaus sulaikymo reikalavimų tyrimas”, kuriame pripažino Rusijos karinės agresijos prieš Pribaltikos  šalis galimybę.

Ir kodėl jis dabar ragina Pribaltikos  sąjungininkus apsirūpinti prieštankiniais ginklais ir prietaisais matyti naktį? Būtent tuo tikslu: nusivilkite paskutinius marškinius ir pirkite amerikiečių Karinio pramoninio komplekso produkciją.