Liks įamžinta istorijos metraštyje: Dalios Grybauskaitės atsisveikinimo žodis

Autorius: Vladimiras Matvejevas Šaltinis: https://sputniknews.lt/columni... 2019-06-14 17:07:52, skaitė 131, komentavo 1

Liks įamžinta istorijos metraštyje: Dalios Grybauskaitės atsisveikinimo žodis

Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė Seime perskaitė savo paskutinį metinį pranešimą, kalba buvo kupina pasigėrėjimo savimi ir pamokymų išrinktam prezidentui Gitanui Nausėdai

Jam buvo patariama nepasiduoti pagundai užmegzti ryšius su kaimynais Rytuose. Seimo narius Grybauskaitė skatino imti pavyzdį iš jos ir sąžiningai tarnauti Lietuvos žmonėms.

Pratarmė

Klausantis Grybauskaitės kalbos iš Seimo tribūnos, neapleido nuojauta, kad Dalia Polikarpovna jaučiasi visų įžeista ir įskaudinta. Bet atmintyje iškilo vaizdas, kaip prieš savaitę jos bendražygiai su ovacijomis lydėjo savo numylėtinę į Briuselį. Išrinkus naują Europos Parlamentą, pradėtos derybos dėl Europos aukštųjų struktūrų — Europos Komisijos ir Europos Tarybos — vadovybės. Daliai Grybauskaitei buvo pranašaujamas aukštas — net Europos Tarybos vadovo — postas.

Tačiau, matyt, kažkas Europos sostinėje pakrypo ne ta linkme, ir Grybauskaitė nusiminusi grįžo namo. Visame pasaulyje pagarsėjusi kaip agresyvi rusofobė, Grybauskaitė, regis, neatitinka naujos būsimos ES realybės, kuri aiškiai nukreipta į santykių su Maskva atkūrimą. Jei Grybauskaitei "kažkas šviestų", tai paskutinė jos kalba Lietuvos Seime būtų ne vietinės, bet globalios — visą Europą apimančios reikšmės. O iš valstybės vadovės lūpų vėl liejosi stereotipinės frazės apie "Rytų grėsmę", prieš kurią jos Ekscelencija kovojo visą savo gyvenimą, net būdama TSRS Aukštosios partinės mokyklos dėstytoja.

Gyvenimas be priešo — nuobodus

Kadangi ES vadovybėje Dalia Grybauskaitė niekam nereikalinga, reikia toliau politikuoti savo terpėje. Ką gali žinoti, galbūt po penkerių metų vėl bus išrinkta į prezidentus. O kol kas reikia duoti griežtos mokytojos nurodymų naujam prezidentui, kad jis būtų apsaugotas nuo pagundos "bendradarbiauti su priešiškomis valstybėmis".

"Nesubrendę politiniai sprendimai ir pareiškimai apie bendradarbiavimą su priešiškomis valstybėmis gali tapti šliaužiančiomis grėsmėmis, kurios mus pavers įkaitais, kai turėsite rinktis tarp blogų ir labai pavojingų sprendimų", — griežtai įspėjo Gantaną Nausėdą Grybauskaitė.

Ir nors šių "priešiškų valstybių" pavadinimai nenuskambėjo, tačiau girdintys lai išgirsta ir prisimena, kurią valstybę Grybauskaitė vadino ne tik priešiška, bet ir teroristine.

Autoritetai ir dievaičiai

Ar Gitanas Nausėda išgirdo šiuos žodžius? Štai kur klausimas. Čia turime prisiminti, kad net rinkimų kampanijos metu išrinktasis prezidentas Nausėda yra sakęs, kad jam autoritetas yra buvęs prezidentas Valdas Adamkus. Tačiau Grybauskaitės stabas yra "pirmasis faktinis Lietuvos vadovas" Vytautas Landsbergis.

Kaip žinoma, tarp šių dviejų istorinių figūrų (Adamkaus ir Landsbergio — Sputnik) santykiai ne patys geriausi. Iš to, matyt, reikia daryti išvadą, kad valdydamas šalį Gitanas Nausėda konsultuosis ne tik asmeniškai, bet ir mintimis su Valdu Adamkumi. Taigi, reikės nuolat laukti konservatorių stovyklos į ratus kaišiojamų pagalių. Dėdulė yra labai jautrus ir kerštingas...

"Dėl mano šaunaus vadovavimo"

Bet grįžkime prie Grybauskaitės kalbos. Iš jos išplaukia, kad viskas, kas per pastaruosius dešimt metų Lietuvoje buvo padaryta gera, yra asmeniniai Dalios Polikarpovnos nuopelnai. Visi čia esantys deputatai ir ministrai Seime ir Vyriausybėje viso labo kėlė intrigas Seime, kai tuo tarpu prezidentė nemiegojo naktimis, badavo ir jaudinosi dėl paprastų žmonių gerovės.

Pagrindinis Dalios Grybauskaitės nuopelnas yra tas, kad Lietuvos teismų sistema jos statytinių dėka tapo sąžiningiausia ir padoriausia. O visas šmeižtas sąžiningų teisėjų ir teisininkų atžvilgiu — piktadarių machinacijos.

Nemenkas Grybauskaitės indėlis ir kovoje su korupcija. Ypač įsimintina herojiška prezidentės integracija į korumpuotų pareigūnų, dalyvaujančių "MG Baltic" byloje, irštvą. Kitose šalyse dėl tokių dalykų net prezidentas būtų įkalintas, tačiau sąžiningiausias Lietuvos teisingumas Dalios Grybauskaitės veiksmuose neįžvelgė jokio politinio nusikaltimo. Matyt, buvo atsižvelgta į Grybauskaitės nuopelnus Lietuvos žmonėms.

Krūtine už žmonių gerovę

O kaipgi žmonės? Savo pranešime Grybauskaitė užsiminė paviršutiniškai. Atseit, kažkas vyksta liaudies masėse, žmonės kažkaip gydomi, kažkaip vyksta švietimas ir socialinė apsauga. Pagrindinis prezidento uždavinys yra ne trukdyti žmonių išlikimui, bet tik rūpintis jų apsauga nuo "priešiškų valstybių". O toliau — "nuostabi mūsų daina, pradėkime iš naujo".

Ginti reikia ne žmonių kūnus, o jų sielas, kurias bando apdergti "priešiškos valstybės" ir jų atstovai Lietuvoje. Ir, norint atskleisti šias machinacijas, turėtų būti pajungta sąžiningiausia žiniasklaida — LRT, valstybinė televizija ir radijas. Prezidentė Grybauskaitė savo kalboje tam skyrė ypatingą dėmesį.

Atseit, piktavaliai nori pakenkti žurnalistams, kuriems vadovauja Grybauskaitės numylėtinė Monika Garbačiauskaitė-Budrienė. Galų gale, tik sąžiningai Monikai pradėjus vadovauti LRT, žurnalistai pradėjo kurti liaupsinančius filmus apie prezidentą Grybauskaitę. Ir svarbiausia — kiekviename žingsnyje atskleisti agentų ir šnipų machinacijas įvairiose Lietuvos ekonomikos ir viešojo gyvenimo srityse.

Epilogas

Išeidama prezidentė Dalia Grybauskaitė tikisi ilgą laiką išlikti didelėje Lietuvos politikoje. Galų gale, jai yra tik 63 metai — pats jėgų žydėjimas politikos gyvenime. Taigi, perspektyvos vėl tapti prezidentu 2024 metais Grybauskaitei yra gana didelės. Tiesa, ji pamiršta, kad senolio Vytauto Landsbergio anūkas Gabrielius iki to laiko bus sulaukęs 42 metų amžiaus ir pats galės tapti kandidatu į Lietuvos prezidentus.

Autoriaus nuomonė gali sutapti su redakcijos pozicija.