Mirštančios kolonijos: Vakarai parodė į amžiną Pribaltikos atsilikimą

Autorius: Anno Šaltinis: https://www.rubaltic.ru/articl... 2019-07-21 13:31:27, skaitė 886, komentavo 9

Mirštančios kolonijos: Vakarai parodė į amžiną Pribaltikos atsilikimą

Tarptautinis valiutos fondas pranašauja (TVF),  kad Rytų Europos šalys iki amžiaus vidurio neteks ketvirtadalio darbingo amžiaus gyventojų. Svarbiausia Vakarų finansų įstaiga pripažįsta, kad tos pačios Pribaltikos šalys niekada nepasieks „senosios Europos“ išsivystymo lygio, o Vakarų pasaulyje joms yra skirta būti amžinuoju užkampiu ir kolonijomis, iš kurių galingesnės ir sėkmingesnės valstybės išpumpuoja žmogiškuosius išteklius.

„Vidurio, Rytų ir Pietryčių Europos šalys patiria didelį demografinį perėjimą: gyventojų sparčiai mažėja ir jie sensta“, - sakė TVF generalinio direktoriaus pavaduotojas Tao Zhang.

Aukštas tarptautinis valdininkas atkreipia dėmesį į paradoksalią situaciją. Pagal TVF kriterijus Rytų Europa - sėkmingų šalių regionas su puikiais ekonominiais rodikliais. Kai kuriuose iš jų BVP vienam gyventojui per postsocialistinio tranzito metus padvigubėjo, o gyventojų pajamos priartėjo prie Vakarų Europos šalių.

Tačiau Rytų Europos perspektyvos yra niūrios, nes gyventojų ten katastrofiškai mažėja: gyventojai atsisako gyventi apsupti visų pirma išvardintų „sėkmių ir pasiekimų“ ir išsilaksto nuo jų kas kur.

„Naujasis TVF tyrimas, kurį skelbiame šiandien, parodo, kad dėl senėjimo ir migracijos regiono gyventojų, išskyrus Turkiją, iki 2050 m. sumažės 12 proc. Tikėtina, kad darbo jėgos sumažėjimas bus dar didesnis: 25 proc. sumažėjimas per artimiausius tris dešimtmečius “, - sako Tao Zhang.

Tai reiškia, kad joks vidutinis pajamų ir BVP vienam gyventojui padidėjimas, valstybės skolos sumažėjimas ir kiti makroekonominiai rodikliai, pagal kuriuos TVF sprendžia apie  šalių „sėkmę“ ir pripažįsta jas kaip kreditingas, nepašalina problemų, kurios ateityje paveiks Ukrainą, Moldovą ar Pribaltikos šalis.

Ir pats TVF tai pripažįsta.

„Šios demografinės problemos gali žymiai sulėtinti ekonomikos augimą. Darbo jėgos pasiūlos trūkumas ir vyresnio amžiaus darbuotojų darbo našumo mažėjimas, taip pat didėjantis spaudimas valstybiniams finansams gali kainuoti šalims apie 1 proc. BVP per metus “, - sakė Tarptautinio valiutos fondo generalinio direktoriaus pavaduotojas. - Tai taip pat lėtina pajamų konvergenciją (supanašėjimą, suvienodinimą). Remiantis mūsų skaičiavimais, nesant demografinio spaudimo, BVP vienam gyventojui šiame regione 2050 m. galėtų pasiekti 74 proc. Vakarų Europos lygmens, palyginus su 52 proc. 2020 m. Atsižvelgiant į demografines kliūtis, numatoma, kad vienam gyventojui tenkantis BVP per tą patį laikotarpį sieks tik 60 proc. Vakarų Europos lygio.“

Tai reiškia, kad iki amžiaus vidurio Rytų Europa taip ir nesugebės pasivyti Vakarų Europos ir net nesugebės priartėti prie jos pagal socialinio ir ekonominio vystymosi lygį.

Toms pačioms Pribaltikos šalims Vakarų pasaulio sudėtyje yra iš anksto nulemtas „senosios Europos“ amžinai atsilikusio užkampio, kuris vejasi-vejasi, vejasi-vejasi Vokietiją ar Prancūziją, bet taip ir niekada nepavys, likimo, nes Centras išsiurbia žmogiškuosius išteklius iš užkampio ir palieka mirti nuo depopuliacijos.

Paprasčiau tariant, tai vadinama kolonializmu. Kolonijinė praktika niekur neišnyko iš didžiųjų Europos valstybių politikos, tik dabar ji pridengta gražiomis veidmainiškomis frazėmis apie bendrų vertybių erdvę ir vieningą  darbo rinką.

O esmė iš tiesų  išlieka ta pati. Metropolijos kaip ir anksčiau pumpuoja kolonijų išteklius. Ir visų pirma, pagrindinį resursą -   žmones. Gal tik išpumpavimo technologijos tapo mažiau akivaizdžios ir skausmingos. Metropolis nėra "įformintas”, ir JevroKomisijoje vargu ar galima rasti analogą Britų kolonijų ir dominijų ministerijai (nors, kad tolimos, paralelės su ES struktūriniais fondais „Naujosios Europos“ šalims prašosi savaime).

Niekas dabar neveža  juodųjų vergų iš tropinės Afrikos į plantacijas rinkti medvilnės. Laisvieji naujų “nepriklausomų” valstybių piliečiai patys važiuoja į Anglijos plantacijas rinkti braškių.

Ir net grandinėmis jų sukaustyti nėra jokio reikalo: jie labai brangina šią galimybę kaip pagrindinį „europinio pasirinkimo“ pasiekimą.

Dauguma Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų pripažįsta galimybę išvykti į Vakarų Europą kaip pagrindinį jų šalių narystės Jevrosojūze privalumą, ir labiausiai jie bijo, kad ši galimybė kada nors uždarys ir jie turės gyventi savo „naujose nepriklausomose valstybėse“.

Europos intelektualų požiūris į Jevrosojūzą, kaip naujos rūšies kolonijinę imperiją, nėra neįprasta. „Po to, kai galingiausios Europos šalys pradėjo prarasti savo užsienio kolonijines imperijas, jos kartu  viena su kita pastatė vidinę, kontinentinę imperija, grindžiama ekonominiu ir kariniu bendradarbiavimu“, - rašo žinomas Ispanijos politologas Žosepas Kolomeras.

Jei Jevrosojūzas yra kolonijinė imperija, tuomet jos metropolija yra šešetukas šalių-steigėjų, kurios neseniai Briuselyje tarpusavio "tusovkėje" išsidalijo visus aukštus postus  be jokių užuominų į demokratiją, o kolonijomis - Rytų Europos šalys, kurios lėtai, bet užtikrintai užsilenkinėja dėl darbingų gyventojų išvykimo į vakarus.

Bet vėlgi, tai  išvados kurias tenka daryti remiantis aukščiausio lygio TVF valdininko ataskaita. Tarptautinis valiutos fondas niekaip nepaaiškina savo paradokso: kodėl žmonės išsilaksto iš Rytų Europos, kada  jų gerbūvis ir BVP vienam gyventojui auga? Jei šios šalys yra progresyvios ir sėkmingos pagal visus TVF kriterijus, kodėl tas pats TVF juos gąsdina gyventojų skaičiaus mažėjimo pasekmėmis? Akivaizdu, kad čia TVF kriterijai nieko nepaaiškina. Galite pamiršti apie BVP vienam gyventojui ir kitą makroekonominę statistiką, kurią Pribaltikos šalių valdininkai labai vertina. Taip pat apie šių šalių, kaip visumos, „sėkmės istoriją“.

O štai kolonializmas ir užkampio vaidmuo - puikiai veikiančios teorijos. Jos kaip tik viską ir paaiškina.

Rytų Europa - tai kolonija, kuriai iš anksto yra numatytas amžinojo užkampio vaidmuo, nes jos atsilikimas yra turtingų Vakarų šalių vystymosi sąlyga.

Išsiveržti iš kolonijinės padėties, nesugriaunant imperijos, galima tik gaunant savą koloniją ir pradėti iš čiulpti jos resursus, pačiam tokiu būdu tampant  metropolija. Tą sugebėjo pasiekti Lenkija, kuri jau išpumpavo kelis milijonus ukrainiečių-gastarbaiterių iš kaimyninės Ukrainos. Tik ar ji sugebės susidoroti su jais - jau kitas klausimas, tačiau perspektyva lėtai užsilenkti  nuo gyventojų skaičiaus mažėjimo Lenkijai išnyko.

Užtat Pribaltikos šalims su perspektyvomis labai liūdna. Ukrainiečiai jose neužsilaiko, ir net "pabėgėliai" iš Azijos ir Afrikos pabėgo kartu su jų pačių gyventojais. Lietuva, Latvija ir Estija sensta, nėra pakankamai darbuotojų, nėra kam mokėti mokesčių, o Vakarų Europa, metropolis, vis išpumpuoja ir išpumpuoja žmones.