Kūjo ir pjautuvo ženklą Lietuvoje viešai naudoti galima - tai Britanijos komunistų partijos simbolis

Autorius: Durnių Laivo Kapitonė Šaltinis: http://ldiena.lt... 2019-07-06 08:38:00, skaitė 199, komentavo 4

Kūjo ir pjautuvo ženklą Lietuvoje viešai naudoti galima - tai Britanijos komunistų partijos simbolis

Pasidomėjau, kūjo ir pjautuvo ženklą Lietuvoje viešai naudoti galima - tai Britanijos komunistų simbolis.

Sovietinių ir nacistinių simbolių draudimas įsigaliojo Seimo 2008 m. birželio 17 d. Seimui priėmus Susirinkimų Įstatymo 8 straipsnio papildymą ir po kelių dienų Lietuvos Prezidento Valdo Adamkaus patvirtinus Lietuvos Respublikos įstatymas.

Straipsnio papildymas skelbia, kad Lietuvos Respublikoje draudžiami simboliai, kurie:

„demonstruoja nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavą ar herbą arba vėliavą, ženklą ar uniformą, kurių sudedamoji dalis yra nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliava ar herbas, atsakingų už Lietuvos gyventojų represijas Vokietijos nacionalsocialistų arba SSRS komunistų partijos vadovų atvaizdus, nacistinių ar komunistinių organizacijų simbolius ar uniformas arba nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR vėliavos ar herbo, nacistinės svastikos, nacistinio SS ženklo, sovietinio kūjo ir pjautuvo ženklo, sovietinės raudonos penkiakampės žvaigždės ženklo pagrindu sudarytas vėliavas ar ženklus, atlieka nacistinės Vokietijos, SSRS ar Lietuvos SSR himną.“

Apie kitų šalių komunistų partijas ir jų simbolius šiame įstatyme nepasakyta nieko - vadinasi, ir jų simboliai nėra draudžiami.

Norite viešai demonstruoti kūjį ir pjautuvą ar raudonąją žvaigždę? Rinkitės iš komunistinių partijų sąrašo: https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_communist_parties