Švedijai nesiseka integruoti naujai atvykusių migrantų

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2019/0... 2019-06-05 13:14:17, skaitė 235, komentavo 1

Švedijai nesiseka integruoti naujai atvykusių migrantų

Larso Clamsforso, ekonomikos profesoriaus emerito, naujame tyrime skelbiama, kad į Švediją naujai atvykusių migrantų integracija nevyksta sklandžiai, praneša Švedijos Sveriges radijas. Kas penktas Švedijos imigrantas yra bedarbis.

Švedija naujai atvykusių migrantų integracijos į darbo rinką atžvilgiu prasčiausiai atrodo ir Šiaurės regiono šalių kontekste. Kaip pažymima, Norvegija, Danija ir Suomija imigravusius asmenis į darbo rinką integruoja sėkmingiau.

Tyrime L. Clamsforsas pažymi, kad viena pagrindinių naujai atvykusių imigrantų problemų yra ta, kad jie dažniausiai yra neturintys įvairiems darbams reikalingų įgūdžių ir, jei dirba, tai įprastai dirba aukštos kvalifikacijos nereikalaujančius darbus.

Nedarbo lygio skirtumas tarp Švedijoje gyvanančių imigrantų ir pačių švedų yra akivaizdus. Švedijos viešojo įdarbinimo agentūros (Arbetsförmedlingenduomenimis, praėjusiais metais nedarbo lygis tarp švedų buvo kiek mažesnis nei 4 proc., kuomet tarp imigrantų jis siekė beveik 20 procentų.

Su panašiomis kaip Švedijos problemomis susidurianti Vokietija, naujųjų imigrantų nedarbo lygį mažinti siekė paskelbdama valdžios subsidijuojamą programą. Vadinamosios vieno euro per vieną valandą programos tikslas buvo į darbo rinką integruoti 100 tūkstančių Vokietijos imigrantų. Visgi programa nebuvo sėkminga. Apie 65 proc. per praėjusius kelis metus į Vokietiją atvykusių „prieglobsčio prašytojų“ vis dar yra bedarbiai.

Parengta remiantis užsienio žiniasklaidos informacija.