Nugalėjusio Liberazmo vaivorykštinė Vilniaus miesto savivaldybė ėmėsi APMOKESTINTI PRADINUKŲ MOKSLĄ valstybinėse mokyklose. Konstitucija? Ne, negirdėjom

Autorius: Vitalijus Balkus Šaltinis: https://www.facebook.com/vital... 2019-06-18 20:06:27, skaitė 345, komentavo 7

Nugalėjusio Liberazmo vaivorykštinė Vilniaus miesto savivaldybė ėmėsi APMOKESTINTI PRADINUKŲ MOKSLĄ valstybinėse mokyklose. Konstitucija? Ne, negirdėjom

Rytoj - birželio 19-ą dieną 13-ą valandą, pirmą kartą Lietuvoje valstybinėje mokykloje bus įvestas oficialus privalomas papildomas mokestis. Vilniaus miesto taryba rytoj planuoja pritarti jau dabar 100 EUR / mėn. iš pradinukų tėvų renkamam mokesčiui.

Įstatymai ir net Konstitucija šiuo atveju panašu negalioja. O kaip galios, jei kasmet buvo surenkama per 300 tūkst. "juodų" pinigų. Ir taip beje jau 20-ti metai .

Bet įdomioji dalis dar yra viena. Mūsų šaunūs spaudos žmonės greitai sulekiantys jei pakvimpa lavoniena arba kokia bl...t ima pasakoti kaip ji už rankenos pasigavo kokią įžymybę it velniai kryžiaus kratosi klausimo kur kvepia tikrai rimtų dėdžių ir tetų interesais ir korupcinė sudedamoji be padidinamo stiklo matosi , tačiau reikia padirbėti . Vakar asmeniškai susiskambinau bent su 8 ne pačiais paskutiniais žmonėmis ir pats geriausias pasiūlymas buvo surengti piketą , o tai neturės jie paveikslėlio gražaus ir suprask redaktorius "papjaus". Na bravo gerai , kad nors nepasiūlė ką nugalabyti Tarybos salėje.

Posėdžio dokumentai: https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/posedziai/posedzio-klausimas/?id=74827

Ištrauka iš bandomo priimti dokumento "VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ DVIEJŲ MOKYTOJŲ VISOS DIENOS MOKYKLOS MODELIO APRAŠAS":

IV. MODELIO KLASĖS PASLAUGOS  FINANSAVIMAS

23. Ugdymas modelio klasėje pasitelkiant antrąjį mokytoją yra mokama mokyklos teikiama paslauga.

24. Už ugdymą modelio klasėje pasitelkiant antrąjį mokytoja moka mokinių, lankančių modelio klasę, tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokestį už šią paslaugą sudaro išlaidos skirtos, antrojo mokytojo darbo užmokesčio sumai neatskaičius mokesčių, padengti.

25. Antrojo mokytojo darbo užmokesčio dydis nustatomas vadovaujantis teisės aktų reikalavimais.

26. Mokestis už vaiko (-ų) ugdymą pasitelkiant antrąjį mokytoją ir jo mokėjimo tvarka nustatoma trišalėje sutartyje. Šiame punkte nurodytas mėnesinis mokestis vienam mokiniui apskaičiuojamas padalijus antrojo mokytojo mėnesinį darbo užmokestį, nurodytą šio Aprašo 34 p., sudarančią sumą iš modelio klasę lankančių mokinių skaičiaus.

27. Antrojo mokytojo darbo santykiai su mokykla įforminami laikantis teisės aktų reikalavimų.

28. Pagrindiniam mokytojui, vykdančiam pradinį ugdymą kartu su antruoju mokytoju šiame Apraše nustatyta tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis gali būti didinamas darbo užmokestis.

29. Mokyklos administracija darbo užmokestį antrajam mokytojui moka iš atskiros sąskaitos, į kurią tėvai (globėjai, rūpintojai) trišalėje sutartyje nustatyta tvarka sumoka šiame Apraše nustatytą mokestį.
[...]

Nežinau, kaip jums - o man tai pederastų princesė Šimašius demonstruojasi visu savo vaivorykštiniu gražumu. Kol kas bus bandoma gaidinti "Genio" progimnazijos pradinukų tėvus. Jeigu tėvų dulkinimas nusitiks didesnio pasipriešinimo - ant liberastinio bybio bus pamauti VISI VILNIAUS PRADINUKŲ TĖVAI.

MAZELTOFF, baudžiauninkai ir kumečiai.