Dabartiniai "laisvojo pasaulio" disidentai ir susidorojimas su jais

Autorius: Šturmuotojas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-06-26 23:14:18, skaitė 209, komentavo 2

Dabartiniai

Ši kukli apžvalga skirta  šimtams žmonių, kurie paaukojo savo gyvybes, reputaciją ir laisvę tam, jog atneštų į pasaulį tiesą


Ernstas Cundelis (jau miręs)

Trys dokumentuoti pasikėsinimai jį nužudyti šaunamaisiais ginklais ir panaudojant vamzdines bombas. Nesibaigiantis teisinis persekiojimas, nulėmęs pasikartojančius įkalinimus ir jo grafikos meno verslo bankrotą. Kalintas daugiau nei 7 metus Kanadoje, JAV, vėl Kanadoje ir galiausiai Vokietijoje vien tik už tiesos sakymą.

Iki pat mirties jis buvo veiksmingai nutildytas represinių Vokietijos institucijų, kurios stebėjo kiekvieną jo žodį.

Biografijos faktai ir įnašas:

Pravardžiuojamas „revizionistų dinama“ arba „revizionistų renesanso žmogus“ dėl jo nenuilstamos revizionistinės tiesos kamapanijos ir jo išsamaus sudėtingų politinių problemų suvokimo, Cundelis – labiau nei bet kuris kitas revizionistas Žemėje – privertė Holokausto pramaną tapti  vyraujančia diskusijų tema.


Dr. Robertas Forisonas (jau miręs)

Bent 10 kartų fiziškai užpultas Holokausto dogmos šalininkų; keletu atvejų beveik nužudytas. Žandikauliai sulaužyti. Dantys išmušti. Hospitalizuotas daugelį savaičių. Negailestingai persekiotas nesibaigiančiuose teisiniuose ginčuose.

Biografijos faktai ir įnašas:

Žinomas kaip „pasaulinio masto revizionistų judėjimo dekanas“ ir pagrindinis  Ernsto Cundelio mokytojas, dr. Forisonas pirmasis atrado Aušvico morgų, krematoriumų ir kitų įrenginių techninius ir archtektūrinius brėžinius. Jis taip pat pirmasis atkakliai tvirtino, kad tik JAV dujų kamerų ekspertai galėtų atskleisti Aušvico žmonių žudymo dujomis istorijos techninį neįmanomumą – istorijos, kuri pasakojama visuomenei daugiau nei pusę amžiaus. Cundelio globėjas, patarėjas ir liudytojas teisme 1984 m. parengiamajame svarstyme bei 1985 m. ir 1988 m. didžiuosiuose Holokausto teismo procesuose. Įtrauktas kaip liudytojas ekspertas Ernsto Cundelio 1991 m. Miuncheno teismo procese. (Prokurorai atsisakė dalies kaltinimų Cundeliui dėl „Anos Frank dienoraščio“ teismo proceso viduryje, kai jie sužinojo, kad dr. Forisonas ruošėsi liudyti šiuo klausimu.)


Fransua Diupra

Nužudytas už brošiūros “Did Six Million Really Die?“ („Ar tikrai šeši milijonai mirė?“) versijos prancūzų kalba platinimą.

Biografijos faktai ir įnašas:

Prancūzų rašytojas, istorikas ir pedagogas Dupra pradėjo platinti atnaujintą brošiūrą “Did Six Million Really Die?“ („Ar tikrai šeši milijonai mirė?“) Prancūzijoje išleisdamas pirmą jos vertimą į prancūzų kalbą. Jis taip pat išleido “Mystery of the Gas Chamber“ („Dujų kameros paslaptis“). Jis buvo tik 38 metų amžiaus, kai jo automobilis buvo susprogdintas bombos, o jis buvo nužudytas 1978 m. kovo 18 d. Jo žmona, kuri buvo su juo automobilyje, po šio teroristinio akto nebegalėjo valdyti kojų. Dvi žydų grupuotės prisiėmė atsakomybę dėl nužudymo  - „Žydų atminimo komandosų būrys“ ir kita grupuotė, kuri identifikavo save kaip „...žydų revoliucinė grupuotė“. Žudikai niekad nebuvo rasti.


Fredas Loichteris

Areštuotas ir įkalintas Vokietijoje. Finansiškai sužlugdytas.

Biografijos faktai ir įnašas:

Amerikiečių mirties bausmės vykdymo ekspertas Fredas Loichteris sukūrė ir prižiūrėjo dujų kameras keletui JAV baudžiamųjų institucijų. Ernsto Cundelio jis buvo išsiųstas tyrinėti Aušvico, Maidaneko, Dachau, Hatheimo ir kitų tariamų „nacių mirties stovyklų“ bei „žudymo dujomis įrenginių“. Pribloškiančių keturių Loichterio „Ataskaitų“ (I, II, III, IV) serijos ir daugelio straipsnių bei video prezentacijų, kurie kilo iš šių tyrinėjimų, autorius, Loichteris buvo įtrauktas į juodąjį sąrašą JAV ir persekiojamas  Holokaustą palaikančių lobistų bei jų pasaulio pakalikų žiniasklaidos. Jis buvo areštuotas ir įkalintas Vokietijoje už tai, kad perskaitė antiholokausto paskaitą Giunteriui Dekertui, gerai žinomos politinės partijos lyderiui. Paleistas už užstatą, Loichteris grįžo į JAV ir nusprendė negrįžti į Vokietiją, kad ten vėl stotų prieš teismą. Nepaisant to, dėl šito jis prarado pragyvenimo šaltinį. Sensacingas Cundelio liudytojas 1988 m. didžiuosiuose Holokausto teismo procesuose. Loichteriui, nors jis buvo teismo salėje Miunchene, nebuvo leista liudyti apie savo tyrimo išvadas Ernsto Cundelio naudai Vokietijos (Miuncheno) teismo procese 1991 m.


Deividas Irvingas

Nuteistas, įkalintas, nubaustas bauda, deportuotas iš daugelio šalių ir į daugelį uždrausta įvažiuoti – ir  pasauliniu mastu persekiojamas Holokaustą brukančių žydų organizacijų.

Biografijos faktai ir įnašas:

Produktyvus maždaug 36 knygų britų autorius ir pripažintas autortitetas Hitlerio ir II Pasaulinio karo temomis, Irvingas beveik tikėjo ir priėmė standartinę Holokausto versiją – tol,kol jis neperskaitė Loichterio „Ataskaitos“. Jis sutiko liudyti kaip paskutinis liudytojas gynybos naudai 1988 m. didžiuosiuose Holokausto teismo procesuose. Jo pasirodymas buvo sensacija! Vėlesniais metais jis išvyko į plačiai paviešintus ir pripažintus Kanados ir Amerikos masto paskaitų turus. Jis keliavo kaip lektorius per keletą Europos valstybių, su antraštėmis ir ginčais, kurie sekė kiekvieną jo žingsnį. Jis sutraukdavo sausakimšas sales ir įsiutino Holokausto lobistus, kurie reagavo piktomis šmeižto kampanijomis, ir jiems pavyko pasiekti, kad Irvingas būtų areštuotas ir nuteistas Miunchene, Vokietijoje, už „mirusiųjų šmeižimą“. Dėl šio nuosprendžio Irvingui galiausiai uždrausta atvykti į Kanadą, Australiją, Italiją, Naująją Zelandiją ir Pietų Afriką. Jis buvo deportuotas su antrankiais iš Niagaros kroklio, Ontarijuje, po absurdiško imigracijos tarnybos stvarstymo, kurio metu jis buvo laikomas kalėjime ir su juo elgiamasi  kaip su kažkokiu eiliniu nusikaltėliu – ištisas savaites!

Irvingas buvo areštuotas Austrijoje 2005 m. ir įkalintas 400 dienų (įkalinimas vienutėje) dėl kažko, ką jis tariamai pasakė per istorijos paskaitą grupei studentų Vienoje prieš 16 metų.


Gerdas Honzikas (jau miręs)

Nuteistas, nubaustas bauda ir išvarytas į tremtį.

Biografijos faktai ir įnašas:

Honzikas, Austrijos rašytojas ir poetas, parašė keletą pribloškiančių knygų – vieną, demaskuojančią Simoną Vyzentalį, vieną pavadinimu “Freispruch für Hitler“ („Hitlerio išteisinimas“) ir trečią – “33 Witnesses against the Gas Chamber Lie“ („33 liudytojai prieš dujų kamerų melą“). Jis buvo nuteistas Austrijoje ir Vokietijoje daugiau nei 50 000 Vokietijos markių baudomis ir priverstas išvykti tremtin į Ispaniją, kur gyveno iki mirties. Gerdas Honzikas rašė mėnesinį revizionistų naujienlaiškį nedidelio laikraščio formatu, pavadintą “Halt!” (“Stop!”) – reiškiantį “Sustabdykime neapykantą ir melus!”


Germaras Rudolfas

Apkaltintas, teistas ir nuteistas Vokietijoje. Karjera ir daktaro disertacija sužlugdyti. Išvarytas į tremtį.

Biografijos faktai ir įnašas:

Šis talentingas, Vokietijoje išsilavinimą gavęs chemikas iš naujo tyrinėjo Aušvicą, Birkenau ir kitus įrenginius bei pastatus, testuodamas uolienas, dirvožemį ir kitus fizinius mėginius, norėdamas juose aptikti dujų „Zyklon B“ pėdsakų. Sekdamas novatorišku Fredo Loichterio darbu, jis įkalė paskutinę vinį į oficialios Aušvico istorijos karstą. Nors jis tik vykdė mokslinį darbą ir buvo visiškai apolitiškas, Rudolfo namuose ir biure buvo vykdomi reidai,  konfiskuoti jo kompiuteriai ir t.t. Jis buvo apkaltintas ir teisiamas Vokietijoje dėl netikėjimo standartine Aušvico istorija. Kaip mokslininkas jis nustatė, kad tvirtinimai apie žydų „žudymą dujomis“ buvo moksliškai nepagrįsti ir todėl absurdiški.

Kaip šiuolaikinių dienų Galilėjus, Rudolfas buvo pripažintas kaltu ir nuteistas, kadangi jis atsisakė atmesti mokslinius faktus ir savo paties mokslinius testus ir atradimus (išvadas). Jam grėsė kalėjimas, kai jis išvyko tremtin su savo jauna žmona ir dviem mažais vaikais. Dabar jis redaguoja ir leidžia pribloškiančius Sąjungininkų propagandos tvirtinimų paneigimus savo žurnale vokiečių kalba. Holokausto primetėjai seka jo žingsnius, ir jis susiduria su nesibaigiančiais kivirčais ir teismo procesais, „vokiečių“ vasalinės institucijos kada nors turėtų jį sulaikyti. Cundelio ekspertas ir liudytojas chemijos srityje Miuncheno teismo procese 1991 m. – jo parodymų atsisakė teisėjas kaltinimo prašymu.

Jo puslapis: germarrudolf.com/en/welcome-to-my-world


Jurgenas Grafas

Apkaltintas, teisiamas ir nuteistas Šveicarijoje. Atleistas iš pareigų antrą kartą už savo pamokas.

Biografijos faktai ir įnašas:

Šveicarijos mokykos mokytojas ir kalbų genijus, Grafas laisvai kalba beveik tuzinu kalbų  ir supranta daug daugiau, kai kurios iš jų egzotiškiausios, tokios, kaip rusų, japonų, tailandiečių, taip pat malajų ir filipiniečių dialektai. Keleto knygų autorius, tarp jų “Der Holocaust auf dem Prüfstand“ („Holokaustas teismo procese“). Jis neseniai išvyko į Rusiją, kur tyrinėjo Rusijos archyvus ištisus mėnesius. 1998 m. Šveicarijos vyriausybė apkaltino, teisė ir nuteisė Grafą 15 mėnesių kalėjimo pagal naują antirevizionistinį įstatymą, kurį Šveicarija priėmė 1994 m.

 Vokietijoje gimęs 80 metų amžiaus  Grafo leidėjas buvo taip pat nuteistas 1 metams kalėjimo.


Karlosas Vitlokas Porteris

Apkaltintas, teistas už akių ir nuteistas Vokietijoje.

Biografijos faktai ir įnašas:

Amerikiečių emigrantas, kvalifikuotas lingvistas ir vertėjas, gyvenantis Belgijoje ir daugelio knygų autorius  - “Not Guilty at Nuremberg“ („Nekaltieji Niurnberge“), “Made in Russia: The Holocaust“ („ Holokaustas:Pagaminta Rusijoje “) su paantrašte “The German Defenses Case“ („Vokiečių gynybos byla“) – Porteris buvo apkaltintas vokiečių 1997 m. Jis atsisakė dalyvauti teismo procese, buvo teisiamas už akių ir nuteistas. Jis atsakė įžūlia, sarkastiška, panašia į Emilio Zola kalbą smarkiai kritikuojančia rašytine kontraataka teisėjui jo byloje, ir šiuo metu laukia, kol bus areštuotas ir perduotas Vokietijai ten atlikti savo bausmę.

Jo puslapis su daugeliu istorikų revizionistų straipsnių keliomis kalbomis: http://www.cwporter.com/articles.htm


Dr. Frederikas Tobenas

Nors vokietis pagal kilmę, dr. Frederikas Tobenas užaugo Australijoje kaip Australijos pilietis, ir kalba tiek angliškai, tiek vokiškai. Susidomėjęs vokiečių tautos reabilitavimu nuo Holokausto legendos ir antivokiško rasizmo, pirmiausia jis redagavo revizionistinį žurnalą pavadinimu “Truth Missions“ („Tiesos misijos“), kuris vėliau buvo pervadintas į “Adelaide Institute Newsletter“ („Adelaidės instituto naujielaiškis“). Tuomet jis išplėtė veiklą, įsteigdamas Australijos revizionistų tinklalapį  Adelaidės institutas. Jis asmeniškai aplankė Aušvico vietovę ir rausėsi po tariamos dujų kameros griuvėsiais, negalėdamas rasti stoge keturių skylių, kurios,  buvo tariamai naudojamos išmesti dujų granules. Jis vedė nuolatinį dialogą su žydų išnaikinimo dogmos šalininkais, ir nesitikėjo būti suimtas, kai jis lankėsi pas prokurorą Kleiną Manheime, Vokietijoje, dėl privačios diskusijos apie Holokausto įstatymus Vokietijoje, dėl kurių privaloma besąlygiškai priimti visą oficialą Holokausto istoriją.

Vis dėlto jis buvo areštuotas Kleino ir policijos viršininko Moro Manheime, Vokietijoje, ir septynis mėnesius laukė teismo proceso dėl buvimo „holokausto neigėju“. Tuomet jis buvo teisiamas ir nuteistas dešimčiai mėnesių įkalinimo, bet buvo išleistas iš kalėjimo, kol laukė savo apeliacijos. Jis paliko Vokietiją ir negrįžo į savo apeliacijos teismo procesą.

Neseniai patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir įkalintas Australijoje dėl viešo „Holokausto“ neigimo.

 Daigiau jo straipsnių čia: www.toben.biz


Tisas Kristofersenas (dešinėje, su Ernstu Cundeliu)

Priverstas skraidyti iš šalies į šalį. Persekiotas iki mirties po daugelio  užpuolimų panaudojant sieros rūgštį, padegimo ir pasikėsinimų į jo gyvybę bei turtą.

Biografijos faktai ir įnašas:

Kaip vokiečių žemės ūkio ekspertas, Kristofersenas buvo dislokuotas Aušvice kritiniu 1943-1944 m. laikotarpiu. Kaip vokiečių ekspertas jis turėjo priėjimą prie visos stovyklos. Tuo laiku jis padarė vertingas fotografijas. Jis buvo pirmasis revizionistas įvykio liudytojas, kuris išėjo į priekį kategoriškai tvirtindamas, kad Aušvice nebuvo dujų kamerų, skirtų žmonių žudymui. Jis parašė žymią brošiūrą “Die Auschwitz-Lüge“ („Aušvico melas“), išverstą į daugelį kalbų. Cundelio liudytojas 1985 m. ir 1988 m. didžiuosiuose Holokausto teismo procesuose.


Udo Valendis

Nuteistas ir įkalintas Vokietijoje 15 mėnesių, netgi nepaisant to, kad jau buvo pradėjęs aštuntą dešimtmetį ir silpnos sveikatos, su rimta širdies būkle.

Biografijos faktai ir įnašas:

Produktyvus vokiečių tyrėjas, rašytojas ir daugelio knygų bei populiarių brošiūrų, pavadintų “ Historische Tatsachen“ („Istorinės tiesos“) serijos leidėjas – įskaitant “Did Six Million Really Die?“ vokišką versiją ir Loichterio „Ataskaitos Nr. 1“ vokišką versiją – Valendis stojo prieš teismą daug kartų. Jo namuose ir biuruose policija dažnai rengė reidus. Jų metu jo verslo dokumentai, knygos, spausdinimo formos ir kompiuteriai buvo konfiskuoti. Cundelio patarėjas ir liudytojas 1985 m. ir 1988 m. didžiuosiuose Holokausto teismo procesuose.

 


Profesorius Arturas Bacas (dešinėje)

Juodintas (šmeižtas) ir persekiotas beveik tris dešimtmečius.

Biografijos faktai ir įnašas:

Amerikiečių elektros inžinierius ir universiteto profesorius, Bacas parašė šiuolaikinio revizionizmo „bibliją“ pavadinimu “The Hoax of the 20th Century“ („20-ojo amžiaus pramanas“). Ši knyga, kuri kritiškai nagrinėja daugumą  tradicinių Holokausto dogmos detalių, nuo „susiraukšlėjusių galvų“ iki „žydų muilo“ ir „žudymo dujomis“ tvirtinimų, daugiau negu bet kuri kita įtakojo Ernstą Cundelį jo reviozinistiniuose tyrinėjimuose.


Bredlis Smitas

Brutaliai sužlugdyta reputacija ir išmestas iš savo interneto serverio.

Biografijos faktai ir įnašas:

Liberalių pažiūrų žmogus, buvęs knygyno savininkas, toreadoras, rašytojas ir transliuotojas, Smitas vykdo labai sėkmingą “Campus Project“ („Universiteto teritorijos projektą“), talpindamas skelbimus koledžo ir universiteto studentų straipsniuose ir kviesdamas į atvirus debatus Holokausto tema. Jis yra savininkas populiaraus tinklalapio CODOH.COM, žinomo kaip vienas vyraujančių revizionistų tinklalapių internete, einantis greta su Grego Raveno naujuoju Institute for Historical Review (istorijos revizijos instituto) tinklalapiu WWW.IHR.ORG. Holokausto lobistai prieš Bredlį Smitą nepaliaujamai iki šiol vykdo savo išpuolius.

Cundelio gynybos liudytojas 1985 m. didžiuosiuose Holokausto teismo procesuose.


Maiklas Hofmanas II (kairėje,su Ernstu Cundeliu)

Brutaliai sužlugdyta reputacija.

Biografijos faktai ir įnašas:

Hofmanas yra buvęs agentūros“Associated Press“ reporteris ir autorius pirmosios knygos apie Ernsto Cundelio 1985 m. teismo procesą, biografijos, kuri turi daug leidimų. Jis yra nenuilstantis revizionizmo tyrinėtojas. Jis leidžia mėnesinį naujienlaiškį pavadinimu “Revisionist History“ („Revizionistinė istorija“), ir yra gausių knygų ir brošiūrų šia tema autorius bei leidėjas. Žinomas, talentingas pranešėjas ir revizionistų video kūrėjas, Hofmanas taip pat yra vienas iš  kvalifikuočiausių ir aistringiausių revizionistų rašytojų. Jis pritraukė Holokausto lobistų įtūžį dėl savo atkaklaus gatvės narkotikų pardavėjų lygio politinio aktyvizmo ir vyriškos drąsos.

Jo puslapis: https://www.revisionisthistory.org


Profesorius Ostinas Apas

Persekiotas dėl savo drąsios ir nenuilstamos tiesos kampanijos, skirtos dviems vokiečių-amerikiečių kartoms.

Biografijos faktai ir įnašas:

Vokiečių-amerikiečių bendruomenės lyderis ir daugelio brošiūrų bei traktatų autorius – tarp jų “The Six Million Swindle“ („Šešių milijonų apgavystė“), “Action on a War Crime“ („Kaltinimas dėl karo nusikaltimų“), “The Bombing Atrocity of Dresden“ („Drezdeno bombardavimo žiaurumas“), “Ravaging the women of Conquered Europe“ („Užkariautos Europos moterų žalojimas“) ir daugelį kitų – profesorius Apas buvo Ernsto Cundelio ankstyvasis gidas jo tyrinėjimuose.


Ingrida Vekert

Teista, nuteista ir nubausta bauda

Biografijos faktai ir įnašas:

Viena iš geriausiai žinomų vokiečių istorijos tyrinėtojų ir rašytojų, Vekert labiausiai žinoma dėl savo knygos apie įvykius, vedusius į Krįštolinę naktį (Kristallnacht) – knyga, pavadinta “Feuerzeichen“ („Gaisro ženklai“). Ji patyrė policijos reidus, vieno iš kurių metu Ernstas Cundelis buvo areštuotas jos apartamentuose Miunchene. Buvusi kelionių agentūrų turistų gidė, ji rašo ir skaito hebrajiškai. Ji pažinojo Menachimą Beginą ir kitus žydų lyderius asmeniškai ir dažnai lankėsi Izraelyje. 1998 m. ji buvo teisiama, nuteista ir jai paskirta 3 500 Vokietijos markių bauda už revizionistinio straipsnio rašymą. Dabar ji gyvena ant skurdo ribos iš mažos pensijos.


Teisėjas Vilhelmas Šteglichas

Buvo teisiamas ir nuteistas pokariniuose Vokietijos teismuose. Iš jo buvo atimtas daktaro laipsnis ir sumažinta pensija dėl viešų pasisakymų.

Biografijos faktai ir įnašas:

Teisėjas Šteglichas II Pasaulinio karo metu buvo dislokuotas Aušvico srityje su zenitiniu (priešlėktuviniu) vienetu, išleido radikalią knygą “Der Auschwitz Mythos“ („Aušvico mitas“) – konfiskuotą, uždraustą ir sunaikintą Vakarų Vokietijos teismo įsakymu.


Pedro Varela

Grotestiškai apkaltintas „genocidu“ – už knygų pardavimą.

Biografijos faktai ir įnašas:

Ispanų knygų pardavėjas ir gerai žinomas ilgalaikis ispanų jaunimo grupuotės „Cedade“ lyderis, Varela yra nuteistas keletą kartų Ispanijos teismuose dėl „genocido“ už istorinių, revizionistinių ir nacionalsocialistinių knygų pardavinėjimą. Žydų lobistai Varelai reikalavo 24 metų kalėjimo termino .


Advokatas Jurgenas Rygeris

Užpultas ir sumuštas. Automobilis susprogdintas. Profesinė reputacija ir karjera sužlugdyti.

Biografijos faktai ir įnašas:

Ilgalaikis Cundelio advokatas Vokietijoje, Rygeris buvo vokiečių patriotų gynėjas nuo pat savo teisės mokyklos dienų. Jis pritraukė Holokausto šalininkų įtūžį laimėdamas 1981 m. Cundelio bylą Štutgarte prieš neteisingą tvirtinimą, jog Cundelis publikavo „neapykantos literatūrą“, ir laimėdamas keletą bylų prieš vokiečių vasalinį režimą, kuris konfiskavo Cundelio banko sąskaitą -panaikindamas jam priklausančių 30 000 Vokietijos markių įšaldymą. Jis taip pat sugebėjo atgauti Cundeliui jo konfiskuotą Vokietijos pasą – po šešerių metų teisinės kovos. Rygeris buvo užpultas ir sumuštas iki sąmonės netekimo visiškai viešai,dienos metu po to, kai išėjo iš Hamburgo teismo rūmų, ir turėjo būti gabenamas sraigtasparniu, būdamas arti mirties, į Hamburgo universiteto ligoninės traumų skyrių, kur jis gulėjo be sąmonės ištisas dienas. Užpuolikai po bandymo jį nužudyti pabėgo. Vokietijos policija vėliau sugavo vieną turkų „besisvečiuojantį darbininką“ (“Gastarbeiter“ vokiškai – vert. past.), kuris buvo teisiamas – ir paleistas! Kiti kaltininkai niekada nebuvo rasti.


Advokatas Horstas Maleris

Dažnai apibūdinamas kaip „įžymus kraštutinis dešinysis advokatas“, kuris vadino Holokaustą melu ir apkaltino Vokietijos teisinę sistemą kaip korumpuotą, vėlgi stojo prieš teismą pateikus kaltinimus dėl „kurstymo“ pagal 130 paragrafą.

Biografijos faktai ir įnašas:

Maleris iš pradžių nebuvo revizionistų judėjimo dalimi. Jis susidomėjo diskusija (ginču) apie Holokaustą revizionistiniu požiūriu po to, kai ėmėsi ginti tautinį Vokietijos dainininką Franką Renikę. Pastaraisiais metais jis dažnai patekdavo į teismą dėl savo įsitikinimų ir abejonių, įskaitant įvykius, susijusius su 9/11 (2001 m. rugsėjo 11 d. – vert. past.).

Šiuo metu jis atlieka 12 (!) metų kalėjimo bausmę  už “Holokausto” neigimą.


Advokatė Silvija Štolc

Advokatė Silvija Štolc pasirinko savo misija parodyti Vokietijos, vadinamos Bundesrepublik (BRD sutrumpintai), vyriausybę kaip Izraelio valstybės vasalę.

Biografijos faktai ir įnašas

P. Štolc panaudojo teismo salę ir Ernsto Cundelio teismo procesą kaip platformą atkreipti žiniasklaidos dėmesį į savo kaltinimą, kad teisminė sistema Vokietijoje yra užsienio dominavimo įrankis ir netarnauja Vokietijos žmonių interesams. Ji buvo prievarta pašalinta iš teismo salės. Netrukus po to Vokietijos prokurorai apkaltino ją piktnaudžiavimu teismo procesu, kaltindami ją pačią Holokausto neigimu ir tyčiniu teismo proceso vilkinimu vien už bandymą GINTI savo klientą E Cundelį, pateikiant įrodomuosius dokumentus savo kliento vardu, nors „Holokaustas“ Vokietijoje įtvirtintas kaip nediskutuotina ir visiems besąlygiškai privaloma tikėti dogma ir oficialiai  yra apibūdinamas kaip offenkundig, tai reiškia „akivaizdus“ ar „visiškai aiškus“. Teismo procesas žlugo po to, kai p. Štolc buvo uždrausta dalyvauti teismo procese grindžiant tuo, kad ji bandė sabotuoti teismo procesą. Vėliau teismo procesas buvo atnaujintas be jos, ir ji žinojo, kad taps auka dėl savo drąsios pozicijos. Netrukus po to Manheimo prokurorai apkaltino p. Štolc tuo, kas žinoma kaip „Holokausto apsaugos paragrafas (130 paragrafas), ir po atskiro teismo proceso ji buvo nuteista 3,5 metų kalėjimo bausme. Jos licencija praktikuoti teisę buvo atimta 5 metams.

Vokietijoje 87 metų amžiaus moteris Ursula Haverbek nuteista kalėjimo bausme dėl  abejojimo žydų Holokausto pramanu.

Ar tai teisingumas? 87 metų amžiaus moters nuteisimas kalėjimu, kadangi ji abejoja istoriniu įvykiu?

Tai beprotybė. Žmonės visur turėtų abejoti žydų holokausto dogmomis. Kodėl žydai turėtų daryti spaudimą vyriausybėms priimti įstatymus, kurie įkalina žmones už abejojimą šiais įvykiais , jei viskas vyko taip, kaip jie sakė? Žydų Holokaustas yra melas, o Ursula Haverbek, kuri drąsiai pavadino tai pramanu, už ką į ją turėtų būti žiūrima kaip į  vokiečių tautos didvyrę. Būkite stipri, Ursula. Mes ESAME su jumis!

Nepaisant 81 metų amžiaus, Ursula Haverbek, neseniai uždraustos grupuotės Collegium Humanum, buvusi prezidentė, buvo nuteista šešių mėnesių kalėjimo bausme su atidėjimu, ir nubausta 1000 eurų bauda Miunchene, už Holokaustą neigiančios medžiagos turėjimą.


MINČIŲ NUSIKALTĖLIS

Kanadietis Alfredas Šeferis nuteistas už Holokausto neigimą Vokietijoje.

Alfredas taip pat yra Monikos Šefer brolis. 2018 m. vasario 17 d. Drezdeno lenktynėse Alfredas buvo vėl areštuotas. 2016 m. rugpjūtį Šeferio asmeninis kompiuris ir užrašai buvo konfiskuoti Vokietijos „teisėsaugos“ institucijų po to, kai B‘nai B‘rith Kanadoje (B‘nai B‘rith International yra seniausia pasaulyje žydams tarnaujanti organizacija – vert. past.) dėl to susitarė. Šeferis sako, kad žydai nori sunaikinti vokiečių tautą ir kaltina juos abiejų Pasaulinių karų pradėjimu, taip pat 2001 m. rugsėjo 11 d. teroristinėmis atakomis. Jis pavadino Holokaustą „žydiška fantazija“ ir argumentuoja, kad Holokausto įvykių neigimas yra „moralinis įsipareigojimas“.


Istorikai Deividas Irvingas (kairėje) ir Robertas Forisonas (dešinėje), sumušti dėl „Holokausto“ melų atskleidimo


Persekiojimai šiandien dėl Holokausto pramano ir melų p. Rataičakas, iš Lenkijos

Rataičakas buvo atleistas iš savo kaip istorijos dėstytojo Opolės universitete, Lenkijoje, pareigų po jo knygos “Dangerous Topics” (“Pavojingos temos”) publikavimo, kuri tvirtino, kad dujų kameros Aušvice buvo naudojamos tik kalinių utėlėms išnaikinti. Rataičakas neseniai mirė dėl nunuodijimo, jo yrantis kūnas buvo rastas jo automobilyje.


p. Renuaras
Žodžio laisvės herojus

Vensenas Renuaras, 2 metai Prancūzijos kalėjimo kameroje už holokausto apgaulės atskleidimą


Holokausto neigėjas perduotas Vokietijai atlikti kalėjimo bausmę

Gerhardas Itneris: žodžio lasvės herojus, praleido septynerius metus slapstydamasis prieš tai, kai jis buvo sugautas Portugalijoje 2012 m., nuteistas 5 metams kalėjimo už netikėjimą  Holokausto Pramanu.

Dalį paminėtų istorikų revizionistų knygų anglų kalba galima nemokamai atsisiųsti ČIA

O čia-analogiškas RUSIŠKAS jų šaltinis.