M. Nagevičius. Prisidėsiu šiek tiek prie medžių išsaugojimo Vilniuje temos. Pabandydamas į tai pažiūrėti racionaliai

Autorius: Anonimusas Šaltinis: https://www.facebook.com/marty... 2019-07-07 03:00:40, skaitė 158, komentavo 1

M. Nagevičius. Prisidėsiu šiek tiek prie medžių išsaugojimo Vilniuje temos. Pabandydamas į tai pažiūrėti racionaliai

Taip, aš neprotestuoju prieš medžių kirtimą mieste. Visų pirma - dėl to, kad nesu didelis megėjas protestuoti, o antra - dėl to, kad jaučiu, kad daugelis tų protestų vyksta ne iki galo įsigilinus į situaciją ir vien tik emociniu pagrindu. Ir aš pats tiesiog neturiu pakankamai laiko įsigilinti į kiekvieną atskirą atvejį, o dažnai neturiu ir pakankamai profesionalumo, vertinant kiek kiekvienas medis turi būti išlaikomas, o kiek - keičiamas naujais medžiais. Mano nuomone - nėra taip, kad reikia laukti, kol medis mieste pats turėtų visiškai natūraliai supūti ir nugriūti, kaip senginrėje. Ateina jo laikas, kai jį vis dėl to reikia pjauti, pasodinant vietoj jo naujus medžius ir nebūtinai toje pačioje vietoje. Todėl daugiau dėmesio skiriu toms sritims, kur laikau save daugiau žinančiu ir galinčiu duoti daugiau naudos visuomenei.

Bet aš nesmerkiu žmonių, kurie protestuoja, net jei tai yra tik emocijų išreiškimas. Nes žmonės yra emocinės būtybės. O lietuviai turi ypač tamprų emocinį ryšį su medžiais - čia mūsų paveldas, ateinantis per DNR. Lygiai kaip ir nesmerkiu žmonių, kurie rinkimuose balsuoja tik vedami emocijų (o tai yra beveik visi rinkėjai). Nes jei niekam niekas nerūpės, tai visuomenė nueis labai netgi negera kryptimi.

O jei grįžtant prie medžių Vilniuje, tai mano nuomone, problema prasideda nuo to, kad mes nežinome net kiek tų medžių iš viso Vilniuje yra. Na - bent jau man nepavyko surasti tokių duomenų. Taip, yra Vilniaus savivaldybės GIS žemėlapiuose inventorizuoti medžiai, bet ir ten - ne pilnas vaizdas (ne tik kad neapima parkų ir miškų, bet taip neapima ir visų miesto rajonų - man sunkiai tikėtųsi, kad kokiose Karoliniškėse ar Naujininkuose neauga ne vieno medžio. Kiek pamenu - auga). Dalis net žemėlapyje pažymėtų medžių yra neaprašyti - neaišku nei koks tai medis, nei koks jo aukštis, kamieno storis, nei kokia jo būklė.

Taigi - mes nežinome kiek Vilniuje tiksliai yra medžių, koks jų bendras tūris, kokia jų vertė (tame skaičiuje ir paveldosauginė bei emocinė), kokia būklė. Man taip pat niekur nepavyko rasti ir informacijos apie tai - kokios yra tendencijos. Randu kaip savivaldybė kartais pasigiria kiek pasodinta naujų medžių, sunkiau rasti informaciją apie tai kiek kur iškirsta medžių, bet niekur neradau iš vis jokių skaičių apie tai ar Vilniuje medžių kiekis auga, ar mažėja? O jų tūris? O jų būklė - gerėja ar blogėja?

Jei tos informacijos neturi ne tik paprasti vilniečiai, kaip aš, bet ir savivaldybės darbuotojai, reiškia mes nežinom kur esam. Todėl natūralu, kad nežinom ir ką turėtumėm tiksliai daryti ir kur eiti. Lieka tik emocijos.

Antra - aš niekur nerandu bendro apibrėžto miesto tikslo šiuo klausimu. Ar Vilnius siekia didinti medžių skaičių, jų tūrį? Gerinti jų būklę? Jei taip, tai koks yra KPI? Kiek tiksliai per metus? O koks mūsų tikslas sakykim 2025 metams? O 2050?

Jei mes neturim tikslo, tada vėl - miestą tvarkom, nežinodami ko norime? Kiek vietoje nukirstų medžių turėtumėm atsodinti naujų medžių? Sakysit - "kiek galima daugiau"? Bullshit. Turi būti aiškiai apibrėžtas tikslas, kitaip negalėsim jo pasiekti. O po to išmatuoti ar pasiekėme ar ne.

Tai va - man atrodo, kad miesto savivaldybė turi pradėti nuo apskaitos ir tikslų apibrėžimo. Tada tų tikslų siekti ir nuolat matuoti kaip sekasi.

Tada jau galime kalbėti apie kitus organizacinius dalykus - metines kvotas, bendrus sprendimų priėmimo kriterijus, kontrolės mechanizmą, pritraukiant į jį NVO ir t.t.

O jei aš tiesiog nieko nežinau, o iš tikro taip viskas ir vyksta, savivaldybė nuolat tvarko apskaitą, turi planus, tikslus ir jų tvarkingai siekia , tada - reikia šią informaciją viešinti ir kiek galima labiau. Kad ją žinotų visi vilniečiai. Tada emocijų bus mažiau, kai bus kalbama apie konkrečius medžius. Nors ir suprantu emocijų visiškai atsikratyti nepavyks niekad šiuo klausimu.

O šiaip aišku, kad mieste medžių turi daugėti, o ne mažėti. Tam argumentų rasite pilną Internetą ir aš nesikartosiu.

Tai va, padariau indėlį.

P.S Medžius sodinu. Žemėje, kuri man priklauso ir už kurią tik aš pats atsakingas.

https://maps.vilnius.lt/miesto-tvarkymas