Išskirtinis interviu su Jėzumi Kristumi

Autorius: Vaidas Lekstutis Žemaitis Šaltinis: https://bukimevieningi.lt/2019... 2019-06-27 06:12:03, skaitė 286, komentavo 2

Išskirtinis interviu su Jėzumi Kristumi

Šis interviu bus išskirtinis tuo, kad Jėzus Kristus mane susirado pats ir pasiūlė duoti interviu šiam mūsų laikraščio numeriui. Žinoma, mane nustebino jo apsireiškimas ir pasiūlymas, nuo kurio atsisakyti aš negalėjau. Tad iškarto kibome į darbą, nes klausimų – daugybė.

Vaidas Lekstutis Žemaitis

– Sveiki, Jėzau (paspaudžiame vienas kitam ranką). Sakykite, kodėl pasirinkote būtent mane, kuo aš toks ypatingas, kad man teko tokia didžiulė garbė gauti iš jūsų interviu?

– Mielas Vaidai, paskata pokalbiui atsirado, stebint Jūsų daugiametę veiklą, kurios tikslas yra šviesti žmones ir vesti juos į šviesą, tikrovę, realybę ir dorą. Tai yra pagrindas, dėl ko aš pats kovojau ir už tai buvau nuteistas. Tuomet, kai žmonėms aiškinau elementarius melus ir apgaulę, daugelis mane laikė nevispročiu, provokatoriumi ir apsišaukeliu.

– Tai Jūs norite pasakyti, kad šiandieninė situacija nei kiek nepasikeitė?

– Praktiškai, taip. Žmonija ir toliau yra išnaudojama, ja visdar manipuliuojama. Tie, kas tai daro, atstovauja tamsių jėgų pusę.

– Kodėl Jūs viso šito nesustabdote, Jūs taigi visagalis Jėzus Kristus?

– Vaidai, žmoniją sukūriau ne aš, ją (o ir mane tame tarpe), sukūrėKūrėjas. Kūrėjo taisyklės nekeičiamos. Kurdamas Visatą,  Kūrėjas sukūrė daug planetų ir jose numatė vienokias ar kitokias taisykles, kurias Žmonija bando keisti ir jų nesilaiko.

– O iš kur žinoti tas taisykles, jos parašytos Biblijoje?

– Ne, Vaidai (garsiai nusijuokė Jėzus), taisyklės Biblijoje – tai savanaudžių surašytas žmonijos valdymo vadovėlis, kuriame yra nukopijuota ir mano išsakytų minčių. Kūrėjo taisyklės yra aplink mus, jos visur kur natūrali , žmogaus nesugadinta ir nepakeista aplinka. Žmonės pamiršo, kuo esą ir nustojo matyti. Vyras yra sukurtas, tam kad būti tTėvu, o moteris – Mama, visa kita yra apgaulė.

– Gal galite konkrečiau apie tai, kas yra Žmogus ir ko jis nebemato?

– Žmogus yra neatsiejama Gamtos dalis, jam niekas nesuteikė jokių teisių naikinti Gamtą ir jai kenkti. Kenkdamas Gamtai, žmogus atsisako būti Žmogumi, nes jis naikina pats save, kaip dalį savo kūno. Tokius, kurie žaloja savo kūną, jūs vadinate savižudžiais, bet reikia suprasti, kad Gamta taip pat yra mūsų kūno dalis. Žmonės žiūri, bet nebemato, klausosi, bet nebegirdi. Aš negaliu kištis į Kūrėjo nustatytą tvarką, nors ir pats turiu šokių tokių galių. Žmonija pati turi išsikuopti savo padarytą betvarkę, nes kitu atveju tikrai ateis Teismo valanda.

– Gal galite plačiau apie Teismo valandą, kada ji ateis?

– Teismo valanda ateis tuomet, kai Žmonijos padarytos klaidos kels didžiulę grėsmę planetos išlikimui, tuomet Kūrėjas turės imtis veiksmų, kad planetos „Žemė“ grėsmė nepakenktų Visatai ir kitoms planetoms. Tuomet bus atliktas jau ne pirmas planetos kapitalinis išvalymas ir žmonijai bus suteiktas dar vienas šansas pradėti viską iš naujo.

– Tai kaip čia gaunasi, vadinasi, Kūrėjas sukūrė netobulus žmones, o juk jo kūriniai yra tobuli?

– Žmogus yra sukurtas su galimybe vystytis ir netgi pranokti patį Kūrėją. Jūs turite vaikų, Vaidai? Ar Jūs būsite laimingas, kai Jūsų vaikai jums melsis ir prieš Jus klūpės, ar tuomet, kai jie jus pranoks ir bus už jus pranašesni? Žinoma, kad tuomet, kai jie Jus pranoks. To paties nori ir Kūrėjas.

– O tai melstis Jums arba Kūrėjui nereikia, kaip suprantu?

Žinoma, kad nereikia. Žmogaus paskirtis yra ne zyzti atsiklaupus ir save žeminti. Ar aš kada Kūrėjo paliepimu esu sakęs, kad reikia eiti į bažnyčias ir melstis? Ne. Tai yra visiškas melas ir apgaulė, Žmogų paverčianti dievobaiminga menkysta.

– Jeigu sakote, kad į bažnyčią eiti nebūtina, tai kaip tada atlikti išpažintį?

– Išpažintis turi būti vidinė, o ne svetimam žmogui, kuris neturi nieko bendro su atleidimu. Kūrėjas niekam nieko neatleidžia, klaidos padarytos turi būti pačių žmonių ištaisytos, tokiu būdu yra pats tikriausias atleidimas.

– Tarkim, nužudei žmogų, kaip tą klaidą ištaisyti?

– Nužudomas yra fizinis kūnas, o pati siela yra atnaujinama į pradinę stadiją ir ji gali pakliūti patiems jūsų vaikams, ar anūkams. Todėl žmonės, žudydami vieni kitu, daro didžiulę klaidą ir nesupranta, kad jie žudo savo ateitį.

– O Rojus ar egzistuoja?

– Taip žinoma, tu jame dabar esi, pasižiūrėk aplinkui.

– Tai pomirtinis gyvenimas Rojuje neegzistuoja?

– Žmogus savo fizinį kūną dėvi tiek, kiek jis jį prižiūri, nuo fizinio kūno priklauso ir dvasinis kūnas, nes sveikame kūne ir dvasinis kūnas būna sveikesnis. Kai fizinis kūnas sudėvimas, jo dvasiniam kūnui yra suteikiamas naujas kūnas. Kiekvienoje dvasioje lieka dalis nugyvento gyvenimo anuose kūnuose, todėl gyvendami šiandien, jūs kuriate rytojų. Rojaus su nukrautais stalais nėra, tai yra melas.

– Ką Jūs veikiate ištisas dienas?

– Paskutiniu metu labiau liūdžiu, stebėdamas Žmonijos veiklą. Galiu išduoti vieną paslaptį, kad Žmonija yra ant bedugnės krašto ir paskutinės dienos teismas neišvengiamas, jeigu Žmonija kardinaliai nepakeis savo pasaulėžiūros.

– Paskutinis klausimas: o Velnias egzistuoja?

– Taip. Ir ne vienas, jų labai daug, tai Žmonijos sukurtas produktas. Jis susideda iš neapykantos, gobšumo, godumo. Žmonės patys jį sukūrė, kaip jėgą, kuri maitinasi iš tų žmonių, kurie vadovaujasi mano išvardintomis savybėmis. Velnią reikia suprasti ne kaip kažkokį padarą su ragais, nes tai tiesiog yra Blogis minčių pavidale. Žmonės jį patį maitina, stiprina ir prie jo jungiasi. Todėl ir vyksta šioje planetoje amžina Blogio ir Gėrio kova. Blogis niekada nebus nugalėtas Blogiu, jį galima nugalėti tik gerumu. Kai kuriuose mūšiuose su Blogiu galima naudoti ir Blogio ginklus prieš jį patį, bet kovosi prieš jį patį, nes kitu atveju jūs tapsite blogio sąjungininkais.

– Ačiū Jums pokalbį ir tikiuosi, žmonės įsiklausys į jūsų išsakytas pastabas.

– Sėkmės Vaidai Jums ir jūsų komandai, šviečiant Žmoniją ir gelbėjant ją nuo Blogio.