Ož kon žemaite dėdėle "diekingė" Mindovg (Mindaugou)?

Autorius: Anonimusas Šaltinis: Ož kon žemaite dėdėle "die... 2019-07-06 16:47:22, skaitė 424, komentavo 0

Ož kon žemaite dėdėle

Tai bova pėrms "karžygys", katras "atrada naujė mada" dovanuotė (ne ož ačiou?) kryžiuotem žemaičtių žemės, so vėsa tauta žemaitių.

Žemaitija ar bent vakarinė jos pusė Lietuvos valdovų buvo ne kartą atiduota (mažiausiai 8 kartus) Vokiečių ordinui: Mindaugas, kuris buvo pradininkas šitų dalybų, Vakarų Žemaičius – Vīkinto (Žemaičių karaliaus) valdytas žemes kryžiuočiams užrašė 1253 m. Vakarų Žemaitiją Vokiečių ordinas ilgiausiai valdė 1253–1260 ir 1382–1409 m., t. y. nuo Mindaugo vainikavimosi Lietuvos karaliumi iki Durbės mūšio ir nuo Dubysos sutarties sudarymo iki 1409 m. žemaičių antivokiško sukilimo, kurį iniciavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto pasiųsti bajorai.

Vainikuoti Mindaugą ir jo žmoną Mortą popiežius įpareigojo Kulmo vyskupą Heinrichą Haidenreichą. 1253 m. liepos 6-ąją arba birželio 29-ąją (data nėra tiksliai žinoma) Mindaugas ir Morta buvo vainikuoti specialiai vainikavimo iškilmėms sumūrytoje pirmojoje Vilniaus katedroje, kuri buvo pastatyta nugriovus aukurą.

Netrukus po to (1253 m. liepą) mainais už taiką ir Lietuvos valstybės tarptautinį pripažinimą Mindaugas kryžiuočiams atidavė visą Nadruvą(prūs. Nadrāuwa), kai kurias tuometinės Žemaitijos teritorijas ir pusę Dainavos, 1255 m. spalį – visą Lietuvos valdytą Sėlos dalį, o 1259 m. rugpjūčio 7 d. – visą tuometinę Žemaitiją (beveik iki Šventosios rytuose), visą Skalvą ir beveik visą Dainavą.

XIII a. Lietuvos didysis kunigaikštis Mindovg (Mindaugas) siekdamas pašalinti visus konkurentus į sostą, stojo prieš savo brolėnus Tautvilą ir Gedivydą, kuriuos tuomet užstojo žemaičių karalius Vīkintas.

Mindaugas apgulęs Vīkinto pilį Tvirement (dabar Tverai, Rietavo savivaldybė), kurioje glaudėsi Tautvilas ir Gedivydas, nužudė žemaičių kunigaikštį Vīkintą, ir užrašė jo žemes Kalavijuočių ordinui ir Rygos vyskupui. 

Mindaugo donacijose minimos žemės praktiškai įeina į dabartinę etnokultūrinės Žemaitijos teritoriją.

Tai kas vis tik buvo Mindovg (Mindaugas) karalius, ar "baryga"?