95 proc. švedų: islamas nesuderinamas su žmogaus teisėmis

Autorius: ProPatria.lt Šaltinis: http://www.propatria.lt/2019/0... 2019-07-02 09:34:29, skaitė 315, komentavo 7

95 proc. švedų: islamas nesuderinamas su žmogaus teisėmis

Švedijos Jevlės universiteto paskelbto tyrimo duomenimis, 95 procentai švedų mano, kad islamas apima su žmogaus teisėmis nesuderinamas vertybes. 

Jevlės universiteto atliekamas „Įvairovės barometro“ tyrimas, kurio metu siekiama išsaiškinti švedų santykį su įvairių kultūrų apraiškomis, yra kasmetinis. Naujausio, 2018 metais atlikto, tyrimo metu buvo klausiama, ar konkreti religija pasižymi su žmogaus teisėmis nesuderinamomis vertybėmis. Kad tokiomis vertybėmis pasižymi islamas manė 95 proc. apklaustųjų, kad judaizmas – 35 proc., kad induizmas – 31 proc., kad budizmas – 26 proc., kad krikščionybė – 26 proc.

Be to, 66 procentai apklaustųjų sutiko su teiginiu, kad musulmonų moterys Švedijoje patiria didesnę priespaudą nei kitos Švedijoje gyvenančios moterys. 26 proc. teigė nežinantys, ar sutinka su tokiu teiginiu. 8 proc. apklaustųjų teigė nesutinkantys su šiuo teiginiu.

87 proc. apklaustųjų teigė manantys, kad užsieniečiai turi pareigą prisitaikyti prie Švedijos kultūros, 7 proc. teigė nežinantys, ar užsieniečiai turi tokią pareigą, o 6 procentai teigė, kad užsieniečiai tokios pareigos neturi.

88 procentai dalyvavusiųjų apklausoje – gimę Švedijoje, 8 procentai – kitoje Europos valstybėje, 5 procentai – ne Europos žemyno valstybėje.

Parengta remiantis užsienio žiniasklaidos informacija.