Teisiniai pagrindai pradedantiesiems banditams. Krata. Ką reikia žinoti kai prieš jus yra vykdoma krata ir ką reikia būtinai padaryti prieš prasidedant kratai ir po

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-06-05 18:19:42, skaitė 522, komentavo 0

Teisiniai pagrindai pradedantiesiems banditams. Krata. Ką reikia žinoti kai prieš jus yra vykdoma krata ir ką reikia būtinai padaryti prieš prasidedant kratai ir po

Teisiniai pagrindai pradedantiesiems banditams. Krata.

Ką reikia žinoti kai prieš jus yra vykdoma krata ir ką reikia būtinai padaryti prieš prasidedant kratai ir po.

Nusirašykite teisėjo nutartį visą pilnai.

Atsiminkite - kratą prieš jus atliekantys asmenys nėra ir nebus jūsų draugai. Vertinkite juos kaip savo asmeninius priešus. Jei įmanoma - filmuokite jų veiksmus.

Baudžiamojo proceso kodekso 145 straipsnyje nustatyta, kad krata siekiant surasti ir paimti dokumentus taip pat ir bet kuriuos daiktus, galinčius turėti reikšmės nusikalstamai veikai tirti daroma motyvuota ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartimi. Nutartyje  turi  būti nurodyta kokių objektų bus ieškoma. Po kratos protokole turi būti nurodyti paimti daiktai ir  dokumentai  ir  aprašyti  pagrindiniai  jų  požymiai.

Jei kratos metu jokie daiktai ir dokumentai nebuvo paimti, tai nurodoma  protokole. Vienas kratos protokolo egzempliorius paliekamas asmeniui, pas kurį buvo daroma krata.

Dabar DĖMĖSIO! Jei kratos protokole nėra daiktų kurie išvardinti motyvuotoje ikiteisminio tyrimo teisėjo nutartyje - tai reiškia KRATA NETEISĖTA. Ką daryti? Rašyti pareiškimą skųsti ir reikalauti atlyginti moralinę ir materialinę žalą.

Žinoma. Pareigūnai kurie vykdė kratą yra nė prie ko. Jie gavo įsakymą ir jį vykdė. Ikiteisminio tyrimo teisėjas greičiausiai ne pats sugalvojo, kad jus reikia pakratyti.

Reikia rašyti pareiškimą dėl viešo reputacijos pažeminimo ir ŠMEIŽTO. Jums būtinai reikia išsiaiškinti kas toks jus apšmeižė. Krata vyko dieną. Stebėjo visi kaimynai. Šeimos nariai patyrė stresą. Dėl kažkokio asmens  neteisingo kaltinimo. Arba šmeižto. Išsivalyk savo aplinką. Logiška?

Po kratos pasamdykite specialistus ir suraskite kur kratos metu prievartos struktūrų pareigūnai sumontavo pasiklausymo aparatūrą. Lietuvoje normali procedūra darant kratą pakišti pasiklausymo aparatūrą.

"Klausymosi aparatūra Kedžių namuose buvo sumontuota 2009 metų spalio 5 dieną – tuoj po teisėjo Furmanavičiaus ir  Naruševičienės nužudymo. Tai padarė pareigūnai, atvykę į Kedžių namą, kuriame gyveno įtariamas žudikas D.K., daryti kratos." - Lrytas

--- Naudingos citatos ---

62 straipsnis. Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmų ir nutarimų apskundimas
Ikiteisminio tyrimo pareigūno proceso veiksmus ir nutarimus proceso dalyviai arba asmenys, kuriems taikytos procesinės prievartos priemonės, gali apskųsti ikiteisminį tyrimą organizuojančiam ir jam vadovaujančiam prokurorui. Jei prokuroras atsisako patenkinti skundą, šis jo nutarimas gali būti skundžiamas aukštesniajam prokurorui šio Kodekso 63 straipsnyje nustatyta tvarka.

bet:

"...reikalaujant žalos atlyginimo reikia įrodyti tris būtinąsias atsakomybės sąlygas: pareigūnų ir (ar) teismo neteisėtus veiksmus, priežastinį ryšį ir žalą (nuostolius). „Neįrodžius bent vienos iš būtinųjų atsakomybės sąlygų, žalos atlyginimas negalimas, nes nebūtų teisinio pagrindo žalos atlyginimui“, – pabrėžė advokatas..."