Kruopščiai slepiami istoriniai faktai ir dabartinė realybė - trumpas kursas

Autorius: Šturmuotojas Šaltinis: https://sunaikinta-tiesa.jimdo... 2019-06-26 21:05:49, skaitė 306, komentavo 7

Kruopščiai slepiami istoriniai faktai ir dabartinė realybė - trumpas kursas

1941 m. Stalino „vyrų su fakelais įsakymas“

Taip vadinamasis „vyrų su fakelais įsakymas“ (Fackelmännerbefehl) yra 1941 m. lapkričio 17 d. Stalino išleistas įsakymas. Jame skelbiama, kad rusų partizanai, specialiai persirengę vokiškomis, ypač Waffen-SS uniformomis, turėjo naikinti visas gyvenvietes maždaug 40-60 km ruože gilyn nuo pagrindinio mūšio linijų ir negailestingai žudyti savus civilius gyventojus. Kartu su šia taktika buvo svarbu palikti keletą išgyvenusiųjų, kurie galėtų pranešti apie tariamas vokiečių teroro atakas. Šį kariavimo metodą taip pat patvirtino vokiečių kariai, kurie paėmė į nelaisvę daug rusų partizanų, dėvinčių vokiškas uniformas.


                                                                                        KODĖL holokaustas yra MELAS?

1.  Raudonojo Kryžiaus ataskaita

Tarptautinis Raudonasis Kryžius buvo dislokuotas visose vokiečių darbo, internuotų asmenų, koncentracijos ir kalėjimo stovyklose Antrojo pasaulinio karo metu. Raudonajam Kryžiui niekuomet nebuvo leista patekti į rusų stovyklas prieš Antrąjį pasaulinį karą, jo metu ar po jo. Savo teismo procesų Kanadoje tarp 1980-ųjų ir 1990-ųjų metu profesorius Ernstas Cundelis galiausiai privertė Raudonąjį Kryžių paskelbti jo įrašus iš vokiečių stovyklų, nepaisant smarkių Izraelio prieštaravimų. Raudonojo Kryžiaus įrašai rodo, kad ten nebuvo dujų kamerų, o bendras šiose stovyklose Antrojo pasaulinio karo metu žuvusiųjų kalinių skaičius yra 271 301, daugiausia nuo šiltinės. 

2. Jungtinių Valstijų oro pajėgų darytos stovyklų aero-nuotraukos

Nuo 1942 m. iki Antrojo pasaulinio karo pabaigos Jungtinių Valstijų oro pajėgos atliko visų tariamų „mirties stovyklų“ žemo skridimo mažos spartos fotografavimą tam, kad gautų įrodymų apie tai, kas ten vyko. Tai sekė po žydų tvirtinimų Vakaruose, kad ten vyko masinės žudynės. Visos šios fotografijos buvo paskelbtos 1979 m., kai jos buvo išslaptintos. Nė viena iš šių fotografijų nerodo jokių masinių žudynių ar milijonų kūnų sunaikinimo ženklų.

3. Vakarų sąjungininkai niekuomet neišlaisvino jokių mirties stovyklų su dujų kameromis

Niekas iš Vakarų sąjungininkų (D. Britanija, Kanada, JAV, Australija, Prancūzija etc.) neišlaisvino jokių stovyklų, turėjusių dujų kameras ar kitas masinio žudymo sistemas jose. Visos tariamos mirties stovyklos su dujų kameromis buvo išlaisvintos rusų. Atitinkamai bet kokie tariami įrodymai apie mirties stovyklas ir/ar dujų kameras atėjo išimtinai iš sovietų Rusijos. Vakarų sąjungininkai iš viso išlaisvino 12 pagrindinių stovyklų, o sovietų Rusija 8 pagrindines stovyklas.

Nors holokausto afera tariamai "įvyko" daugiau kaip prieš 70 metų, skaičius tų žydų, kurie asmeniškai "išgyveno"per šią apgavystę, nuolat auga kiekvienais metais-nors pagal visus gamtos dėsnius jų skaičius laikui bėgant turėtų reguliariai mažėti dėl natūralių mirčių.

Taip pat kasmet vis didėja kosminės pinigų sumos,be perstojo mokamos šiems tariamai "išgyvenusiems" tarptautiniams aferistams vien už jų prasimanymus ir begėdišką melą.

„Aušvico kalinys“ sako, kad jo istorija buvo melas

Mokinių komentarai:

- 6 MILIJONAI, NESUTINKU.

- SUKČIAU...

- TU ŽYDE MELAGI...

Kodėl šis ŽYDAS nepūna kalėjime?

91-erių metų vyras, kuris ištisus metus tvirtino, jog jis buvo išgyvenęs holokaustą ir kalinys Aušvice, pripažino, kad jis išgalvojo šią istoriją.

Džozefas Hirtas iš Pensilvanijos  važinėjo po JAV skaitydamas paskaitas mokyklose ir koledžuose apie savo patirtį Aušvice. Tačiau neseniai, trečiadienį, laiške LNP laikraščiui Hirtas pripažino, kad jo istorijos buvo melas, ir jis niekada nebuvo įkėlęs kojos į šią tariamą „mirties stovyklą“.

Hirto prisipažinimas pasirodė praėjus kelioms savaitėms po to, kai jo pabėgimo iš Aušvico istorija buvo patikrinta Endriu Reido, istorijos  mokytojo Turine, Niujorko valstijoje. Reidas ir keletas mokinių balandžio mėn. dalyvavo Hirto prezentacijoje, ir pedagogas priėjo išvados, kad daugelis pranešėjo tvirtinimų nėra pagrįsti.

Jis pradėjo savo paties tyrimą, pasibaigusį 25 puslapių laišku, kurį jis išsiuntė žiniasklaidos kanalams ir organizacijoms, kurios rašė apie Hirtą arba palaikė jį. Tos organizacijos nesąmoningai įamžino „jo neteisingus tvirtinimus netgi didesnei auditorijai“, teigė Reidas. Tarp kitų išvadų jo tyrimas nurodė, kad identifikacijos numeris, ištatuiruotas ant Hirto rankos, iš tikrųjų buvo kito kalinio iš 1944 m.

2016 m. rugpjūčio 26 d. 

GERARDAS MENUHINAS YRA ŽYDŲ RAŠYTOJAS IR ŽYMAUS SMUIKININKO JEHUDOS MENUHINO SŪNUS

„HOLOKAUSTAS YRA DIDŽIAUSIAS MELAS ISTORIJOJE. VOKIETIJA NEKALTA DĖL ANTROJO PASAULINIO KARO.“
GERARDAS MENUHINAS
SĄŽININGAS ŽYDAS, KURIO KENKSMINGAS TVIRTINIMAS YRA „MOSSADO“ TAIKINYS


„Holokaustas yra sėkmingas istorinis prasimanymas.“ - Vyriausiasis rabinas Arye Frydmanas iš Vienos „Süddeeutsche Zeitung“, gruodžio 12 d., 2006 m., p. 7


Po II pasaulinio karo, 1948 m., Aušvicas atidengia memorialinę paminklinę lentą, kurioje rašoma, jog mirė 4 milijonai žmonių. (dešinėje)

Po to, 1989 m., Aušvicas tyliai pakeitė memorialą patikslinta paminkline lenta su 1,5 milijono mirčių. 

KETURI MILIJONAI ŽMONIŲ KENTĖJO
IR MIRĖ ČIA NACIŲ ŽUDIKŲ

RANKOSE TARP 1940 IR 1945 METŲ

TEGUL ŠI VIETA AMŽIAUS BUS NEVILTIES ŠAUKSMAS IR ĮSPĖJIMAS ŽMONIJAI, VIETA, KURIOJE NACIAI NUŽUDĖ MAŽDAUG PUSANTRO MILIJONO VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ, DAUGIAUSIA ŽYDŲ, IŠ ĮVAIRIŲ EUROPOS VALSTYBIŲ.

AUŠVICAS - BIRKENAU

1940 - 1945       

Kur dingo 2,5 milijono žmonių?

Ernstas Cundelis ir daugelis kitų buvo uždaryti kalėjime vien dėl abejojimo „oficialiu“ 6 milijonų nužudytų žydų skaičiumi. Jie kaltinami esantys  „REVIZIONISTAI“

TIESA NEBIJO TYRIMO.                         

Kaip buvo nuolat keičiamas oficialus Osvencimo ir Maidaneko koncentracijos stovyklų aukų skaičius bėgant metams.

Kuo tai skiriasi nuo seno gero Orvelo REKTIFIKAVIMO?


Holokausto dujų kameros = sionistų žydų prasimanymas

Milijonai kūnų bovo sudeginti? Aušvico kaminas į niekur, nėra netgi pritvirtintas prie pastato, ir neturi angos! Pasirodo, tai buvo sufabrikuota kaip apgavystės atrama po karo.

Milijonų masiniai kapai? Dirvožemio pavyzdžių platūs bandymai ir žemės skverbimosi radaras įrodo 100%, kad Treblinkos žemė nebuvo suardyta. – Krege ataskaita

Zyklon B, tiesiog purškalas nuo vabzdžių, kuris naikina utėles, sąlygoja mėlynas dėmes,  A.- Drabužių ir lovų dezinfekavimo kamera Maidaneko stovykloje  B.- Aušvico „Dujų Kamera“ – mėlynų dėmių nebuvimas reiškia falsifikuotą (melagingą) „dujų kamerą“.

Sienos, testuotos dėl Zyklon B? Leichterio ataskaita, Rudolfo ataskaita, ir Teismo medicinos tyrimo institutas Krokuvoje įrodo, kad  Aušvico sienose nėra šių dujų pėdsakų. Zyklon B niekada nebuvo aptiktas jokiame lavone „holokausto“ metu.

„Holokausto“ nuotraukos? Ne, čia yra tragiškos, išsekusios ŠILTINĖS aukos Bergen Belzeno stovykloje dėl kelerių metų Anglijos ir JAV nežmoniško karo bombardavimo, nukreipto į Vokietijos maisto atsargas, miestus ir infrastruktūrą.

  • Hitleris buvo didis lyderis.
  • „Holokaustas“ yra DIDŽIULIS MELAS

„Adolfas Hitleris yra labai tolimas nuo pikto, kraujo trokštančio monstro, jis buvo išdidus, patriotiškas vokiečių nacionalistas, kuris siekė išalsivinti savo tautą nuo tarptautinės žydijos gniaužtų ir jos ekonominio dominavimo, žiniasklaidos monopolio bei destruktyvios socialinės kontrolės programos. Standartinė II pasaulinio karo istorija yra visiškai melaginga, ypač žydų holokausto mitas ir iracionalus Adolfo Hitlerio demonizavimas. II pasaulinio karo metu žydų kontroliuojami sąjungininkai (pirmiausia Jungtinės Valstijos, Jungtinė Karalystė ir Sovietų Sąjunga) buvo panaudoti sunaikinti nacinalsocialistų Vokietijos grėsmę, kurią ji kėlė tarptautinei žydijos parazitinei lupikiškai bankų sistemai, kuri buvo primesta didžiajai pasaulio daliai ir dabar įsitvirtino amžiams. Šešių milijonų žydų, nužudytų holokausto metu, oficiali dogma  yra ypatingai kenksminga psichologinė operacija pasaulinei visuomenei, skirta pateisinti Izraelio sukūrimą ir apriboti bet kokią ir visą kritiką, skirtą žydų galiai, nusikaltimams ir išsisukinėjimams.  holokaustai II pasaulinio karo metu buvo  tikri holokaustai, bet jie buvo vykdomi žydų (per jų sąjungininkų vyriausybių kontrolę) prieš nežydus.“

 – Solstice Larson, Belgijos antižydų aktyvistė

Tiesa apie knygų deginimą

Skurdo, benamystės, paplitusios prostitucijos, girtavimo ir visuomenės moralės smukimo situacija, su kuria susidūrė Adolfas Hitleris po žydų marksistų valdomos Veimaro respublikos žlugimo, buvo nepaprasta. Vienas iš veiksmų, kurių ėmėsi fiureris, buvo surinkti kalnus žydų pornografijos ir knygų, ginančių homoseksualumą, pedofiliją, marksizmą, komunizmą, bei visą medžiagą, laikomą moraliai gadinančia (tvirkinančia) gyventojų mases, ir visa tai viešai sudeginti. Į šį veiksmą visoje Vokietijoje buvo žiūrima kaip į tautos moralinės sielos apvalymą. Žydų kontroliuota tariama „istorija“ slepia faktą, kad milijonus vokiškų knygų po Antrojo pasaulinio karo sudegino sąjungininkai, siekiant nuslėpti bet ką pozityvaus apie reichą nuo vokiečių tautos. Vien sionistų okupuotoje D. Britanijoje per pastaruosius keletą dešimtmečių milijonai bibliotekų knygų buvo sudegintos ar sunaikintos, kadangi jos buvo laikomos „politiškai nekorektiškomis“. Daugelio didžiųjų autorių, tokių, kaip Markas Tvenas ar Enidas Blaitonas, knygos vaikams buvo perrašytos, kad atitiktų kultūrinio marksizmo socialinius principus ir dogmas.

Hitleris už rasės ir kultūros išsaugojimą, prieš žydų vieną pasaulio vyriausybę

„Aš esu visiškai laisvas nuo visos rasinės neapykantos: bet kokiu atveju, nepageidautina, kad viena rasė maišytųsi su kitomis rasėmis. Kryžminimasis niekada nedavė gerų rezultatų. Didžiavimasis savo paties rase, ir tai nereiškia paniekos kitoms rasėms, yra normalus ir sveikas jausmas. Aš niekad nelaikiau kinų ar japonų esančiais žemesniais už mus. Jie priklauso senovinėms civilizacijoms, ir aš laisvai pripažįstu, kad jų istorija yra aukštesnė už mūsų pačių. Jie turi teisę didžiuotis savo praeitimi, kaip ir mes turime teisę didžiuotis civilizacija, kuriai priklausome.“

- Adolfas Hitleris, politinis testamentas, 1945 m. vasario 13 d.

Vokiečių nacionalsocialistai niekada savęs nevadino „viešpataujančia rase“. Tai melaginga sionistų propaganda. Jie vadino save „Herrenvolk“, kas  viso labo reiškė „Šeimininkai savo pačių namuose“

„Vokiečių rasizmas buvo tyčia iškraipytas. Jis niekada nebuvo rasizmas, nukreiptas prieš kitą rasę. Tai buvo provokiškas rasizmas. Juo buvo siekiama visomis prasmėmis stiprios ir sveikos vokiečių rasės kūrimo. Hitleriui nerūpėjo valdyti milijonus išsigimėlių, jei jis galėjo to išvengti. Šiomis dienomis neretai matoma priklausomybė nuo alkoholio ir narkotikų. Hitleriui rūpėjo, kad vokiečių šeimos būtų sveikos, jam rūpėjo, kad jose augtų sveiki vaikai ir taip būtų atnaujinta sveika tauta. Vokiškas rasizmas buvo susijęs su kūrybinių savo pačių rasės vertybių bei kultūros atradimu iš naujo. Tai buvo tobulybės paieškos, kilni idėja. Nacionalsocialistų rasizmas nebuvo nukreiptas prieš kitas rases, o vyko savosios rasės labui. Juo buvo siekta apginti ir pagerinti savąją rasę bei norėta, jog visos kitos rasės sektų šiuo pavyzdžiu“ 

Leonas Degrelė

Pabuskite jūs, miegantys kvailiai !

ES MULTIKULTŪRALIZMAS YRA BALTŲJŲ GENOCIDAS 

MUSULMONAI TURI 3 KARTUS DAUGIAU VAIKŲ NEI BALTIEJI. IKI 2050 M. BALTIEJI BUS MAŽUMA SAVO PAČIŲ ŠALYSE

SIONISTŲ ŽYDŲ PLANAS NAUDOJA MASINĘ NELEGALIĄ IMIGRACIJĄ JAV IR ES, KAD NEUTRALIZUOTŲ IR SUNAIKINTŲ BALTĄJĄ RASĘ


ŽYDAI paaiškina, KODĖL jie atgabena milijonus musulmonų ir afrikiečių kolonistų į Europą

„Galutinis tikslas yra prievartinis visų pasaulio šalių koordinavimas: tai turi būti pasiekta per rasių maišymąsi, turint tikslą sukurti šviesiai rudą rasę Europoje. Dėl šios priežasties 1,5 milijono migrantų iš trečiojo pasaulio turi migruoti į Europą kiekvienais metais (kasmet). Rezultatas turėtų būti populiacija su vidutiniu 90 IQ, kuri yra per kvaila, kad ką nors suprastų, bet pakankamai protinga darbui. Europos šalys neturėtų NIEKADA VĖL BŪTI KONKURENTĖMIS kovoje už pasaulinį dominavimą, o jų sena daugelio tūkstantmečių  kultūra turėtų būti sunaikinta. Iracionalūs žmonės, kurie kovos prieš šį „rasių susimaišymą“, ir rodys bet kokį pasipriešinimą globaliai pasaulio tvarkai, turi būti nužudyti.“ 

– Thomas P. M. Barnett, ŽYDAS, Izraelio karinės konsultacinės firmos „Wikistrat“ direktorius, jo knyga „Pentagono naujasis žemėlapis“, 2004 m.

KAIP ŽYDAI valdys pasaulį

Žydų rabino Barucho Levio laiške komunizmo įkūrėjui žydui Karlui Marksui, pasirodžiusiame 1928 m., sakoma, kad žydai valdys pasaulį dėl baltųjų rasės išnykimo ir sienų panaikinimo. Tai leis ŽYDAMS įkurti pasaulio respubliką, kurioje ŽYDAI visur galės naudotis pilietybės privilegija ir galės būti laikomi pranašesne tauta.

Rabinas Emanuelis Rabinovičius savo kalboje Vengrijoje 1952 m. teigė, kad baltoji rasė yra pavojingiausias ŽYDŲ priešas, ir ji bus sunaikinta per rasių maišymąsi su tamsiosiomis rasėmis, kai tai bus padaryta, tuomet ŽYDŲ tauta galės išlaikyti viešpatavimą tamsiųjų žmonių pasauliui, kadangi ŽYDAI tuo metu bus INTELEKTUALIOJI rasė, kuri apsaugojo save nuo rasių maišymosi ir multikultūralizmo.

Visos žmonijos ir visų rasių interesas yra sustabdyti baltųjų rasinį genocidą, DEMASKUOTI ŽYDUS dėl baltųjų  gimstamumo mažėjimo: feminizmas, homoseksualizmas, abortai, priešiškumas šeimai, rasių maišymasis, masinė imigracija...

Apačioje kairėje: Negrų ir baltųjų IQ pasiskirstymas-

Vidutinis RASIŲ intelektas


Baltųjų genocido (sunaikinimo) projektas gali būti apibendrintas 3 fazėmis:

1. Tyčinis baltųjų žmonių gimstamumo sumažinimas, ŽYDAMS stumiant feminizmą, prieš šeimą nukreiptą propagandą, lengvo elgesio seksą, teises į abortus ir jų propagandą, homoseksualias santuokas ir jų propagandą, individualizmą, materializmą.

2. Masinė nebaltųjų imigracija per dešimtmečius, leidžiant imigrantų šeimoms susijungti, duodant jiems dosnius socialinio aprūpinimo pinigus iš baltųjų pinigų, siekiant išstumti baltųjų rasę, visa tai atliekama prižiūrint ŽYDAMS vyriausybėje, ir socializmo propagavimas ŽYDŲ vyraujančioje žiniasklaidoje

3. Rasių maišymosi (mišrių santuokų) tarp baltųjų ir nebaltųjų propagavimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, visose ŽYDŲ vykdomo "švietimo" programose, „Walt Disney“ ŽYDŲ kuriamuose filmuose vaikams, Holivudo ŽYDŲ filmuose, „MTV“ ŽYDŲ muzikos industrijoje

Šių punktų kombinacija sąlygos baltųjų žmonių PAKEITIMĄ jų GIMTINĖSE kitomis rasėmis. Jei tai nebus sustabdyta, per 100 ar 120 metų daugiau nebebus baltųjų žmonių žemės paviršiuje, nebebus baltųjų (europinės) civilizacijos, bet tik mažos baltųjų gentys, išmėtytos šen bei ten.

 

„Aš kalbu apie BALTOSIOS RASĖS MIRTĮ. Apie visišką taip vadinamosios arijų rasės visų dauginimosi priemonių pašalinimą. Žmonės, dabar mes kontroliuojame šios rasės likimą. Dabar tinkamas laikas užtikrinti, kad baltoji rasė taptų nykstančia dėl mišrių santuokų ir turinčia faktiškai nulinį gimstamumo rodiklį. Mums visiems patiko vizija, pasikartojanti visame pasaulyje kasdien, apie paskutiniuosius baltuosius vaikus, žaidžiančius su mažais tamsiaisiais vaikais, ir žinančius, kad jie yra paruošti jų galutiniam sunaikinimui. Mes galime sunaikinti senovinę gryną arijų vaiko giminystės liniją, įtikindami jį ar ją apie altruizmą gimdyti tarprasinius vaikus. Mes privalome išplėsti rasių maišymąsi miestų centruose į šios šalies priemiesčius ir kaimo vietoves. Agresyvesnės programos, skirtos integruoti šias vietoves, dabar yra vykdomos per HUD (JAV Gyvenamųjų namų ir miesto vystymo departamentas – vert. past.). Baltųjų vaikų būsimosios kartos sunaikinimas vertas bet kokios kainos. Mes norime, kad kiekvienas baltasis tėvas jaustų kančią dėl to, kad jo vaikai vedė spalvotuosius sutuoktinius ir gimdo dvirasius vaikus.“

- Abe Foxman; ADL (JAV Antidifamacijos lygos) pirmininkas


Tas žvilgsnis, kuriuo pažvelgiate...

kai galiausiai išsiaiškinate, jog žydai pradėjo II pasaulinį karą tam, kad susigrąžintų Vokietiją žydų kontrolėn; Hitleris buvo teisus, Amerika ir Europa dabar yra žydų marionetės; holokaustas yra visiškas pramanas, sukurtas plauti smegenis nežydams, kad šie niekada nesidomėtų žydų kontrole jų (nežydų – vert. past.) bankams, vyriausybei ir žiniasklaidai; ir vienintelis realus sprendimas siekiant ištaisyti mūsų tautų padėtį yra nustatyti apribojimus žydams dirbti šiuose pagrindiniuose sektoriuose.


- Aš esu vienintelis vadovas žmonijos istorijoje, kuris išlaisvino savo šalį nuo Rotšildų žydiško centrinio banko ir žydų marksistų per 12 metų... ligi tavo šalis, kontroliuojama tarptautinės žydijos, kariavo II pasaulinį karą mano šalyje ir išgelbėjo žydiją nuo mano genialaus plano, kuris taip pat galėjo būti taikomas tavo šalyje ir būtų išgelbėjęs visą pasaulį

- Tu, kvailas gojau (nežyde), mes sunaikinome tavo paskutinį šansą būti išgelbėtam nuo mūsų, nemokša. Jo planas buvo velniškai pavojingas mums. Dėkui tavo marionetiniams vadams, kurie yra priežastis, kodėl šiandien mes valdome tave, gojau!


ŽYDAI SAKO: „AUŠVICAS BUVO MIRTIES STOVYKLA“

Nuotraukose:

  • Aušvico odontologas Aušvico dirbtuvės
  • Aušvico ligoninė         
  • Kariuomenės futbolo rungtynės Aušvice

MŪSŲ holokausto MELAS yra tai, kas leidžia mums valdyti pasaulį; Įskiepydami į VISŲ kartų VISŲ baltųjų žmonių sąmonę, kad jie yra amžinai nežmoniškai žudikiškai kalti amžiams. Mes galime užkimšti jų burnas kiekvienąsyk, kai jie drįsta kritikuoti mūsų planus sunaikinti Vakarų civilizaciją ar netgi išnaikinti jų rasę, visur pakeičiant juos nebaltųjų ir maišyta veisle (rūšimi).

Alisa, koks yra ŽYDŲ galutinis tikslas?

Alice Frickie: „Žydai tiesiog nori būti viešai pripažinti kaip „viešpataujanti rasė“, kuri nusipelno valdyti nežydus. Viskas, ką jie daro, yra skirta paruošti Žmoniją tam momentui. Du pagrindiniai tikslai turėtų būti pasiekti iki tol, kol „žydų karalius“ pasirodys  tam, kad valdytų šią planetą su savo „išrinktąja tauta“. Pirmasis tikslas yra sunaikinti baltųjų rasę, kuri turėtų tapti žemo IQ maišyta rase, lengviau kontroliuojama ŽYDŲ, kurie turėtų išsaugoti savo pačių rasę. Antrasis tikslas yra panaikinti krikščionybę bei pakeisti ją kitomis religijomis ir ateizmu.

Krikščionybė sako ŽYDAMS, kad Mesijas, arba „žydų karalius“, jau atėjo, ir jo vardas yra „Jėzus Kristus“. Todėl ŽYDAI nori panaikinti krikščionybę bei nustatyti valstybės ir bažnyčios atskyrimą, kurį jie vadina „sekuliarizmu ir demokratija“, ir todėl jie kuria bei skleidžia visus antikrikščioniškus judėjimus ir reguliavimus, tokius, kaip pornografijos industrija, homoseksualų santuokos, teisės į abortus, krikščioniškų žemių islamizacija. Tam, kad žydai taptų biologiškai pranašesni, jie turi išnaikinti nežydų aukšto IQ altruistinę baltųjų rasę. Todėl jie mažina baltųjų gimstamumą šiomis priemonėmis: feministinių teisių propaganda, abortais, prieš šeimą nukreiptu „švietimu“, individualizmu, homoseksualizmu...

Jie per dešimtmečius atveža milijonus aukšto vaisingumo afrikiečių, musulmonų ir nebaltųjų į VISAS ir TIK baltųjų žemes, tuomet sukuria jiems teisinę apsaugą, įgalina jų integraciją, įgyvendina „neapykantos kalbos įstatymus“, „lygybę“, „politinį korektiškumą“ ir dosnų socialinį aprūpinimą, tuo pat metu jie skatina maišytos rasės poras ir maišytos rasės kūdikius ŽYDŲ žiniasklaidoje ir švietime“.

II pasaulinis karas  iš esmės buvo karas tarp dviejų konkuruojančių ideologijų: Nacionalizmas prieš Žydų internacionalizmą/globalizmą.

Adolfas Hitleris ir jo sąjungininkai kovojo, kad išsaugotų nacionalizmo idėją, ne tik vokiečiams, bet visoms tautoms visame pasaulyje.

Nacionalizmas iš tikrųjų tiesiog reiškia etninės tautos suverenumą ir tokios etninės tautos/nacionalistų teisę į savarankišką apsisprendimą savo pačių valstybės teritorijoje

Kitoje II pasaulinio karo pusėje buvo žydų (bolševikų) internacionalizmas (šiandien mes paprastai tai vadiname  „globalizmu“). 1920-aisiais, 1930-aisiais, ir, žinoma, II pasaulinio karo metu  galingi žydų internacionalistai karštai  artėjo prie žydų pasaulėžiūros apie galiausiai visų tautų sunaikinimą... išskyrus žydų tėvynę... (kas įvyko vėliau – po II pasaulinio karo – Izraelio tauta 1948 m.)

Didžiausias mūsų laikais brukamas melas yra tai, kad „Adolfas Hitleris planavo užkariauti pasaulį ir pavergti visų tautų gyventojus“.

Iš tikrųjų tie, kas meta tokius kaltinimus, ir yra tie, kurie planuoja pavergti pasaulį

Vokietijos sutriuškinimas buvo visų pasaulio gyventojų sutriuškinimas, tiesiog kaip ir pranašavo Adolfas Hitleris.

Esminiai santvarkų skirtumai-trumpai ir aiškiai

Duomenys iš pasaulio gyventojų statistikos almanacho pagal išpažįstamą religiją:

  • Viršuje-bendras pasaulyje gyvenančių žydų skaičius 1933 metais.
  • Apačioje-tas pats bendras pasaulyje gyvenančių žydų skaičius 1948 metais.

Ar dar reikia kokių nors komentarų?


Tas momentas,kai jūs,sėdėdamas su savo anūkėmis suvokiate, jog  per II pasaulinį karą kovojote ne toje pusėje...