Sąjungininkų karo nusikaltėlių "žygdarbiai"-visu gražumu:

Autorius: Šturmuotojas Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-06-27 05:56:20, skaitė 210, komentavo 0

Sąjungininkų karo nusikaltėlių

 

 

MONTE KAZINO MOTERYS

 

Viljamas Liuteris Pirsas

 

Dauguma Antrojo Pasaulinio karo žvėriškumų taip ir liko neatskleista.

 

 

Atrodo kad kiekvieną kartą, kai aš paimu laikraštį į rankas, sužinau apie vis naują žydų pinigų reketavimą iš ko nors. Tai prasidėjo prieš kelis mėnesius, kai jie pareiškė, kad šveicarai nededa reikiamų pastangų, kad surasti palikuonis tų žydų, kurie

 padėjo pinigus į Šveicarijos bankus iki Antrojo Pasaulinio karo pradžios 1930 m. eigoje ir vėliau jų niekada nepareikalavo. Žydai norėjo gauti iš šveicarų tautos 7 mlrd. Dolerių – ir aišku plius procentus. O vietoj to, kad šveicarų politikai juos pasiųstų velniop, pradėjo su jais derybas, siūlydami šimtus milijonų dolerių tai žydai suprato, kad viskas jiems eina kaip karštu peiliu per sviestą ir nusprendė paspausti dar. Po to jie apkaltino švedus, kad pas juos yra likęs auksas nuo Antrojo Pasaulinio karo metų kurį reikia atiduoti žydams kaip kompensaciją už jų persekiojimą. Po to jie ėmėsi Argentinos, Portugalijos ir Prancūzijos ir galų gale JAV. Prancūzijoje jie pareiškė, kad dauguma pastatų Paryžiuje ir kituose miestuose dar 60 m. iki Antrojo Pasaulinio karo priklausė žydams ir dabar jie nori kad prancūzai jiems sumokėtų už šiuos pastatus – ir aišku plius procentus. Kiekvieną savaitę atsiranda vis nauji žydų reikalavimai vis kitiems pinigams ir dar daugiau aukso. Kiekvienas, kuris drįsta pasijuokti iš šių žydų pretenzijų, pasmerkiamas masinių informavimo priemonių atakoms kaip „antisemitas“ „neonacistas“ arba dar blogiau -„holokausto neigėjas“. 

 

 

Kaip matome, visas šis reketas pagrįstas „holokausto“ teorija, pagal kurią visi žydai kažkokiu unikaliu būdu nukentėjo nuo visų mūsų, ir todėl mes visi dabar jiems privalome mokėti pinigus, ir iš mūsų pusės labai blogai arba bet kokiu atveju „negailestinga“ atmesti jų priekabiavimą.

 

Aš neabejoju kad žydai Antrojo Pasaulinio karo metu prarado dalį pinigų. O kas neprarado? Tai buvo žiaurus žudantis ir viską griaunantis karas. Bet kuris, papuolęs į jį nemažai prarado. Galbūt jie galvoja, kad turi teisę į daugiau nes padarė didesnes investicijas, kad primintų tai visiems. Naudodamiesi tuo, kad kontroliuoja Holivudą ir televiziją, jie iškepė šimtus meninių, "dokumentinių" ir televizinių filmų, kad primintų mums, kaip blogai su jais elgėsi  šie piktieji vokiečiai o taip pat vokiečių pagalbininkai – prancūzai italai lenkai latviai lietuviai ir ukrainiečiai – bet patys žydai, suprantama, buvoplevanantys angeliukai be jokios dėmelės . Jie buvo vieninteliai, kuriems JAV vyriausybė valstybinėje žemėje leido įrengti „holokausto“ muziejų Vašingtone. Tiktai jie darė spaudimą politikams ir oficialiems asmenims su tikslu į privalomajį tautinį išsilavinimą įvesti privalomas pamokas apie „holokaustą“ visiems vidurinių mokyklų vyresniujų klasių mokiniams. Šios pamokos skirtos smegenų plovimui, kad žydams mokinių akyse būtų suteiktas priveligijuotas statusas -didžiausios pasaulyje aukos statusas, nekaltai nukentėjusiųjų statusas, stausas tautos, kuriai skolingas visas pasaulis. Šitas statusas priklauso tik žydams. Daugiau niekam.

 

Tai melaginga. Tai negarbinga. Aišku mes suprantame kodėl jie taip elgiasi. Jie kalba mums, kad tai jie daro dėl to, kad mes nepamirštume, kaip mes baisiai su jais elgėmės, kaip mes jų negelbėjome nuo vokiečių ir t.t. Na bet jie tai daro dar ir dėl to,kad tai neįtikėtinai pelningas reketas. Kiekvienais metais jie iš pasaulio iščiulpia milijardus dolerių – pinigus už viso pasaulio nuodėmių išpirkimą prieš žydus. Bet tai negarbinga dėl dviejų priežasčių. Visų pirma jie astronomiškai pervertina žydų kančias. Jie paima kelis pagrindinius ir nenuginčijamus faktus – daugiausia faktą, kad vokiečiai nenorėjo, kad jų šalį kontroliuotų žydai ir buvo visiškai pasiryžę nutraukti smaugiantį žydų Vokietijos spaudimą, ir iš tikrųjų nutraukė jį, kai kada ryžtingomis priemonėmis. O be to, žydai pagrąžina šiuos pagrindinius faktus dideliu dideliu melu: melu apie muilą iš žydų lavonų, melu apie gaubtus lempoms iš žydų odos, atminimui melas apie dujų kameras tose vietose, kur jų nebuvo, melas apie tai, kaip vokiečių kareiviai imdavo žydus už kojų ir trenkdavo juo į sieną, ištaškydami smegenis.

MES PRIVALĖJOME NELEISTI ŽYDAMS VERSTI MOKYTI MŪSŲ VAIKUS ŠIO MELO TAM, KAD JIE TOLIAU GALĖTŲ KULTIVUOTI MUMYSE KALTĖS JAUSMĄ IR SPAUSTI PINIGUS IŠ VISO PASAULIO.

 

Prieš kelias dienas man teko skaityti "New York Times" straipsnį apie atliktą Kembridžo universiteto tyrimą apie maišyto kraujo žydų iš Vokietijos  likimą. Straipsnyje buvo cituojama moteris, gyvenusi Vokietijoje 1930 m. Jos motina buvo vokietė, o tėvas žydas ir ji 1938 m. nuėjo į Gestapo vyriausiają valdybą parašyti skundą, kad vyriausybė įsakė jos tėvui palikti Vokietiją. Ji papasakojo, kad Gestapo karininkai nusivedė ją į vieną iš kabinetų ir išprievartavo. 

 

AŠ ŽINAU, KAD ŠITO NEBUVO. Šiandien baltąją moterį gali išprievartauti Niujorko, Vašingtono ar Čikagos policijos skyriuose, bet Berlyno Gestape nieko neprievartavo. 1938 m. Berlynas nebuvo panašus į šiandieninį Niujorką ar Vašingtoną. Tai buvo pavyzdinės tvarkos ir įstatytiškumo vieta. Tai buvo vieta, kur moterims netekdavo nerimauti, kad jas išprievartaus policija. Tai buvo neįmanoma. Toks melas tarnauja kaip gražus „holokausto“ papuošalas. 

 

Yra ir kita priežastis kodėl žydų reikalavimas, kad visas pasaulis jiems mokėtų mokesčius, nes jie yra didžiausios aukos pasaulyje, yra nesažininga. Ji melaginga ir nesažininga dar ir dėl to, kad tai susiję su tyčiniu tiesos smaugimu apie tai, kas atsitiko su kitomis tautomis: ypač ką žydai ir jų sąjungininkai darė su kitomis tautomis. Jeigu jūs norite turėti supratimą apie tai, pažiūrėkite ką bolševikai darė Rusijoje ir Ukrainoje. Jūs tikriausiai miglotai girdėjote apie masinį 30 mln. "buožių" nužudymą 1920 – 1930 m.  komunistų nužudytus 30mln. Ukrainiečių, rusų, vokiečių valstiečių, bet aš įsitikinęs- smulkmenų jūs nežinote. Apie tai nedėsto mokyklose, o Holivudas apie tai nekuria filmų, nes dauguma bolševikų komisarų, sukūrusių ir vykdžusių masinių žmogžudysčių planus buvo komunistuojantys žydai, o jų aukos – ne žydai. Koks tikslas apie tai priminti pasauliui? Dėl tos pačios priežasties jūs nieko nežinote apie tai, ką komunistinė slaptoji policija darė po Antrojo Pasaulinio karo Vokietijos, Lenkijos, Vengrijos, Čekoslovakijos ir kt.šalių Kankinimų kamerose, kai jie darė Rytų Europą nepavojingą komunizmui. Jūs apie tai nežinote todėl, kad ne žydai buvo aukos o daugumoje atvejų žydai buvo budeliai ir žudikai.

 

Įsivaizduokite kad visų šių ne žydų aukų giminės ir palikuonys susiorganizuotų ir pareikalautų, kad jiems sumokėtų kompensacijas už tai, ką su jais padarė ir už tai, kas iš jų buvo pavogta prieš 50, 60 ar 70 metų. Jeigu jie tai ir padarytų, niekas apie tai nesužinotų, nes žmonės, kontroliuojantys masinės informacijos priemones viską padarytų, kad jūs neišgirstumėte jų istorijų. 

 

MONTE KAZINO

Leiskite man papasakoti apie Antrojo Pasaulinio karo grupę aukų – TIKRŲJŲ AUKŲ – apie kurias jūs nieko negirdėjote dėl tos pačios priežasties. 1944 m. gegužės mėn. Sąjungininkams – demokratijos ir lygybės jėgoms, prožydiškoms ir antinacistinėms jėgoms – galų gale pavyko atimti iš vokiečių armijos centrinės Italijos dalyje esantį Monte Kazino (Monte Cassino) po to, kai jie bombarduodami pavertė į griuvėsius VI-ojo amžiaus Monte Kazino vienuolyną.

 MONTE KAZINO. VIENUOLYNO GRIUVĖSIAI. ĮKURTAS 6-ME AMŽIUJE, IŠTAŠKYTAS SĄJUNGININKŲ "IŠVADUOTOJŲ" BOMBOMIS 1944 M. GEGUŽĖS MĖN.

Sąjungininkų pajėgų sudėtyje buvo ir marokiečiai kariai. Jau tada jie norėjo „įvairovės“ savo ginkluotosiose pajėgose. Marokiečiai buvo vidutiniokai kaip kariai, bet po pasibaigusio mūšio jiems nebuvo lygių žudant belaisvius. Jie taip pat pasižymėjo prievartaujant civilius gyventojus. Tą pačią naktį po Monte Kazino mūšio pabaigos ir organizuoto vokiečių atsitraukimo divizija marokiečių karių – 12000 marokiečių – atsilaisvino iš savo stovyklos ir kaip skėriai užplūdo Monte Kazino apylinkės kalnų kaimų grupę. Jie šiuose kaimuose išprievartavo visas moteris ir merginas, kurioms nepavyko pasislėpti – 3000 moterų nuo 11 iki 86 metų. Jie nužudė 800 kaimo vyrų, bandžiusių apginti savo moteris. Kai kurias moteris prievartavo iki tokio laipsnio, kad daugiau kaip 100 jų nuo to mirė. 

Šių kaimų gyventojai kilę iš senovės Volskų- vienos iki Romos imperijos laikų čia gyvenusios genties, ir jų moterys pasižymi daug didesniu ūgiu ir gracija, palyginus su kitomis tos Italijos dalies moterimis. Marokiečiai kareiviai atrinkinėjo pačias gražiausias merginas grupiniams prievartavimams, ir ilgos tamsiaodžių marokiečių voros išsirikiuodavo prieš kiekvieną iš jų, laukdami savo eilės, o tuo laiku kiti marokiečiai laikė aukas. Dvi seseris ,15 ir 18 metų. kiekvieną išprievartavo daugiau kaip 200 kareivių. Viena iš jų mirė nuo šių prievartavimų. Kita dėl patirto siaubingo dvasinio sukrėtimo likusius 53 gyvenimo metus praleido psichiatrinėje ligoninėje. Marokiečiai kaimuose prievartavo ir jaunuolius. Jie taip pat šiuose kaimuose sugriovė dauguma pastatų ir išvogė viską, kas turėjo nors kokią vertę.

 

Įdomu pažymėti, kad dauguma istorinių darbų, pašvęstų mūšiui už Monte Kazino, publikuoti po karo ir nieko nepasakoja apie mūsų šauniųjų spalvotųjų sąjungininkų iš Šiaurės Afrikos veiklą. Netgi oficiali istorija, paskelbta JAV gynybos departamento nepasakoja apie tai, kas buvo padaryta su šiais kalnų gyventojais. Žydų politika karo ir pokario metu susidėjo iš to, kad ignoruoti bet kokius žvėriškumus, padarytus žmonių, stovinčių jų pusėje – jeigu tik jie negalėjo jų priskirti savo priešams. Pvz. 1940 m. 15000 lenkų karininkų ir inteligentų žudynės, surengtos žydų baudžiamųjų komandų, priklaususių tarybinei slaptajai milicijai, buvo prirašytos vokiečiams po to, kai puolanti vokiečių armija aptiko daugiau kaip 4000 lavonų Katynės miške. Netgi daug metų po karo žydų kontroliuojamos žiniasklaidos preimonės toliau progagavo melą apie vokiečių kaltę dėl Katynės žudynių.

Žydų masinės informacijos priemonių kontrolė šią užduotį padarė lengva.  Ir aišku, kad tarybinių karių vokiečiams padaryti karo ir pokario metu nusikaltimai taip pat nutylimi. Žydas-tarybinis propagandos komisaras Ilja Erenburgas sąmoningai kurstė siaubingus masinius vokiečių moterų ir merginų prievartavimus ir masines karo belaisvių ir civilių gyventojų žudynes, įskaitant ir vaikus. Ir jie tai darė. Na bet, žinoma, Holivudas niekada nekūrė filmų apie šiuos žvėriškus nusikaltimus. Ir kiek man žinoma nė vienas lenkų, vokiečių ar italų prožydiškų sąjungininkų aukų palikuonis nepateikė sąjungininkų vyriausybėms reikalavimų dėl kompensacijų.

Iš visų tautų, patyrusių nuostolius Antrojo Pasaulinio karo metu tik žydai reikalauja, kad jiems mokėtų tik žydai nori užsigyventi kapitalą iš savo praradimų – perdėdami ir kurdami savo nuostolius tam, kad išpūstų keliamus reikalavimus. 

Aišku, kad lenkams, vokiečiams ar italams būtų beviltiška reikalauti nuostolių atlyginimo, nes žydai kontroliuioja masines informacijos priemones, o jeigu jų nepalaikys spauda, tai valstybiniai veikėjai paprasčiausiai nusijuoks jiems į veidą. 

Įsivaizduokite, kad senų italių moterų delegacija iš Monte Kazino atvyksta į Vašingtoną ir iš JAV vyriausybės pareikalauja kompensacijos už prieš 53 m. marokiečių grupinio prievartavimo metu patirtas siaubingas kančias. Galų gale juk būtent amerikietis generolas Dvaitas D. Eizenhaueris buvo sąjungininkų karių vadas ir tuo pačiu nešė atasakomybę už sąjungininkų, tuo pačiu ir marokiečių karių elgesį. Marokiečiai turėjo laukinių banditų ir prievartautojų reputaciją ir tas faktas, kad marokiečių karius atvežė į Europą, jau yra karinis nusikaltimas ir nusikaltimas žmogiškumui.

Bet ar galite įsivaizduoti kad kas nors iš mūsų politikų skirtų šioms moterims dėmesį? Niujorko senatorius Alfonsas Damatė buvo žydų vėliavnešys ,visuose skersgatviuose trimitavęs apie žydų interesus, kai jie reikalavo aukso iš šveicarų, švedų ir iš visų, iš kurių tik galėjo. Bet aš įsitikinęs, kad jo tėvynaianiams italams pagalbos iš jo nesulaukti. Juk italai nevaldo "New York Times". Ne, į šitas italų moteris galima nekreipti dėmesio. Reikalauti aukos statuso, tokio kaip žydų ir tuo pačiu iš žydų pavogti dalį visuomenės dėmesio, nukreipto į juos – tai būtų tolygu antisemitizmui. O skundai apie spalvotųjų karių išprievartavimus neabejotinai būtų prilyginti rasizmui. Jeigu oficialūs valdžios atstovai pamatys, kad šios moterys ateina pas juos, jie pasileis bėgti priešinga kryptimi, o senatorius Alfonsas Damatė BĖGS VISŲ PRIEŠAKYJE IR UŽ VISUS GREIČIAU.

Gal būt kad šis žydiškas verslas lupti miljardus dolerių iš įvairių valstybių bankų ir draudimo kompanijų kurios, kaip tvirtina žydai, skolingos jiems pinigų jau 60 metų, nėra jau toks svarbus dalykas. Galų gale tai tik pinigai. Tačiau tai, kaip aš manau,geras pavyzdys, kaip veikia žydai ir mums absoliučiai reikia vėl įgyti mūsų masinių informavimo priemonių kontrolę. Mano požiūriu tai, kas atsitiko Monte Kazino apylinkių kaimų moterims 1944 m. gegužės mėnesį yra daug didesnis ir blogesnis nusikaltimas negu visa tai, kas pagal žydų tvirtinimus atsitiko su jais – net jeigu ir patikėti, kad visi jų teiginiai yra teisingi. 

 Nusikaltimas yra ir šių žvėriškumų nutylėjimas. Šiandien mūsų vaikus moko melagingos istorijos versijos ir tuo pačiu įteigia jiems klaidingas išvadas. Dėl šios priežasties jie nesugeba apginti savo visuomenės, savo civilizacijos, savo rasės. Jiems įteigė klaidiningus teiginius apie tai, kas jų draugai ir kas jų priešai. O įkvėpė jiems šiuos klaidingingus teiginius ir atvedė iki šių klaidingų išvadų dėl tos vienintelės priežasties, kad tai naudinga žydams. 

Tai baisiausias nusikaltimas. Jis užsitarnauja šimto Niurnbergo procesų kad pakarti kiekvieną generolą, kiekvieną politiką, kiekvieną media-bosą, dalyvavusį jame. 

 

 Kad mūsų tauta išliktų, reikia žinoti, kas dedasi mus supančiame pasaulyje. Mes turime žinoti tiesą apie tai kas su mumis vyko praeityje o ne melą, sukurtą žydų interesams tenkinti. Jūs žinote, aš apie tai dažnai kalbu dėl to, kad tai ypatingai svarbu. Kai kurie žmonės sąmoningai nenori to suprasti. Jie tvirtina kad mūsų neturi jaudinti klausimas apie tai, kas kontroliuoja mūsų masinės informacijos priemones. Kažkas tai turi jas kontroliuoti, todėl tai gali būti ir žydai- tokios nuomonės laikosi jie. Kaip mums tai gali pakenkti- klausia jie? Mes ir toliau informuoti apie paskutinius futbolo rezultatus. Mes ir toliau galime sužinoti paskutines orų prognozes. Mes ir toliau per televiziją galime žiūrėti mylimą futbolą, ledo ritulį, populiaras komedijas, serialus. Kodėl mus turi jaudinti klausimas, kad mus tuo aprūpina žydai o ne kas kitas?

 Leiskite man tai dar kartą pasakyti, kodėl mums tai turi rūpėti, ir šį kartą pasakysiu lėtai ir neskubėdamas. Media mums nepasakoja, ką komunistai veikė Tarybų Sajungoje 1920 – 1930 m. nes žydai nenori, kad mes tai žinotume. Tai mus gali nuteikti prieš komunizmą, o komunistinėje TSRS  žydai žydėjo kaip gėlės. Žydai nenorėjo, kad mes būtume nusiteikę prieš komunizmą. Todėl Holivudas nekūrė filmų, rodančių ukrainiečių ir rusų valstiečius mirštančius nuo bado, kai tuo laiku žydų komisarai rijo raudoną ir juodą ikrą. Vietoje to 1930 m. viduryje mes pradėjome gauti antivokiškus filmus ir antivokišką propagandą laikraščiuose ir radijuje. Žydai norėjo, kad mes nekęstume vokiečių dėl to, kad vokiečiai mėžė žydus iš Vokietijos. Mums taip įžūliai ir taip ilgai melavo, kad mes susivienijome su komunistais, kad sunaikinti vokiečius. Ir kai 1943 m. vokiečių armija aptiko 150 tūkst. lenkų karininkų ir inteligentų lavonus, nužudytus komunistų, vietinė žydų media vėl mums sumelavo ir pasakė, kad tai padarė vokiečiai. Ir būtent ši melo kampanija privedė prie grupinio Monte Kazino apylinkių kaimų moterų išprievartavimo, kuri padarė marokiečiai kareiviai 1944 m. gegužės mėn. Ir tas pats samonigas melas privedė prie vokiečių tautos grupinių prievartavimų ir masinių žudynių tolimesniais metais. 

 

Jeigu ne šis melas, Europa niekad nebūtų įvelta į karą netgi po Perl Harboro atakos. Jeigu ne šis melas, komunizmas būtų sutraiškytas 50-čia metų ankščiau. Jei ne šis melas, nebūtų pačių didžiausių nusikaltimų pasaulio istorijoje. 

 

Štai dėl ko turi reikšmę tai, kas kontroliuoja masinės informacijos priemones. Tai turėjo reikšmę tada, tai turi reikšmę ir dabar, nes mums ir toliau meluoja. Tai didžiausia neatsakomybės rūšis įsivaizduoti sau, kad jūs būsite visais požiūriais malonus žmogus, jei užmerksite akis į tai, ką žydai daro su media ir sutiksite su visias „holokaustiniais“ tvirtinimais. Toks požiūris nusikalstamas. Žmonės, kurie taip galvoja iš dalies neša atsakomybę už Antrojo Pasaulinio karo nusikaltimus. Kol mes neatimsime masinės informacijos priemonių iš melagių, mes darysime vieną nusikaltimą po kito, iš vienos katastrofos papulsime į kitą. To mes sau daugiau leisti negalime.  

 

 

Viljamas Pirsas

1997 m. Liepa

 

Orginalas: : Free Speech - July 1997 - Volume III, Number 7. The Women of Monte Cassino. Many War Atrocities Are Utterly Ignored by Dr. William Pierce

 

Sąjungininkų prievartavimai Italijoje

 

1944 m. Italijoje „sąjungininkai“ paėmė Monte Kazino miestą, ir po mūšio tūkstančiai Maroko afrikiečių bastėsi aplinkinėje kaimo vietovėje, perimdami kaimų kontrolę, ir masiškai grupiniu būdu prievartavo Italijos moteris ir mergaites. 60 000 moterų ir mažų mergaičių buvo išprievartautos Italijos kaimo vietovėse, jų amžius nuo 11 iki 86 metų, dauguma buvo nužudytos iškart, ar mirė nuo traumų dėl prievartavimo,o daugelis motinų ar tėvų, bandydami apsaugoti savo moteris ir vaikus, buvo nužudyti. Po karo italai pastatė paminklą atminčiai drąsių Italijos moterų, kurios veltui bandė apsaugoti save ir savo dukteris nuo Afrikos prievartautojų ordos. Šis paminklas stovi Castro dei Volsci kaime, ir vadinamas Mamma Ciociara. Širdį veriantis piminimas apie nutylėtą sąjungininkų karo nusikaltimą, ir už kurį niekuomet neatsiskaityta.