Ugnius Kiguolis: „Konstitucija 38 straipsnis - informacija vaikams iki 25 metų“

Autorius: Ugnius Kiguolis Šaltinis: https://minfo.lt/aktualijos/st... 2019-06-08 07:55:16, skaitė 249, komentavo 1

Ugnius Kiguolis: „Konstitucija 38 straipsnis - informacija vaikams iki 25 metų“

Šiuolaikinis jaunimas gyvena internete ir labai mažai kuo domisi, tuo labiau įstatymais. Ši nurodyta amžiaus grupė yra lengviausiai pažeidžiama, ja lengviausia manipuliuoti ir įpiršti įvairias idėjas manipuliacinių antraščių, lozungų, NLP tekstų pagalba. Daugeliui pats žodis konstitucija, ir ką jis reiškia, yra negirdėta.

Taigi, trumpa pamokėlė:

Konstitucija yra pagrindinis įstatymas, įtvirtinantis piliečių laisves ir teises bei nustatantis valdžios šakų tarpusavio santykius ir ryšius.

Paprastai valstybėse Konstituciją aiškina, taiko ir gina specialus teismas – Konstitucinis teismas. Tai yra aukščiausias teisingumo organas, jo sprendimai yra galutiniai ir neapskundžiami.

Konstitucijos straipsnių pakeitimai galimi tik gaunant atitinkamus referendumo rezultatus.

Konstitucijos III skirsnis. Visuomenė ir valstybė - 38 straipsnis

Šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas. Valstybė saugo ir globoja šeimą, motinystę, tėvystę ir vaikystę. Santuoka sudaroma laisvu VYRO ir MOTERS sutarimu. Valstybė registruoja santuoką, gimimą ir mirtį. Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją. Sutuoktinių teisės šeimoje lygios. Tėvų teisė ir pareiga – auklėti savo vaikus dorais žmonėmis ir ištikimais piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti. Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje ir tausoti jų palikimą.

Tad visi, šeštadienį kliedėsiantys "Mes Šeima", paskaitykite dar kartelį 38 straipsnį.

Love is Love. Family is Family. Thats different. Mylintiems nereikia rėkauti ir viešai savo meilės demonstruoti. Paradais siekiama įtvirtinti homoseksualizacijos schemą, kuri neturi nieko bendro su deklaruojamais šūkiais.

Visos problemos, kurias bandoma užkabinti šeimos statuso neturėjimui, gali būti sprendžiamos ir kitaip.

Pakartotinai kviečiu birželio 8 dieną 12 val Vilniaus Bernardinų parke vyksiantį šeimų pasivaikčiojimą parke. Tai atsvara klykiantiems.

Ugnius