Povilas Gylys. APIE LKP ATSISKYRIMĄ NUO TSKP

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://www.facebook.com/profi... 2019-05-29 11:36:40, skaitė 259, komentavo 3

Povilas Gylys. APIE LKP ATSISKYRIMĄ NUO TSKP

Jau greit bus trisdešimt metų, kai man ir mano buvusiems bendražygiams organizavusiems Lietuvos komunistų partijos atsiskyrimą nuo TSKP yra klijuojama išdaviko, sąmokslautojo, kremlinio etiketė. Klijuoja ją mums tarybinės nomenklatūros atstovo, stalininio komjaunuolio, marksizmo leninizmo katedros dėstytojo, sako, per aukščiausio lygio komunistinę rekomendaciją išimties tvarka profesoriaus vardą gavusio Vytauto Landsbergio vadovaujamas grupuotė. Dabar dažnai juos vadinu dvaru.

O juk tik kvailys ir provokatorius gali manyti, kad Lietuvos komunistų atsiskyrimas nuo Maskvos nebuvo pirmas TEISINIS žingsnis į šalies nepriklausomybę (POLITINE prasme pirmas žingsnis buvo, be abejo, Sąjūdžio atsiradimas). Nes toje sistemoje komunistų partija ir valstybė buvo tas pats. Mat tada buvo vienpartinė sistema. 1989 m. gruody atskėlus lietuviškąją partijos dalį, buvo pradėta atskelti ir Lietuvos valstybė. Tik po to sekė 1990 m. vasario 7-ji ir kovo 11-ji.

Gruodžio mėnesį ši data turėtų būti tinkamai pažymėta. Bet dvaras bandys ją nutylėti. O ir dabartiniai vadinami kairieji jau tos datos, rodos , gėdijasi. Vytautas juos , matyt, įtikino.