Rimantas Dagys. TS-LKD politikai pritaria ir šeimos sampratos kaitai

Autorius: Rimantas Dagys Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-06-28 11:16:30, skaitė 190, komentavo 5

Rimantas Dagys. TS-LKD politikai pritaria ir šeimos sampratos kaitai

Pastarosiomis dienomis teko nemažai diskutuoti su gerb. TS-LKD nariais, kurie prieštarauja mano nuomonei, jog TS-LKD įvyko vertybinis lūžis iš konservatizmo į liberalizmą.

Norėčiau dar kartą sureaguoti ir paimti vieną iš šiuo metu aktualiausių vertybinių klausimų, partnerystės įteisinimo klausimą, kuriam šiandien pritaria didelė dalis Seimo TS-LKD frakcijos. Tai dažniausiai oponentų man primetamas klausimas. Jų argumentas maždaug yra toks: partnerystė nelygu santuokai, neturi įtakos egzistuojančiai šeimos sampratai, todėl politikas palaikydamas homoseksualų partnerystes neprieštarauja savo, kaip kataliko principams.

Tokia požiūris yra klaidingas tiek jeigu laikomės oficialios Bažnyčios pozicijos, tiek vertindami Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) sprendimus partnerysčių klausimu.

EŽTT byloje „Schalk ir Kopf prieš Austriją“ (2010) nusprendė, kad tos pačios lyties porų gyvenimas papuola į „šeimos gyvenimo“ kategoriją.

EŽTT byloje „Vallianatos ir kiti prieš Graikiją“ (2013) nusprendė, kad šalis įteisinusi skirtingos lyties asmenų partnerystę privalo įteisinti ir tos pačios lyties asmenų partnerystę.

Vatikano pozicija partnerysčių klausimu buvo išreikšta Popiežiškosios Šeimos Tarybos dokumente „Šeima, santuoka ir de facto gyvenimo sąjungos“, paskelbtame 2000 m. lapkričio 21 d.: „Kalbant apie nesenus įstatyminius pasiūlymus prilyginti de facto gyvenimo sąjungas, net homoseksualų, šeimoms (nevalia užmiršti, kad jų pripažinimas yra pirmasis žingsnis prilyginimo šeimoms link), PARLAMENTO NARIAMS DERĖTŲ PRIMINTI, JOG JIEMS PRIVALU TAM PRIEŠINTIS, NES „ĮSTATYMŲ LEIDĖJAI, YPAČ PARLAMENTŲ NARIAI KATALIKAI, NETURĖTŲ SAVO BALSAIS REMTI TOKIŲ ĮSTATYMŲ PROJEKTŲ, kurie kaip priešingi bendrajam gėriui bei tiesai apie žmogų yra tikrai neteisingi.”

Taigi, politiko pritarimas partnerystei elementariai prieštarauja jo, kaip kataliko, principams. Partnerysčių įteisinimas kelia grėsmę egzistuojančiai šeimos sampratai, todėl partija, kurios suvažiavime patvirtintoje programoje įsipareigojama ginti egzistuojančią šeimos sampratą, privalo tam priešintis.

TS-LKD politikai, pritardami partnerystei, pritaria ir šeimos sampratos kaitai, o tai yra ne kas kita, kaip partijos VERTYBINIS POSŪKIS Į LIBERALIZMĄ.